Nieuwsbrief februari 2002

 

Dit is de vijfde nieuwsbrief  van de tweede jaargang van de vakcommunity Nederlands. De Nieuwsbrief wordt verstuurd naar een mailinglist van 263 docenten en a.s. docenten Nederlands.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind maart 2002. Bijdragen kunnen tot 22 maart per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema.

De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via http://www.kennisnet.nl/docent of via http://www.digischool.nl/ne/community

Inhoud

Kennisnet en Vakwijzer

Bronnen aanmelden

Vakwijzer en Taalunieversum

Beheer URL’s in Vakwijzer

Scholing van communityleden

Sites met lesmateriaal

SMS-taal

 

Kennisnet en Vakwijzer

Terug

De organisatie van Kennisnet is volop in beweging. Na een stormachtige, projectmatige start in het jaar 2000 – 2001 moet er nu een organisatie komen die meer op continuďteit gericht is en op behoud van de reeds behaalde resultaten. Duidelijk is al wel, dat Vakwijzer een van de ‘parels’ is die in de eerste stormachtige periode is ontdekt. Vakwijzer wordt nu gerekend tot de kernactiviteiten van Kennisnet en van de communities. Nog niet duidelijk is, wat er dan voor faciliteiten komen voor degenen die Vakwijzer onderhouden, met name de beoordelaars, maar er klinken positieve geruchten.

Bronnen aanmelden

Terug

In ieder geval kan ondertussen iedereen in Vakwijzer bronnen aanmelden. Doe dat vooral! Als je een interessante site tegen komt, ga dan even naar http://vakwijzer.kennisnet.nl, klik op Vakwijzer, Bron aanmelden, zet de URL er in en geef aan dat het voor het vak Nederlands is. Bestaat de bron al, dan meldt Vakwijzer dat. Was de bron nog niet aangemeld, dan krijg je bericht van een succesvolle aanmelding. Zo houden we met z’n allen een database actueel, die we ook allemaal kunnen gebruiken.

Vakwijzer en Taalunieversum

Terug

In de nieuwsbrief van januari stond al informatie over de samenwerking met de Nederlandse Taalunie. Formeel is dat allemaal nog niet duidelijk, maar ook hier, evenals bij de samenwerking met de VVM, zijn we inhoudelijk alvast begonnen. Bart Wauters beheert namens de Taalunie de site www.taalunieversum.org. Bij de afdeling Onderwijs, Vaardigheden, heeft hij koppelingen gemaakt naar Vakwijzer: het loont zeer de moeite eens te gaan kijken.

Beheer URL’s in Vakwijzer

Terug

In Vakwijzer wordt bijgehouden of de sites uit de database nog wel toegankelijk zijn. Dat is hoognodig, want internet is een zeer dynamisch medium. Als een site niet meer toegankelijk is, wordt hij verwijderd. Als de site een ander adres krijgt, wordt het adres aangepast. Tenminste: zo zou het moeten werken. Het blijkt nog niet helemaal te werken. De sites van de digitale stad, dus sites met dds erin, zijn allemaal verhuisd: de digitale stad als zodanig is opgeheven. Voor Neerlandici was een belangrijke site: http://www.dds.nl/ljcoster, met complete teksten uit de Nederlandse literatuur. De site heeft al geruime tijd een eigen domeinnaam: http://www.ljcoster.nl Met de beheerder van Vakwijzer zoeken we uit, waarom deze wijzigingen nog niet zijn verwerkt.

Scholing van communityleden

Terug

Er bestaan plannen communityleden gratis scholing aan te bieden in de vorm van workshops op een studiedag. Er zijn allerlei mogelijkheden, variërend van zoeken op internet, werken met een elektronische leeromgeving tot het gebruik van Vakwijzer in de klas.Wanneer en waar deze studiedagen zullen worden aangeboden is nog niet bekend: waarschijnlijk zal het op een zaterdag zijn. Heb je wensen voor scholing, meldt dat dan aan Willy Weijdema, dan kan er mogelijk bij de samenstelling van het programma rekening mee gehouden worden.

Sites met lesmateriaal

Terug

De oproep voor het melden van sites met leerlingenmateriaal in de vorige Nieuwsbrief heeft nog geen resultaat gehad, maar: er komen wel steeds meer sites van (a.s.)- docenten Nederlands met lesmateriaal. Een heel interessante is de site van Bert Mollema. LIO op het Cals College in Nieuwegein: http://www.geocities.com/bmollema
Het is lesmateriaal bij de methode Nieuw Nederlands, maar het materiaal is ook bij andere methodes te gebruiken. Voorbeeld: fraaie analyseopdrachten voor het maken van een filmverslag van de film: The Harry Truman Show

Maar kijk vooral ook bij de Vlaamse collega’s: http://home2.pi.be/wispel/, de site van het Atheneum Wispelberg in Gent, bevat veel lesmateriaal om leerlignen zelfstandig te kunnen laten werken. Wie andere tips heeft voor sites met lesmateriaal: zet ze in Vakwijzer en meld het aan de communitymanager: Willy Weijdema

SMS-taal

Terug

Op de 10e Taaldag, gehouden op 26 januari in Antwerpen is het onderwerp SMS-taal aan de orde geweest: HOEST? VEEL SUC6! In de nieuwsbrief van de VVM, de Vereniging van Vlaamse Moedertaaldidactici staat een verslag van deze taaldag. Hier volgen alvast wat links voor wie nu al meer over SMS-taal wil weten:

http://www.wimdaniels.nl/sms

http://mobilefreaks.nl/smstaal

http://www.onzetaal.nl/nieuws/smssanders.html

 

Terug