Nieuwsbrief februari 2006

Dit is de zesde nieuwsbrief  van de zesde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief verschijnt elke maand en wordt gepubliceerd op de website van de vakcommunity Nederlands: http://www.digischool.nl/communitynederlands.

Leden van de vakcommunity krijgen per mail bericht als er de nieuwsbrief gepubliceerd is. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Heb je een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl.  Verzoeken en oproepen kunnen gepubliceerd worden op het forum van de vakcommunity. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands .

Inhoud

Nieuw format nieuwsbrief

Mailinglist

Op het forum

Nieuw in de LMDB

Studieavonden Levende Talen

Stichting TQ-NL

Hoe staat het met je Webdidactiek?

Werkstukken op internet

Docentjurylid voor de wedstrijd Make-a-Game

Congres Taalforum over taalachterstand en onderwijsachterstand

Taalrijk: Nieuwe modulaire methode Nederlands voor het VO:

Woordjes overhoren bij Nederlands?

Een boek en een website

Dag van de Moedertaal en taaltoetsjes

The Ledge

Wachtwoord vergeten?

 

Nieuw format nieuwsbrief

Terug

Het nieuwe format voor de nieuwsbrief bleek een succes. Binnen een dag ontving ik al meer dan 10 positieve reacties  en daarna druppelden nog meer complimenten binnen. Iemand had wel moeite met het lezen op het scherm vanwege de stippeltjes … Dat is het design van Kennisnet: ik zal proberen er iets aan te doen, maar als je de nieuwsbrief als geheel leest op http://www.digischool.nl/ne/community/Nieuwsbrief_februari_2006.htm ,dan is de achtergrond gewoon wit. Iedereen hartelijk bedankt voor haar/zijn reactie.

Mailinglist

Terug

Er is nog steeds veel te doen op en over de mailinglist. Positieve reacties zoals de onderstaande

 

Lees net de nieuwsbrief en wil even reageren op het onderdeel mailinglist.

Persoonlijk ben ik juist heel blij dat ik alle onderwerpen/beantwoorden van mails/tips enz voorbij zie  komen. Dat vind ik een grote meerwaarde van de vakcommunity. Je krijgt tips onder ogen die je anders nooit van iemand zou horen bijv het grammatica item uit vorige periode. Op grond van alles wat ik daarover nu in mijn mailbox voorbij gekomen is, ga ik op mijn school een computergrammatica programma bestellen. Ik heb mijn sectie, met deze info kunnen overtuigen van het belang ervan. Zij zijn geen lid en hebben deze info dus niet maar waren er heel erg blij mee.

Ik vind het dus een heel slecht plan als ik die informatie niet meer te zien krijg. Wat ik niet nodig heb, verwijder ik gewoon. Dat is een kwestie van seconden. Je ziet toch zo of het onderwerp je aanspreek of niet?

Dit dus gewoon laten zoals het is!

 

Succes met alles, groeten Hermy Westerhuis

 

 

Maar er komen ook negatieve reacties: opzeggingen en:

 

Je hebt al wat richtlijnen voor het gebruik van de mailinglist van de vakcommunity gegeven, maar blijkbaar trekken een heleboel collega's zich daar niets van aan. Of zij snappen niet waarvoor zo'n lijst bedoeld is, of ik snap het niet. Begin ik te oud te worden? Ik weet wel dat leerlingen, en blijkbaar nu ook (jonge) collega's, zodra ze een vraag hebben, zonder zelf even na te denken, of zelf even te zoeken gelijk de hele wereld denken te moeten lastigvallen met hun probleem.

 

Ad Stoop

 

Ik heb daar als volgt op gereageerd:

Dag Ad,

Ik ben het helemaal met je eens: ik erger me ook vaak aan "onnozele" vragen. Mij verbaast het dan, dat er altijd wel mensen positief op reageren, en soms krijg je dan opeens heel aardig informatie bij elkaar, zoals toen over spelling- en grammaticaprogramma´s en over literaire excursies. Ik zal in de nieuwsbrief die volgende week verstuurd wordt er weer aandacht aan besteden en nu ook het forum gaan inzetten. Helaas is dat nog steeds niet besloten ...

