Nieuwsbrief 68, 24-04-2003

Nieuwe leden / Archief
Internet slo voor producten over leren van vertaalvaardigheid
Methodenanalyse
ThinkQuest jurering
Eindexamenpresentje
Syllabi Klassieke Talen 2005
Vacature


Nieuwe leden

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 68 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 153 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
- excursie-nieuws: reis.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Internet slo voor producten over leren van vertaalvaardigheid.

Grieks en Latijn: leren vertalen

Onder auspiciën van de sectie vo-wo van de Vereniging van Classici Nederland heeft er in september 2002 een (na)zomerconferentie voor docenten klassieke talen plaatsgevonden. Tijdens de conferentie zijn vier workshops gehouden over leren van vertaalvaardigheid. Twee docenten van VO (Harrie Habets en Jan Leenders) én twee docenten van WO (Trudie Mekking VU en Adriaan Rademaker UL) hebben toen docenten laten werken met de instrumenten die zij bedacht hebben om de vertaalvaardigheid van leerlingen en studenten te ontwikkelen. Deze zijn interessant genoeg om aan meer mensen dan de aanwezigen door te geven. Het aardige is dat drie van de vier instrumenten op computerondersteund onderwijs gebaseerd zijn. In de artikelen staan ook gegevens waar op internet nog meer informatie over de digitale totaalpakketten te vinden is.
De SLO heeft de workshophouders gevraagd om de instrumenten te tonen en de daar gegeven informatie uit te schrijven. Meer docenten vo dan de conferentiedeelnemers zowel als leerlingen kunnen zo hun voordeel ermee doen.

De volgende teksten van de workshops zijn op de site van de slo te vinden. Door hieronder op de titel te klikken kun je deze bestanden ook downloaden. Twee bestanden zijn als bijlage meegestuurd, de andere twee zijn te groot om met de nieuwsbrief mee gestuurd te worden.

Computer ondersteund onderwijs Grieks VU 1969- heden (Trudie Mekking) (0150.pdf)
Didasko (Jan Leenders) (0151.pdf)
Hermes: leesvaardigheidstraining Grieks en Latijn per computer (Adriaan Rademaker) (0152.pdf)
Tekstontsluiting als hulpmiddel voor vertaalvaardigheid (Harrie Habets) (0153.pdf)

De eerste twee bestanden zijn ook te vinden in het deelarchief (0150.pdf, 0151.pdf). Voor de mensen die vergeten zijn hoe bestanden op te halen die in het deelarchief zijn geplaatst, verwijs ik nog een keer naar de handleiding die staat op http://www.digischool.nl/kt/community/voorbeeldarchief/ en wel het bestand archief
http://www.digischool.nl/kt/community/voorbeeldarchief/lees-dit.doc op het eind, "Aanvulling Leo, 16-01-2002"

Naar boven


Methodenanalyse

Binnen de community klassieke talen starten we binnenkort met het onderdeel Methodenanalyse. De basis hiervan vormt een overzicht van de methoden. Je kunt dit overzicht vinden op de site van de community. Deze lijst met methoden voor de vakken Latijn, Grieks en KCV is in april 2003 gegenereerd uit de NICL-databank. Mocht je fouten en/of onvolkomenheden tegenkomen in deze lijst, mail me dan even met de juiste en/of aanvullende gegevens.

Naar boven


ThinkQuest jurering

In de afgelopen jaren is gebleken dat bij de jurering van de ThinkQuest sites soms de inhoud van de sites te weinig aan de orde kwam. We willen daarom heel graag, naast de online jury, de expertise van docenten inzetten om de inhoudelijke waarde van de ingeleverde sites te beoordelen. Voor ThinkQuest Junior, de webstrijd waarbij basisscholieren websites bouwen, verloopt de jurering nog volgens de oude procedure. De sites worden, voordat de vakjury de prijzen toekent, niet bekeken door een docentjury, maar alleen door de online jury, die vanaf de eigen (thuis-)werkplek ongeveer 5 sites gaan bekijken volgens vastgestelde criteria. Dat vraagt een tijdsinspanning van niet meer dan twee uur, en de online juryleden kunnen zelf bepalen op welk moment ze hiermee aan de slag gaan.Meedoen als online jurylid voor ThinkQuest Junior geeft docenten inzicht in hoe de procedure nu verloopt, en hoe zij in september voor ThinkQuest voor de Klas en voor ThinkQuest voor Leerlingen als vakdocent een goede aanvulling kunnen geven op de online jurering. Doe dus nu mee als online jurylid voor Junior, en neem alvast een kijkje in de keuken van ThinkQuest om straks met veel expertise als vakdocent een bijdrage te kunnen leveren aan de jurering van ThinkQuest voor Leerlingen en ThinkQuest voor de Klas! Schrijf je in op http://www.thinkquest.nl/inschrijven/jury.html

Naar boven


Eindexamenpresentje

De schrijvers van "Op weg naar huis" vinden dat de examenleerlingen Grieks na hun examen eigenlijk boek 23 van de Odyssee in het Grieks zouden moeten lezen. Helemaal mee eens, maar waar halen ze een Griekse tekst vandaan?
Om het de leerlingen wat makkelijker te maken het nog te doen ook, heb ik de tekst op papier gezet en voorzien van de nodige aantekeningen, geheel in de stijl van "Op weg naar huis". Voor de volledigheid is achter in het boekje een korte samenvatting van de T-tjes uit het Hulpboek opgenomen.
Als toegift doe ik het verhaal van de ontmoeting tussen Odysseus en Argos erbij, met aantekeningen. Dat moeten ze toch ook gelezen hebben!
Al met al is het een boekje van 40 pagina's A5 formaat.
Leuk idee om dit uw leerlingen Grieks als een blijvende herinnering mee te geven!
Bestel dan door overmaking op giro 3029524 t.n.v. A. Veefkind, Verzetstraat 1, 7451 DL Holten (tel. 0548-367427, e-mail brave@solcon.nl). De boekjes kosten € 5 per stuk.

Naar boven


Syllabi Klassieke Talen 2005

In het Klassieke Talen lokaal zijn de syllabi Klassiek Talen 2005 opgenomen.

Naar boven


E-mail.