Nieuwsbrief januari 2002

 

Dit is de vierde nieuwsbriefvan de tweede jaargang van de vakcommunity Nederlands. De Nieuwsbrief wordt verstuurd naar een mailinglist van 260 docenten en a.s. docenten Nederlands.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind februari 2002. Bijdragen kunnen tot 22 februari per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema.

De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via http://www.kennisnet.nl/docent of via http://www.digischool.nl/ne/community

 

Inhoud

Vakwijzer, Vlaanderen en de Nederlandse Taalunie

Ghislain Duch‚teau: actief in het bestuur van de Vereniging voor Vlaamse Moedertaaldidactici

ON-WIJS

Opnieuw Niveau

Sites met leerlingenmateriaal

 

Vakwijzer, Vlaanderen en de Nederlandse Taalunie

Terug

In de laatste Nieuwsbrief van 2001 stond al een stukje over de contacten met de Nederlandse Taalunie en met Vlaamse docenten Nederlands over Vakwijzer. Die contacten zijn verder uitgebreid. De Nieuwsbrief van de VVM: de Vlaamse Vereniging van Moedertaaldocenten wordt nu ook in de vakcommunity Nederlands gepubliceerd. Bij de Nederlandse Taalunie werkt iemand aan een voorstel voor aanpassingen in trefwoorden, terminologie en categorisatie om Vakwijzer ook voor Vlaamse docenten bruikbaar te maken. En: in samenwerking met het bestuur van Het Schoolvak Nederlands, onderzoeken de Vlaamse collegaís of ook in Vlaanderen een communitymanager actief kan worden, zodat de vakcommunity Nederlands een substantiŽle inbreng vanuit Vlaanderen kan verwachten. Het hangt natuurlijk allemaal op geld, want de bereidheid is heel duidelijk aanwezig. Een belangrijke contactpersoon is Ghislain Duchateau. Hieronder stelt hij zich voor.

Ghislain Duch‚teau: actief in het bestuur van de Vereniging voor Vlaamse Moedertaaldidactici

Terug

 

In 1997 heb ik mijn loopbaan afgesloten als lector en vakdidacticus Nederlands in de lerarenopleiding van de Hogeschool Limburg in Hasselt. Van bij de oprichting was ik actief lid van de Vereniging voor Vlaamse Moedertaaldidactici (VVM). Na een paar jaren werd ik bestuurslid. Dat heeft mij ook de gelegenheid geboden om al die tijd mee te werken aan de vooruitgang en de actualisering van de moedertaaldidactiek in Vlaanderen zowel op het theoretische vlak in het denken als op het terrein in de toepassing in de scholen van het voortgezet of het secundair onderwijs.

 

Binnen dit werkterrein zijn mij ook de mogelijkheden van communicatie-uitwisseling via de elektronische media in het vizier gekomen. Daarbij heb ik al op een HSN-Conferentie (Gent 2000) het voorstel gedaan om voor de VVM een webstek op te zetten. Die idee werd dan georiŽnteerd naar een e-zine voor het LOSO-netwerk, dat figureert binnen de VVM-werking. Dat zou een uitwerking of een uitdieping kunnen zijn van de huidige Nieuwsbrief waarvan we binnen de VVM zo gelukkig zijn hem nu ook te zien verschijnen binnen deze Community. Als ik dit schrijf ben ik al in gedachten op pad naar ís-Hertogenbosch, waar we met Willy Weijdema wat verdere plannetjes voor samenwerking van de Vlamingen met de Nederlanders binnen de Community en binnen de Vakwijzer Nederlands willen gaan bedenken.

 

Een belangrijk aandachtspunt voor mij binnen de VVM-werking is de nieuwe regelgeving voor het taalgebruik binnen de universiteiten en hogescholen die op dit ogenblik op stapel staat. Er is namelijk in Vlaanderen een nieuw structuurdecreet voor het hele hoger onderwijs op komst. Binnen dat verband hebben we al wat brieven geschreven naar instanties, wat teksten geschreven voor de pers. Ook vanuit linguÔstisch-didactisch oogpunt kanten wij ons met nogal wat hardnekkigheid tegen een verruiming van de mogelijkheid om het hoger onderwijs verder te verengelsen. Wij blijven ervan overtuigd, dat het studierendement verlaagd wordt, als Nederlandstalige docenten voor Nederlandstalige studenten in Vlaanderen Engelstalig onderwijs verstrekken. Een hele rits argumenten pleiten verder voor vrijwaring van onze zo moeizaam verworven Nederlandstaligheid van het hoger onderwijs in Vlaanderen tegen de aandrang in van universiteiten en hogescholen om meer armslag te krijgen voor het organiseren van Engelstalige cursussen.

 

Zoals u leest blijft het leven binnen de Vereniging voor Vlaamse Moedertaaldidactici boeiend en uitdagend. Ik blijf dat leven binnen mijn mogelijkheden mee gestalte geven.

 

Ghislain Duch‚teau

 

ON-WIJS

Terug

Heeft u al een abonnement op ON-WIJS? ON-WIJS is een e-zine voor scholieren dat gratis wekelijks verspreid wordt. ON-WIJS bestaat al vijf jaar. De redactie bestaat uit een persoon: Jan Bult, docent Nederlands aan het Alfa-college en het Luzac College in Groningen. Hierondervertelt hij over zijn e-zine.

 

Vijf jaar geleden ben ik begonnen met het verzenden van een e-zine omdat ik interessante sites tegenkwam die voor leerlingen goed te gebruiken zouden kunnen zijn voor het beter begrijpen van de lesstof of bij het maken van werkstukken. Ikzelf geef les in examenklassen en ik doceer Nederlands. Ik probeer leerlingen te stimuleren het internet te gebruiken als bron, maar ook als medium om bijvoorbeeld werkstukken naar mij te mailen of om online groepswerk uit te voeren.

 

ON-WIJS is een initiatief van mij persoonlijk en is op geen enkele manier gekoppeld aan een school, (overheids)instelling of bedrijf. ON-WIJS is in eerste instantie gericht op middelbare scholieren. Toch weet ik dat een groot deel van de ON-WIJS-abonnees - ik denk een kwart Ė docent is.

 

In het e-zine zoals dat nu verschijnt zijn verschillende rubrieken opgenomen.

1 Intro

Elke week schrijf ik een korte intro waarin ik een onderwerp of een voorval aan de orde stel waar ik als docent Nederlands mee te maken heb (gehad).

 

2 Nieuws

Uit verschillende bronnen vermeld ik de belangrijkste onderwijsnieuwtjes. Ook berichten die voor jongeren interessant zouden kunnen zijn vermeld ik. Natuurlijk met bronvermelding en eventuele links.

 

3 Schoolbord

Regelmatig ontvang ik persberichten waarin melding wordt gemaakt van acties, nieuwe sites, tentoonstellingen of evenementen die voor middelbare scholieren interessant kunnen zijn. Elke week is in deze rubriek een persbericht te lezen.

 

4 Onderwwwijzer

De kernvan ON-WIJS vormen de educatieve links die in de rubriek Onderwwwijzer worden genoemd. Elke week worden 7 a 8 nieuwe links genoemd vergezeld van een korte toelichting. Elke link koppel ik aan een vak en ik probeer daarin variatie te brengen wat soms wat lastig is omdat ik (ten eerste) docent Nederlands ben en omdat er (ten tweede) voor het ene vak(gebied) veel meer interessante links zijn danvoor het andere vak(gebied).Alle links die genoemd worden in ON-WIJS - zijn terug te vinden op mijn site http://www.studiehuis.net

 

5 Co-docent

Van leerlingen wordt verwacht dat ze zelfstandig aan het werk kunnen. Alleen is dat niet altijd het geval. De meeste leerlingen hebben vragen over uiteenlopende zaken en ze kunnen met hun vragen niet altijd terecht bij hun docenten. Deze vragen kunnen worden ingestuurd en worden geplaatst in deze rubriek. Abonnees kunnen elkaar op deze manier helpen.

 

6 Goh!

Elke week een leuk weetje. Bedoeld om leerlingen wat te leren of om ze nieuwsgierig te maken (je blijft docent tenslotte).

 

7 Leesdossiertip

Omdat elke leerling een leesdossier moet samenstellen en omdat ik docent Nederlands ben en omdat ik regelmatig vragen krijg van leerlingen (mijn eigen of van leerlingen van andere scholen) over leesdossieropdrachten en leuke boeken, daarom heb ik dit jaar deze rubriek toegevoegd. Lezen is leuk en als je een boek gelezen hebt, wil je er ook een leuke opdracht bij doen. In deze rubriek worden verwerkingsopdrachten genoemd die ik zelf bedacht heb of worden een leestips gegeven.

Alle opdrachten en leestips zijn terug te vinden op mijn site http://www.leesdossier.com

 

8 Spiektip

Als uitsmijter en als geintje bedoeld wordt er elke week een spiektip gepresenteerd. De ene tip is nog onmogelijker dan de andere. Maar mocht u dus een keer een leerling hebben die zich raar gedraagt tijdens een toets - dan kon hij weleens bezig zijn met het uitvoeren van een spiekactie die genoemd is in ON-WIJS.

 

U kunt zich gratis aanmelden via http://www.on-wijs.nl.

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd mailen: jan@on-wijs.nl Voor linkstips of andere interessante mededelingen kunt u natuurlijk ook datzelfde emailadres gebruiken!

 

Jan Bult

Opnieuw Niveau

Terug

Dit jaar zal er bij ThiemeMeulenhoff een nieuwe methode Nederlands voor de basisvorming verschijnen: de eerste delen verschijnen deze maand. Om docenten alvast een kijkje in de keuken te gunnen hebben wij op de methodesite www.opnieuwniveau.nl informatie over deze nieuwe methode gezet die voor docenten van belang kan zijn tijdens het oriŽntatieproces. De nieuwe methode is bedoeld als vervanging van Op Niveau Plus.

Gebruikersgroepen methoden

Terug

Is er binnen de vakcommunity Nederlands behoefte aan communiceren binnen gebruikersgroepen van een bepaalde methode? Veel leden geven dat bij aanmelding aan. Ik heb de ledenlijst doorzocht op drie bekende methoden: er zijn 46 leden die Nieuw Nederlands gebruiken, 36 gebruiken Op Niveau of Op Niveau Plus en 30 gebruiken Taallijnen. Bijvoorbeeld binnen het discussieforum zouden ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Of hebt u genoeg aan de forums en docentenplatforms die de uitgevers bieden?

Sites met leerlingenmateriaal

Terug

Sinds kort ben ik op zoek naar websites van scholen waar leerlingen materiaal op gepubliceerd wordt. Op internet publiceren is een andere vorm van publiceren, waarin docenten Nederlands geÔnteresseerd zijn. Vaak staat het leerlingenmateriaal niet bij het vak Nederlands, maar bij vakoverstijgende projecten, waarin Nederlands in veel gevallen ook een rol speelt. Als eerste voorbeeld heb ik de website van het Pieter Nieuwland College in Amsterdam genoemd. Wie kan en wil mij andere voorbeelden melden? W.H.WEYDEMA@efa.nl

Terug