Nieuwsbrief februari 2005

 

Dit is de zesde nieuwsbrief  van de vijfde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 600 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Hebt u een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Het directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/communitynederlands. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands

 

Inhoud

Lustrum

Ledenwerfactie: op naar de 1000!

Struikelblokken

Boekenweek en literatuuronderwijs

Dichttalent.nl

Lerenonline.nl vernieuwd

Nieuwe lesbrieven

Uit het Vaklokaal Nederlands

De favoriete website van …. Ruud Veerman

Stadswandelingen

 

Lustrum

Terug

In de mail bij de nieuwsbrief van januari 2005 vermeldde ik het al: 2005 wordt een feestelijk jaar. De vakcommunity Nederlands bestaat 5 jaar: op 18 mei 2000 kreeg ik de opdracht om een ‘vakcommunityhoekje’ voor docenten Nederlands in te richten op Kennisnet. In september 2000 verscheen de eerste nieuwsbrief: http://www.digischool.nl/ne/community/Nieuwsbriefseptember.htm De community begon met twee mailadressen: een van mezelf, en een van een docent die de volgende dag al aangaf toch maar geen lid te willen worden. Maar als snel werden het er meer, tot mijn grote genoegen.

Ik wil dit lustrum dan ook graag vieren en ik heb daar een, -weliswaar bescheiden-,  budget voor. Ik vier het echter alleen als de vakcommunity Nederlands meer dan 1000 leden heeft: die magische grens wil ik echt overschrijden voor het einde van dit schooljaar! De vakcommunity Engels heeft al meer dan 2000 leden, dan moet Nederlands toch de 1000 kunnen halen!

Ledenwerfactie: op naar de 1000!

Terug

Hoe gaan we dat doen? Als alle leden, -we zijn nu met 915-, de collega’s van hun vaksectie stimuleren om zich aan te melden, halen we makkelijk die 1000 leden. Hoe stimuleer je collega’s om lid te worden? Volgens mij met de volgende argumenten.

 

·          Via de vakcommunity Nederlands blijf je op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen binnen het schoolvak Nederlands, zie bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond het gebruik van elektronische leeromgevingen bij Nederlands: http://www.digischool.nl/ne/community/Ned_leren.htm

·          De vakcommunity Nederlands biedt een platform op internet waar docenten Nederlands ervaringen en lesmateriaal kunnen uitwisselen.

·          Lesmateriaal kun je gratis publiceren bij de vakcommunity. Andere docenten kunnen er dan naar kijken, het eventueel gebruiken en er commentaar op geven.

·          Je staat er nooit alleen voor: je krijgt er meer dan 900 collega’s bij.

·          De vakcommunity werkt nauw samen met vakverenigingen en andere organisaties voor docenten Nederlands, zoals Levende Talen, het VVM-netwerk,  de Conferentie Het Schoolvak Nederlands, de Stichting Lezen en het Taalunieversum van de Nederlandse Taalunie.

·          Het lidmaatschap is geheel gratis, wel even het inschrijfformulier invullen: http://www.digischool.nl/ne/community/formulier.php3

 

In welke volgorde je deze argumenten gebruikt, moet je zelf bepalen: voor veel Nederlanders zal het laatste argument waarschijnlijk doorslaggevend zijn …

Vanaf 1 maart zal onder de nieuwe leden een twintigtal aardige cadeautjes worden verloot: er is een kans van 1 op de 4 dat ze zo’n cadeautje in hun brievenbus aantreffen. Het 1000e lid staat natuurlijk heel wat te wachten. Zoals het er nu naar uitziet, zal hij/zij kunnen kiezen uit:

·          boekenbonnen

·          een taart voor de hele sectie

·          een uitnodiging voor het jaarlijkse etentje van de vakredactieraad in Utrecht

Elke dag zal ik in mijn mail kijken: ik verwacht echt dat de nieuwe leden nu zullen toestromen! Iedereen bij voorbaat bedankt voor zijn/haar inspanningen.

Leden werven: meer dan 1000!

Struikelblokken

Terug

Een goed voorbeeld van het functioneren van de vakcommunity Nederlands als platform voor docenten. Het begon allemaal met een oproep in september 2003 op het forum van de vakcommunity Nederlands door Peter Diepeveen, docent Nederlands op het Stedelijk Daltoncollege in Zutphen.