Groeten van Willy Weijdema, communitymanager van de vakcommunity Nederlands

Niet iedereen vindt die vragen dus blijkbaar “onnozel” . Een voorbeeld van de mooie dingen die eruit voort kunnen komen is: de verzameling tips over literaire excursies die binnen enkele dagen tot stand kwam:

 Je krijgt echt zin om er weer eens op uit te gaan … Wie maakt hier een fraai lijstje van en zet het op het forum? Degene die de vraag stelde aan de mailinglist? Bernadette van Hoorn?

 

Maar: weer andere mensen worden moe van al die reacties ....

 

Ik ga het nu als volgt proberen.

1.       Redelijke verzoeken stuur ik altijd door aan de mailinglist: ik zal wel af en toe aanraden zelf eerst wat te gaan “googelen”.

2.       Stuur reacties naar de vragensteller zelf en aan de mailinglist. Die reacties stuur ik niet door aan de mailinglist, maar ik plaats ze, met het oorspronkelijke verzoek op het forum van de vakcommunity. Daar kan iedereen die er belangstelling voor heeft, gaan kijken. De berichten blijven dan ook bewaard, terwijl mail weggegooid wordt.

3.       In de nieuwsbrief meld ik elke maand welke nieuwe onderwerpen op het forum zijn verschenen, en dat zijn er deze maand heel wat!

4.       Bedankmailtjes stuur ik altijd door: die versterken het communitygevoel, althans bij mij …

Op het forum

Terug

In de maand februari zijn onder meer de volgende berichten op het forum verschenen:

De laatste zes onderwerpen zijn het resultaat van verzoeken en reacties daarop via de mailinglist. Meer informatie en nog andere onderwerpen vind je op forum van de vakcommunity.

Nieuw in de LMDB

Terug

LMDB is de Leermiddelendatabase, waarin communityleden zelf lesmateriaal kunnen uploaden. Voor Nederlands staan er nu vijf pakketten in; sinds januari zijn er dus drie bijgekomen.

1.       Michael Scheffers stuurde lesmateriaal in over presenteren op school.

2.       Ton Velzeboer plaatste Gedichten Gedigitaliseerd: een prachtige PowerPoint voorstelling met  gedichten in beeld en geluid. Als je dat op de Open Dag in je school laat draaien ….

3.       Thea Tigchelaar publiceerde Pitch:een spreekbeurt anders dan anders en geeft daar het volgende commentaar bij.

4.        

Ik heb het lesmateriaal van de pitch ingestuurd. Daarbij moest ik een aantal keuzes maken en daar heb ik een paar vragen/opmerkingen bij. Het materiaal hebben wij zelf gebruikt voor Havo-5, maar het is ook zeer goed bruikbaar voor VWO 5 en 6.  Helaas kan ik maar één niveau aangeven en daarom heb ik gekozen voor 'niet-niveaugebonden', maar dat klopt ook niet helemaal, denk ik. Misschien kan het wel voor VMBO, maar daarvoor is het interview misschien te moeilijk. Verder heb ik gekozen voor 'gespreksvaardigheden'. Ik neem aan dat hiermee 'spreekvaardigheid' bedoeld wordt?

 

Het is een manco dat in de LMDB maar één niveau gekozen kan worden: in de volgende versie wordt dat veranderd. Met 'gespreksvaardigheden' wordt inderdaad ook 'spreekvaardigheid' bedoeld.

Alle inzenders kregen een boekenbon toegestuurd en waardeerden dat zeer, maar: ze ontvangen ook graag commentaar op hun materiaal. Dus: ga naar de LMDB. Al het materiaal is gratis te downloaden.

Voor uploaders heb ik nog boekenbonnen liggen, dus: zet je lesmateriaal ook in de LMDB: het is echt niet moeilijk!

De leermiddelendatabase vind je op: http://leermiddel.digischool.nl: je moet wel inloggen met je login en wachtwoord van de vakcommunity.

Studieavonden Levende Talen

Terug

De sectie Nederlands van Levende Talen organiseert in maart en in april twee studieavonden:

1.       Dinsdag 21 maart: ‘Een  ander Centraal Eindexamen Nederlands’

Onder docenten Nederlands is er nogal wat onvrede over de inrichting van het centrale eindexamen Nederlands havo/vwo. Velen vinden de samenvatting in haar huidige vorm onbevredigend en achten het hele examen te weinig uitdagend. Op deze avond kunt u uw visie en wensen naar voren brengen en die van anderen horen. Namens het Cito zal Alex van de Kerkhof aanwezig zijn, clustermanager Talen havo/vwo. Gespreksleiders zijn Margot de Wit en prof. Huub van den Bergh.

