Elke mogelijke of onmogelijke gelijkenis met in werkelijkheid bestaande personen,
plaatsen of omstandigheden is onbedoeld en berust op puur toeval.