Nieuwsbrief december 2005

 

Dit is de vierde nieuwsbrief  van de zesde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 1000 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Hebt u een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Het directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/communitynederlands. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands .

Inhoud

Leermiddelendatabase

Moer online

Gebruik van de mailinglist

Alles over taal

Het wiel uitvinden

Knutselen

De nieuwe spelling

Verhuisd – opzeggen - nieuw mailadres

Opgemerkt

 

 

Leermiddelendatabase

Terug

Lesmateriaal delen wordt nu echt makkelijk!  We hebben weer een nieuw stuk online gereedschap: een echte database! Daar zijn twee voordelen aan verbonden.

1.       Je kunt erin zoeken op rubrieken en trefwoorden.

2.       Ieder communitylid kan zelf materiaal erin zetten.

Vooral over dat laatste ben ik erg enthousiast. Wordt het dan geen "grote bak met ongesorteerde zooi? Nee. Al het materiaal moet eerst door de communitymanager goedgekeurd zijn, voordat het zichtbaar is in de database.

Het eerste materiaal staat er al in. René van de Kraats stelde zijn artikel: Dode of levende poëzie? Achterberg in het studiehuis, dat in Tsjip/Letteren 12(2) verscheen, ter beschikking. In het artikel van Patrick Rooijackers in Levende Talen Magazine 2005/8 over poëzie in de bovenbouw wordt het artikel van René aangehaald. Als je Tsjip/Letteren niet bij de hand hebt, log je in op de leermiddelendatabase en je kunt het artikel downloaden in pdf-formaat.

Neem eens een kijkje en...  stuur je materiaal in! Ontdek hoe simpel het werkt! Bovendien: voor goedgekeurde bijdragen heb een beperkt aantal boekenbonnen ter beschikking, ook voor bewerkingen van bijdragen die al bij het lesmateriaal staan.

De huidige lesmateriaalpagina blijft nog even bestaan: in januari begin ik met het overzetten van het materiaal naar de database.

De leermiddelendatabase vind je op: http://leermiddel.digischool.nl. De lesmateriaalpagina op: http://www.digischool.nl/ne/community/lesmateriaal.htm. Voor beide heb je je gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Moer online

Terug

Ook voor het naslaan van artikelen uit het tijdschrift MOER hoef je niet meer je boekenkast in te duiken of op je zolder te gaan zoeken: sinds november 2005 zijn alle 35 jaargangen (1969-2005) online!

MOER was het verenigingstijdschrift van de VON: de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands. Per 1 januari 2005 is deze vereniging opgeheven. Er waren nog wat financiële middelen en daarvan heeft men alle 35 jaargangen van MOER laten scannen en beschikbaar gesteld op een website: www.vonmoer.nl: een zeer lovenswaardig initiatief.

In MOER vind je vernieuwende en interessante artikelen over alle aspecten van het schoolvak Nederlands van basisonderwijs tot volwassen educatie, van moedertaal tot Nederlands als tweede taal (NT2) en het Fries. Via trefwoorden kun je nu doelgericht zoeken naar relevante artikelen.

Gebruik van de mailinglist

Terug

Hoe communiceren we binnen de vakcommunity? Dat is al eens eerder in een nieuwsbrief aan de orde geweest, en wel in de Nieuwsbrief van maart 2005, onder de kop: Het Forum als bezemkast. We communiceren het meeste per mail. De mailinglist is het meest krachtige communicatiemiddel: zie ook mijn presentatie Digitale communities voor docenten op de I&I-conferentie . Maar hoe gaan we met die mailinglist om? Vaak zijn het oproepen: voor een leuk kerstverhaal, een video, schrijfformulieren, maar ook oproepen om mee te doen aan een onderzoek, bijvoorbeeld naar poëzie lezen en schrijven in de bovenbouw. Wat wil je wel en wat wil je niet in je mailbox hebben? Laat het me vooral weten. Ik aarzel vaak of ik iets zal doorsturen of niet, maar ik kan het natuurlijk niet iedereen naar de zin maken en bovendien: elk mailprogramma heeft een delete-knop ….