Tijd: 19.00-21.45 uur. Plaats: Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht.

2.       Woensdag 5 april: ‘Verrijkingstaken Nederlands, thema: differentiëren’

In samenwerking met SLO heeft de sectie Nederlands van Levende Talen de laatste jaren al regelmatig een studiebijeenkomst gewijd aan verrijkingstaken in het schoolvak Nederlands. Op 5 april verzorgen Heleen Wientjes (stichting Perdix) en Dirkje Ebbers (SLO) weer zo’n bijeenkomst en stellen dit keer differentiatie centraal: hoe kun je binnen de les Nederlands omgaan met verschillen in niveau binnen een groep vooral met het oog op hoogbegaafden?

Tijd: 17.00 tot 20.00 uur (met soep en broodjes in de pauze) Plaats: Hogeschool Domstad, Utrecht.

Voor beide bijeenkomsten geldt:

Toegang voor leden: gratis. Niet-leden betalen 10 euro toegang.

Meer informatie vind je op de website van Levende Talen: http://www.levendetalen.nl/nederlands/activiteiten.htm

Stichting TQ-NL

Terug

Stichting TQ-NL is voortgekomen uit Stichting ThinkQuest Nederland, de organisatie die van 1999 tot 2002 de ThinkQuest webstrijden heeft georganiseerd. Doelstelling van de stichting is het stimuleren van innovatieve Internet-activiteiten en –initiatieven die het Nederlandse onderwijs ten goede komen. Stichting TQ-NL stelt zich ten doel om de komende 3 jaar jaarlijks 6 projecten te subsidiëren die bijdragen aan innovaties in het onderwijs. Gezamenlijk en innovatief gebruik van ICT moet een belangrijk onderdeel zijn van de ingediende projectvoorstellen, bijv. het gebruik van het Internet of een andere manier om elektronisch gegevens uit te wisselen, zoals via GPS of mobiele telefonie. In de projecten moeten leerlingen een belangrijke rol spelen. De ingediende projectvoorstellen mogen risicovol zijn, dat wil zeggen dat ook voorstellen ingediend mogen worden waarvan het niet zeker is of de uitwerking succesvol zal zijn.

 

Bijzonder is dat bij de beslissing welke aanvragen gehonoreerd worden, leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs het bestuur van Stichting TQ-NL zullen adviseren. Op basis van deze adviezen zal het bestuur beslissen welke ideeën nader uitgewerkt kunnen worden om in aanmerking te komen voor subsidie. Met ingang van het schooljaar 2006-2007 zullen de projecten uitgevoerd worden. Aan het eind van dat schooljaar wordt een afsluitend evenement georganiseerd waar alle door Stichting TQ-NL gesubsidieerde projecten hun resultaten presenteren.

 

Aanvragen voor de subsidieronde 2006/2007 moeten worden ingediend vóór 1 maart 2006 via het aanvraagformulier dat is te vinden op de website van Stichting TQ-NL: www.stichtingtq.nl/subsidie.html.

Hoe staat het met je Webdidactiek?

Hoe staat het met uw Webdidactiek? 
Terug

 

Dit en nog veel meer vind je op de site van de community Webdidactiek, Ook van deze community kun je kosteloos lid worden.

Werkstukken op internet

Terug

Er zijn nog steeds docenten die vooral negatieve associaties hebben bij dit onderwerp. Zij hebben problemen met werkstukken die gemaakt worden door te kopiëren en te plakken van het internet. Internet kan echter heel positief worden ingezet. Er zijn speciale internetsites van Kennisnet voor scholieren:

Informatievaardigheden havo/vwo

Informatievaardigheden vmbo

Een interessante column over werkstukken en internet is te vinden in de e-zine van Kennisnet voor docenten VO, van januari 2006: http://ezine.kennisnet.nl/index.php?section=titels&action=view&archive_id=453

Veel leerlingen vinden het leuk om hun werkstuk de vorm van een website te geven. Ze vinden het nog leuker, als de website ‘echt’  op het internet gepubliceerd wordt. Kennisnet heeft een prachtige tool ontwikkeld voor het maken van en het publiceren van websites: zie: http://web.kennisnet2.nl/portal/websitemaker

Tips voor het gebruik op de webplek nieuwe media vind je op: http://vakcommunities.kennisnet.nl/vo/digitalmedia

En natuurlijk laat je de leerlingen naar bronnen zoeken met Davindi: de veilige zoekmachine voor het onderwijs.

