. Vakcommunity Mediathecarissen .



Nieuwsbrief nummer 12 (september 2002)


Inhoud

 

 

De eerste Nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar in een nieuw jasje. Nog geen haute-couture, maar als eerste confectiemodel ziet het er goed uit. Het begin is er, het maatwerk volgt. Suggesties zijn uiteraard welkom. In deze Nieuwsbrief informatie over de community. Daarnaast tref je o.a. een overzicht aan van cursussen en opleidingen en natuurlijk de rubriek 'Nieuws uit en voor ons vak'.

Marleen Wijnen


Nieuws Vakcommunity Mediathecarissen

In de vorige Nieuwsbrief werd al melding gemaakt van de overgang van de vakcommunity naar de virtuele mediatheek. Achter de schermen is de overgang al een feit, maar de daadwerkelijke overgang vindt plaats vanaf 1 januari 2003. Naar alle waarschijnlijkheid verandert dan ook de lay-out en in ieder geval het adres. Tot die tijd blijft het oude adres van kracht: www.digischool.nl/lwsvo/community. De site is veranderd, links zijn aangepast en...de oplettende lezer heeft gezien dat de titel niet klopt, maar ook dat wordt veranderd. Evenals het kunnen vinden van de vakcommunity m.b.v. een zoekmachine. Nog even geduld. 

FORUM
Het forum is veranderd en geopend. Een aantal leden hebben het forum ontdekt en maken er al gebruik van. Om gebruik te kunnen maken van het forum moet je je registreren als gebruiker. Op de site staan aanwijzigingen. Nadat je bent geregistreerd kun je na het inloggen berichten plaatsen en reageren op berichten.

Wilma Boonstra heeft bijvoorbeeld een vraag over de plaatsing en ontsluiting van poëzie jeugd en volwassenen in de mediatheek. Zij vraagt collega's om advies. Daarnaast heeft zij een vraag over strips in de mediatheek. Zij peilt d.m.v. een poll de meningen onder collega's: wel of niet opnemen in de collectie. Op dit moment is honderd procent voor. Dat is nog geen representatief beeld, want het aantal stemmers is nog maar twee. Wat is jouw mening? Reageren kan alleen na registratie!

MATERIALEN
Eindelijk is het dan zover. Dankzij een aantal collegae staan op de site in het onderdeel 'materialen' diverse producten die je kunt gebruiken. Bij deze wil deze collegae hartelijk danken voor het toesturen van deze materialen. De indeling is hetzelfde als bij de trefwoordenlijst. Maak je gebruik van de materialen dan is een reactie naar de maker erg prettig. Heb je zelf materialen die je op de site wil laten plaatsen stuur die dan naar marleenwijnen@freeler.nl

De materialen-site wordt regelmatig uitgebreid.

naar begin 

 

Opleidingen / cursussen

Regelmatig wordt geinformeerd naar mogelijke cursussen en opleidingen op het gebied van het schoolmediatheekwerk. Het aanbod is zeer divers. Zonder uitputtend te willen zijn hierbij een overzicht met dank aan Jan van Loon en Lourense Das. 
 
De kalender van de community biedt informatie over cursussen. Hieronder nog een aantal links:

Tot slot het laatste nieuws van de LWSVO: in samenwerking met Susanne van Ijssel Smits van Syllabe is de LWSVO erin geslaagd om een nieuw cursustraject op te zetten die bij voldoende belangstelling in het voorjaar start. De cursus kent twee modules: Leidinggeven en Mediaeducatie en didactiek. Meer informatie: CURSUS LWSVO

naar begin 

 

Mailinglist

Oproep aan alle communityleden:
Wil iedereen a.u.b. de gegevens in de ledenlijst controleren. Wijziging of opzegging? Stuur dan een e-mail naar: marleenwijnen@freeler.nl. Ook als je je post op een ander e-mail adres wilt ontvangen. Neem in je bericht tenminste de volgende gegevens op:

