Nieuwsbrief april 2001

 

Dit is de achtste nieuwsbrief van de vakcommunity Nederlands. De volgende nieuwsbrief verschijnt eind mei.

De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via http://www.kennisnet.nl/docent of via http://www.digischool.nl/ne/community

 

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan 222 docenten Nederlands.

 

Ik ben heel trots op deze Nieuwsbrief. Niet alleen omdat hij naar ruim 200 docenten Nederlands wordt verstuurd, maar vooral omdat hij vrijwel helemaal gevuld is met bijdragen van communityleden! Als eindredacteur heb ik alleen wat moeten kopiëren en plakken. Speciale aandacht vraag ik voor de bijdrage van Minke Knol: Analyse van websites op effectiviteit. Over dit nog zo nieuwe onderwerp zal Minke in de volgende Nieuwsbrieven steeds een stukje publiceren en ze zou graag reacties krijgen op haar stukjes. Zo gaan we een echte community vormen. Nu moeten we nog de interactieve mogelijkheden van de website benutten, zoals het discussieforum en de mailinglist.

 

Inhoud

Nationale Community Dag: 13 juni 2001

Beste educatieve website

Training Vakwijzer: 9 mei 2001

Docenten Nederlands en hun website

Docenten en scholing

Nederlands studeren en toch geen leraar worden, of toch wel?

Analyse van websites op effectiviteit

Leren on line

Jacob van Lennep

Nationale Community Dag: 13 juni 2001

Virtueel communiceren is uitermate boeiend, maar het wordt nog leuker en effectiever als je elkaar een keer ‘in de echte wereld’ ziet en spreekt. Als afsluiting van het eerste community-jaar organiseert Kennisnet daarom op woensdag 13 juni van 17.00 tot 21.00 uur, ergens centraal in het land, de Nationale Communities Dag. Zodra de locatie en het programma bekend zijn, krijgt u deze informatie doorgestuurd en kunt u zich aanmelden. Eén programma-onderdeel staat al vast: de verkiezing van de “beste educatieve website”.

Terug

Beste educatieve website

Wat is volgens jou de beste educatieve website voor het vak Nederlands? In verband met de verkiezing van de "beste educatieve website" op de Nationale Community Dag stellen we in de community een lijst samen van voor ons vakgebied meest geschikte sites. Daarom vraag ik jullie, de naar jullie mening beste educatieve websites voor Nederlands aan mij door te geven. De lijst publiceer ik in de community en door middel van een online stemming zal door de community de beste site gekozen worden. Sluitingsdatum voor het aanmelden van websites: 10 mei.

Terug

Training Vakwijzer: 9 mei 2001

Heb je interesse om ook me te gaan werken aan het bouwen van een zoekmachine voor het onderwijs? Met andere woorden: zou je ook wel educatieve websites willen beoordelen in het kader van het project Vakwijzer maar wil je eerst ervaring opdoen met het programma?

Op 9 mei zal er opnieuw een training worden gegeven in het werken met Vakwijzer.

 

De training zal plaatsvinden op de Hogeschool Holland Wildeborch 6, Diemen-Zuid, lokaal: E 214, van 16.00 tot 20.00 uur. De Hogeschool Holland is 10 min. lopen van station Diemen-Zuid. Voor een routebeschrijving verwijs ik graag naar de website: www.hsholland.nl

Deelnemers aan deze trainingen krijgen een reiskostenvergoeding, een maaltijd, en een vergoeding van 100 gulden als zij 10 webpagina's beoordeeld hebben. Als zij vervolgens besluiten url's te gaan beoordelen, ontvangen zij 200 per 25 beoordeelde url's.

 

Programma van de training

15.30 - 16.00 Ontvangst

16.00 - 17.00 Inleiding Vakwijzer

17.00 - 18.00 Eerste kennismaking met invoeren en beoordelen

18.00 - 18.45 Broodmaaltijd

19.45 - 19.45 Beoordelen webpagina's

19.45 - 20.00 Nabespreking

20.00 Einde

 

Meld je zo snel mogelijk aan bij de communitymanager: Willy Weijdema

Terug

Docenten Nederlands en hun website

Toen alle communityleden zich in verband met de automatisering van de ledenadministratie zich weer opnieuw moesten aanmelden, stroomde mijn mailbox vol. Uiteraard met veel technische rompslomp, maar ook met inhoudelijke ontboezemingen. Lees hieronder die van Jasper Leibbrand, docent Nederlands op de OSB in Amsterdam Zuidoost.

 

Ik heb me weer aangemeld als communitylid, al ben ik geen erg actieve deelnemer. Het is ook razend druk op school.

Ondertussen knutsel ik natuurlijk wel aan de website. Op dit moment staat er een opdracht over MKZ op de site van mijn klas. De leerlingen moeten met informatie van het web een werkstuk maken. Geschikt voor klas 2/3, al probeer ik 'm uit met mijn eerste klas.