 

Docentjurylid voor de wedstrijd Make-a-Game

Terug

Ben je (aankomend) docent in het voortgezet onderwijs en geïnteresseerd in games? Meld je dan aan als docentjurylid voor de wedstrijd Make-a-Game! Je benut je didactische kwaliteiten eens op een andere manier en ontdekt meteen de mogelijkheden van games in het onderwijs.

Om jurylid te worden hoef je zelf geen doorgewinterde gamer te zijn, maar het mag natuurlijk wel. We vragen je vooral de bijbehorende handleidingen te bekijken en op basis daarvan een oordeel te geven over de didactische mogelijkheden van de ingezonden games. Een jury van leerlingen en een vakjury beoordelen de ingezonden games (mede) op hun spelelementen. Als je wilt, kun je een voorlichtingsmiddag bijwonen op 29 maart over games en over het beoordelen van de ingezonden games. Voor meer informatie of om je aan te melden als jurylid ga je naar: http://www.make-a-game.nl/jurering/docentjury

 

Congres Taalforum over taalachterstand en onderwijsachterstand

Terug

Het Taalforum is een Nederlands-Vlaams expertisenetwerk dat werkt in opdracht van de Nederlandse Taalunie. Het houdt zich bezig met taalachterstand in het onderwijs. Daarnaast wil het Taalforum overleg en informatie-uitwisseling stimuleren tussen deskundigen, onderwijsmensen en beleidsmakers in Nederland en Vlaanderen.

Op dinsdag 18 april is in de Openbare Bibliotheek van Antwerpen ‘Permeke’ een conferentie over taalachterstand en onderwijsachterstand. Deelnemers zullen onder begeleiding van deskundigen nadenken en discussiëren over enkele hete hangijzers binnen de problematiek van taal- en onderwijsachterstand. De volgende thema's komen aan bod: gestructureerd versus constructivistisch taalonderwijs, taakgericht vakonderwijs, school en ouders, voor- en vroegschoolse educatie en de brede school.

De doelgroep is: intermediairs uit het onderwijsveld, lerarenopleiders, materiaalontwikkelaars, onderwijsbegeleiders, onderzoekers… en op inspectie en beleidsmakers. Er wordt een honderdtal deelnemers verwacht.

Meer over het congres: Agenda

Meer over het Taalforum: http://taalunieversum.org/onderwijs/taalforum/

 

Taalrijk: Nieuwe modulaire methode Nederlands voor het VO

Terug

Onderstaand bericht komt van  Nes van Hulzen, Uitgeverij Deviant

 

Dit voorjaar verschijnt er een modulaire methode Nederlands voor het voortgezet onderwijs op de markt: Taalrijk. Deze methode heeft ondubbelzinnig gekozen voor de modulaire aanpak. Elke module van Taalrijk biedt de leerling een ‘eindproduct’ dat hem/haar als concreet einddoel motiveert.

Taalrijk wordt ontwikkeld in samenwerking met zich vernieuwende testscholen. Voor het schooljaar 2006 - 2007 is voor alle opleidingen van het vmbo leerjaar 1 en 2 beschikbaar. In 2007 verschijnt ook het materiaal voor havo en vwo.

Taalrijk is een methode Nederlands die zelfstandig leren daadwerkelijk realiseert. Twee elementen maken het mogelijk dat Taalrijk flexibel ingezet kan worden in scenario 1 tot en met 4:

1 Het leerwerkboek. Uitleg en oefeningen staan direct bij elkaar. Taalrijk werkt dus niet met theorieboeken en aparte werkboeken.

2 De methodesite van Taalrijk: www.studiemeter.nl. Uitgeverij Deviant verlaat ook hier de traditionele weg. In plaats van via de cd-rom kunnen de leerlingen via internet met de oefeningen in de weer. Elke ingelogde leerling kan via Studiemeter.nl oefeningen en opdrachten maken, op school of thuis; de docent kan de resultaten van zijn klas (een jaar lang) online volgen.

