Introductie

De community Motorvoertuigtechniek is opgericht om de communicatie en de samenwerking tussen docenten te stimuleren. Iedereen die in Nederland lesgeeft in het vak Motorvoertuigtechniek, wordt uitgenodigd zich aan te melden en deel te nemen. 

De community zal dienen als platform voor verschillende activiteiten:

  • Communicatie tussen vakdocenten  (en in de toekomst mogelijk ook het bedrijfsleven), met name over Motorvoertuigtechniek
  • De ontwikkeling van het vaklokaal voor Motorvoertuigtechniek
  • Het beoordelen van webpagina's op bruikbaarheid voor het onderwijs.

De wijze van deelname bepaalt u zelf,  inschrijving verplicht tot niets.
Ieder community-lid ontvangt de e-mail nieuwsbrief. Deze wordt 1x per maand verstuurd. Bijdragen aan de nieuwsbrief worden natuurlijk op prijs gesteld

U kunt zich inschrijven voor de community m.b.v het inschrijfformulier.

Met vriendelijke groet,

Hans van Tillo


Bijgewerkt op 27-11-2002