Ned-leren

Wat is Ned-leren?

Ned-leren is Nederlands leren met behulp van een Elektronische Leeromgeving (ELO). Binnen die omgeving maken de docent en zijn leerlingen (een samenhangend) gebruik van allerlei internettechnieken:  

·      een digitale studiewijzer

·          presentatie van (extra) (actuele) informatie

·          nuttige links

·          groepsmail

·          een discussieforum

·          chatten

·          digitale portfolio’s

·          interactief lesmateriaal

·          streamingvideo en –audio

·          videoconferencing

Er zijn twee voorbeelden beschikbaar, ontwikkeld in 2004 - 2005

1    Vreemdgaan
    een module over schrijfvaardigheid voor havo 4: in twee versies:
        voor de eerste versie: klik hier!
        voor de tweede versie: klik hier!

2    De copy - paste generatie
   
een module over argumentatieve vaardigheden voor havo-vwo 4: klik hier!

Onderwijskundig concept

De achterliggende gedachte van een elektronische leeromgeving is dat ICT voor een transformatie van leerprocessen zorgt naar een actief, zelfstandig en constructief leren. De leerresultaten zijn dan beter transferabel naar een situatie buiten het onderwijs. Het leren kenmerkt zich door een hoge interactie tussen de leerling en de computer, tussen leerlingen onderling en met de docent via de computer (cmc: computer mediated communication), en een beperktere contact interactie (f2f: face to face). Toch gaat dat niet ten koste van meer levensecht leren.

Een ELO kan een grote rol spelen in een krachtige leeromgeving. Er is dan sprake van een leerarrangement (instructional design) met samenwerkend leren, een duidelijk toepassingsperspectief, in een concrete context, met een hoge mate van intrinsieke motivatie, zelfstandig leren en een coachende en begeleidende docent.

Blended-learning

Gaan we alles digitaal doen? Geen boeken meer? Het leerboek kan wel degelijk een rol blijven spelen, in dat geval spreekt men van  ‘blended’-learning.  In een aantal gevallen is het (misschien) zelfs niet wenselijk alle leerstof elektronisch te presenteren. Hier wordt nog flink over gediscussieerd en mee geëxperimenteerd: wat is de ideale “content’ en wijze van presenteren voor e-leren? 

Content

Het leveren van effectieve content is een groot probleem. Wie is hiervoor de aangewezen instantie: de docent, de uitgeverijen? Het samenstellen van een attractieve en effectieve cursus vergt veel tijd en expertise.  De uitgeverijen zijn huiverig, omdat het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal  kostbaar en gemakkelijk te kopiëren is.

Toch hoeft er eigenlijk geen  hele cursus ontwikkeld te worden: het leerboek + opdrachten, het discussieforum, aangevuld met sterke (instructieve en interactieve) websites, een aantal “5 minuten tutorials” , multimediale leerstof en interactieve voorkennis- en diagnostische toetsen kunnen een attractief en effectief leerarrangement vormen. Een elektronische leeromgeving maakt zulk een arrangement beheersbaar en dus uitvoerbaar. Het concept kan gekarakteriseerd worden als: ‘Slim jatten & flexibel bouwen aan krachtig leren’.

Expertise bundelen

Met bovenstaande ideeën in gedachten, is het wenselijk dat de verspreide en nog schaars aanwezige expertise gebundeld wordt. Hiertoe heeft de Community Nederlands een groepje geïnteresseerden bij elkaar gebracht. Zij hebben enige ervaring op dit terrein. Zij willen“al doende” te werk gaan door commentaar te leveren op leerarrangementen en enkele samen te ontwikkelen. Ook willen ze door achtergronden te leveren en te wijzen op interessante ontwikkelingen en materialen een bijdrage leveren aan de praktijk van e-leren bij Nederlands. In het groepje zit ervaring met o.a. de ELO’s Blackboard, N@tschool en Webschool. Trekker van het geheel is Pierre Satijn: psatijn@home.nl