Nieuwsbrief 66, 01-04-2003

Nieuwe leden / Archief
Behoud Redde Rationem!
Programma Zomerconferentie 2003
Reacties oproep Latijn en ICT (nieuwsbrief 65)
Inschrijvingen ThinkQuest-webstrijden Leerlingen en voor de Klas geopend.
Wisseling van de wacht
Vacature


Nieuwe leden

Lucie Brounen-Brals, Ingrid Paardekooper

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 66 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 149 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
- excursie-nieuws: reis.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Behoud Redde Rationem!

Op het Gymnasium Haganum gebruiken wij in de onderbouw de Latijnse leergang Redde Rationem. Deze methode bevalt uitstekend. Daarom betreuren wij het dat Wolters-Noordhoff de boeken uit de handel heeft genomen; er zijn nu nog slechts enkele exemplaren van Rationes deel 2 en Retinenda voorradig. De uitgever heeft hiertoe besloten naar aanleiding van het feit dat steeds meer scholen, met name scholengemeenschappen met een gymnasiumafdeling, voor andere leergangen Latijn kiezen. Maar gelukkig heeft schoolboekhandel Paagman in Den Haag het initiatief genomen om de auteursrechten over te nemen en Redde Rationem in eigen beheer uit te geven. Op het moment van schrijven onderhandelt Paagman nog met Wolters-Noordhoff over de praktische aspecten van het drukken zelf. Dat de methode evenwel in omloop blijft, is bijna een voldongen feit. Daarom roepen wij hierbij alle geοnteresseerden van alle scholen die Latijn middels Redde Rationem (willen) aanbieden op om contact op te nemen met Ingrid Paardekooper (i.paardekooper@haganum.nl) of Tim Nagel ( tronagel@hotmail.com ), beide docenten Klassieke Talen aan het Gymnasium Haganum. Bij gebleken belangstelling nemen wij vervolgens weer contact op met Paagman in Den Haag. Bij voorbaat dank!

Ingrid Paardekooper

Naar boven


Programma Zomerconferentie 2003

vrijdag 26 september

10.30 -11.00 ontvangst en koffie

11.00 -12.00 Marietje van Erp Taalman Kip: Literaire interpretatie van Euripides' Troiades
12.00 - 13.00 Docenten bereiden in groepjes passage uit de Troiades voor

13.00 - 14.00 lunch

14.00 - 15.15 Albert Rijksbaron: Bespreking van lastige passages uit de Troiades

15.15 - 15.45 theepauze

15.45 - 17.30 Herman Altena: Een staalkaart van gruwel en pijn: Trojaanse vrouwen in internationaal regisseursperspectief

17.30 - 19.30 borrel en diner

19.30 - 21.30 Ignace Bossuyt: Trojanen en Trojaansen in de muziek

zaterdag 27 september

8.00 - 9.00 ontbijt
8.30 - 9.00 koffie voor degenen die op zaterdag arriveren

9.00 - 10.00 Daan den Hengst: "Tamquam in speculo vitam intueri": Cicero in zijn brieven
10.00 - 11.00 Charles Hupperts: Cicero als filosoof

11.00 - 11.30 koffie

11.30 - 12.30 Workshop: Het vertellen van mythen

12.30 - 13.45 lunch

13.45 - 15.00 Vervolg workshop: Het vertellen van mythen

15.00 thee en afsluiting

De kosten bedragen: Voor het gehele programma: € 250 voor VCN-leden; niet-leden betalen € 270 De prijs is gebaseerd op overnachting in een eenpersoonskamer; als u een tweepersoonskamer wenst, kunt contact opnemen met mevrouw Lenssen (zie onder).

De prijzen voor de afzonderlijke dagen zijn respectievelijk € 180 (vrijdag, inclusief diner en avondprogramma) en € 155 (zaterdag, tot ca. 15.30 uur).

De zomerconferentie vindt plaats in
Hotel Dennenhoeve
Elspeterweg 14 8071 PA
Nunspeet
Het hotel is gelegen aan de rand van het bos, op een paar honderd meter afstand van NS station Nunspeet en goed bereikbaar per auto.

U kunt zich aanmelden voor de zomerconferentie door middel van het strookje hieronder of per e-mail. Aanmelding is mogelijk tot 20 juni 2003 (maar liefst zo spoedig mogelijk). Bij latere aanmelding kunnen we plaatsing niet garanderen.

Wanneer u zich per e-mail aanmeldt, vermeld dan duidelijk uw naam, adres, de naam en het adres van de school en of u zich voor het gehele programma of alleen voor de vrijdag of zaterdag opgeeft, en of u VCN-lid bent en eventueel of u speciale wensen heeft t.a.v. de maaltijden.

Na inschrijving ontvangt u een nota. Voor de goede orde wijzen wij erop dat veel scholen over een nascholingsbudget beschikken om de kosten te dekken. U ontvangt in juli een schriftelijke bevestiging met het definitieve programma van uw inschrijving en verdere informatie, waaronder een routebeschrijving.

