Nieuwsbrief 73, 22-08-2003

Nieuwe leden / Wijzigingen gegevens / Archief
GREX-archief: uitleg, problemen en oplossingen

Studiewijzers klas 6 Latijn
Bespreking examenboeken
Hulp bij woordjes leren (Via Nova Urbs en Fortuna 3-12)
Minigrammatica Latijn voor de gebruikers van Redde Rationem
Rouw siert Electra van Toneelgroep Amsterdam
Uitwerking proefvertalingen 6 Latijn (Cicero)


Nieuwe leden

Richard Haassen, Angela Rietdijk, Karen Croux

Wijzigingen gegevens

De ledenlijst wordt zo langzamerhand erg lang om door te lezen. Met ingang van deze nieuwsbrief zal ik, als er gegevens van leden gewijzigd zijn, daar melding van maken door de naam van het betreffende lid hier te vermelden. Je kunt dan meteen bij betreffend lid kijken wat er gewijzigd is. Van onderstaande leden heb ik de gegevens aangepast/aangevuld.

Wendy Geerts, Wiebe Koopmans, Leo Nellissen, Emmy van Stratum

Archief

Omdat de indices gewijzigd zijn, stuur ik ze als bijlage met deze nieuwsbrief mee. Leden die een eigen (off-line) archief bijhouden, kunnen ze opslaan.

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 73 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 164 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: indx (naam is veranderd!!!!), indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
- excursie-nieuws: reis.htm
Wil je een bepaald bestand toegstuurd krijgen, mail me dan.

Naar boven


GREX-archief: uitleg, problemen en oplossingen

Na de moeizame start met het versturen van de indices, ben ik deze week vrij intensief bezig geweest met het achterhalen van problemen, oorzaken en mogelijke oplossingen. De steun van vele leden is daarbij niet onbelangrijk geweest. Veel reacties waren positief, terecht waren er ook kritische opmerkingen. Van mijn kant hier de opmerking dat in ieder geval gebleken is dat met een ledenbestand van bijna 200 leden, verschillende besturingssystemen, verschillende e-mailprogramma's, uiteenlopende kennisniveaus, het heel erg moeilijk is voor mij om het zo te organiseren dat alles altijd bij iedereen naar behoren en naar wens (!) functioneert. Ik doe echter toch een poging.

Ik heb de handleiding die Leo destijds geschreven heeft aangepast en aangevuld. Met name de aanvulling kan interessant zijn, omdat ik daarin de problemen die zich vaak voordoen (is gebleken uit eigen ondervinding en uit reacties van leden) van een oplossing voorzie. Je kunt deze handleiding raadplegen op de site, http://www.digischool.nl/kt/community/archief/lees-dit.doc. Ik stuur hem niet met deze nieuwsbrief mee, omdat het bestand redelijk groot is en vele leden wellicht geen belangstelling hebben voor deze handleiding. Je kunt hem, als je hem raadpleegt, natuurlijk wel opslaan in je archiefmap. Dat brengt me meteen bij het volgende. De opzet van het archief is dat je alle GREXbestanden opslaat in één en dezelfde map. Het maakt in feite niet uit hoe je die noemt en waar je die plaatst. In de handleiding heb ik gekozen voor de map ARCHIEF in de map GREX. Op deze manier werkt het offline-archief op dezelfde manier als het online-archief op de site.

Lees de handleiding goed door, op het einde van deel 1 staat nog een opmerking over het deelarchief, deel 2 gaat over de problemen en oplossingen daarvan.

Bij deze nieuwsbrief zitten opnieuw de indices. Als je ze opgeslagen hebt en je merkt dat bepaalde verwijzingen nog steeds niet werken, raadpleeg dan de handleiding, want dat probleem kan ik vanaf deze plek (nog) niet voorkomen.

Robert Peters

Naar boven


Studiewijzers klas 6 Latijn

Er zijn drie reacties binnengekomen op het verzoek om een studiewijzer klas 6 Latijn. De studiewijzer van Janny Haan (0155.doc) had ik al gestuurd, maar bij deze nog een keer. Diederik Burgersdijk heeft niet alleen een studiewijzer (0156.doc) geleverd, maar ook een inventarisering van de auteurs die in de syllabus voorkomen (0158.doc). De laatste studiewijzer (0157.doc) is afkomstig van Kitty Heckman.

Naar boven


Bespreking examenboeken.

