Classificeren webpagina's


Het beoordelen (classificeren) van internetpagina's (bronnen)is een activiteit van de gezamenlijke Communities in opdracht van Kennisnet en in samenwerking met de Digischool

Deze bronnen komen in Vakwijzer, waarin met een zoekmachine gezocht kan worden naar relevante informatie voor iedereen. Met behulp van het programma Vakwijzer beoordelen leden van een community bronnen aan de hand van een vaststaan formulier. Beoordelingscriteria zijn de inhoud, doelgroep, onderwijsniveau etc. Daarnaast worden aan de beoordeelde bron een of meerdere trefwoorden toegekend. Iedere community heeft zijn eigen trefwoordenlijst. De vakcommunity mediathecarissen heeft ook een bijdrage geleverd aan het verzamelen en beoordelen van bronnen voor ons vakgebied

De communities worden hierbij ondersteund door de Redactie Vakwijzer. 

Meer informatie over Vakwijzer: http://vakwijzer.kennisnet.nl


Laatst bijgewerkt op 24 november 2002