Introductie


De vakcommunity mediathecarissen is opgericht om de communicatie en samenwerking tussen mediathecarissen en vakgenoten te stimuleren. Iedereen die betrokken is bij het werk van mediathecarissen wordt uitgenodigd zich aan te melden en deel te nemen. De community dient als platform voor verschillende activiteiten:

  • Communicatie tussen mediathecarissen en andere vakgenoten
  • Informatie over de ontwikkelingen in en activiteiten voor het schoolmediatheekwerk
  • Informatie over de vereniging Landelijke Werkgroep Schoolmediathecarissen Voortgezet Onderwijs (LWSVO):www.digischool.nl/lwsvo
  • Informatie over de virtuele mediatheek en het NBLC
  • Informatie over het ontwikkelen en beheren van mediatheken

Tegelijkertijd biedt deze community achtergrondinformatie voor het management, docenten en andere betrokkenen over het schoolmediatheekwerk in het voortgezet onderwijs.

De wijze van deelname bepaal jezelf, inschrijving verplicht tot niets. Ieder community-lid ontvangt één keer per maand per e-mail de Nieuwsbrief, samengesteld door en voor de leden van de community. Bijdragen aan deze nieuwsbrief worden natuurlijk op prijs gesteld.

Je kunt je inschrijven voor de community m.b.v het aanmeldingsformulier.

Met vriendelijke groet,
Fred Capel
Community Manager Mediathecarissen

Laatst bijgewerkt op 17 september 2002