Trefwoordenlijst


Het beoordelen (classificeren) van internetpagina's (bronnen)is een activiteit van de gezamenlijke Communities in opdracht van Kennisnet en in samenwerking met de digischool. Deze bronnen komen in Vakwijzer, waarin met een zoekmachine gezocht kan worden naar relevante informatie voor iedereen. Met behulp van het programma Vakwijzer beoordelen leden van een community bronnen. Hierbij worden zij ondersteund door de redactie Vakwijzer. De vakcommunity Mediathecarissen heeft ook een bijdrage geleverd aan de inhoud van Vakwijzer.

De boomstructuur van de Community Mediathecarissen ziet er als volgt uit:

VAKCOMMUNITY MEDIATHECARISSEN

Domein

Subdomein

Trefwoorden

1. Beheer en organisatie
 • Beleidsontwikkeling
 • Beveiliging
 • Bibliotheekautomatisering
 • Facilitair beheer
 • FinanciŽn
 • Ontsluiting bronnen
 • PR en Communicatie
 • Regelgeving>
 • Ruimte en inrichting
 • Vaktijdschriften
 • Overig
 • Begroting
 • Beleidsplannen
 • Communicatievormen
 • Digitale communicatie
 • Digitale Leeromgeving
 • Doelgroepenbeleid
 • Financieel beleid
 • FinanciŽle administratie
 • Informatiebeleid
 • Inkomsten
 • Inrichting
 • Jaarverslagen
 • Leerlingparticipatie
 • Marketing
 • Meubilair
 • Normeringen
 • Open dag
 • Ouderbijdrage
 • Ouderparticipatie
 • Producten
 • Programma van eisen
 • PR-vormen
 • Regionale samenwerking
 • Samenwerkingsverbanden
 • Schoolgids
 • Schoolkrant
 • Sponsoring
 • Subsidies
2. Collectievorming
 • Basisvorming
 • Beleidsontwikkeling
 • HAVO/VWO
 • Uitgeverijen en Boekhandelaren
 • VMBO
 • Uitvoering
 • Speciale Doelgroepen
 • Overig
 • (Elektronisch) bestellen
 • Anderstaligen
 • Besteladministratie
 • Digitale media
 • Dyslexie
 • Fictie
 • Non-fictie
 • Normeringen
 • NT2
 • Visueel gehandicapten

 

Domein

Subdomein

Trefwoorden

3. Informatie en Communicatie-
technologie
 • Beheer
 • FinanciŽn
 • ICT-beleid
 • Software; vakgericht
 • Software; vakoverstijgend
 • Overig
 • Cursussen
 • Databank
 • Digitaal rijbewijs
 • Digitale Leeromgeving
 • Mailinglist
 • Nieuwsgroep
 • Portal
 • Programma van eisen
 • Software
 • Software evaluatie
 • Subsidies
 • Systeembeheer
4. Őnformatiebronnen, naslagwerken
 • Internet
 • Kennisbronnen
 • Media
 • Naslagwerken
 • overig
 • Audio-visuele media
 • Databank
 • Elektronisch Tijdschrift
 • Elektronische krant
 • Encyclopedie
 • Interactieve media
 • Krant
 • Recensies
 • Schooltelevisie
 • Tijdschriften
 • Toepassingen
5. Instellingen en organisaties
 • Archief
 • Bibliotheekorganisaties
 • Leveranciers
 • Musea
 • Onderwijs
 • Overheid
 • Uitgeverijen en boekhandelaren
 • Vakbonden
 • Vakorganisatie
 • Overig
 • Hogeschoolbibliotheken
 • Namen van organisaties en instellingen binnen het geselecteeerde domein, bijv. CPS, KPC, Biblion, LWSVO, Ministerie van OC en W etc.
 • Namen van uitgeverijen en boekhandelaren afzonderlijk
 • Nationale en internationale bibliotheken
 • Onderwijsbegeleidingsdienst
 • Onderwijsinspectie
 • Openbare bibliotheken
 • Schoolmediatheken
 • Speciale bibliotheken
 • Universiteitsbibliotheken

 

Domein

Subdomein

Trefwoorden

6. Onderwijs
 • Onderwijsactiviteiten
 • Onderwijseisen
 • Onderwijsbeleid
 • OriŽntatie op studie 
  en beroep
 • Zelfstandig werk
 • Overig
 • Culturele-/Kunstzinnige activiteiten
 • Eindtermen
 • Examen
 • Kerndoelen
 • Kunstdossier
 • Leesbevordering
 • Leesdossier (= fictiedossier)
 • Leesproblemen
 • Praktische opdrachten
 • Schrijfopdrachten
 • Werkstukken maken
 • Zelfstandig leren
7. Personeel
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Beleidsontwikkeling
 • Deskundigheidsbevordering
 • Rechtspositie
 • Vacaturebank
 • Overig
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbo regelgeving
 • CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst)
 • Cursussen
 • Studiedag
 • Beroepsprofiel (= Functiebeschrijving)
 • Functie-eisen
 • Functiewaardering
 • IPB (integraal personeelsbeleid)
 • Personeelszorg
 • Professionalisering
 • inschaling
 • Salariering
 • Stage
8. Vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Computervaardigheden
 • Didactiek
 • Informatievaardigheden
  (media-educatie)
 • Leer- en studievaardigheden
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Ontwerp vaardigheden
 • Overig
 • Cursussen
 • Informatieverwerking
 • Informatieverwerving
 • Lesprogramma's