Via www.uitgeverij-deviant.nl kunt u de demoversie van Taalrijk op Studiemeter.nl bekijken. Ook vindt u hier meer informatie over de methode en kunt u beoordelingsexemplaren aanvragen.

Naast de modules in het leerwerkboek biedt Taalrijk via Studiemeter.nl een aparte en nadrukkelijke woordenschat- en leesvaardigheidstraining: naar keuze 300, 400 of 500 nieuwe woorden per leerjaar, geïntegreerd in 20 speciaal voor deze methode geschreven teksten.

 

Woordjes overhoren bij Nederlands?

Terug

Is dat niet een activiteit die vooral bij de collega’s van de ‘ vreemde’ talen gebeurt? Bij Nederlands gebeurt het ook, vooral in de onderbouw. De digitale school heeft een prachtig programma ontwikkeld, waarin leerlingen zelf de woordjes kunnen invullen en vervolgens zichzelf kunnen overhoren. Dat bespaart een leerkracht veel tijd en de leerlingen vinden het nog leuk ook! En: natuurlijk is het programma geheel gratis beschikbaar: http://www.wrts.nl/

 

Een boek en een website

Terug

Onderstaand bericht is ingestuurd door Corien Botman, Oegstgeest

 

Met veel plezier laat ik jullie weten dat sinds kort www.schaduwspits.nl online is.

Schaduwspits is mijn jeugdroman over voetbal, waarin Milan en Freke de hoofdpersonen zijn. Brugklasser Milan gaat voetballen bij de beroemdste jeugdopleiding van Europa en zijn buurmeisje Freke wil een artikel over hem schrijven om een plek te kunnen veroveren in de schoolkrantredactie.

 

Op de website kan iedereen kleine stukjes uit het leven van Milan en Freke bekijken. Bovendien heb ik, alleen voor de lezers van het boek, een nieuw verhaal geschreven. Voor de bedenker van de leukste voetbalbijnaam ligt er een gesigneerd exemplaar klaar. Natuurlijk kunnen lezers ook kunnen waaivragen stellen; aan mij én aan de personages.

 

Op de website staat ook informatie voor boekverslagen.

Dag van de Moedertaal en taaltoetsjes

Terug

Op 21 februari, was het de Internationale Dag van de Moedertaal van de Unesco. In het AD van 19 februari stond een vraaggesprek met Ewald Vervaet over taalverwerving en over tweetaligheid; zie http://www.ad.nl/diagnose/article163554.ece.

Klik dan ook even door naar de zes Taaltoetsjes. In het vijfde taaltoetsje staat een nieuwe vondst, namelijk over de manier waarop het Nederlandstalige kind de lidwoorden 'de' en 'het' verwerft, met een tussenpoze van een maand of vijf. Het zesde taaltoetsje (dat eigenlijk een taalkundige toets is) gaat over het verschil met onder meer het Franstalige kind dat 'le' en 'la' gelijktijdig verwerft. De taaltoetsjes staan ook op www.stichtinghistos.nl/taaltoetsjes.htm, in interactieve vorm.

The Ledge

Terug

Als literatuurliefhebber kijk je toch ook regelmatig op http://www.the-ledge.nl/? Daar gebeurt altijd wel wat! De NRC-leesclub is begonnen, de winnaars zijn bekend van De Grote Eerste Hoofdstukken Wedstrijd 2006 en er is een literaire, muzikale Quiz ter ere van de Boekenweek 2006 ('Boem Paukeslag', 15 t/m 25 maart). En er is nog veel meer: The Ledge.

Wachtwoord vergeten?

Ben je je login en je wachtwoord van de vakcommunity vergeten? Geen probleem. Ga naar de website van de vakcommunity: http://www.digischool.nl/ne/community/. Klik op Aanmelden. In het menu links zie je staan: Wachtwoord opvragen. Klik daarop. Je kunt dan je e-mailadres invullen. Klik op 'Opvragen'. Je gebruikersnaam en wachtwoord worden dan naar je mailadres verstuurd. Er is zo veel meer te zien, als je een toegangscode hebt!

 

Terug

 

Willy Weijdema, manager van de vakcommunity Nederlands
http://www.digischool.nl/communitynederlands