Nieuwsbrief 76, 28-09-2003

Nieuwe leden / Wijzigingen gegevens / Archief
Oproep praktijkonderzoek werkvormen Cicero
KCV-opdracht: Homeros, Ilias, boek 3
School gezocht voor excursie Trier
DIDASKO 2004. Computerhulp bij het lezen of vertalen van teksten Latijn en Grieks
START LATIJN en START GRIEKS: computerprogramma's om snel Latijn of Grieks te leren.
Voorstel nieuwe urentabel voor Klassieke Talen en KCV


Nieuwe leden

Hugo Korenhof, Karl Lutterkort, Jef Ysebaert, Annemarieke Slinger, Rebecca van den Berg

Wijzigingen gegevens

Pamela Doms, Joan Admiraal

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 76 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 174 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: indx, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
- excursie-nieuws: reis.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Oproep praktijkonderzoek werkvormen Cicero

Als Lio voer ik op mijn stageschool een praktijkonderzoek uit. De probleemstelling ervan luidt als volgt:

Welke werkvormen zijn geschikt om met een kleine 6VWO-klas de Nederlandse teksten van de eindexamensyllabus Latijn te behandelen?

Met ‘werkvormen’ bedoel ik manieren om in de les de teksten te behandelen of de leerlingen thuis met de teksten te laten werken. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in een klas van 4 leerlingen, 2 jongens en twee meisjes. Het zijn leerlingen van een VWO + Latijn-afdeling van een school in Doetinchem. Met ‘de Nederlandse teksten’ bedoel ik alle teksten in de examenbundel Otium cum Dignitate van Hermaion, die niet in het Latijn zijn geschreven. Het gaat dus om achtergronden en Nederlandse vertalingen van teksten van Cicero en anderen.

Ik verzamel eerst zoveel mogelijk bruikbare werkvormen. Vervolgens ga ik ze in de praktijk brengen en met de leerlingen evalueren. Het onderzoek zal resulteren in een verslag in de vorm van een 'werkvormenboekje', met de voors en tegens van de uitgeprobeerde werkvormen en de eventuele toepasbaarheid in andere onderwijssituaties. Dit verslag zal ik ook op Grex zetten.

Mijn vraag aan u allen is: wie kan mij helpen aan een paar leuke en nuttige werkvormen om de Nederlandse teksten van de examenbundel Cicero te behandelen? Reactie kunt u sturen naar leaina99@hotmail.com. Alvast bedankt!

Marianne Wiersema

Naar boven


KCV-opdracht: Homeros, Ilias, boek 3

Een bewerking van een opdracht van 6-7 jaar geleden op een Leidse KCV-studiedag. Een eenvoudige kennismaking met het werk van Homeros.
Voor wie het leuk vindt. (0174.doc)

Ank Hendricks

Naar boven


School gezocht voor excursie Trier

Met de derde klas gymnasium (30 ll.) van OSG Sevenwolden in Heerenveen willen wij van 27 tot en met 29 april 2004 op driedaagse excursie naar
Trier. Wij zoeken een school in het oosten van het land die met ons mee wil, om een bus (eventueel dubbeldekker) te vullen en zo de kosten te drukken. Wie is geinteresseerd? Streefprijs excursie 150 euro p/l.

Ferdy Weisz
post@ferdy.nl

Naar boven


DIDASKO 2004

Computerhulp bij het lezen of vertalen van teksten Latijn en Grieks

De nieuwe versie van Didasko is klaar. Aan het programma is een nieuwe functie toegevoegd en het aantal bewerkte teksten is verder uitgebreid, o.a. met de examenteksten van 2004. Het programma is bruikbaar in Windows 98 en hoger.

Wanneer het programma is gestart en een tekst is opgevraagd, wordt, als men op een woord in de tekst klikt, rechtsboven bij het vakje van "Omschrijving" de omschrijving van het woord ingevuld, eronder, in het vakje "Betekenis", een bruikbare vertaling van het woord in deze tekst. De vertaling van woorden kan men in een ander scherm "opsparen " en daarna voor eigen gebruik bewerken.

Ook kan men door de "Woordenlijst" te activeren in het vakje "Woord in de woordenlijst" andere betekenissen en/of vormen van het woord zien.

Het is ook mogelijk onderdelen van de grammatica te bekijken.
Nieuw: Bij de nieuwe teksten (2004) kan men door op de rechter muisknop te klikken meteen het voorbeeld in de grammatica van het aangeklikte woord oproepen.

Bij de examenteksten van 2002, 2003, 2004 en de nieuwe teksten is het ook mogelijk te zien in welk verband het aangeklikte woord thuishoort. Alle woorden van het betreffende verband krijgen dezelfde kleur. Bij "verband" moet men denken aan hoofdzin, bijzin, ablativus absolutus, aci-constructie enz. Met een geel tekstkadertje dat even zichtbaar is, wordt aangegeven om welk verband het gaat. Dezelfde mededeling staat ook in de statusregel (onderaan). De kern van de zin (onderwerp en gezegde) wordt vet weergegeven.

Bij de namen van de examenteksten van 2003 en 2004 is het mogelijk extra informatie op te vragen in de vorm van een tekst (eventueel met een plaatje) of een kaartje.

Meer informatie: www.didaskoo.nl

Voor vragen of inlichtingen kunt u terecht bij:
J.H.A. Leenders
Sleedoornlaan 11
5672 BL Nuenen
tel.: 040-2833975
E-mail: jhalndrs@worldonline.nl

Naar boven


START LATIJN en START GRIEKS: computerprogramma's om snel Latijn of Grieks te leren.

Op mijn nieuwe website www.eureia.freeler.nl bied ik als freeware een computerprogramma aan START LATIJN en evenzo START GRIEKS. Docenten en leerlingen kunnen deze programma's gratis downloaden.

Jef Ysebaert

Naar boven


Voorstel nieuwe urentabel voor Klassieke Talen en KCV

In een brief van de minister aan de Tweede Kamer doet zij een voorstel tot herziening van de 2e fase HAVO/VWO. Het gaat hierbij vooral om een herziening van de urenverdeling. In de bijlage bij de brief is de nieuwe urentabel opgenomen. De herzieningen zijn voorzien 1 augustus 2007 in te gaan.

Robert Peters

Naar boven


E-mail.