Nieuwsbrief 71, 05-06-2003

Nieuwe leden / Archief
Examen kennisnet.nl
Correctiebesprekingen CE-2003
Verlichtingsmaatregelen 2003 officieel gepubliceerd
ThinkQuest, herhaalde oproep!!!
Oplevering 'De Oudheid in het Nederlands'
Gladiator
Nieuwe versie Antioch
Tela Latina: Latijn op het internet
Griekse week op het Sint-Willibrord Gymnasium in Deurne
Website Community GREX
Vacature


Nieuwe leden

Mike Bos, Erica Dijkstra, Marianne Wiersema, Hellen Pijls-Bosman

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 71 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 153 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
- excursie-nieuws: reis.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Examen kennisnet.nl

Wilt u straks uw visie kwijt over het examen van uw vak? Meld u dan nu aan bij Kennisnet.
Ieder examen van het vmbo, havo en vwo zal aan bod komen en daar hebben we natuurlijk veel bijdrages voor nodig.
Uw visie van max 400 woorden wordt geplaatst in het forum, zodat andere docenten daarop kunnen reageren.
De inzendingen krijgen 30 Euro. U kunt zich nu aanmelden per mail via examen@kennisnet.org
Meer informatie op http://examen.kennisnet.nl

Naar boven


Correctiebesprekingen CE 2003

Zoals jullie gemerkt hebben is er van de correctiebesprekingen van het CE Latijn verslag gedaan via GREX. Er zijn naar aanleiding hiervan verschillende reacties bij mij binnengekomen. Aan de ene kant is er opgemerkt dat er binnen de VCN besloten was om géén verslag te doen van de besprekingen via de community. Reden hiervoor is de lage opkomst bij de besprekingen. Lijkt mij, als ik zo vrij mag zijn, een prima argument om leden van de community, die niet bereid zijn naar de bijeenkomst te gaan, maar wel willen 'profiteren' van het werk van collega's die dat wel doen, dat voordeel niet te gunnen! Aan de andere kant zijn er ook collega's die 'altijd' naar de besprekingen zijn gegaan, maar wellicht nu verhinderd waren en via GREX toch op de hoogte gebracht konden worden van de uitkomst van de besprekingen. Aan de andere kant is er gereageerd op het verschijnen van het verslag van de besprekingen van het CE Latijn, maar het uitblijven van een verslag van Grieks. Hier zou een richtingenstrijd uit blijken.

Ik trek de volgende conclusies:

* de aanwezigheid van zoveel mogelijk collega's bij de besprekingen is zeer gewenst

* GREX neemt geen standpunt in, in het wel of niet verslag doen van correctiebesprekingen: wat binnenkomt, wordt doorgegeven

* GREX neemt geen standpunt in, waar het gaat om 'richtingenstrijd': wat binnenkomt wordt doorgegeven

Naar boven


Verlichtingsmaatregelen 2003 officieel gepubliceerd

In het Gele Katern nummer 14 van 28 mei is de Regeling profielen 2003, oftewel de Verlichtingsmaatregelen 2003 opgenomen.
Het eerste concept van deze regeling heeft de minister begin december 2002 reeds aan de Tweede Kamer gezonden en de inhoud was al bekend.
Inhoudelijk is de regeling niet meer gewijzigd. De regeling is van kracht vanaf komend schooljaar (2003-2004).

De belangrijkste punten:
- de verlichtingsmaatregelen zoals die tot nu golden worden verlengd;
- de verplichting om bij de moderne vreemde talen, kcv en lichamelijke opvoeding 2 handelingsdelen op te nemen vervalt;
- bij de klassieke talen, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en filosofie is het toegestaan stof voor het centraal examen tevens op te nemen in het schoolexamen;
- kcv en ckv1 zijn inwisselbaar;

De school kan zelf bepalen welke maatregelen vanaf welk cohort van toepassing zijn. Met andere woorden: bepaalde maatregelen kunnen ook
al gelden voor leerlingen die lopend schooljaar in 4 havo/vwo of 5 vwo zitten. Het pta mag zonodig in verband daarmee tussentijds worden
aangepast.

De regeling profielen 2003 kunt u vinden op
http://cfi.kennisnet.nl/GeleKatern/2003/14/305283.asp?Sector=VO

Naar boven


ThinkQuest

Zoals in nieuwsbrieven 68 en 70 gemeld worden er in de community docenten gezocht om de docent-jury voor ThinkQuest te vormen. De bedoeling is dat ongeveer 5 docenten in de maanden augustus en september de jurering van de wedstrijd op zich nemen. Wil je meer weten over de procedure kijk dan op de communitysite. Vul dit formulier in om je aan te melden. Zodra 7 docenten zich hebben aangemeld (2 reserve) sluit de inschrijving.

