Wie is Harry van Blijswijk?

 

Ik ben docent Nederlands aan Het Assinklyceum te Haaksbergen. Daar geef ik les aan met name hv-klassen van leerjaar 1 t/m 6. Ik ben met vijftig jaar, dat kan je wel ongeveer uitrekenen, ruim 25 jaar bij het onderwijs, net als al mijn collega's zeg maar. Ik ben destijds afgestudeerd aan de UvA (destijds "GU") met als hoofdvak moderne letterkunde en als verzwaard bijvak economische geschiedenis. Verder heb ik me in Amsterdam bekwaamd in de journalistiek. Ik heb naast mijn werk als docent en als coördinator van klas 1 gewerkt als vertaler voor een vakblad voor de automobielbranche en ben enige jaren werkzaam geweest bij Dagblad Tubantia. Bijbanen voor de leukigheid. Ik heb drie volwassen kinderen. 

Je beheert een site met heel veel gegevens over het schoolvak Nederlands. Hoe lang doe je dat al? Wat is voor jou de belangrijkste reden om een site voor Nederlands te beheren?

Ik ben met de site begonnen in 1997 of daaromtrent.  Ik ben altijd al wel geïnteresseerd geweest in computers en hun gebruiksmogelijkheden voor het onderwijs. Ik heb op mijn msx-computer lang lang geleden alweer, zelfs een spellingprogramma gefabriceerd dat behoorlijk goed werkte. Gewoon in BASIC en opgeslagen op van die piepkleine cassettebandjes. Oh, nostalgie, maar toen werd MSX afgeschaft, zoals een enkeling zich nog wel weet te herinneren. Toen het internettijdperk zich aandiende, ben ik vooral met een website begonnen om zelf te leren hoe dat in zijn werk ging; voor de leukigheid vooral. Maar onze school werd destijds een ict 'voorhoedeschool' en kreeg de beschikking over een computerlokaal met internetaansluiting. Er waren in die jaren 1996-1997 maar weinig websites met voor scholieren interessant materiaal, en ik ben op de website boekverslagen en andere spullen gaan zetten. De belangrijkste reden daarvoor was, dat wat er al te vinden was aan educatief materiaal, een heel magere kwaliteit bezat. Niettemin waren de leerlingen er al snel bij om die bagger te kopiëren en aan te bieden als eigen werk. Mijn gedachte was dan: als ze toch jatten, dan maar goed spul.  Inmiddels is de site sterk uitgebreid en heeft hij ook een functie gekregen als leermiddel en docentenarchief voor de leraren Nederlands op onze school. 

Krijg je vanuit je school faciliteiten voor het beheer, zoals taakuren, vergoeding voor toegang tot internet, enz?

Neen, ik heb vorig jaar voor het eerst een onkostenvergoeding gekregen van 250 euro maar taakuren krijg ik niet. Er is ooit wel uitgesproken dat het schoolbeleid is dat alle secties een website maken, maar het probleem is dat er maar een paar docenten zijn die daar het nut van inzien en nog minder die daar de kennis voor in huis hebben, en nóg minder die daar hun beperkte tijd in willen steken. Er zijn bij ons op school namelijk nog veel docenten die boeken lezen of aan cultuur doen. Desnoods aan hardlopen. Helemaal verkeerd natuurlijk, voor een voorhoedeschool...   Dit jaar echter heeft een oud-docent, die met vut is gegaan, aangegeven om een deel van zijn vrije tijd te willen besteden aan hand en spandiensten voor de sectie Nederlands van onze school. Prima idee en gehonoreerd door de schoolleiding. Nu krijg ik twee jaar lang iemand erbij die mij assisteert, hoewel hij niet uitsluitend websitewerk gaat verrichten.  Een van de dingen die hij gaat helpen opzetten, is een docentenarchief. Via een beveiligd subweb enkel toegankelijk voor collega's. Ik heb contact gelegd met een school in Den Haag die daar wellicht aan mee wil doen. Wat is het nu van zo'n archief? Welnu, de collega's hebben in de loop der jaren vele harde schijven gevuld met 'stencils': gedichten met vragen, verhaalanalyses, boekbesprekingen, toetsen, dictees, opdrachten enz. enz. Zo ook mijn collega die met de vut is. Dat materiaal gaat verloren als er niets mee gebeurt. Het docentenarchiefproject wil daar wat aan doen: alles digitaliseren en op het web zetten. Te gebruiken in kleine kring liefst, met beperkte toegankelijkheid, want er komt ook ongewild veel materiaal dat aan copyrightrechten onderhevig is en dat kan je niet zomaar in cyberspace lanceren. De aanzet is er.  Ik moet me nu nog even verdiepen in SQL en ASP om een database in te richten, zodat docenten van alles kunnen uploaden zonder dat dit weer mijn vrije tijd belast. Via SQL en Sharepoint Team Services kan de site ook een functie krijgen als communicatiemiddel tussen docenten. Ik zou een maand nodig hebben om me even in die materie te verdiepen, maar die heb ik niet en in de grote vakantie heb ik mijn huis geschilderd en dat vind ik eigenlijk minstens zo belangrijk.  

