. Vakcommunity Mediathecarissen .Nieuwsbrief nummer 13 (oktober 2002)


Inhoud

 

 

Deze Nieuwsbrief biedt het laatste nieuws van de LWSVO en informatie over het maken van een jaarplan en daarbij behorende begroting, een jaarlijks terugkerende activiteit van de mediathecaris. Daarnaast is er aandacht voor de laatste ontwikkelingen in de vakcommunity en natuurlijk is de vaste rubriek 'nieuws uit en voor ons vak'. Een bijdrage aan deze nieuwsbrief is nog steeds welkom.....de deadline voor de volgende nieuwsbrief is 20 november.

Marleen Wijnen


Nieuws Vakcommunity Mediathecarissen

De voorbereidende activiteiten voor de "verhuizing" zijn in volle gang. Meer daarover in de volgende nieuwsbrieven.

FORUM
Zoals jullie weten is het forum veranderd en geopend. Het aantal kijkers is groot geworden, het aantal auteurs een stuk minder. Jammer. De gestelde vragen worden in ieder geval vaak bekeken. De vraag over de strips is de meest populaire, maar bijna niemand stemt of beantwoordt de vraag. Terwijl juist jouw reactie de waarde van het forum bepaalt. Het kan nog steeds. Strips wel of niet in de mediatheek. Wat is jouw mening

Om gebruik te kunnen maken van het forum moet je je registreren als gebruiker. Op de site staan aanwijzigingen. Nadat je bent geregistreerd kun je na het inloggen berichten plaatsen en reageren op berichten.

Wilma Boonstra heeft bijvoorbeeld een nieuwe vraag over het gebruik van dagbladen en tijdschriften. Miranda plaatste een fantastische tip voor Wilma, maar ook voor alle andere geintereseerden. Wie kan Wilma verder helpen.....

Femmy Veen stelde ook een interessante vraag: 
De sectordirecteur van de basisvorming (bij onze scholengemeenschap in een apart gebouw gevestigd) is van mening dat de basisvorming geen mediatheek nodig heeft. Hij wil nu graag weten hoeveel scholen die een apart gebouw hebben voor de basisvorming ook voor hen een aparte mediatheek hebben. Willen jullie me namen sturen van scholen die aan die criteria voldoen? Liefst met naam van de mediathecaris er bij.

Reageer via het FORUM

naar begin 

 

Jaarplan en Begroting 2003 - Marleen Wijnen

Voor het merendeel van de scholen breekt in januari 2003 het nieuwe financiŽle jaar aan. Sommige scholen werken per schooljaar en hebben dit proces dan ook al achter de rug. De komst van de euro vraagt in ieder geval om een omrekening. Voor de mediathecaris betekent dit o.a. het indienen van een begroting voor 2003. Een begroting is de financiŽle vertaling van het beleid van de mediatheek. Anders gezegd: hoeveel geld heeft de mediatheek nodig om de plannen die er zijn te kunnen realiseren? 

Vanachter mijn computer hoor ik veel collega's denken: Er is nooit geld, dat kan ik wel doen maar ik krijg het toch niet. Een terechte of onterechte gedachte? Dat kan ik niet beoordelen, maar mijn ervaring is dat het indienen van een goed onderbouwde begroting meer oplevert dan geen begroting in te dienen. Dan krijg je het geld zeker niet. 

Een ander groot voordeel is dat de mediatheek zich voorbereidt op het nieuwe jaar door simpelweg de volgende vragen te stellen: 

 • Wat wil ik in 2003 gaan doen?
 • Welke doelstellingen heb ik voor ogen?
 • Op welke manier wil ik die gaan bereiken?
 • Wie of wat heb ik nodig om die doelstellingen te bereiken?
 • moet de school dit bekostigen of zijn er andere mogelijkheden?

De antwoorden op deze vragen maken het jaarplan. De begroting is vertaling van de genoemde activiteiten in benodigde financiŽle middelen. Afhankelijk van de financiŽle organisatie van de school kent de begroting mediatheek een aantal onderdelen, nl.:

 • Personeel: de hoeveelheid benodigde formatie? handhaven, uitbreiding of inkrimping? Welke functie, aantal uren etc.
 • Inventaris: de benodigde inventaris? handhaven, uitbreiding of afschrijven en niet vervangen; aanpassing van de werkplek aan arbo-eisen; 
 • Collectievorming: de benodigde middelen voor de collectievorming? handhaven (reguliere aanschaf en geen extra aandacht voor vernieuwingen) of uitbreiding van (onderdelen van) de collectie of bepaalde onderdelen (per vak of vorm, bijv. AVM, aardrijkskunde, aanschaf methodes etc.)
 • ICT: de benodigde ICT faciliteiten: handhaven, uitbreiden of afschrijven en niet vervangen? Vergeet daarbij niet je eigen werkplek. Een ander aandachtspunt: valt aanschaf van software onder ICT of is dat collectievorming?