Inschrijving en inlichtingen:
Nazomerconferentie VCN 2003 UvA,
Adminstratie Klassiek Seminarium
t.a.v. mw.drs. J.G.A.M. Lenssen
Oude Turfmarkt 129 1012 GC
Amsterdam
s.lenssen@hum.uva.nl


Hierbij meld ik mij aan voor Zomerconferentie VCN 2003, vrijdag 26 en zaterdag 27 september 2003
Naam ……………………………………………………….
Adres ………………………………………………………..
Postcode + woonplaats ……………………………………
Naam school ……………………………………………….
Adres ………………………………………………………..
Postcode + plaatsnaam ……………………………………
Geeft zich op voor:
O het hele programma
O vrijdag 26 september
O zaterdag 27 september
Is wel/geen lid van de VCN
Heeft geen/wel speciale wensen t.a.v. de maaltijden (vegetarisch; dieet; s.v.p. specificeren)

Sι Lenssen

Naar boven


OPROEP: Latijn en ICT

Uit Nieuwsbrief 65:

Beste collegae,
Komend schooljaar wil ik graag computerprogramma's gaan gebruiken bij Latijn. Voordat ik programma's ga bestellen, wil ik graag weten wat jullie ervaringen zijn. Welke programma's zijn de moeite waard? Gebruik je ze in de les of is het alleen voor thuis? Heb je tips?
Joan Admiraal

Reacties:

Wij hebben dit jaar in de zesde voor het eerst met Didasko gewerkt. Een van de drie lessen per week zitten we in het computerlokaal en moeten de leerlingen met behulp van dat programma aan Livius werken. Eerst was ik een beetje sceptisch, omdat er best veel wordt weggegeven. Maar de stof is zo moeilijk dat de leerlingen er nog moeite mee hebben. Het programma is op zich ok. Leerlingen kunnen nu in dezelfde tijd een veel groter stuk voorbereiden. Nadeel is dat de functie 'betekenis' niet kan worden uitgezet, zodat er van elk woord een vertaling is (bijv. patris = van vader). In de volgende versie wordt het waarschijnlijk mogelijk om deze functie uit te zetten. Al met al zijn onze ervaringen wel positief.
Petra Wisse
(werkzaam op het Vossiusgymnasium in Amsterdam)

Ik gebruik Didasko zeer intensief met de examenklassen, zo kunnen de leerlingen in de zeer korte tijd, die we hebben, toch hun stof af krijgen. De meesten zijn er erg blij mee. Sinds 2 jaar koopt de school een schoollicentie en mag ik alle leerlingen een kopie geven, om thuis te gebruiken. Verder ben ik erg tevreden over Verbarium, waarvan ik nu een beperkte licentie heb laten aanschaffen, de schoollicentie was me iets te duur, dan ben ik in 1 klap vrijwel door mijn budget heen, dus dat gebruiken ze op school en als ze kans zien om het op een flop te zetten, zal het best wel eens naar een thuiscomputer verdwalen, maar zoals gezegd, de licentie is erg duur. Van de andere programma's van SOS Nijmegen heb ik ook wel licenties laten aanschaffen in het verleden, maar die worden lang niet zo intensief gebruikt. Een enkeling kan met StartGrieks of Start Latijn overweg, geen dure programma's, maar ze werken niet zo makkelijk als verbarium, dat precies die vaardigheden traint, die ze nodig hebben om een werkwoordsvorm te determineren. Verder zijn de woordenoverhoorprogramma's van Hans vd Poll erg prettig in het gebruik en niet te duur. Daar mag je wel een kopie van mee naar huis geven, je kunt er zelf woordenlijsten aan toevoegen en het maakt voor de leerlingen echt verschil, als ze die gebruiken. Altijd leuk voor afwisseling is Sanguarium, galgje voor Latijn, maar het wordt niet echt intensief gebruikt, maar het is te betalen, dus als er wat geld over is op het budget, is dat een leuk extra'the. Er is ongetwijfeld nog meer, maar hier heb ik ervaring mee. Ik hoop, dat je er wat aan hebt.
Chris Weststrate

Als het je bedoeling is een programma aan te schaffen om woorden te overhoren, dan is V(eni) V(idi) C(ognovi) het overwegen waard. Het programma heeft een voordeel en een nadeel: het voordeel is dat je er alles mee kunt overhoren wat je wil, het nadeel is dat je de te overhoren woordjes er zelf in moet stoppen. Dat is weliswaar een eenmalige handeling, maar toch. Zelf gebruik ik V.V.C. sinds dit jaar met Fortuna en ben tot en met les 8 gevorderd met het invoeren van de woorden. Mocht je Fortuna gebruiken, dan staat het je vrij die lessen te gebruiken. Daarvoor kun je contact met me opnemen (via Onno Broekmans, de maker van het programma, te bereiken op het onderstaande adres).
http://www.venividicognovi.nl/index.html?intro.html
Peter de Greef

