Nieuwsbrief 72, 16-08-2003

Nieuwe leden / Archief
Voorwoord
Toetsen over Caesars Ambiorix-verhaal zoals het in Ovidius en Caesar staat.
Juryleden ThinkQuest


Nieuwe leden

Elvira van den Hoek, Vincent Willems, Ingrid Teurlings, René de Waal, Isabel de Vos, Hilda de Wijn, Michael Buyckx

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 72 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 154 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: indx, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
- excursie-nieuws: reis.htm
Wil je een bepaald bestand toegstuurd krijgen, mail me dan.

Naar boven


Voorwoord

Zoals uit bovenstaande blijkt is de aanmelding van nieuwe leden in de vakantie niet gestopt. De community groeit nog steeds. En dat is een goede zaak!!

De collega's in het noorden van het land mogen aanstaande week weer aan de slag. Over een paar weken zijn we allen weer druk bezig in schooljaar 2003-2004. In deze eerste nieuwsbrief op de eerste plaats een verzoek van mijn kant aan jullie om ook dit jaar weer zo veel mogelijk bij te dragen aan de community in de vorm van ideeën over hoe de community het best kan functioneren, uitwisseling van gedachten, ideeën en nieuwtjes op ons vakgebied en bovenal uitwisseling van materiaal, dat door ons allen ten behoeve van onze leerlingen gebruikt kan worden.

Zo aan het begin van een nieuw schooljaar gaan mijn gedachte in eerste instantie uit naar het eindexamen. Iemand had kennelijk dezelfde ervaring, want er is al een verzoek binnengekomen voor een studiewijzer voor komend jaar. Misschien heeft iemand van jullie daar in de vakantie aan gewerkt en wil je dat delen met anderen. Wellicht is er, net als in eerdere jaren ook weer de behoefte aan uitwerkingen van proefvertalingen uit de eindexamenbundels. Voor Grieks hoeven we dat werk niet meer te doen, want daarin voorziet de docentenhandleiding. Als er onder jullie zijn, die belangstelling hebben voor uitwerkingen en die aan de tot standkoming daarvan ook mee willen werken, mail me.

In de laatste nieuwsbrief (nb-071) schreef ik jullie over mijn voornemen de site van GREX onder de loep te nemen in de vakantieperiode. Ik heb van jullie kant echter slechts twee reacties gehad op mijn verzoek om aan te geven wat jullie van de site verwachten. De site zal de komende weken een paar kleine veranderingen ondergaan, maar ik heb gezien (het uitblijven van) de reacties geconcludeerd dat het goed is zoals het nu is.

Ik wens iedereen een goede start in het nieuwe schooljaar.

Robert Peters

Naar boven


Toetsen over Caesars Ambiorix-verhaal zoals het in Ovidius en Caesar staat.

Drie toetsen (1 voortgangstoets en 2 SE-toetsen) die ik in het schooljaar 2002-2003 afgenomen heb over de Ambiorix-stof uit Ovidius en Caesar (tekstboek p.71-95 + bijbehorende pagina's uit het hulpboek). Je vindt ze in bestand 0154.doc.

Ad Hereijgers

Naar boven


Juryleden ThinkQuest

De volgende leden van onze community hebben zich aangemeld als jurylid voor de ThinkQuest-wedstrijd van komend schooljaar: Ank Hendricks, Johan Splinter, Wiebe Koopmans, Jet Albers en Martin de Leeuw.

Ik wens hen veel plezier en succes met het beoordelen van de sites!

Naar boven


E-mail.