Collegis egregiis salutem,

Velen van jullie beginnen deze week (34) al met het nieuwe schooljaar en in het bijzonder met Cicero, een pensum dat mij niet tot de gemakkelijkste lijkt te behoren. Oppassen lijkt geboden met de geleverde werkvertalingen. Met name schort het nog al eens aan de weergave van partikels, waardoor de lezer op het verkeerde been wordt gezet of in drijfzand belandt.
Met nog twee weken vakantie voor de boeg heb ik inmiddels het eerste kwart van het pensum (volgens de Hermaionuitgave) voorbereid en ruim van kanttekeningen voorzien. De meeste van die kanttekeningen heb ik bij elkaar gezet en daarvan wil ik anderen laten profiteren.
Voor mijn leerlingen maak ik bovendien een voorbeeldvertaling die begrijpelijk is en gesteld in goed Nederlands. Bovendien heb ik de Latijnse teksten ingevoerd zodat zij deze straks online kunnen oproepen. De teksten zijn / worden zodanig opgemaakt dat de leerlingen eerder de structuur van gecompliceerdere zinnen kunnen doorzien. Waar nodig heb ik extra aantekeningen ondergebracht in voetnoten. Op de vragen geef ik mijn eigen antwoorden; andere vragen en opdrachten zijn / worden toegevoegd.
Iets dergelijks heb ik drie jaar geleden gedaan met Hybris bij Herodotos en dat materiaal is door Grex opgenomen als doc. 0083. Helaas heb ik op dit initiatief nooit enige reactie gehad - op een enkele, indirecte, na. Daarom vraag ik nu maar eerst vooraf of er belangstelling bestaat voor dit materiaal waarvan het hierbij geleverde (0159.doc) als voorbeeld kan dienen voor wat betreft de correcties en extra aantekeningen.


Ben Bongers

Naar boven


Hulp bij woordjes leren (Via Nova Urbs en Fortuna 3-12)

Om woordjes leren voor de leerlingen wat gemakkelijker te maken heb ik voor Via Nova Urbs (0160.doc) en voor Fortuna 3-12 (0161.doc) een lijst aangelegd met verwante woorden.
Bijkomend voordeel van deze bestanden is dat de boeken minder te lijden hebben en dat leerlingen af en toe een schone print kunnen maken.
Ik houd me aanbevolen voor aanvullingen en verbeteringen.

Leo Nellissen

Naar boven


Minigrammatica Latijn voor de gebruikers van Redde Rationem

In de bijlage (0162.doc) tref je de Minigrammatica Latijn aan, door mij en mijn collega Pieter de Vos opgesteld.
De Minigrammatica hebben wij speciaal voor de gebruikers van de methode Redde Rationem gemaakt. Deze methode gebruikten wij voorheen en waren van mening, dat het syntaxisgedeelte in Retinenda beslist niet het beste van deze methode is. Bovendien bevat dit gedeelte veel overbodigs.
Ik hoop, dat velen er hun voordeel mee zullen doen.

George Draisma

Naar boven


Rouw siert Electra van Toneelgroep Amsterdam

Graag attendeer ik u op de voorstelling Rouw siert Electra van Toneelgroep Amsterdam die in november 2003 uitkomt. Dit stuk van O'Neill is gebaseerd op Oresteia van Aischylos, interessant voor docenten klassieke talen en de gymnasiasten uit klas 5 en 6. Zie ook www.toneelgroepamsterdam.nl
Informatie over de voorstelling en het educatieve project kunt u vinden in de bijlagen (0163.doc en 0164.doc)

Wilma Smilde
hoofd educatie Toneelgroep Amsterdam

Naar boven


Uitwerking proefvertalingen 6 Latijn (Cicero)

Maar liefst zes leden hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren aan het tot stand komen van de uitwerkingen (correctiemodellen) van de proefvertalingen in de eindexamenbundels. Het docentenboek van de uitgave van Eisma levert de werkvertalingen van de proefvertalingen. Ik denk dat het, mede gezien het feit dat drie van de zes personen aangeven de uitgave van Hermaion te gebruiken (de anderen geven niet aan welke uitgave ze (gaan) gebruiken), voor de hand liggend is, om bij de proevertalingen van Hermaion (docentenboek) uitwerkingen te gaan maken. Ik zal betreffende leden zo snel mogelijk een verdeling toesturen, in de hoop dat zij zo snel mogelijk hun uitwerkingen zullen terugsturen, waar alle belanghebbenden dan zo snel mogelijk gebruik van kunnen maken.

Robert Peters


 

E-mail.