Good Practice Day Talen 26 januari 2007 in Leiden

Voorlopig aanbod van workshops voor docenten Nederlands

Josefien Hal (Zandvlietcollege/ Den Haag)
Leerarrangementen - Met leerarrangementen kan een docent inspelen op de verschillende leerstijlen van de leerlingen door verschillende manieren voor het verwerven van dezelfde leerstof aan te bieden. Leerlingen kiezen dan zelf voor die leerstijl die hen het meest aanspreekt. Hoe een docent leerarrangementen maakt, komt in deze workshop aan de orde. Doelgroep: docenten Nederlands.
 

Annemieke Luijk (Fioretticollege/ Lisse)
Zie je het al voor je? – Kun je leerlingen motiveren door in te spelen op hun verschillende intelligenties? Zijn er uitdagende werkvormen te bedenken waarbij de lesstof letterlijk in beeld wordt gebracht? Een praktijkverslag uit zowel onder- als bovenbouw. Doelgroep: docenten Nederlands. 

Marleen Kieft (Universiteit van Amsterdam)
Argumentatieve teksten schrijven over literaire verhalen. - In deze workshop staat een lessenserie (voor havo en vwo 4) centraal, waarin leerlingen stap voor stap leren argumentatieve teksten te schrijven over korte literaire verhalen. Met verschillende versies van deze lessenserie is onderzocht of dat invloed had op de schrijfvaardigheid van de leerlingen en hun vaardigheid in het interpreteren van literaire verhalen. In de workshop zullen concrete voorbeelden en enige resultaten worden gepresenteerd. Doelgroep: docenten Nederlands.
 

Ans Veltman-van den Bos (Stedelijke Scholengemeenschap/ Nijmegen)
‘Wat wil je eigenlijk zeggen?’ – Kan peer coaching er voor zorgen dat leerlingen elkaar coachen  bij het schrijven van grotere schrijfopdrachten. Hoe oefenen ze dan lees- en schrijfvaardigheid? Zijn ze in staat om zelf te reflecteren en de teksten te herschrijven? Doelgroep: docenten Nederlands.
 

Hans Hulshof en Arie Verhagen (Universiteit Leiden)
Taalkunde in de tweede fase vwo: theorie en praktijk - Vanaf komend schooljaar kan taalkunde als vakonderdeel worden opgenomen in het leerplan Nederlands voor de tweede fase van het vwo. Hoe integreer je taalkunde als ‘vak(onderdeel) apart’ in de lessen Nederlands? Tijdens de workshop gaat het om de inhoud, de didactiek en de mogelijke praktijk van taalkunde in de klas. Doelgroep: docenten Nederlands.

Thea Tigchelaar-Bors (Comenius College/ Capelle aan den IJssel)
De pitch: literatuur en spreekvaardigheid in een flits. - De pitch is een zeer korte spreekbeurt waarin sterk geargumenteerd moet worden. De leerling kiest een boek uit het leesdossier en probeert voor de verfilming daarvan geld bij elkaar te praten. De pitch vraagt een gedegen voorbereiding door de docent. In de workshop zullen de werkwijze, praktijkervaringen en nieuwe ideeën aan de orde komen. Doelgroep: docenten Nederlands.
 

Rianne Kootstra (Newmancollege/ Breda)
Discussiëren in de bovenbouw. Wat zijn je doelen en hoe bereik je die? Welke valkuilen moet je vermijden? Is het ook mogelijk om met discussiërende leerlingen ook hogere orde denken te bereiken? Doelgroep; docenten Nederlands.
 

Richelle van den Dungen Gronovius (Bonaventua college/ Leiden)
Webquests in de les Nederlands - Zoeken op internet is een vak apart. Vaak komen leerlingen van hun queeste op internet terug met dubieuze informatie. Veel docenten kiezen er daarom voor om zelf een lijstje op te stellen van goedgekeurd bronnenmateriaal op internet. Hoe je gemakkelijk zelf een webquest maakt, oefenen de deelnemers in deze workshop. Doelgroep: docenten Nederlands.
 

Trees Steeghs en Dirkje Ebbers (Stichting Huis van gedichten en SLO)
Wat komt er na het elfje? Een leerlijn poëzie voor voortgezet onderwijs - Poëzieonderwijs past heel goed in nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs: activerende didactiek, cultuuronderwijs, buitenschoolse activiteiten, expressie, taalgericht. Het Johan de Witt College heeft een leerlijn ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs voor het lezen en schrijven van poëzie in relatie tot andere vakken, voor leerlingen met verschillende culturele achtergronden. In de workshop maakt u kennis met de leerlijn, u ondervindt zelf hoe u zowel het lezen als schrijven van poëzie kunt ontwikkelen. Doelgroep: docenten Nederlands.
 

Joop Dirksen (Pleincollege Eckart/ Eindhoven)
‘LEESADVIEZEN.NL’: Lezen voor de lijst wordt weer aantrekkelijk voor leerling én docent - In het voorjaar 2007 komt er een set cd-roms beschikbaar voor het VO, helemaal gericht op lezen voor de lijst: keuzebegeleiding voor leerlingen (meer dan 150 titels!) en materiaal voor de docent om te begeleiden, te controleren en te corrigeren. (Internetfraude-proof!). In deze workshop gaan de deelnemers actief aan de slag met de methode. Doelgroep: docenten Nederlands.
 

Ad van der Logt (ICLON/ Leiden)
Intertekstueel lezen in de bovenbouw - In zijn oratie pleitte prof. Jaap Goedegebuure (universiteit Leiden) voor een verdieping van het lezen van literaire werken door leerlingen te trainen op het herkennen van intertekstualiteit. Maar hoe doe je dat dan, intertekstueel lezen? Doelgroep: docenten Nederlands. 

Meer informatie over de Good practice Day Talen 2007 vindt u op de ICLON-website.