Nieuwsbrief december 2003

 

Dit is de vijfde nieuwsbriefvan de vierde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 400 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Hebt u een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nlHet directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/communitynederlands. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands

 

Inhoud

 

Redactieraad: waarom, wie en wat

Taalunieversum

Lestips

Eenvoudig communiceren

PoŽzie

Goede voornemens 2004

 

Redactieraad: waarom, wie en wat

Terug

Deze maand heeft de vakcommunity Nederlands een redactieraad gekregen. Waarom? Nederlands behoort tot de grotere vakcommunities, samen met de communities voor Aardrijkskunde, Biologie, Duits en Engels.Het bijhouden van grote vakcommunities mageigenlijk geen eenmans-, in mijn geval eenvrouws-aangelegenheid meer zijn. Want: vertegenwoordigt die ene communitymanager wel de behoeften en de breedte van het veld? Daar komt bij, dat de grote vakcommunities door Kennisnet uitgenodigd zijn om het voortouw te nemen in het ontwikkelen en stimuleren van ĎHet nieuwe Lerení, van webdidactiek. Wat dat precies inhoudt, weten we nog niet, maar dat maakt het juist spannend.

 

De redactieraad van Nederlands bestaat nu uit de volgende vijf personen:

 

Naam

Functie

Renť van de Kraats

Voorzitter van de sectie Nederlands van Levende Talen

Carl BrŁsewitz

Docent Nederlands aan lerarenopleiding Windesheim te Zwolle en medewerker Vakwijzer

Ad van der Logt

Docent Nederlands en vakdidacticus bij het ICLON

Willem Verberk

Beheerder van het vaklokaal Nederlands

Ghislain Duchateau

Moedertaaldidacticus en bestuurslid van de Vereniging voor Vlaamse Moedertaaldidactici: VVM

 

Zij zullen mij adviseren over het beheer van en de activiteiten binnen de vakcommunity. Ik ben erg blij met hun toezegging: ik sta er nu niet meer alleen voor!

 

Taalunieversum

Terug

De Nederlandse Taalunie heeft dewebsite: www.taalunieversum.org geheel vernieuwd. Er is een schat aan informatie over de Nederlandse taal, onderwijs en letteren te vinden. Een greep uit het aanbod:

        Taalkwesties en taaladvies

        Buitenlandse aardrijkskundige namen

        Taal- en spraaktechnologie

        Recente artikelen uit de onderwijsvakbladen op een rij

        Beschrijvingen van onderzoek naar het vak Nederlands

        Goede voorbeelden uit de lespraktijk

        Veelgestelde vragen over het vak Nederlands

        Feiten over de Nederlandse taal

        Toegang tot de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

        Tijdschrift Taalschrift

        Vacaturebank

        Agenda en nieuws over taal, onderwijs en letteren

        Informatie over de Nederlandse Taalunie

        1001 koppelingen naar taal-, onderwijs-, en letterenwebsites

        En nog veel meer...

 

Ik wil speciaal de aandacht vestigen op hetonderzoeksdeel http://taalunieversum.org/onderwijs/onderzoek . Dit is nu geheel geactualiseerd met beschrijvingen van empirisch onderzoek naar het vak Nederlands in de periode van 1997 tot 2003. Deze inventarisatie is in opdracht van de Taalunie uitgevoerd door Martine Braaksma, onderzoeker aan het Instituut van de Lerarenopleiding in Amsterdam en Eva Breedveld, docent taalbeheersing en taalkunde bij de Educatieve Faculteit Amsterdam. Zij publiceerdenhier eerder over in Tsjip/Letteren, jaargang 13, nr.3, oktober 2003: Snel (weg) wijs: Vakliteratuur over het schoolvak Nederlands samengevat.

Lestips

Terug

Er komen steeds meer tips over lesmateriaal binnen. Op het forum van de vakcommunity trof ik deze aan: http://www.raggers.net/ego. Een verzameling lestips waarbij de nadruk ligt op het gebruik van multimedia. Voor wie er wat aan heeft: zeer aanbevolen. U kijkt toch wel eens op het forum? Er staan regelmatig interessante oproepen op: klik hier voor het adres.


In Vlaanderen zijn heel interessante sites.

hetschoolvaknederlands.be heeft tips voor het gebruik van ICT in de lessen Nederlands, o.a. bij een krantenproject, voor lessen taalbeschouwing en voor lessen literatuur in een elektronische leeromgeving.

Op http://www.projectx2002.org/frameset.html?interactive_dutch.htm kunt u veel interactief materiaal vinden, gemaakt in Hot Potatoes.

Eenvoudig communiceren

Terug

Eenvoudig Communiceren bv is een organisatie die zich sterk maakt voor begrijpelijke informatie. Ze geven onder meer elke maand twee kranten uit: de Okee-krant en de PrO-krant. De kranten zijn bedoeld voor mensen met leesproblemen: de PrO-krant is vooral bedoeld voor leerlingen in het praktijkonderwijs. Elke editie wordt aangevuld met een gratis lesbrief voor de docent, mettips, ideeŽn, opdrachten en suggesties om de krant bij de leerlingen te introduceren. Meer informatie? Mail Yvonne Bruynen of kijk op http://www.eenvoudigcommuniceren.nl/

PoŽzie

Terug

Donderdag 29 januari 2004 is het in Nederland en in Vlaanderen Gedichtendag. Er zijn dan allerlei activiteiten: een overzicht daarvan vindt u op www.gedichtendag.nl. Voorafgaande aan de gedichtendag is er zelfs een gedichtennacht Ö

 

PoŽzie op het internet wordt steeds populairder: gedichten kun je mooi afbeelden op een beeldscherm en je kunt ze heel fraai illustreren met multimediale elementen: beeld, film en geluid. Bij het lesmateriaal in de vakcommunity Nederlands staan enkele voorbeelden van het gebruik van internet bij poŽzielessen. In het verslag van de studiedag van Levende Talen is ook een stukje poŽzie gepubliceerd.

Er komen steeds meer fraaie poŽziesites, zoals:

http://www.dichtvorm.nl/

http://dichterinhetweb.kennisnet.nl/

www.dichterbijdebezigebij.nl

Wie voelt zich geroepen dit materiaal aan te vullen? We zouden in dan in de vakcommunity een aparte rubriek PoŽzie op het net kunnen maken!

Goede voornemens 2004

Terug

Kennisnet en de Digitale School hebben voor 2004 heel wat plannen. In het kader van het Nieuwe leren en webdidactiek zullen ervaringen met elektronische leeromgevingen worden uitgewisseld. Verder zal Vakwijzer worden uitgebouwd tot een nieuw systeem van Zoeken en Vinden: de balk bovenin de vakcommunity, die u vast al had opgemerkt, is daar een voorbode van. De intropagina van de vakcommunity zal een ander uiterlijk krijgen: hopelijk wordt dat al in januari 2004 gerealiseerd. Ik ben ervan overtuigd dat in 2004 de activiteiten op internet alleen maar zullen toenemen, ook en vooral in het onderwijs. Incidentele problemen met SPAM, virussen en hackers komen we echt wel te boven. De community zal groeien en bloeien!

 

Ik bedank iedereen voor zijn of haar bijdragen in 2003 en ,mede namens de redactieraad, wens ik alle communityleden heel prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2004!

 

Willy Weijdema

Vakcommunitymanager Nederlands