Je surft vast heel veel op internet: hoeveel uur gemiddeld per dag?

Neen, ik surf niet veel op internet. De meeste tijd besteed ik aan lesvoorbereiding en correctie. Ook lees ik wel eens boek. 

Hoe gebruiken je leerlingen je site? Geef je ze speciale opdrachten? Zo ja: kun je daar een voorbeeld van geven?

Leerlingen halen allerlei 'stencilwerk' van de site af dat ze nodig hebben, zoals studiewijzers, vragenlijsten die ze nodig hebben bij het maken van profielwerkstukken en leesdossiers. Verder staan op de site cursussen, zoals een cursus Beeldspraak en stijlfiguren, een cursus Taal- en stijlfouten en overzichten van kunst en literatuurgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Vooral die laatste, vooral gemaakt door mijn collega Herman Pelgrom,  is heel erg goed. Leerlingen die dat materiaal doorlezen komen met gemak door hun mondeling tentamen letterkunde!  Een paar URL's :

http://home.wanadoo.nl/blyswyk/stromingen/20ste%20eeuw/20ste-eeuw.htm

http://www.gironet.nl/home/blyswyk/stijlfouten/framestijlfouten.htm

http://www.gironet.nl/home/blyswyk/beeldspraak/litbegrip%20frameset.htm

http://www.gironet.nl/home/blyswyk/poezie/poeziebundel%20blijswijk.htm

http://www.gironet.nl/home/blyswyk/leesdossier/leesd.htm

 

Er staat inmiddels een schat aan materiaal op, maar het meeste is onzichtbaar, daar dit zich in het beperkt toegankelijke docentenarchief bevindt. De pagina's zijn verdeeld over vier gratis providers, en een vijfde niet-gratis (wegens de noodzaak van Frontpage Serverextensies). In totaal zo'n 100 MB aan van alles en nog wat.  Verder vinden de leerlingen steeds wisselende pagina's met opdrachten. Voorbeeld: leerlingen die meedoen aan het krantenproject moeten slecht opgestelde krantenartikelen van een goede lay-out voorzien, om te oefenen met krantenartikelen schrijven. Zo'n oefentekst wordt hun dan via de sectie-site geleverd. 

Het vaklokaal Nederlands van de Digitale School, www.digischool.nl, heeft heel lang leeggestaan. Waarom ben je nooit actief geweest in dit vaklokaal?

Tsja. Wat dacht je van tijdgebrek. Het onderhoud van de sectiewebsite kost al zoveel, naast de 26 lesuren die ik in de week geef, dat er niet veel overblijft om ook nog actief te zijn op andere sites.  

Wat vind je van nieuwe ontwikkelingen op internet, zoals het concept webquests en Vakwijzer: de zoekmachine voor het onderwijs?

Die juich ik toe. Wat nu nog ontbreekt is lesmateriaal dat inspeelt op de nieuwe mogelijkheden. En wat verder ontbreekt is docententijd om alle ontwikkelingen bij te houden. Maar ik wil hier graag ook nog iets anders opmerken: voor de lespraktijk heeft internet en de computer in het algemeen, zeker waarde, maar je moet het allemaal niet overdrijven. Er gaat uiteindelijk niets boven een docent voor de klas die belezen is, met goede teksten op de proppen komt, met enthousiasme -desnoods alléén- die boeken bespreekt die hij zelf mooi vindt. Internet kan ook in geen enkel opzicht concurreren met bibliotheken. Je kan de leerlingen best wel aan het werk zetten met spellingprogramma's en programma's zinsontleding, maar mijn voorkeur gaat uit naar het ouderwetse werk voor de klas met een boekje en een schriftje en directe interactie met leerlingen. Het klinkt misschien raar voor een websitebouwer, maar zelf heb ik een geweldige hekel aan het lezen van tekst op beeldscherm...   

 

Heb je tips voor collega's die ook een site voor het vak Nederlands willen gaan opzetten en beheren?

Zorg ervoor dat je faciliteiten krijgt voor je eraan begint, want het opzetten en het onderhoud van een website kost vele uren per week. Het allernuttigste aspect van een website voor je sectie is het gemak ervan voor de collega's door de mogelijkheden als uitwisselmedium en als materiaalarchief. Notulen kwijt? E-mailadres van collega kwijt? Geen nood, ga maar naar www.assinklyceum.com en daar staan ze. Studiewijzers kwijt, Jantje? Haal ze maar op van de sectiesite http://leerlingen.hetassink.nl/nederlands/studiewijzer-pta/studiewijzers_schooljaar_2002.htm Zo gaat dat dus. 

Groeten,  Harry van Blijswijk