Nieuwsbrief februari 2004

 

Dit is de zevende nieuwsbrief  van de vierde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 400 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Hebt u een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Het directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/communitynederlands. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands

 

Inhoud

 

Bijeenkomst digitale leeromgevingen

Nieuwe ronde  methodebeoordeling

Vakdossier Nederlands 2003

www.nederlands.nl

EGO

 

Bijeenkomst digitale leeromgevingen

Terug

In de laatste nieuwsbrief van 2003 heb ik aangekondigd, dat in het kader van het Nieuwe leren en webdidactiek ervaringen met elektronische leeromgevingen zullen worden uitgewisseld. Dit begint nu langzamerhand concreet te worden. Op de  Good Practice Day van het ICLON heb ik er veel over gehoord: klik hier voor een kort verslag. Pierre Satijn, docent Nederlands aan het Elde College in Schijndel, Brabant, werkt in de bovenbouw met N@tschool. Hij zou op korte termijn een lezing/demonstratie over zijn didactische aanpak en zijn ervaringen met deze leeromgeving kunnen geven. Dat zou op een woensdagmiddag, in Amsterdam zijn. Wie heeft daar belangstelling voor? Reageer graag zo snel mogelijk, dan kan ik een datum en een locatie vast stellen: W.H.Weydema@efa.nl

Nieuwe ronde  methodebeoordeling

Terug

Na het succes van de eerste ronde methodebeoordeling, voor Nederlands werden 102 beoordelingen ingevuld, is een nieuwe ronde methodebeoordeling gestart. Het verschil met de vorige ronde is, dat het accent nu ligt op nieuwe lesmethoden. En: iedereen die de enquête invult, ontvang GRATIS de Keuzegids Leermiddelen Nederlands. Gebruikt u een nieuwe lesmethode? Een editie uit 2003 of 2002? Vul dan de 18 meerkeuzevragen van de nieuwe enquête in. Het doel van de enquête is: elkaar hulp bieden bij de methodenkeuze.

Let op!

Als u ook al in de eerste ronde hebt mee gedaan, kunt u opnieuw mee doen. Klik op de enquête. Scroll helemaal naar onderen. Daar staat:

 

"Deelnemers aan de enquête  ontvangen een gratis keuzegids. Hebt u deze enquête al eerder ingevuld en wilt  u de gratis keuzegids ontvangen? Dan kunt u, als u dat nog niet gedaan hebt, alsnog uw adres opgeven."

 

Klik op adres opgeven. Daar kunt u uw mailadres invullen, dan op Verder klikken, en dan kunt u de enquête weer invullen.

Vakdossier Nederlands 2003

Terug

Het volgende bericht is ingestuurd door Helge Bonset.

 

SLO stelt jaarlijks voor alle vakken vakdossiers Tweede Fase samen, waarin de stand van zaken in het bewuste vak beschreven wordt met het oog op herziening van de examenprogramma’s in de toekomst. Het vakdossier Nederlands 2003 bevat een bronnenonderzoek, een overzicht van de publieke en politieke discussie over het vak in de nieuwe Tweede Fase (per 2007), en reacties van de vakverenigingen op voorlopige voorstellen van SLO voor herziening van het examenprogramma Nederlands. De voornaamste conclusies zijn de volgende.

  1. De positie van het vak Nederlands in de nieuwe Tweede Fase lijkt, ook na de discussies in 2003, solide en onbetwist.
  2. Scholen zullen in 2007 een keuze moeten gaan maken tussen herintegratie van het cijfer voor letterkunde in het vak Nederlands (en de moderne vreemde talen), dan wel het aanbieden van geïntegreerd literatuuronderwijs dat een apart cijfer voor literatuur oplevert.
  3. De voorzitters van de vakverenigingen VON en Levende Talen (sectie Nederlands) staan positief tegenover de voorlopige voorstellen voor herziening van het examenprogramma Nederlands die SLO deed in het vakdossier 2002.

De voornaamste punten uit deze voorstellen zijn:

  1. In de eindtermen van het domein Argumentatieve vaardigheden wordt differentiatie aangebracht tussen havo en vwo : eindtermen 21 en 23 gelden niet meer voor havo. Daarnaast worden alle eindtermen van dit domein herschreven, om ze duidelijker en consistenter te maken.
  2. Aan het domein Mondelinge vaardigheden wordt een nieuw subdomein toegevoegd : Een debat.
  3. In het domein Literatuur wordt het leesdossier weer verplicht gesteld, maar onder vergroting van de keuzevrijheid in opdrachten.

Het totale vakdossier kunt u downloaden op de website van de SLO: www.slo.nl  Kies Voortgezet Onderwijs, Tweedefase/Studiehuis, Vakdossiers Tweede Fase. Voor reacties op het vakdossier Nederlands: h.bonset@slo.nl

www.nederlands.nl

Terug

Ik bezoek al een aantal jaren websites die met Nederlands te maken hebben, maar: ik was nog nooit op het idee gekomen om gewoon eens in te tikken: www.nederlands.nl . Ik volgde op de Good Practice Day van het ICLON in Leiden een workshop bij Jan Bult van het Alfa College in Groningen over het gebruik van internet bij lessen Nederlands en Letterkunde en daar tikten we wel in www.nederlands.nl  De verrassing was groot. www.nederlands.nl is een fraaie, interactieve gedichtensite. Je kunt er zelf gedichten publiceren. Anderen kunnen daar commentaar op geven en een beoordeling met een cijfer. Jan gebruikt deze site met zijn leerlingen in de bovenbouw als volgt. Elke leerling zoekt op www.nederlands.nl 10 gedichten die hij mooi vindt. Vervolgens schrijft hij zelf een gedicht in dezelfde sfeer als een van de 10 gedichten. Hij plaatst het gedicht op www.nederlands.nl  en nodigt zijn klasgenoten uit het gedicht te lezen en commentaar te leveren. Het commentaar en de beoordeling van de website worden geprint ingeleverd. Het aardige is natuurlijk, dat er ook commentaren van geheel andere personen dan de klasgenoten kunnen komen. Wie de domeinnaam heeft geclaimd, is niet duidelijk, maar de site wordt goed bij gehouden. Het is zeker de moeite waard er eens te gaan kijken.

EGO

Terug

In de nieuwsbrief van december 2003 noemde ik de website: http://www.raggers.net/ego. Daar zijn lestips te vinden waarbij de nadruk ligt op het gebruik van multimedia in de lessen Nederlands. Ego is ontstaan in december 2001. Toen boog een aantal studenten van de Hogeschool Rotterdam zich over de vraag hoe multimedia op een leuke en goede manier toegepast kan worden bij het vak Nederlands. In het vierdejaars project deden zij onderzoek naar het gebruik van Multimedia. Literatuur en artikelen over dit onderwerp werden bestudeerd en methodes werden onder de loep genomen.
Tot slot werd met alle opgedane kennis nagedacht over een aantal lesideeën waarbij multimedia op een goede manier wordt toegepast bij het vak Nederlands. Daarbij was het de bedoeling dat andere docenten Nederlands makkelijk uit deze bron zouden moesten kunnen putten. Deze site gaat nu van naam veranderen: het wordt http://ego.raggers.net/ en belooft een site te worden waar docenten Nederlands echt iets aan zullen hebben.

 

Terug