Innoveren met ICT in Paramaribo.

Ton Wolf - Ineke Brunekrees - Henk Bakker

 

Begin 2002 kreeg ik een mailtje van Ton Wolf () met de vraag of ze op het Instituut voor de Opleiding voor Leraren - IOL - te Paramaribo de Nedercom software konden gebruiken. Ze hadden immers een samenwerkings-overeenkomst met de Educatieve Faculteit van de Hs. van Amsterdam en die hadden een licentie. En geld voor een eigen licentie was er niet. Toen Suriname in 1975 onafhankelijk werd, was 1 Dollar 1 Surinaamse gulden, maar nu is 1 dollar 3500 Sf!!! Als oud-lerarenopleider en adviseur computerondersteund onderwijs aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden besloot ik daarom daar de mensen eens aan de knoppen te helpen. Dus werd er begin maart te Paramaribo een overeenkomst getekend tussen Nedercom uit Roden en het Instituut voor de Opleiding van Leraren - IOL -, waarin Nedercom al haar educatieve software voor Nederlands en Engels zonder kosten beschikbaar stelt voor het voortgezet en hoger onderwijs in Suriname. Maar daar moesten ze dan wel wat voor doen. Geen ontwikkelingshulp in geld - dat is te gemakkelijk te verdelen -, maar hulp bij het implementeren van iets dat pas van waarde wordt àls het gebruikt wordt. Hoe meer de software gebruikt wordt, hoe groter de waarde van de schenking wordt. Vertaald naar Nederland: een school krijgt géén ICT-geld per leerling, maar vouchers voor hard-, soft- èn manware in een door het ministerie van onderwijs te bepalen verhouding. Ook dit advies is uiteraard gratis. Bij de invoering van nieuwe technologieën ziet men gewoonlijk de aandacht verschuiven van hardware via software naar manware; de menselijk factor, de docent, is de laatste in het rijtje. Scholing beperkt zich veelal tot Microsoft-applicaties. Heeft u al eens gehoord van een erg voor de hand liggende DRO-module Gebruik van educatieve software? Implementatie van educatieve software is vooral een kwestie van scholing van docenten, van planning en organisatie. Dat heeft geleid tot een PVAS - Plan Van Aanpak Suriname. Er is een afkorting, dus het bestaat. Begonnen is met een goed bezochte landelijke informatiedag om de belangstelling te peilen. Dat heeft geleid tot scholing in 6 dubbelsessies van 2 uur voor belangstellende docenten èn (!) de inspectie voortgezet onderwijs. De eerste sessie was gewijd aan de structuur van de oefenprogramma’s, de tweede aan de beheermodule voor de docent met o.a leerlingvolgsysteem met foutenanalyse en toetsengenerator. Uitgebreid kwam de organisatie van computerondersteunde lessenreeksen aan de orde. Het IOL werkt die verder uit en zorgt voor de inhoudelijke aanpassing aan Surinaamse omstandigheden. Carpoolen op de Kwattaweg en skeeleren over beijzelde stoepen zijn daar minder bekend. In een volgende fase is de software door Educons geïnstalleerd op de Waaldijkschool in Moengo. Àlle docenten hebben daar een hands on-introductie in de programmatuur gekregen om betrokkenheid en bekendheid met het nieuwe leermiddel te genereren. Daarna was het de beurt aan de eerste klas in Suriname die ooit computerondersteund Nederlands kreeg van hun eigen docent met verse IOL-scholing. Nedercom levert ondersteuning aan het IOL en de Stichting Educons. De scholen sluiten een betaalde gebruikersovereenkomst met het IOL. Het IOL zorgt voor de inhoudelijke en didactische ondersteuning (digitale helpdesk en jaarlijkse scholingsdagen). Educons zorgt voor de technische ondersteuning. Educons is een non profit-organisatie die overal in het land zgn. Knowledge Centers opzet. Iedereen kan daar voor € 1,- per maand (3500 Sf dus) onbeperkt gebruik van maken. Dat geldt ook scholen; soms zijn die Centers gevestigd ín een school. In oktober 2003 hoopt men zo 10-15 scholen geholpen te hebben incl. de Surinaamse update van de programma's. We zijn benieuwd.

Henk Bakker

(Henk Bakker was van 1985 tot 1990 - hoofddocent Nederlands aan de Nieuwe Lerarenopleiding Groningen/Leeuwarden. Van 1990 tot 1995 - consultant computerondersteund onderwijs Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en van 1995 tot heden - directeur Nedercom Edu(catieve soft)ware te Roden

Voor 1,5 miljard (SF) aan educatieve software.

 INSTITUUT VOOR DE OPLEIDING VAN LERAREN (Advanced Teachers Training Institute)

 

Onlangs is een overeenkomst getekend tussen het Instituut voor de Opleiding van Leraren te Paramaribo en de firma Nedercom uit Roden, Nederland. Nedercom schenkt aan àlle scholen voor voortgezet en hoger onderwijs in Suriname het totale pakket van haar educatieve softwareprogramma's. Eenzelfde schenking wordt gedaan aan de Stichting Educons voor al haar Knowledge Centers. De handelswaarde van de software bedraagt ongeveer SF 15 miljoen per locatie, zodat de totale donatie voor uiteindelijk meer dan honderd scholen / instellingen en Knowledge Centers sf 1,5 miljard bedraagt. (3000 SF = 1 € - red.)