Uiteraard is de opdracht beschikbaar voor communityleden.

www.come.to/1b3

Kijk in de koffer, kies dan de koffer opdrachten. Klik onder Nederlands op

werkstuk.

Veel succes met de community -al prefereer ik gemeenschap,

Jasper Leibbrand, macjap@chello.nl

 

Ook Fred Marsman, docent aan de Scholengroep Cambium in Zaltbommel is een bevlogen websitebeheerder. Hij meldde zijn site aan bij de vakcommunity en schreef op mijn verzoek een stukje over hoe hij zijn site beheert, hoe zijn collega’s erover denken en hoe dat werkt in de praktijk. Let op de belangrijke rol van de leerlingen …

 

Website Nederlands

Aanleiding voor mij voor het maken van een website was de start met het studiehuis. Als je leerlingen naar internet verwijst, is het handig als je zelf op de hoogte bent. Dat de site geworden is wat het nu is, komt vooral door de tegenwerking die ik ondervond toen ik mijn materiaal op het net wilde hebben. Je wordt daardoor genoodzaakt alles zelf te doen (veel computerkennis had ik niet), maar vergaart wel steeds meer kennis. Het is dan ook aan de hulp van leerlingen te danken dat het mij gelukt is de site als homepage op internet te krijgen. Leerlingen zijn over het algemeen positief over de site en komen met nieuwe sites, adviezen etc. Mijn collega's in de bovenbouw zijn erg trots op onze site, die in de onderbouw zijn nogal gereserveerd. ("Moet ik me daar ook al mee bezig  houden'). Ik houd in mijn eentje de site bij. Dat is het handigst, je kan er aan werken wanneer je wilt en hoeft weinig te overleggen. Behalve als het gaat om jaarplanningen en exameneisen, bepaal ik de inhoud en de vormgeving. Alles bij elkaar kost de site veel tijd, maar ik ervaar het niet zo omdat ik het erg leuk vind om er mee bezig te zijn en ik krijg veel positieve reacties uit het land. Op een methodedag van Wolters Noordhoff bv. heb ik er een workshop over gegeven.

 

Fred Marsman: f.marsman1@chello.nl

Url:http://home.hetnet.nl/~cambiumned

Terug

 

Docenten en scholing

Vindt u dit soort initiatieven inspirerend, maar vindt u dat uw kennis en die van uw collega’s tekort schiet? Vanuit het project "vakcommunities" van Digitale School/Kennisnet is men bereid om gratis op uw school een workshop Vakwijzer te komen geven. De vraag van uw collega’s:"hoe deel ik de werkdruk" wordt letterlijk beantwoord: druk wordt immers lager als je hem spreidt over een groot oppervlak? Meer informatie hierover bij Erik Verhulp, de Coördinerend Community Manager: erik@verhulp.demon.nl

 

Nederlands studeren en toch geen leraar worden, of toch wel?

Marjan Lichthart meldde zich in maart bij de vakcommunity Nederlands, maar schreef ze: “Ik ben geen docent, wel taalliefhebber. Op mijn verzoek schreef ze een column over haar ervaringen als Neerlandicus in de reclame met als titel: Jij wordt vast leraar Nederlands

Terug

 

Analyse van websites op effectiviteit

Minke Knol, studente Nederlands en Communicatiekunde in Utrecht doet een afstudeeronderzoek over hoe het analyseren van websites op effectiviteit. Daarbij zijn 5 punten van belang:

·        toegankelijkheid

·        navigatie

·        interactiviteit

·        actualiteit

·        vormgeving

In deze nieuwsbrief zal zij steeds een stukje over een van deze punten publiceren. Het geheel zal waarschijnlijk leiden tot een artikel voor het tijdschrift Levende Talen, dus wie commentaar heeft op de publicatie van Minke: mail haar dat dan vooral! Zoveel literatuur is er nog niet op dit gebied en het daarom leuk als we binnen de vakcommunity iets op dit terrein gaan ontwikkelen. Het zal duidelijk zijn, dat Minke ook mee werkt aan het project Vakwijzer als beoordelaar voor het vak Nederlands.

De eerste publicatie betreft een onderdeel van het aspect toegankelijkheid: structuur

 

Structuur

De toegankelijkheid van een website hangt samen met de mate waarin er structuur is aangebracht. Als een website niet gestructureerd is, gaan bezoekers zonder meer verdwalen en is de site dus niet toegankelijk.