 

Mail hier je reactie

Naar boven


Inschrijvingen ThinkQuest-webstrijden Leerlingen en voor de Klas geopend

De inschrijvingen voor de webstrijden ThinkQuest voor Leerlingen en ThinkQuest voor de Klas zijn geopend. ThinkQuest organiseert elk jaar webstrijden voor iedereen die onderwijs volgt of geeft. ThinkQuest voor Leerlingen is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en in de beroeps- en volwasseneneducatie. Voor ThinkQuest voor de Klas kunnen teams van studenten zich inschrijven, maar ook teams van docenten in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en in de beroeps- en volwasseneneducatie. De teams bouwen een website die in de herfst van dit jaar beoordeeld zal worden door een vakkundige jury.

De voordelen van deelname aan ThinkQuest voor het onderwijs zijn legio. Voor docenten en studenten is het een ideale manier om hun kennis van onderwijs en ICT met anderen te delen. Leerlingen maken zich vooral vaardigheden eigen als communiceren, samenwerken, informatie zoeken, selecteren en presenteren, plannen en natuurlijk ook ICT-vaardigheden. Door hun kennis en vaardigheden op verschillende gebieden in te zetten en optimaal elkaars mogelijkheden te benutten, bouwen teams een website die zowel educatief, als interactief en origineel is. Ze maken daarmee kans op een hoofdprijs van € 7.500 of ιιn van de vele andere prijzen.

ThinkQuest voor Leerlingen
Teams die meedoen aan ThinkQuest voor Leerlingen maken een website over een onderwerp naar keuze: spionage, anorexia, films, maar ook onderwerpen als de middeleeuwen of woestijnen. Het is goed mogelijk om deelname aan ThinkQuest te integreren in het curriculum van school: binnen een vak of juist vakoverstijgend bijvoorbeeld in een project. Nieuw dit jaar is de extra ThinkQuest themawebstrijd. Teams die zich voor deze webstrijd inschrijven maken een website over 'normen en waarden': wat zijn de normen en waarden waar de teamleden mee te maken krijgen, hoe gaan zij daar zelf mee om en wat zouden ze eventueel willen verbeteren?

ThinkQuest voor de Klas
De teams van ThinkQuest voor de Klas maken een website die gebruikt kan worden als lesmateriaal voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of voor de beroeps- en volwasseneneducatie. Voor het team dat in didactisch opzicht de sterkste site heeft gemaakt en hierover de beste verantwoording heeft geschreven, is nu ook een speciale didactiekprijs beschikbaar. Meedoen aan ThinkQuest voor de Klas is een goede manier om de kennis die studenten en docenten hebben van onderwijs en ICT te delen met anderen en daarvoor een leuke prijs als beloning te krijgen.

Over ThinkQuest en Kennisnet
Kennisnet richt zich op de ondersteuning van het onderwijs bij het gebruik van educatieve internettoepassingen. Kennisnet is praktisch en inspirerend door aan te sluiten op de dagelijkse onderwijspraktijk en tegelijkertijd nieuwe leer- en werkvormen met nieuwe technologie een extra impuls te geven. ThinkQuest is zo'n praktische, leerzame en bovenal leuke manier om het gebruik van internet te stimuleren. Naast ThinkQuest voor de Klas en ThinkQuest voor Leerlingen is er ThinkQuest Junior. Dit is een webstrijd voor leerlingen uit het basisonderwijs.

Meedoen
Wie wil meedoen kan zich tot 27 juni 2003 voor deelname inschrijven via de website van ThinkQuest: www.thinkquest.nl. Teams voor ThinkQuest voor de Klas krijgen tot 20 augustus 2003 de tijd om hun website te bouwen. Deelnemers aan ThinkQuest voor Leerlingen tot 24 september 2003. Daarna worden de inzendingen door een deskundige en onafhankelijke jury beoordeeld. De finales zijn in oktober, respectievelijk november.

 

Naar boven


Wisseling van de wacht

Per 31 maart is Leo Nellissen gestopt als manager van onze community GREX. Hij verdient veel lof en dank voor zijn werkzaamheden ten behoeve van de community en mag ook trots zijn op wat hij tot stand heeft gebracht. De classici vormen een goedlopende community waaraan velen hun steentje bijdragen.

Na tweeëneenhalf jaar en 65 nieuwsbrieven heb ik, Robert Peters, van hem de fakkel overgenomen. In eerste instantie zal er de komende tijd niets veranderen voor de leden van de commuity. Het streven blijft minstens ιιn keer per maand een nieuwsbrief uit te brengen. Jullie bijdrage blijft daarvoor noodzakelijk. Ik hoop dat vers bloed en een frisse kijk op termijn voor nieuwe activiteiten kunnen zorgen.

Per 1 april is het e-mailadres grex@digischool.nl. Post op het oude adres wordt nog een tijdje door Leo doorgemaild.

Robert Peters

Naar boven


E-mail.