We zouden ook het forum meer moeten benutten. Volgend jaar komt het ook achter de login, zodat we van buitenstaanders en andere grapjassen geen last meer hebben. Overigens: op het forum komt nu wat communicatie op gang over Wintoets: meer informatie

Alles over taal

Terug

Op de website Alles over taal worden regelmatig lesbrieven gepubliceerd. Er staat nu een lesbrief over de nieuwe uitgave van Van Dale: Lesbrief Woordenboek. De lesbrief is geschikt voor klassen vanaf 3 havo/vwo.

Ook is er een Taalboek van de maand. Dat is nu: Taal als levenswerk. Dit boek bevat meer dan 35 korte artikelen, die samen een prachtig overzicht bieden van wat je allemaal kunt bestuderen tijdens en na je studie Nederlands. Bruikbaar om je leerlingen te stimuleren Nederlands te gaan studeren? Dit boek is verschenen als huldebundel voor Nicoline van der Sijs die op 1 april vijftig jaar werd.

Jaap Engelsman, Joep Kruijsen, Ewoud Sanders en Rob Tempelaars (redactie):
Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde.
Sdu Uitgevers, Den Haag 2005
ISBN 90 12 10807 1

Het wiel uitvinden

Terug

Soms zijn we als docenten echt elke keer opnieuw bezig het wiel uit te vinden. Een voorbeeld: je wilt een toets afnemen. Hiervoor heb je een prachtige toets gemaakt: thuis achter je pc produceer je een mooi Word-document en je laat deze door de conciërge vermenigvuldigen. Nu maak je de toets n.a.v. een stuk tekst uit je methode. Heb je je wel eens gerealiseerd dat uitgevers daar vaak ook digitale toetsen bij leveren? Met andere woorden, heeft je methode een digitale component?

Misschien is het goed om daar eens naar te kijken. Het kan namelijk heel goed zijn dat over uw tekst allang een toets bestaat. Dat kan een eenvoudig, al bestaand, tekstdocument zijn, maar soms is het in de vorm van een digitale toets die gemaakt is met WinToets.Of misschien is het wel een Teach2000 woordenlijst, een gratis toetsprogramma.

Verder is er een initiatief van Uitgeverij Wolters-Noordhoff: Digitale Proefwerken. Met deze online-dienst kunnen digitaal proefwerken samengesteld, gepland, afgenomen en gecorrigeerd worden. “Nooit meer gezeur dat er een blaadje mist” stond er in de NRC van maandag 5 december.

Kijk in de kerstvakantie eens naar deze drie programma's: zo kun je tijd besparen, de kwaliteit van je toetsen vergogen en: het wiel is al eens eerder uitgevonden!

Knutselen 

Terug

De agenda van de vakcommunity staat al weer vol met studiedagen, conferenties en andere leuke activiteiten. Maar eerst gaan we onder de kerstboom tot rust komen en misschien heb je ook wel zin om wat te gaan knutselen, digitaal dan. Hieronder vind je een lijst met programma’s waar je zelf oefen- en toetsmateriaal mee kunt maken. Het staat dus haaks op het vorige onderwerp: Het wiel uitvinden maar velen van ons kunnen het niet laten …. Het is ook leuk en leerzaam om te doen, dus: laat het je leerlingen ook eens doen! Ze leren veel van zelf taalspelletjes en puzzels maken, en op elkaar uitproberen.


Wrts: http://www.wrts.nl/ Het nieuwe online woordjesprogramma van De Digitale School.

Het wijst zich vanzelf: je hoeft niets te installeren Leerlingen kunnen er zonder uitleg mee aan de slag. Je kunt er op allerlei manieren mee overhoren en jezelf toetsen. Het is gratis en zonder reclame.

 

Hot Potatoes: downloaden van http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/ Het programma moet geïnstalleerd worden op de eigen computer. Er zijn vier types oefeningen mee te maken. Het is gratis voor onderwijsdoeleinden. De oefeningen zijn op te slaan als losse webpagina's.

 

Quia: www.quia.com . Een programma om vele soorten online oefeningen en tests te maken, die daarna te starten zijn in de browser met een webadres voor elke oefening. De resultaten worden bewaard en kunnen bekeken worden. Het programma is een maand gratis. Daarna is de prijs $49 per jaar.

.

Question Tools: downloaden van http://www.questiontools.org/  Het programma moet geïnstalleerd worden op de eigen computer. De gratis versie heeft wat beperkingen. De oefeningen zijn op te slaan als losse webpagina's.