 

Ik zoek een antwoordenboekje van Struikelblokken. De uitgever Versluys kan er geen meer leveren. De auteurs zijn H.Elsinga en J. van Putten.
Wie kan mij een exemplaar (te leen) sturen / mailen, zodat ik een kopie kan maken?

 

In november 2004, dus meer dan een jaar later, plaatste ene Michael een bijdrage:

 

Hey P.

Ik heb een site gevonden waar de antwoorden van de struikelblokken op staan. Te weten: http://dalton-vatel.nl/ne/struikelblokken/

 

 

Een dankbare Peter reageerde een week later:

 

Bedankt voor de reactie (en de maker voor al het werk !).

Ik was zo druk met het zelf maken van een antwoordenboekje, dat ik al een poosje hier niet meer gekeken had.

Ik ben bezig van de werkwoordspelling (dus de oneven blz nummers) antwoordenbladen met uitleg te maken. (Die leg ik dan geplastificeerd voor gebruik door leerlingen in mijn lokaal). Ik wil ze tzt ook wel ergens beschikbaar stellen, maar weet nog niet hoe dat moet. (zal dan mijn volgende 'project' zijn: publiceren op het web)

 

En Peter hield zich aan zijn belofte. Sinds een maand is het complete antwoordenboekje te vinden bij het lesmateriaal van de vakcommunity Nederlands: http://www.digischool.nl/ne/community/antwoordenboekje_struikelblokken.htm

Het biedt zelfs meer dan de papieren versie: de antwoorden worden toegelicht met schematische uitleg.

Op 2 februari 2005 plaatste Peter de volgende oproep op het forum:

 

Kijk op deze site bij "LESMATERIAAL". Inmiddels heb ik alle antwoorden van de oneven bladzijden van STRUIKELBLOKKEN met een uitleg beschikbaar gesteld.

Mocht u een foutje vinden (ik heb er zelf al twee gezien) graag mailen naar P.Diepeveen@stedelijkdalton.nl

Ook wel leuk om te horen als je er gebruik van maakt.

Graag wil ik collega's uitdagen deze site te gebruiken om hun ook voor anderen interessante schema's, papieren, overzichten, opdrachten enz. te publiceren. Er is altijd wel iemand die er baat bij heeft !!

 

Ondertussen zaten ze op de SG Dalton-Vatel in Voorburg ook niet stil. Op deze school is tien jaar geleden de digitale school ontstaan, kijk vooral eens naar de vernieuwde website: www.digischool.nl  De website van de school, inclusief Struikelblokken werd ook vernieuwd: http://www.daltonvoorburg.nl/vak/ne/struikelblokken en een van de docenten van de sectie Nederlands: Geert van der Burg, werd lid van de vakcommunity Nederlands. Hij was verbaasd dat zijn site met de antwoorden van Struikelblokken al bekend was in de vakcommunity en dat anderen hem ook gebruikten:

 

Het is leuk om te zien, dat avonden typwerk toch niet voor niets zijn geweest …

 

Hij meldde ook dat op de website van de SG Dalton-Vatel meer materiaal over werkwoordsspelling te vinden is.

“Ik zou zeer vereerd zijn als er iets over mijn werkwoordensite in de nieuwsbrief zou komen. Als er daarbij maar benadrukt wordt dat het een hulpmiddel is en het geen theoretische verhandeling bevat of theoretische onderbouwing biedt. De site is op www.daltonvoorburg.nl te vinden. Wel een beetje verstopt, want hij staat onder het vak Nederlands, bij "Oefenen" en dan moet een link aangeklikt worden. In een iets mooiere vorm is de site ook verstopt bij http://www.digischool.nl/ne/spellen Daar is hij voor de komst van communities ooit neergezet en hij bleek er nog te staan. De vormgeving komt daar iets beter tot zijn recht.”

 

Voor commentaar op dit materiaal: mail Geert vander Burg

Er is ook nog  een didactische moraal in dit verhaal: zowel Geert als Peter werken in het Daltononderwijs!

 

Boekenweek en literatuuronderwijs

Terug

Onderstaand bericht komt van Martijn Nicolaas van de Stichting Lezen.

