Nederlands wordt digitaal

Samenvatting

Deze afstudeerscriptie gaat over ict in het onderwijs en hoe en waarom dat toegepast wordt in het schoolvak Nederlands. Ook heb ik digitale toetsing betrokken bij dit onderzoek.

Computerondersteunend onderwijs wordt ook wel e-learning genoemd:  leren met internet, teleleren en on-line leren. Kenmerkend voor deze manier van leren is dat er elektronische hulpmiddelen gebruikt worden, zowel voor de organisatie van het leren als voor het leerproces zelf. Een elektronische leeromgeving (elo) ondersteunt de leeromgeving van een cursist met behulp van informatie en communicatie technologie (ict). 

Toepassingen van ict in het vak Nederlands kunnen zijn: elektronisch discussiëren, het maken van webkwesties en oefeningen in schrijfvaardigheid, grammatica en spelling. 

Een andere vorm van ict in het onderwijs is digitaal toetsen. 

Wat is digitaal toetsen, wanneer gebruik je het, wat zijn de voor- en nadelen en hoe ontwerp je een digitale toets voor het vak Nederlands?

Een van de aanbeveling is dat docenten Nederlands die ict gebruiken in hun lessen zich verenigen om de beschikbare middelen te inventariseren, samen te voegen en te delen, zowel op het gebied van oefeningen als digitale toetsen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dit te organiseren via de vakcommunity Nederlands van  www.digischool.nl

De inventarisatie zou vervolgens in een apart vak in de lerarenopleidingen ingezet moeten worden om nieuwe cursisten vertrouwd te maken met ict- middelen in hun vakgebied. Dit sluit aan bij het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (15 mei 2006)  dat concludeert “dat ict op de lerarenopleidingen te vrijblijvend is”.

Irene de Valk Nederlands EFA/HvA

Download hier de afstudeerscriptie als Word document: Nederlands wordt digitaal (2 Mb)