Landelijke studiedag 2002

`Levende Lessen’

2 november 2002 in Utrecht

 

Dit jaar staat de landelijke studiedag volledig in het teken van de alledaagse lespraktijk.

Onder het motto `Levende Lessen’ zullen er workshops, lezingen en posterpresentaties gegeven worden waar voorbeelden van `good practice’ gepresenteerd worden voor en door talendocenten.

Ook voor docenten Nederlands zal op de landelijke studiedag veel te zien, te beleven, te leren en mee naar huis te nemen zijn.

In Levende Talen Magazine en op de website van Levende Talen (www.levendetalen.nl) vindt u binnenkort meer informatie over de (invulling van de) studiedag.

 

Neem uw lesidee op poster mee naar de landelijke studiedag en win ......!

 

Studiedagen, workshops, lezingen kunnen een bron van inspiratie zijn voor de dagelijkse lespraktijk. Andersom kan de dagelijkse lespraktijk een bron van inspiratie vormen voor studiedagen. Veel van de ideeën die we in workshops opdoen, nemen we mee naar onze eigen school en spitsen we toe op onze eigen lespraktijk. Veel van onze eigen goede ideeën komen nooit buiten de muren van ons eigen lokaal of onze eigen school. Jammer!

 

Deze keer willen we op de landelijke studiedag uw geslaagde lespraktijken in het zonnetje zetten. U maakt een poster over een geslaagde les, een leuke leerlingactiviteit, een spel, een puzzel, een maniertje om handig gesprekvaardigheid te toetsen, of een ander voorbeeld waar u trots op bent, en waar uw leerlingen met plezier van geleerd hebben. Die poster hangt de hele studiedag goed in het zicht voor alle deelnemers. Tijdens een gedeelte van de dag krijgt u de kans om uw ‘good practice’ toe te lichten. De  deelnemers lopen langs de posters en nemen de gelegenheid te baat om u vragen te stellen. (En het is ook nog een leerervaring: u ervaart op deze manier wat u zelf van leerlingen vraagt, wanneer u van hen een posterpresentatie voor het handelingsdeel van hun PTA laat verzorgen.)

 

Om het nog aantrekkelijker te maken verbinden wij een wedstrijd aan de posters. Wie een mooie ‘good practice’ op een aantrekkelijke en goede manier op de poster weet te verbeelden en te presenteren, wint een fraaie prijs. De jury let onder andere op de uitvoering van de poster en de presentatie en op uitvoerbaarheid van het lesidee.

 

Wat moet u doen?

 

Aan het eind van de studiedag maakt de jury de winnaars bekend.   

 

Peta Eisberg                                                    Judith Janssen

Stieltjeslaan 33                                              Kraaipanstraat 19

1222 RD Hilversum                                          1091 PG Amsterdam

e-mail: P.Eisberg@efa.nl                                  e-mail: Judith@ilo.uva.nl