Er hebben zich tot nu toe slechts twee personen aangemeld!! In de besprekingen tussen digischool en kennisnet met betrekking tot het nieuwe schooljaar zijn er communities 'gesneuveld'. Als jullie het bestaan van de community Klassieke Talen waardevol vinden dan is het niet verkeerd dat dat ook blijkt uit de bereidwilligheid van leden om een bijdrage te leveren. Juist op dit gebied (ThinkQuest) kan er een positief signaal afgegeven worden aan derden met betrekking tot het functioneren van onze community.

Juryleden ontvangen 10 euro per website die zij hebben beoordeeld en waarvoor zij een kort commentaar hebben geschreven!!

Naar boven


Oplevering 'De Oudheid in het Nederlands'

In mei is bij de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren de tekst opgeleverd van 'De Oudheid in het Nederlands' van Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen uit 1992. Via onderstaande link vind je de tekst.

Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands

Naar boven


Gladiator

Datum: Vrijdag 20 juni 2003
Tijd: 9:30 - 17:00
Locatie: Kromme Nieuwegracht 80 te Utrecht, zaal 0.06
Kosten: EUR 78,= (incl. materiaal)

Deze dag biedt voordrachten over de historische en archeologische achtergrond van gladiatorenshows, over de film 'Gladiator' als spektakelfilm, en rondt af met de presentatie van bij deze film aansluitend, aan de UU ontwikkelde lespakketten, die de deelnemers aan deze dag ter beschikking worden gesteld. Het programma vindt u op: http://www.let.uu.nl/hist/scholen-net/gladiator/200603.html

Michel Buijs

Naar boven


Nieuwe versie Antioch

Vele collega's hebben via mij een goedkope versie van het tekstverwerkingsprogramma Grieks Antiochus aangeschaft. Dit programma werkt in Word 97/2000 onder windows 95-98 uitstekend, maar onder Windows 2000 en XP heel traag. De maker van het programma heeft voor de gebruikers van Windows 2000 en XP een verbeterde (béta-)versie gemaakt, die men op zijn site kan downloaden. Deze versie is nog niet helemaal af: het Hebreeuws werkt nog niet, maar het Grieks is in orde.

Let op!! Alléén downloaden als Word 2000/XP én Windows 2000 of Windows XP gebruikt. Dus niet als Windows 95/98 gebruikt en ook niet als je Word 97 gebruikt! Je kunt de versie downloaden op http://www.users.dircon.co.uk/~hancock/antioch2.htm.

Bezitters van een bestaande licentie kunnen de nieuwe versie gewoon over de oude heen installeren. Licentie en instellingen blijven dan behouden.
Het aanbieden van de goedkopere licentie via de VCN is overigens sinds maart 2003 niet meer mogelijk.

AJM Kuijpers

Naar boven


Tela Latina: Latijn op het internet

Een enquete van de APA en ACL over Latijn. Je kunt hem vinden op http://lilt.ilstu.edu/drjclassics/tela_latina_survey.asp.

 

Naar bovenGriekse week op het Sint-Willibrord Gymnasium in Deurne

Het St.-Willibrord Gymnasium organiseert van vr. 27 juni tot en met wo 2 juli voor de 8e keer een Griekse Week.
Programma onderdelen:
Optreden van de dansgroep van het Lykion Ellinidon uit Naousa.
Opvoering van Euripides'Ifigeneia in Aulis door leerlingen.
Byzantijnse liturgieviering met koor van docenten en ouders.
Voordrachten door Carool Popelier.
Exposities van Hubert Verhoeven (foto's), Ditje Goldsteen (collages) en Jan Althuizen (schilderijen en aquarellen) met als thema Griekenland.
Een Grieks restaurant is in werking en in de Griekse bar zorgt het duo I Ellines voor de muzikale omlijsting.
Voor het volledige programma: www. willibrordgymnasium.nl.
Reseveringen vanaf 1 juni 2003, secretariaat tel.: 0493 - 31 48 02, fax: 0493 - 32 31 55

Naar boven


Website Community GREX

De zomervakantie nadert met rasse schreden. Tijd voor bezinning en klusjes, waar je tijdens het schooljaar niet aan toekomt. Ik heb me voorgenomen in de zomermaanden de website van de community aan te gaan pakken. Dat gaat echter niet zonder jullie inbreng. Voorlopig leg ik jullie wat open vragen voor, waar je naar hartelust op kunt reageren. Bezoek je de site wel eens? Wat vind je goed van de site? Wat kan of moet zeker anders? Welke informatie mis je? Welke ideeën heb je voor items op de site?

Reageer gerust uitgebreid. Ik ga er toch mijn tijd voor nemen. Alle op- en/of aanmerkingen zijn welkom.

Mail je reactie naar: GREX.


E-mail.