Digitale opdrachten
Voor het primair en het voortgezet onderwijs, zowel downloadbaar als webbased. Het materiaal is gratis te gebruiken.

Dit lesmateriaal is geschreven met het programma Lectora. Hiermee kunt u een cursus of lesmodule met opdrachten en toetsen maken, die via het web continue beschikbaar is.

De Digitale School verzorgt workshops Lectora. U kunt hier een demo downloaden. Deelnemers aan de workshop kunnen het pakket Lectora met korting aanschaffen.

Er bestaat ook een versie van dit materiaal die opgenomen kan worden in een elektronische leeromgeving, zodat de resultaten van de leerlingen kunnen worden bijgehouden.
Meer informatie info@digischool.nlDe Digitale School


Er worden soms Java-applets gebruikt, waarmee Windows XP moeite heeft. Op www.java.com kunt u rechtsboven een applicatie downloaden waarmee de problemen verholpen worden.
 
Primair Onderwijs    
Rekenen

Euro
Toets Euro
Klokkijken halve uren
Klokkijken hele uren
Toets Klokkijken halve uren
Toets Klokkijken hele uren

 

Rekenen - Tafels

Tafels Inleiding
Tafels 2 - 8
Tafels 3 - 7
Tafels 4 - 6
Tafels 5 - 10
Tafeltoets 1
Tafeltoets 2
Tafeltoets 3
Tafeltoets 4
Tafeltoets 5
Tafeltoets 6
Tafeltoets 7

Taal

Hoofdletters
Ik kan al goed lezen
Persoonsvorm
Spreekwoorden
Synoniemen
Toets Woordbenoemen
Toets Zinsontleden
Toets Zinsontleden1
Voegwoorden
Werkwoordspelling
Woordspelletjes
Zinsontleden

 
Voortgezet Onderwijs    
Aardrijkskunde

Actieve Aarde
Atlas
Doorsnede
Kaartvaardigheid
Klimaat
Natuur en Milieu
Urbanisatie
Vakantie

 

Biologie

DNA
Griep (bavo)
Toets Griep
Ordening
Vincristine
Voedselweb
Toets Voedselweb

 

Engels

Adjectives
Complaint
Irregular Past Tense
Kelly
Lily
Lizardman
Phrasal
Proverbs
Red Waratah
Schooltrip
Tenses

Informatica

Computers
Domeinnamen
IP adressen
Windows
Word 1
Word 2
Word 3
Word 4

 

Natuurkunde

Atoombouw
Eenheden
Elektriciteit
Formules
Ioniserende Straling
Lens
Puzzel
Straling
Systeembord
Toets Atoombouw
Toets Elektromagnetisme
Toets Straling
Verenproef
Warmte 1
Warmte 2
Warmte 3
Toets Warmte
Wetenschapper

 

Nederlands

Argumenteren
Grammatica
Lezen
Lezen 2
Stijlfiguren
Stijlfouten
Taalkunde
Werkwoordspelling
Woordenschat
Woordsoorten
Woordsoortentheorie
Zinnen

 

Verzorging

Etiketten
Opdracht Etiketten
Opdracht Keurmerken
Toets Keurmerken
Opdracht PowerPoint
Opdracht Voedingswijzer
Opdracht Roken
Toets Seksualiteit
Toets Eetgewoonten
Toets Voeding Algemeen
Toets Voedingswijzer
Maak een brochure over Verslaving
Voedingsgewoonten
Voedingsmiddel
Voedselbederf
Voedselbesmetting
Voedselvergiftiging

 

Wiskunde

Pi en de Gulden snede