Websites moeten ingedeeld worden op de manier waarop bezoekers denken en zoeken en niet zoals de organisatie ingedeeld is. Inzicht in de structuur van de site kan bijvoorbeeld verkregen worden aan de hand van een sitemap; een min of meer visuele of ruimtelijke voorstelling van de structuur van de informatie. Inzicht in de structuur is erg belangrijk. Hoe minder energie bezoekers in het begrijpen van de structuur hoeven te steken, des te meer aandacht heeft de bezoeker voor de inhoud. Over het algemeen worden sites gestructureerd naar functie en op verschillende soorten pagina’s.

 

In de eerste plaats worden website ingedeeld naar functie: informeren, - vooral overheidsinstanties hebben informeren als hoofddoel -, communiceren, - uitwisselen van ideeën en meningen, vraag en aanbod bij elkaar brengen -, of PR en transactie: de website is een marktplaats voor bestellingen, klantenservice en andere contacten. Veel sites hebben een combinatie van de hierboven genoemde doelen, alleen het accent verschilt. De website Kennisnet bijvoorbeeld geeft informatie, maar het is hier ook mogelijk om deel te nemen aan een forum.

 

In de tweede plaats wordt structuur aangebracht op de website zelf door gebruik te maken van verschillende soorten pagina’s: Homepage, Navigatiepagina’s en Inhoudspagina’s

 

·         Homepage. Deze moet bezoekers antwoord geven op de volgende vragen: wat heeft deze site mij te bieden? wie zit erachter de site? wat doet die organisatie? waar kan ik terecht voor vragen en opmerkingen, hoe zit deze site in elkaar en welke onderwerpen biedt de site;

·         Navigatiepagina’s. Het volgende niveau van de site; bezoekers komen binnen op de  homepage en worden vervolgens geleid naar de pagina die keuzes biedt op een bepaald gebied. Bezoekers van websites vinden hun weg naar informatie met behulp van links. Het is daarom belangrijk dat duidelijk is welke informatie zich onder een link bevindt. Op elke pagina moet duidelijk zijn waar de bezoeker zich bevindt en moet de mogelijkheid bestaan om terug te gaan naar eerdere pagina’s;

·         Inhoudspagina’s. De bezoeker vindt via de homepage en navigatiepagina zijn weg naar inhoudspagina’s. De meeste webpagina’s zijn inhoudspagina’s. Hier moeten bezoekers weten wat ze zoeken. De structuur op deze onderliggende pagina’s  is erg belangrijk. Webbezoekers krijgen namelijk maar een beperkt deel van de pagina in een keer te zien. Daarom is het van belang dat essentiële delen boven aan de pagina staan.

                                                                                                 Minke Knol, minke.knol@epn.net

Terug

 

Leren on line

 

Op de website: www.lerenonline.nl is een interessante demo te zien: een geïntegreerde grammaticatraining Nederlands en Engels uitgesplitst in een pakket voor de Basisvorming en een voor de Tweede Fase. Waarom Nederlands en Engels in combinatie? Veel fouten in het mondeling en schriftelijk gebruik van vreemde talen blijken bij nadere analyse voort te komen uit gebrek aan inzicht in de structuur van de moedertaal. Vandaar de keus voor een geïntegreerde aanpak Nederlands – vreemde taal. In de demo is nu nog alleen Engels beschikbaar: het Nederlandse deel komt medio mei. Docenten Nederlands kunnen de demo wel alvast op functionaliteit bekijken.

Dit cursusmateriaal kan worden gebruikt in plaats van een door een vaksectie ingevoerd boek op de lijst van verplichte leermiddelen. Het kan echter ook goede diensten bewijzen bij ‘remedial teaching’ en als substituut voor bijles. Via de bestellijsten van de educatieve boekhandels kan nog voor het komend schooljaar (2001-02) een abonnement op de diensten van Leren Online worden afgesloten tegen een prijs die, alle meerwaarde ten spijt, vergelijkbaar is met de huurprijs van traditionele, papieren methodes en daar zelfs vaak nog onder ligt. Een jaarabonnement op het pakket Grammaticatraining Nederlands-Engels voor de Basisvorming zal ongeveer ƒ 17 (excl. BTW) kosten. De prijs van het Tweede Fase pakket is circa ƒ 22 excl. BTW.

 

Verdere inlichtingen bij

Hans V. Labrand

LEREN ONLINE

drs. J.W. Vorstheuvel Labrand

Charlotte Salomonlaan 15

2642 CT  Pijnacker

015  3697772 (zaak) / 015  3694439 (privé)

info@LerenOnline.nl (zaak) / LabrandJWV@hetnet.nl (privé)

www.lerenonline.nl

Terug

 

Jacob van Lennep

Tot slot nog een interessante link: www.jacobvanlennep.nl. Op deze prachtige multimediale website is alle informatie te lezen, te zien en te horen die via radio en tv is uitgezonden in de reeks: De zomer van 1823, naar aanleiding van het dagboek van Jacob van Lennep. Echt heel mooi verzorgd door de RVU!

Terug