 

Van 9 tot 19 maart is het weer Boekenweek. Dit jaar is het thema Spiegel van de Lage Landen – boeken over onze geschiedenis. De Boekenweek is bij uitstek een periode die uitnodigt om met literatuur bezig te zijn in de klas. Veel nieuwe boeken verschijnen en alle media besteden aandacht aan (literaire) schrijvers. Het thema van de Boekenweek biedt mogelijkheden om thematisch actuele en oudere titels aan elkaar te verbinden.

 

Gratis Boekenweekpakket

Stichting Lezen en Stichting CPNB, organisator van de Boekenweek, willen docenten in de gelegenheid stellen om de Boekenweek en het thema van de Boekenweek te gebruiken in het literatuuronderwijs in de tweede fase. Daarvoor is een pakket samengesteld dat in de eerste week van februari ter attentie van de sectie Nederlands naar alle scholen is gestuurd. Dit pakket bestaat uit promotiemateriaal (affiches en het Boekenweekmagazine) en een boekje met lessuggesties, leestips en zes uitgewerkte thema’s waarmee  leerlingen direct aan het werk kunnen.

Voor meer informatie: www.cpnb.nl of www.lezen.nl

Dichttalent.nl

Terug

Ter gelegenheid van de Gedichtendag op 27 januari 2005 is de NCRV gestart met de website Dichttalent.nl. Deze poëziesite biedt Nederlandstalige dichters een professioneel podium waar zij zich kunnen presenteren. De site zal voornamelijk door de dichters zelf worden beheerd. Ze kunnen zelf eigen gedichten toevoegen, verwijderen of reageren op gedichten van andere dichters. Ook kunnen dichters een digitaal paspoort aanmaken met hierin hun biografie en een overzicht van hun gedichten. Daarnaast biedt Dichttalent.nl een intern berichtensysteem, een forum, themagedichten en een uitgebreid woordenboek. De website Dichttalent.nl is een voortzetting van de NCRV-site Poetryalive.nl. Op deze site staan reeds meer dan 42.000 gedichten, ingestuurd door ruim 5000 auteurs.

Lerenonline.nl vernieuwd

Terug

De homepage van Leren Online, producent van ‘web based’ taaltrainingen, heeft een ingrijpende gedaanteverwisseling ondergaan. Aan de bestaande koppelingen naar de trainingen en informatiepagina’s is een aantal nieuwe rubrieken toegevoegd.

Zo heeft iedere bezoeker via de koppeling ‘Taalvaria’ toegang tot een drietal schermen met taalwetenswaardigheden. De informatie hierop is tot stand gekomen in samenwerking met Van Dale Lexicografie. Voor geregistreerde bezoekers die zich aanmelden met een inlogcode zijn verschillende gratis extra diensten beschikbaar: ze kunnen onder meer oefenen met onregelmatige werkwoorden (zowel Nederlandse als Engelse), een Nederlands kinderliedje beluisteren (en – indien gewenst – met de begeleiding meezingen) of zich mengen in een discussie op het forum.

De site richt zich niet alleen op Nederlanders die hun moedertaal beter willen leren beheersen, maar heeft ook NT2-studenten veel interessants te bieden. Voor de Leren Online trainingen zelf moet worden betaald. Onder ‘Andere sites’ staan echter koppelingen naar sites met veelal gratis mogelijkheden om de kennis van het Nederlands te verdiepen.  Binnenkort te verwachten persbericht over: Lancering Leren Online-spellingprogramma in Eindhovense Kenniswijk.

Nieuwe lesbrieven

Terug

Op www.allesovertaal.nl: vindt u elke maand nieuwe lesbrieven, soms aan de actualiteit gebonden, zoals Lesbrief Actie voor Azië, maar er zijn ook lesbrieven die niet aan de actualiteit gebonden zijn. In de lesbrief over (mis)communicatie staat een grappige uitgangstekst van Jan Kuitenbrouwer met daarbij lees-, spreek- en schrijfopdrachten (voor de klassen 2 t/m 4). De lesbrief over jongerentaal is in principe geschikt voor alle klassen. Geschikt voor de onderbouw van het vmbo is de Lesbrief Fouten Opsporen. In deze korte lesbrief staan opdrachten bij een tekst met grappige fouten van Ingmar Heytze.

www.allesovertaal.nl is een website van Thieme Meulenhoff. Uitwerkingen van de lesbrieven zijn voor gebruikers van de methodes Op nieuw niveau, Nieuw Topniveau en Kiliaan beschikbaar via het docentengedeelte van de site.