Oude gegevens:
Nieuwe gegevens:
Post ontvangen op e-mail adres:

naar begin 

 

Oproep ROC's
 

Vorig schooljaar ontving ik van Jeanette Caspers de volgende oproep:

Wat ik steeds mis in veel artikelen over schoolmediatheken is het beroepsonderwijs. Veel mensen volgen een opleiding aan een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Ook bij dit type onderwijs is het zelfstandig werken een belangrijk onderdeel van de lessen. Toch lees je weinig over dit soort opleidingen. Het lijkt af en toe in de media dat er alleen maar een studiehuis bestaat. Ik vind dat je een groot aantal Nederlanders echter te kort doet als je alleen de nadruk legt op het studiehuis. Ook informatie in de bve is onontbeerlijk. 420.000 jongeren kiezen na het VMBO en na de HAVO een beroepsopleiding bij een ROC. Er zijn 202.000 volwassenen die onderwijs volgen aan een ROC. 39% van de beroepsbevolking heeft een opleiding gevolgd aan een ROC. Deze mensen studeren aan een van de belangrijke pijlers van onze kenniseconomie. Een ROC biedt naast een grote verscheidenheid aan beroepsopleidingen ook inburgeringprogramma’s en mavo, havo en vwo opleidingen voor volwassen. Binnen een ROC zijn grote verschillen tussen doelgroepen en opleidingen. Mijn vraag is daarom ook: Waar blijven de andere schoolmediathcarissen van ROC’s? Ik zou graag wat meer willen weten over de problemen die zij ondervinden met het opzetten van een mediatheek. De grote verschillen in niveau’s en hoe zij daar mee omgaan. Waar vinden zij materiaal en wie beoordeeld dat samen met de mediathecaris?

Jeanette Caspers, Mediatheek Gezondheidszorg en Welzijn
ROC Kop van Noord Holland
Den Helder
jcaspers@rockopnh.nl

Binnenkort schrijft Jeanette een bijdrage over haar ervaringen. Maar hoe is het op al die andere ROC's? De ontwikkelingen in het vmbo maken dat de mediatheek of het open leercentrum ook in dit onderwijs een plaats, hetzij nog bescheiden, gaat verwerven. Aansluiting en samenwerking met een ROC zou logisch zijn. Bij elkaar in de keuken kijken is de minste vorm van samenwerking. Hoe is de stand van zaken? Stuur je bijdrage aan: marleenwijnen@freeler.nl

Uiteraard zijn ervaringen vanuit VMBO-scholen ook welkom.

N.B. Kennisnet en BVE-net hebben gezamelijk een nieuwe site opgezet.

naar begin 

 

Nieuws uit en voor ons vak

De Koninklijke Bibliotheek en het voortgezet onderwijs
De KB wil haar collecties en diensten meer en meer via het internet toegankelijk maken. Zeker voor het onderwijs biedt dat een scala aan mogelijkheden, voor zowel docenten als leerlingen. De belangrijkste vakgebieden van de KB zijn geschiedenis, taal- en letterkunde, CKV en filosofie.

Tijdens de KIC-beurs op 9 april 2002 werd de site 'kbschool', met het eerste digitale lesprogramma van de KB Huwelijk & Relaties, officieel gelanceerd. Op deze site vindt u ook ander bronnenmateriaal, dat docenten kunnen gebruiken bij de voorbereiding van lessen en waarin leerlingen zelfstandig kunnen zoeken.
Bron: KB

naar begin

 

 

AKO literatuurprijs 2002
Op 18 september is de shortlist van de nominaties voor de AKO-literatuurprijs 2002 bekend gemaakt. Aanschaffen ja of nee?

naar begin

 


Getipt door Jan van Loon, Zwijssencollege Veghel:
De website van Documentatiecentrum Nederlands Politieke Partijen (DNPP). Het centrum is een onderdeel van de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het DNPP legt zich toe op het verzamelen en toegankelijk maken van publicaties van en over politieke partijen in Nederland. Het accent ligt hierbij op de activiteiten van politieke partijen buiten het parlement. Het DNPP-bestand bevat beschrijvingen van publicaties van politieke partijen, zoals: (onderdelen van) monografieen, brochures, verkiezings- en beginselprogramma's, jaarverslagen, financiele verslagen, statuten, huishoudelijke reglementen en congresstukken. Ook relevante artikelen uit partijbladen, dagbladen en > opinieweekbladen zijn opgenomen. 

Voor een prachtige site over de Nederlandse taal moet je vreemd genoeg bij de Belgen zijn: http://www.taaldatabanken.com/index.html. Wij hebben http://www.onzetaal.nl ook goed, maar wat rommeliger.

Tekst kwijt van dat ene Franse liedje ? Geen nood: www.paroles.net

naar begin

 

 

Mediaeducatie

Op dit moment verschijnt heel veel informatie over mediaeducatie en verwante onderwerpen. Curussen internet of zoeken naar informatie vind je op internet in grote getale. Toch nog een aanvulling:

www.steffie.nl is gebouwd door Netrex Internet Solutions in opdracht van de RVU /// educatieve omroep en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het ministerie van VWS.
Steffie.nl is een korte interactieve cursus over het internet, waarbij o.a. algemene informatie, zoeken, chatten, emailen aan bod komen. In het onderdeel zoeken wordt google.nl als zoekmachine uitgelegd. De combinatie van beeld, geluid, interactiviteit en eenvoudige uitleg maakt deze cursus bijzonder geschikt voor leerlingen onderbouw en vmbo als eerste kennismaking. Voor meer informatie mail je naar info@steffie.nl

TILT
Texas Information Literacy Tutorial (TILT) is ontwikkeld door de universiteit van Texas. Ticer bv, een onderneming van het rekencentrum en de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg, een Nederlandse versie gemaakt. Tilt leert studenten en leerlingen zoeken naar informatie, met name naar de vindplaats ervan. De educatieve website bestaat uit een introductie en drie modules van ongeveer 30 minuten. Bekijk de cursus
Bron: Bibliotheekblad

naar begin

 


NVB jubileumcongres op 13 november in Ede

90 jaar informatiespektakel: een cultureel en technologisch hoogstandje!


naar begin

 

 

www.leren.nl

In de zomervakantie is de site leren.nl grondig vernieuwd met behulp van de web-editor Dreamweaver. Dat is een tekstverwerker voor webpagina's die veel door webprofessionals wordt gebruikt. Bij die gelegenheid heeft de redactie de rubriek Dreamweaver goed gevuld met leerzame links. Voor wie interesse heeft:
http://www.leren.nl/rubriek/computers_en_internet/webdesign/editors/dreamweaver/

Cursus Dreamweaver:
http://www.websitemaken.be/dw.htm

Layouten met Dreamweaver:
http://www.computerarts.co.uk/tutorials/type/tutorial.asp?id=26956
(Engels)

Bron: Nieuwsbrief Leren.nl

naar begin

 

 

COS Awards 2002
Wie wordt de computerschool van het jaar? De jury beoordeelt dit jaar m.n. op de professionalisering van de medewerkers. Inschrijven kan nog tot 22 oktober 2002. Voor meer informatie: www.cosawards.nl  

naar begin

 

 

ICT op School heeft een website aangelegd met als centrale thema: de nieuwe regering, ICT in het onderwijs en financiering. Deze site geeft een overzicht van publicaties die in de afgelopen maanden rond dit thema zijn verschenen. 

naar begin

 


Reacties zijn zeer welkom.
De vakcommunity wordt voor en door jullie gemaakt !!

Heb je eerdere Nieuwsbrieven niet ontvangen?
Nieuwsbrief 1 t/m 11 staan op de site van de vakcommunity.

Wil je de Nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail