Nieuwsbrief april 2005

 

Dit is de achtste nieuwsbrief  van de vijfde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 600 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Hebt u een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Het directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/communitynederlands. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands

Inhoud

Ledenwerfactie

Cadeau-actie

Examentijd

Forum

Methodes

Lesmateriaal

Alles over taal

Nedercom

Nieuws uit het vaklokaal Nederlands

De favoriete website van …. Thea Tigchelaar-Bors

Tot slot: een boek over poëzie

Ledenwerfactie

Terug

In de vorige nieuwsbrief schreef ik: “1000 leden in mei 2005: dat moeten we kunnen halen.” Het is nog veel beter gegaan: op 11 april j.l. meldde het duizendste lid zich! Wie het is, kunt u hier lezen.Nog verheugender is het, dat de toestroom van nieuwe leden gewoon doorgaat. We zijn nu 14 dagen verder en het aantal leden is op dit moment 1041. Twee jaar geleden: op 2 april 2004, mocht ik het vijfhonderdste lid verwelkomen: hoe lang zal het duren tot het tweeduizendste lid zich meldt?  Als we in dit tempo doorgaan, duurt het minder dan een jaar.

Cadeau-actie

Terug

Van de 80 nieuwe leden die zich aangemeld hebben tussen 1 maart en 11 april hebben er 40 een cadeautje ontvangen: het boekje van Louis Hilgers: SMS-taal 1000 maal. Ik kreeg een aantal bedankjes, waaronder 1 in SMS-taal:

 

tnx  het is :^D pw

 

Kunt u dit niet lezen? Vertaald staat er: “Thanks het is fantastisch en goedgekeurd, prettig weekend”. Dat zijn wel heel wat meer tekens en elk teken telt in een SMS-berichtje.

 

Mogelijk stuurt u nooit SMS-berichtjes, maar uw leerlingen doen dat wel. Kennisnet heeft een nieuwe dienst gestart: scholieren en kamerleden kunnen SMS-berichten over actualiteiten sturen en ontvangen: SMS Debat Ik denk dat docenten zich ook in SMS-taal zullen moeten verdiepen …

 

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de vakcommunity Nederlands komt er een nieuwe cadeau-actie. Wat het precies gaat worden en hoe het georganiseerd gaat worden, wordt eind mei bekend gemaakt. In ieder geval is ervoor nodig dat u de nieuwsbrieven goed leest!

Examentijd

Terug

Uw leerlingen hebben vast al de examensite van Kennisnet ontdekt: http://examen.kennisnet.nl/  Hebben ze ook de eindexamenpagina in het vaklokaal Nederlands ontdekt? Zie: http://www.digischool.nl/ne/examen/index.htm en zie ook verder in deze nieuwsbrief.

 

De sectie Nederlands van Levende Talen organiseert ook dit jaar weer examenbesprekingen voor docenten:

30 mei VWO
31 mei VMBO
6 juni HAVO

Voor meer informatie: klik hier.

Forum

Terug

In de vorige nieuwsbrief heb ik wat vragen over het forum van de vakcommunity gesteld, o.a. de vraag: Wie bekijkt het forum regelmatig? Er kwamen verschillende reacties op. De meeste gaven aan, dat ze eerder op mails reageren dan op oproepen op het forum, maar er waren ook leden die schreven dat ze op het forum gaan kijken als ze in de nieuwsbrief lezen dat er iets bijzonders op staat. Dat doe ik dan bij deze. Ben je geïnteresseerd in een taalkundige beschouwing over de schrijfwijze van de gebiedende wij Meld in Meld u aan? Klik hier! En kijk dan ook eens naar die vraag over de herkomst van dichtregels.

Ik houd het forum voorlopig aan en het blijft ook open.

Methodes

Terug

Via de mailinglist stuurde een communitylid een oproep om ervaringen, zowel positieve als negatieve met bepaalde methodes aan haar te mailen. Ik heb haar geantwoord, dat ze op de website van Open boek: http://www.openboek.nl/ de Keuzegids kan vinden, met gebruikersanalyses en vergelijkingen. De toegangscode is: digischool en die werkt nog steeds.

Lesmateriaal

Terug

Lesmateriaal uitwisselen is de populairste activiteit in een vakcommunity. Het is onvermijdelijk dat het aantal aanbieders veel kleiner is dan het aantal afnemers, maar er komen wel steeds meer aanbieders van materiaal. In de maand april kon ik 5 nieuwe pakketten toevoegen:

·          Argumenteren oefenen met boekrecensies, lessen voor de bovenbouw, van Margot de Wit

·          Interactief lesmateriaal, ook met geluidsbestanden, door Jelle Feenstra

·          Twee modules van 4 lessen over het schrijven van een inleiding en een slot voor havo/vwo 3 en 4,

·          Een taaltaak van 3 lessen met als thema Sport voor vmbo 1

·          Een taaltaak van 3 lessen met als thema Beroepen voor vmbo 1 en 2

De laatste drie pakketten werden aangeboden door Els van der Veer van de CED-groep Rotterdam.

Ik hoop dat er nog veel meer materiaal komt. Als u lesmateriaal via een website aanbiedt of als u websites kent die goed materiaal aanbieden, meld deze sites dan ook als bron aan bij DAVINDI: de zoekmachine van Kennisnet voor het onderwijs: aanmelden

Alles over taal

Terug

www.allesovertaal.nl is een website van Thiememeulenhoff en ondersteunt de methodes Kiliaan, Op nieuw niveau en Nieuw top niveau. Op deze website verschijnen regelmatig lesbrieven en er wordt elke maand een taalboek besproken. De nieuwe lesbrief heeft als thema: Moeten we onze taal beschermen?  Het taalboek van de maand is: Het woordenreservaat. Oude en nieuwe woordschatten in de Nederlandse taal van Frans Collignon. Ook vindt u op de site in het docentendeel ondersteuning bij het maken van lesplanners voor Op nieuw niveau.

Nedercom

Terug

De oefen- en toetsprogramma’s van Nedercom worden veel gebruikt in het onderwijs. In de Nieuwsbrief van Nedercom van deze maand worden tips gegeven om school- en thuiswerk goed op elkaar af te stemmen. Er staan ook wat kritische opmerkingen in over Mixed media methodes met CD’s die je maar 1 jaar kunt gebruiken. Wie heeft ervaringen met deze CD’s? De volledige nieuwsbrief kunt u hier lezen.

 

 

Nieuws uit het vaklokaal Nederlands

Terug

 

Enige tijd geleden ben ik er in geslaagd om het vaklokaal Nederlands uit te breiden met twee fraaie zaken: een rubriek over het eindexamen en een klikbrief. Waarom het eindexamen? Nou, lijkt me logisch, alleen al gezien het feit dat ik veel reacties heb binnengekregen van leerlingen die om hulp vragen. Het examengedeelte behelst vooral links naar trainingen en feiten over het examen: wat zijn je rechten als leerling, wat zijn de normeringen etc.

Ook vrij nieuw is de klikbrief en wel in twee varianten: zakelijk en persoonlijk. Leerlingen (en ook niet-leerlingen) kunnen met een paar klikken heel handig een goede opzet voor zo'n brief naar zichzelf en hun docent digitaal posten. Het werkt snel, netjes en handig! Het vaklokaal Nederlands vindt u hier.

Door Steven van der Steen: beheerder

De favoriete website van …. Thea Tigchelaar-Bors

Terug

 

Toen Willy Weijdema mij vroeg iets te vertellen over mijn favoriete website, hoefde ik niet lang na te denken welke ik zou kiezen. Toen ik enkele jaren geleden bezig was met mijn doctoraalscriptie maakt ik kennis met http://www.dbnl.org/. En nog steeds ben ik, iedere keer als ik die site raadpleeg, diep onder de indruk van de hoeveelheid materiaal die daar te vinden is.

 

Aanvankelijk bezocht ik alleen het gedeelte ‘auteurs in de dbnl’. Daar zijn bibliografieën te vinden van (bijna) alle auteurs uit de Nederlandse literatuur. Bij een aantal van hen staan links naar achtergrondinformatie, van sommige werken is de integrale tekst weergegeven en portretten van de auteurs completeren het geheel. Later ontdekte ik, dat teksten veel gemakkelijker te vinden zijn via de knop ‘beschikbare titels’. Daar staan naslagwerken, primaire literatuur van de Middeleeuwen tot heden, secundaire literatuur en taalkundige werken. Aardig om te bekijken zijn de oude nummers van De Taalgids! Even de betekenis van een spreekwoord opzoeken kan ook.

Zoek je een fragmentje uit een jeugdboek? Kijk onder de knop ‘jeugdliteratuur’ en zowel Kruistocht in spijkerbroek als de avonturen van Pietje Bell, Arendsoog en Pinkeltje komen integraal voorbij. Auteurs als Rie Cramer, Daan Zonderland en Imme Dros zijn present. Prachtige oude teksten zijn in de originele uitvoering te zien en kijk vooral ook eens naar de prentenboeken: de afbeeldingen zijn werkelijk fantastisch.

 

Door de heldere opbouw is deze site zeer toegankelijk en is het heel gemakkelijk de benodigde informatie te vinden. Er is echter wel een gevaar: je ziet zoveel dat de verleiding groot is om uren te blijven kijken naar alle mooie en interessante dingen die langskomen. Een advies: zet de wekker voor je aan deze site begint.

Thea Tigchelaar-Bors

Tot slot: een boek over poëzie

Terug

Bent u op zoek naar een boek dat jongeren op een laagdrempelige manier kennismaken met poëzie? Misschien is dit iets: Je gevoel voor woorden, woorden voor je gevoel, door Lambert Wierenga. Het boek bestaat uit 24 hoofdstukken en in elk hoofdstuk wordt een gedicht van een bekende dichter behandeld, ondermeer van Herman Gorter, Ida Gerhard, Rutger Kopland en Hagar Peeters. Het is een uitgave van uitgeverij Columbus, ISBN 90-8543-003-8, telt 227 pagina’s, kost 11,50. Voor meer informatie: http://www.jongbloed.com/

 

Ik wens iedereen een heel plezierige meivakantie! Willy Weijdema vakcommunity Nederlands