Waarom afhankelijk van de financiŽle organisatie van de school? De organisatie bepaalt nl. in grote mate de inhoud en structuur van de begroting. Een aantal vragen die daarbij een rol spelen: 

 • Voor welk deel is de mediathecaris budgetverantwoordelijke? 
 • Hoe is de procedure bij het indienen en goedkeuren van begrotingen en wat is de rol van de mediathecaris, mediatheekcommissie, leidinggevende etc.?
 • Als er gewerkt wordt met afschrijvingspercentages, dan moet dit ook terug komen in de begroting. Het gaat hierbij om het reserveren van geld voor vervanging t.z.t.; m.n. bij computers van groot belang
 • Wat gebeurt er met het boetegeld? Zijn dat inkomsten voor de mediatheek of moet dit afgedragen worden? 
 • Maak een begroting zodanig dat er achteraf ook gerapporteerd kan worden naar het management: er is zoveel begroot, zoveel uitgegeven en wel op deze manier? Die informatie kun dan weer gebruiken voor het jaarverslag.

Om dit te weten is overleg de financiŽle administratie van de school noodzakelijk. Naast bovenstaande heb je nog een aantal gegevens nodig:

 • Gemiddelde prijzen van materialen: via NBD verkrijgbaar
 • prijs van apparatuur
 • bij inventaris is vaak een offerte van een leverancier nodig om exacte prijsbepaling te kunnen maken
 • vastgestelde groeiwensen van de collectie in percentages

Nog een aantal tips: 

 • de nieuwe begroting moet niet extreem hoger zijn dan die van voorgaande jaren, tenzij het via het jaarplan verantwoord kan worden
 • Heb je eenmaal een goed samengestelde begroting en er zijn geen grote veranderingen te verwachten dan kan een inflatiecorrectie al voldoende zijn voor de nieuwe begroting
 • ga altijd hoger zitten dan het werkelijke bedrag dat nodig is
 • het is niet jouw jaarplan en begroting, maar van de school!! Krijg je het geld niet dan voer die plannen ook niet uit. Doe je dat wel dan verlies je je geloofwaardigheid

Tot slot roep ik collega's op om een begroting toe te sturen die ik dan op de materialen-site van de community kan plaatsen. Het eerste voorbeeld van Pascale Maurice van het Haags Montessori College verschijnt binnenkort op de site. Heb jij ook een begroting? Stuur die dan aan: marleenwijnen@freeler.nl

Hartelijk dank en succes met het maken van de begroting. 

Aanvullingen, suggesties of anderzins op dit artikel zijn uiteraard welkom. Schrijf bijvoorbeeld je eigen ervaringen over begrotingen op "papier" en stuur die dan naar: marleenwijnen@freeler.nl.

 

naar begin 

 

Mailinglist

Oproep aan alle communityleden:
Wil iedereen a.u.b. de gegevens in de ledenlijst controleren. Wijziging of opzegging? Stuur dan een e-mail naar: marleenwijnen@freeler.nl. Ook als je je post op een ander e-mail adres wilt ontvangen. Neem in je bericht tenminste de volgende gegevens op:

Oude gegevens:
Nieuwe gegevens:
Post ontvangen op e-mail adres:

naar begin 

 

Nieuws van de LWSVO - Lourense Das
 

Opleidingen

Onlangs heeft de LWSVO samen met Syllabe en de Hogeschool Amsterdam twee nieuwe cursustrajecten aan de leden voorgelegd. Er zijn heel veel reacties op de voorstellen binnengekomen die momenteel worden geÔnventariseerd. Over enkele weken zal bekend zijn of en wanneer de eerste modules van start zullen gaan.

In samenwerking met Wageningen Universiteit en de NVB wordt onderzocht of het mogelijk is een cursustraject te ontwikkelen met als werktitel ĎZoeken in digitale informatieí. Deze cursus zal specifiek worden ontwikkeld voor schoolmediathecarissen in het voortgezet onderwijs. Wij hopen u binnenkort nader te kunnen informeren.

De LWSVO heeft tevens voorstellen gedaan aan het NBLC om te komen tot het ontwikkelen van modules op MBO-niveau. Deze modules zullen aansluiten op het nu reeds bestaande traject dat wordt verzorgd door GO en enkele ROCís in Nederland. Deze specialisatie komt bovenop de ID-IV opleiding en zal opleiden tot assistent-schoolmediathecaris.

Landelijke Dag

De Algemene Ledenvergadering (ALV) en de thema-middag staan het komend jaar gepland op 10 april 2003. Deze dag zal plaatsvinden in de gebouwen van Wageningen Universiteit. Tijdens de ALV zal het bestuur een voorstel indienen om te komen tot samenwerking met de NVB.