 

Puzzlemaker: http://www.puzzlemaker.com/  De opgaven worden online gemaakt. Ze kunnen alleen gekopieerd, geplakt en daarna geprint worden. Gratis.

 

Dfilm: http://mm.dfilm.com/index_moviemaker.html Dit programma is direct door leerlingen te gebruiken. De resultaten kunnen bekeken worden via uniek webadres per 'film'. Gratis.

 

Quizfaber: downloaden van http://www.lucagalli.net/  Het programma moet geïnstalleerd worden op de eigen computer. Zes typen vragen. De oefeningen worden opgeslagen als webpagina. Gratis.

 

Webauthor: http://ccat.sas.upenn.edu/plc/larrc/webauthor.html  De oefeningen worden online door middel van formulieren gemaakt en opgeslagen op een centrale server. Resultaten worden per email verstuurd. Gratis.

 

C-Test Creator: Downloaden van http://l.georges.online.fr/logiciels.htm  Het programma moet geïnstalleerd worden op de eigen computer. Het maakt automatisch C-tests (een soort cloze-test) van gekopieerde tekst. De tests kunnen worden opgeslagen als web-pagina's. Gratis.

 

Question Generator: http://www.herts.ac.uk/ltdu/tutorials/question_generator/index.html  De opgaven worden online gemaakt. Ze kunnen worden opgeslagen als webpagina. Gratis.

 

EclipseCrossword: downloaden van http://www.greeneclipsesoftware.com/eclipsecrossword/  Het programma moet geïnstalleerd worden op de eigen computer. Het maakt automatisch kruiswoordpuzzels van losse woorden met omschrijving. De puzzels kunnen worden opgeslagen als webpagina's. Gratis.

De nieuwe spelling

Terug

We kunnen wel rustig onder de kerstboom willen gaan knutselen, maar de actualiteit gaat door. Het zal je niet ontgaan zijn, dat er een heftige discussie over de spellingactualisering is losgebarsten, en zelfs een boycotactie van een aantal gezaghebbende media: zie bijvoorbeeld het AD. De sectie Nederlands van Levende Talen is van plan een studiemiddag over de kwestie te organiseren in samenwerking met de grote dagbladen, de NOS , Vrij Nederland, de Groene en de Taalunie. Die bijeenkomst zal ongetwijfeld veel publiciteit krijgen. Via de vakcommunity zullen docenten Nederlands geraadpleegd worden over de spellingactualisering middels een elektronische enquête. Zodra de link er staat, stuur ik een mail via de mailinglist: dat lijkt me nu een goed gebruik van dit communicatiemiddel!

Verhuisd – opzeggen - nieuw mailadres

Terug

In het nieuwe registratiesysteem van de Digischool kun je zelf je mailadres wijzigen, en ook andere gegevens zoals een verhuizing of een verandering van school doorgeven. Ga naar http://mijn.digischool.nl , log in en wijzig je mailadres en/of andere gegevens. Ben je je wachtwoord kwijt? Ga dan ook naar http://mijn.digischool.nl, klik op Wachtwoord opvragen en typ je mailadres in. Het wachtwoord wordt dan automatisch naar dat mailadres opgestuurd.

Opgemerkt

Terug

 Je kunt geen pacifist zijn in een geweldadige maatschappij.” (Uit een aankondiging van een documentaire over protestbewegingen in de Verenigde Saten in de jaren zestig)

In een maatschappij waarin veel weldaden zijn, zal het juist zeer vredig zijn, maar met twee d’s wordt het een ander verhaal…

In deze rubriek zou ik in de volgende nieuwsbrieven graag voorbeelden van opvallend taalgebruik plaatsen: schrijfwijzen, verhaspelingen, stopwoorden, het maakt niet uit. Ook adressen van websites waarop je aardige voorbeelden van opvallend taal gebruik kunt vinden, zijn welkom, zoals: http://www.contaminatie.nl/ , iedere dag een nieuwe contaminatie! Stuur je reacties naar de communitymanager.

 

Ik wens iedereen een heel prettige vakantie, fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2006!

 

Willy Weijdema, communitymanager van de vakcommunity Nederlands
http://www.digischool.nl/communitynederlands