 

Uit het Vaklokaal Nederlands

Terug

Weet u wat “fango” is? Nee? Kijk dan in het vaklokaal Nederlands. Elke week staat daar een ander woord uitgelegd. Het vaklokaal Nederlands is bedoeld voor leerlingen, daarom moeten docenten er regelmatig gaan kijken naar wat er te halen valt. Behalve het woord van de week beveelt hij vooral aan de rubriek Taalspelletjes, de TaalfoutenTop-13, de uitgebreide filmlijsten en de links.

Het vaklokaal wordt beheerd door Steven van der Steen en hij gaat stug door met de 'verbouwingen'. Hij ontvangt ook graag commentaar, feedback en tips: mail steven@victrix.nl 

 

De favoriete website van …. Ruud Veerman

Terug

 

Heb jij dat nou ook: Buiten is het somber, net niet koud genoeg voor sneeuw en je vraagt je af wanneer het nou eens echt winter wordt! Piet Paulusma en andere weerprofeten spreken elkaar bij voortduring tegen in hun voorbeschouwingen aangaande het toekomstige weer. Nog maar enkele weken geleden, zouden wij –als het aan Paulusma had gelegen- wel haast in een kleine IJstijd zijn beland! We weten nu, dat er van die voorspelling niets klopte en vrijwel iedere weerdeskundige wist dat toen ook al. De computerberekeningen, die de weermodellen tot wel 10 dagen vooruit kunnen weergeven, gaven geen enkele voeding aan de barre voorspellingen van onze mediagenieke Fries! Ga bij twijfel, of bij oprechte hoop op ander weer, eens een kijkje nemen op www.meteonet.nl . Daar kun je zelf bekijken wat voor weer je de aanstaande dagen kunt verwachten. Ook voor het weer op je vakantiebestemming, kun je op deze site terecht. Je kunt er onder de tab “radarbeelden” zelfs zien of het over een kwartier bij jou in de buurt gaat regenen of sneeuwen. Reuze handig als je een buitenactiviteit hebt gepland! Gaat je interesse in het weer nog wat verder, dan is het ook niet onaardig om eens te kijken bij www.meteolink.nl . Onder de rubriek diversen vind je daar de vooruitzichten tot wel 10 dagen vooruit, voorzien van uitleg door een heuse meteoroloog.

Ik noemde zojuist al het weer op je vakantiebestemming. Voor kampeerders is er een reuze handige site met vermelding en beoordeling van vrijwel alle campings in Europa: www.eurocampings.net . Een absolute aanrader, die mij tot in Slovenië aan geweldige campings heeft geholpen.

Omdat we in onderwijsland al meer dan genoeg werken, ook nog een tip voor de vissers onder ons: www.karpersite.nl .

Je hebt het vast al gemerkt: Het is de hoogste tijd om het werk wat meer los te laten. Ik heb dat bij het schrijven van dit stukje al weer lang genoeg gedaan, dus ik surf zodadelijk weer snel naar www.talentstad.nl , zodat ik de binding met het werk niet al te lang uit het oog verlies en ik me weer geheel kan storten op de vernieuwende onderwijsconcepten die het onderwijs o zo boeiend kunnen maken!

Ruud Veerman

Stadswandelingen

Terug

En nu: naar buiten!

Op de Ckplus-site, een site die veel door docenten CKV gebruikt wordt, is sinds begin januari een rubriek Stadswandelingen te vinden. Deze rubriek is enorm aangeslagen. Duizenden en nog eens duizenden bezochten reeds de site. Verder werden vanuit het hele land nieuwe wandelingen aangedragen, zodat er thans 160 wandelingen in 90 steden zijn opgenomen. De site is daarom aangepast: de wandelingen zijn nu per provincie gerangschikt, er is aangegeven of de wandeling is bewegwijzerd en of deze is uit te printen. Nieuw is het overzicht met structurele kunstroutes/ galerieroutes. Er zijn ook literaire wandelingen: zie verder http://www.ckplus.nl/extra12.html#31