Voor het middagprogramma met als thema VMBO zijn wij nog dringend op zoek naar leden die willen helpen bij de organisatie. Wie durft? Bij onvoldoende aanmeldingen voor de Commissie Landelijke Dag, zal het bestuur genoodzaakt zijn, deze dag slechts een ALV te houden en het middagprogramma te schrappen.

Bestuur

Binnen het bestuur van de LWSVO zijn enkele wijzigingen geweest. Bolinda Hoeksema heeft het bestuur verlaten in verband met het aanvaarden van een baan in het hoger onderwijs. Judith de Lange zal het bestuur gaan verlaten na de ALV in april 2003. Het bestuur is blij dat Ineke Staatsen en Jurrien Lueks zich hebben aangemeld. Zij zijn inmiddels begonnen als aspirant bestuursleden.

Krantenbank

Het NBLC is nog steeds in onderhandeling met Factlane over het plaatsen van de Krantenbank in de Virtuele Mediatheek. Zodra er meer nieuws is zullen wij u direct informeren. Tot die tijd adviseren wij u te wachten en in contact te treden met de plaatselijke openbare bibliotheek voor het raadplegen van de Krantenbank.

 

naar begin

 

Nieuws uit en voor ons vak

www. werkstuknetwerk.nl is een kennisdomein op Internet, dat leerlingen uit de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs hulp biedt bij het maken van een profielwerkstuk. De site is gevuld met een prachtige collectie werkstukpakketten. Een werkstukpakket bestaat uit een beschrijving van een thema, meer gedetailleerde tips voor de uitwerking en een documentatielijst.
De werkstukpakketten worden samengesteld door studenten en docenten van universitaire opleidingen en HBOís. Op deze manier komt een leerling eenvoudig aan interessante themaís en informatie voor het profielwerkstuk. Werkstuknetwerk is voor universiteiten en HBOís een middel om inhoudelijke, gerichte en kwalitatief hoogstaande studie- en beroepsoriŽntatie te verzorgen. Meer dan de helft van de Nederlandse universiteiten participeert in Werkstuknetwerk, en de eerste Hogeschool is ook van start gegaan.
Daarnaast biedt deze site voor de leerling een uitgebreid stappenplan voor het maken van een profielwerkstuk en het bijhouden van een planning. Om dit te kunnen zien moet je als leerling inloggen.
Bron: werkstuknetwerk

 

naar begin

 

www.toetswijzer.kennisnet.nl is een gigantische databank van toetsen en informatie over die toetsen in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij niet alleen om toetsen voor leerlingen. Zo vind je ook informatie over thema's als kwaliteitszorg, ict-competenties, digitaliseren van toetsen enz. De moeite waard om de site eens te bekijken en al klikkend een idee te krijgen van de inhoud.

naar begin


NAA heet voortaan: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Wat begon als een bedrijfsarchief voor de omroepen is uitgegroeid tot een cultuurhistorisch archief. Per 1 juli 2002 heeft het Nederlands Audiovisueel Archief haar naam veranderd. Ook de url van de website is aangepast:
http://www.beeldengeluid.nl 

naar begin

 

Zoekprof.nl heeft de zoekmachines 'die er toe doen', zoals Theo Stielstra schrijft in de nieuwsbrief, op een rijtje gezet. Je vindt ze op: http://www.zoekprof.nl/achtergronden/zoeksites.html


naar begin


NVB jubileumcongres op 13 november in Ede

90 jaar informatiespektakel: een cultureel en technologisch hoogstandje!


naar begin

 

Cursus Mediatheek in het onderwijs

De cursus is bedoeld voor medewerkers van mediatheken en open leercentra die gťťn eerdere scholing op bibliotheektechnisch gebied hebben gevolgd. Zij willen zich in korte tijd de benodigde kennis en vaardigheden eigen maken met het doel op zelfstandige wijze te kunnen functioneren.

De cursus is opgebouwd uit twee, afzonderlijk te volgen onderdelen van elk twee lesdagen (verspreid over vier weken) en wordt georganiseerd in Den Haag op de maandagen 25 november en 2 december (onderdeel Mediatheekbeheer) en de vrijdagen 13 en 20 december (onderdeel Pedagogische en didactische zaken).

Meer informatie over zaken als financiŽn, doelstellingen en programma vind je op:
http://www.stgo.nl/kort/kort-mis.htm

naar begin

 


Reacties zijn zeer welkom.
De vakcommunity wordt voor en door jullie gemaakt !!

Heb je eerdere Nieuwsbrieven niet ontvangen?
Nieuwsbrief 1 t/m 12 staan op de site van de vakcommunity.

Wil je de Nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail