Zeventiende conferentie Het Schoolvak Nederlands

Utrecht, 14 en 15 november 2003

Een korte impressie, door Willy Weijdema

Wat was het druk! Meer dan 500 deelnemers, 96 presentaties, en er werden spontaan nog workshops herhaald. Ik vond het een zeer geslaagde conferentie. Opvallend was het grote aantal naar verhouding jonge deelnemers. De opening was zeer geslaagd: Adriaan van Dis en Frits van Oostrom. De een heel geestig, de ander heel verstandig. 

Ik heb vooral  presentaties bijgewoond die te maken hadden met mediagebruik bij het schoolvak Nederlands: daar gaat nu eenmaal mijn belangstelling naar uit. Maar ook in de presentatie over het Centraal Examen Nederlands door Alex van de Kerkhof, medewerker van de CITO-groep, kwam ICT ter sprake. Alex verwacht op de lange termijn geheel digitale toetsing en dat lijkt hem een positieve ontwikkeling.

Prachtig mediagebruik  was te zien in de workshop van Frank van Dixhoorn, medewerker bij Teleac/NOT en Saar van Kouswijk van de Waag Society over digitaal vertellen. Over dit project, waaraan ook de opleiding Nederlands van de EFA aan mee werkt, hoort u binnenkort meer.

Martijn Nicolaas van de Stichting Lezen liet materiaal zien van het lessenpakket Boek en Film. In dit pakket wordt de kreet: "Het boek was beter" gerelativeerd en verdiept.

Onze Vlaamse collega's hadden weer een heel positieve inbreng in de conferentie. Ann Vercouter, docente Nederlands aan het Sint-Godelievecollege in Gistel, West-Vlaanderen vertelde over het mailproject MAILFOR2, een interscolair mailproject met gebruik van Blackboard.  Er nemen vier scholen in West-Vlaanderen aan deel met tweede klassen ASO-TSO (= havo/vwo en vmbo): 15 leerkrachten, 25 klassen, dus ongeveer 400 leerlingen. Het is een heel goed georganiseerd project, met duidelijk omschreven doelen op het terrein van lees- en schrijfvaardigheid. Er is ook over gepubliceerd in het speciale ICT-nummer van het tijdschrift VONK van mei-juni 2003.

Rune Buerman, projectmedewerker van de Stichting Lezen in Vlaanderen demonstreerde zijn website www.boekenzoeker.be. Dit is een soort zoekmachine voor boeken voor 'moeilijke lezers', namelijk 15-plussers die moeten lezen. Met behulp van deze site kunnen ze boeken en artikelen vinden, die geschikt voor hen zijn. Het is zeker de moeite waard eens op deze site te gaan kijken en wat zoekacties uit te proberen.

Op zaterdagnamiddag, om 16.00 uur, mocht ik dan de vakcommunity Nederlands presenteren. Je kunt op dat tijdstip natuurlijk niet meer op een groot publiek rekenen, maar de deelnemers die er waren, gaven me goede feedback en twee van hen meldden zich spontaan aan voor de redactieraad van de vakcommunity. Iedereen die de presentatie gemist kan hem alsnog bekijken in de vakcommunity.

Ik had toen al veel communityleden gesproken en het is altijd leuk elkaar ook eens in de 'echte' wereld te ontmoeten. De nieuwsbrief wordt toch meer gelezen dan ik denk en er was veel waardering voor het tot dusver gepubliceerde lesmateriaal in de vakcommunity. In de stand van Kennisnet bleek duidelijk dat de scholierenactie van Kennisnet bij de docenten veel succes heeft. Iedereen vond de stelling: Multatuli is een Italiaans pastagerecht leuk!

Veel dank aan de organisatoren: het is een hele klus zoiets goed te laten verlopen.

Voor een verslag vanuit Vlaanderen: klik hier

De conferentiebundel editie 2003, met alle bijdragen,  is on line beschikbaar: http://taalunieversum.org/onderwijs/conferentie_het_schoolvak_nederlands/