Nieuwsbrief 78, 8-11-2003

Nieuwe leden / Wijzigingen gegevens / Archief
Voorwoord
Proefwerk Lingua Latina

Forum
Ingezonden brief (betreffende CE-pensum Latijn, Cicero)

Theateragenda
Vacature


Nieuwe leden

Guus Blezer, Haedewych van Kampen, Astrid Landa

Wijzigingen gegevens

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 78 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 180 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: indx, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
- excursie-nieuws: reis.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Voorwoord.

Het is weer een tijdje gelden sinds de laatste nieuwsbrief verscheen (11 oktober). Bij gebrek aan nieuws en bijdragen van de leden vond ik het niet nodig jullie op een nieuwsbrief te tracteren. Ik wil jullie in deze nieuwsbrief met name wijzen op het artikel over het forum, op verzoek van een aantal leden sinds een tijdje geopend op de site van GREX.
Wat de methodenenquete betreft hebben julie het prima gedaan. In ieder geval relatief, maar misschien zelfs absoluut (en dat voor een betrekkelijke kleine community) zijn voor Klassieke Talen de meeste beoorelingen binnengekomen. Als er een defintief resultaat is krijgen jullie dat te horen.
Nieuws over het te verschijnen woordenboek Grieks is er niet, of eigenlijk ook weer wel. Uit contacten met de uitgever blijkt (schijnt) het nog steeds moeilijk harde uitspraken te doen over een verschijningsdatum. Het streven is maart 2004, maar.... De informatie in het bulletin van de VCN is volgens de uitgever niet correct noch van zijn hand. Ik heb met de uitgever afgesproken in contact te blijven en bij een honderd procent harde toezegging jullie onmiddellijk te informeren over de verschijningsdatum van het woordenboek mét grammaticakatern. Wellicht vinden jullie dit een te afwachtende opstelling van GREX, maar volgens mij heb ik geen enkele keus. Als docent wil ik (op termijn) een nieuw en zo goed mogelijk woordenboek. Ik kan niet anders dan daar op wachten en tot die tijd leerlingen gebruik laten maken van de goeie ouwe Wolters. Daar zit voor ons natuurlijk het probleem. Wanneer de boekenlijsten opgesteld moeten worden wil je weten hoe een en ander precies zit. Op dit moment zit het precies zoals boven gezegd, het streven is maart 2004, maar ...
Er is een (herhaald) verzoek gekomen om de proefvertalingen van Eisma (CE Latijn 2004) ook te voorzien van een scoremodel. Ik heb in een eerdere nieuwbsrief dat verzoek opgenomen, maar daar is niet op gereageerd. Ik hoop dat degene, die dit karwei voor zichzelf verricht (heeft), anderen daarvan mee wil laten genieten.
Tot slot een aanrader voor Sinterklaas, dan wel Kerst: Geert Knops heeft me geattendeerd op de Felicitas-serie bij de firma Blokker. Kaarsen en kussens voorzien van Latijnse spreuken (0178.doc). Mooi voor de donkere en gure dagen in december!?!

Robert Peters

Naar boven


Proefwerk Lingua Latina.

In reactie op de oproep van Anna Prins, hierbij ons eerste proefwerk bij Lingua Latina (0179.doc), plus een aantal vragen en opdrachten bij de cultuur van les 1 (0180.doc). Overigens vraag ik me af of het niet verstandiger is dergelijk materiaal naar Ary van den Heuvel te sturen, zodat hij het kan verzamelen en eventueel uitgeven conform de wijze waarop hij dat gedaan heeft met Roma en Hellenike. Maar het één sluit het ander niet uit, en van Hermaion hebben we nog geen oproep van deze aard ontvangen.

Cobi Nieuwland.

Naar boven


Forum

Op verzoek van een aantal leden is het Forum voor Klassieke Talen inmiddels geopend. Via het Forum kunnen jullie rechtstreeks met elkaar communiceren en van gedachten wisselen. Het Forum is voor iedereen, ook niet leden, toegankelijk. Ga naar de site van de community en klik in het menu op Forum. Er zijn inmiddels al berichten geplaatst op het forum. Het zou goed zijn wanneer er ook daadwerkelijk op gereageerd gaat worden en er op die manier een voor iedereen te lezen uitwisseling plaatsvindt. Op de site vind je ook een verwijzing naar uitleg over het forum.

Robert Peters

Naar boven


Ingezonden brief (met betrekking tot het pensum CE Latijn)

Beste collegae,

Onlangs, tijdens de docentencursus Griekenlandkunde in de herfstvakantie, kwam onvermijdelijk tussen de bedrijven door ook het centraal examen Cicero aan bod.
Al snel bleek dat ik in mijn frustratie over de zwaarte van het pensum niet alleen stond.

Dit vormt voor mij aanleiding om via Grex en VCN Online te polsen of en hoeverre mijn problemen met het pensum breder gedragen worden en of het in dat geval wellicht mogelijk is actie te ondernemen richting de VCKT (middels een ingezonden brief of iets dergelijks).

Ik geef sinds 1987 les aan examenklassen en ben momenteel werkzaam aan het Willem II College te Tilburg. Ik werk dit jaar met een groepje van 11 slimme en gemotiveerde leerlingen.
Het aantal contacturen bedraagt 3 per week.

Wat is nu precies het probleem dat mijn leerlingen en ik ervaren ?

De teksten van Cicero - zeker die uit De Officiis, die ik nu behandeld heb - zijn voor mijn leerlingen te hoog gegrepen. De zinnen zijn lang en complex en de inhoud is nogal abstract. Wanneer na veel zwoegen het technisch vertalen achter de rug is, heb ik als docent nog veel tijd nodig om te proberen de inhoud te belichten.en aansprekend het maken. Het blijkt dan ook niet mogelijk de leerlingen zelfstandig met de teksten te laten werken. Na verdienstelijke pogingen haken ze na 3 regels af, ook omdat de geboden hulp in het hulpboek van Hermaion te summier is en de werkvertalingen niet echt verhelderend zijn. (Een initiatief zoals dat van Ben Bongers -zie artikel in het VCN-bulletin- is denk ik dan ook een pragmatische oplossing om het ook door hem gevoelde probleem het hoofd te bieden).

Hoe dan ook: ik ben zelf te veel aan het woord en er is te weinig sprake van interactie. Dat werkt allemaal niet erg motiverend. Bovendien vrees ik dat we nooit door het pensum heen zullen komen. Maar wat is het alternatief? Je "quotum" halen, met de zekerheid dat je leerlingen er dan helemaal niets meer van snappen? Dat kan en mag nooit de doelstelling zijn!
Ook vorig jaar hebben mijn leerlingen en ik een heel zware kluif gehad aan het pensum Livius. Ik was hoopvol gestemd voor dit jaar, maar vrees dat zeker met de stukken uit De Officiis niet veel eer te behalen valt.
Ik vind het heel jammer dat twee jaar op rij leerlingen en docenten opgezadeld worden met een pensum dat te hoog gegrepen is, en ik betrap niet alleen mijn leerlingen maar ook mezelf op motivatieproblemen. Weer een jaar met hangen en wurgen......

Houden de samenstellers van het pensum wel genoeg rekening met het feit
dat de beschikbare tijd in de bovenbouw door de invoering van de tweede fase vaak is gehalveerd ? Het pensum van het schoolexamen is weliswaar kleiner geworden, maar in de contacttijd maar moeilijk te halen (zelf ben ik bijvoorbeeld altijd tot de herfstvakantie in 6 Vwo nog wel bezig met het schoolexamenpensum). De omvang van het centraal examen is nog steeds aan de hoge kant, gezien de beschikbare tijd en de moeilijkheidsgraad van auteurs als Livius en Cicero
Ik vraag me echt af of de samenstellers van de syllabi zich wel voldoende bewust zijn van het effect dat de invoering van de tweede fase op het niveau van de leerlingen gehad heeft. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat zij onze leerlingen overschatten: dat gold voor de thematiek van Livius en dat geldt mijn inziens ook weer voor Cicero.

Begrijp me goed: Ik pleit NIET voor een algemene beperking van de omvang van het pensum voor Schoolexamen of centraal examen, maar voor meer tijd (2007 is nog wel erg ver weg) en voor een realistischere (lees: eenvoudigere en meer aansprekende) keuze van te vertalen passages.
Ik realiseer me terdege dat we eigenlijk al een kritische ondergrens bereikt hebben voor wat betreft omvang en niveau, maar met gefrustreerde leerlingen en docenten ben je nog verder van huis. Toch?

Graag zou ik reactie ontvangen op deze hartekreet !

Met vriendelijke groet,

Odette Lebbink
Willem II College Tilburg
Odette.lebbink@planet.nl

Naar boven


Theateragenda

Waarde collega,

Wellicht hebt u ook dit jaar al via de KCV Site uw weg weten te vinden naar het overzicht van 'klassieke' voorstellingen in het theater zoals dat jaarlijks door het Vaknetwerk KCV wordt samengesteld.

Mocht u onderhoopt de KCV Site nog niet bezocht hebben: de klassieke theateragenda is er ook dit jaar weer!

Aanklikbaar via:
http://www.let.uu.nl/hist/scholen-net/kcv
of rechtstreeks:
http://www.let.uu.nl/hist/scholen-net/kcv/kcv03-04.html

De pagina wordt steeds van een update voorzien zodra daar aanleiding toe is.

Michel Buijs

Naar boven

E-mail.