Nieuwsbrief januari 2004

 

Dit is de zesde nieuwsbrief  van de vierde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 400 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Hebt u een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Het directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/communitynederlands. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands

 

Inhoud

 

Goede voornemens 2004

Vakwijzer nu Davindi

Davindi en de vakcommunity Nederlands

Davindi en het aanpassen van Url’s

Leentjebuur

ThinkQuest

Neerlandici en Olympiades

 

Goede voornemens 2004

Terug

Hiermee besloot ik de laatste nieuwsbrief van 2003. We zijn nu een maand verder en het gaat nog steeds goed. Het aantal leden is gestegen naar 676, de mailinglist telt meer dan 500 adressen. De nieuwe versie van Vakwijzer: Davindi, is online,meer hierover: zie Vakwijzer nu Davindi. Ten aanzien van het Nieuwe leren en webdidactiek zijn nog geen echte concrete vorderingen gemaakt, maar er zijn wel faciliteiten voor, lees: geld. Ik ben aan het onderzoeken hoe we dat het beste kunnen besteden. En: de intropagina van de vakcommunity heeft een ander uiterlijk nog niet gezien? Ga kijken! Ik ben er nog niet helemaal tevreden over, dus ik ontvang graag op- en aanmerkingen.

Vakwijzer nu Davindi

Terug

In samenwerking met de bibliotheken heeft Kennisnet op 19 januari de nieuwe zoekmachine voor het onderwijs gelanceerd: Davindi. Deze nieuwe dienst vervangt de vakwijzer en geeft betrouwbaar, snel en passend antwoord op alle vragen die met uw vak te maken hebben.

Hoe werkt Davindi?

Alle zoekopdrachten belanden bij Davindi rechtstreeks bij een grote verzameling getoetste bronnen, vergelijkbaar met een digitale mediatheek. Honderden docenten in de Kennisnet vakcommunities zorgen samen met medewerkers van bibliotheken voor het verzamelen, rubriceren en beoordelen van deze bronnen. Hierdoor is de kwaliteit gegarandeerd en worden bijvoorbeeld seksueel en racistisch getinte pagina’s vermeden. Davindi bestaat uit websites, afbeeldingen, documenten en videoclips die bruikbaar en toepasbaar zijn voor het onderwijsveld. Op dit moment staan ruim 30.000 bronnen ter beschikking. Dit aantal moet in de komende maanden en jaren constant toenemen.

 

Wat heb ik eraan?

Davindi kan helpen bij het maken van een spreekbeurt of werkstuk en docenten kunnen de zoekmachine gebruiken voor het voorbereiden van de les en natuurlijk ook tijdens de les ermee aan de slag. Informatie vindt u bijvoorbeeld door te zoeken op trefwoord, vakgebied, onderwijsniveau, type materiaal of toepassing. Bovendien kan door vakken en de bibliotheek (SISO) gebladerd worden om antwoord te krijgen op de zoekvraag.

 

Davindi en de vakcommunity Nederlands

Terug

Iedereen, dus u ook, kan bronnen aanmelden in Davindi. Communityleden met speciale bevoegdheden beoordelen deze bronnen en als ze geschikt zijn bevonden, verschijnen ze aan de zoekkant van Davindi. Vorig jaar werd dit werk door twee communityleden verricht. Ik hoop dat ze dat nu ook weer in Davindi willen doen. Als er behoefte bestaat aan meer beoordelaars, zal ik een oproep plaatsen.

 

Davindi en het aanpassen van Url’s

Terug

Heeft u een link op een internetpagina staan naar Vakwijzer? Pas hem aan: de link is nu: http://davindi.kennisnet.nl Heeft u ‘deeplinks’ op uw webpagina’s gezet met behulp van de Url-builder van Vakwijzer? Raadpleeg dan het infopakket! U vindt dat in de community Nederlands.

Leentjebuur

Terug

De meeste docenten Nederlands kijken waarschijnlijk nooit bij de vakcommunity Engels. Toch kan dat wel nuttig zijn. Engels is voor jongeren in Nederland nauwelijks nog een vreemde taal. De didactiek van het schoolvak Engels schuift dan ook steeds meer op naar de didactiek van een Tweede Taal. Eline van Batenbrug, docente Engels op De Meergronden in Almere en Gert Rijlaarsdam, hoogleraar onderwijsontwikkeling aan het Instituut voor de Lerarenopleiding in Amsterdam, hielden hierover op de ledenvergadering van Levende Talen op zaterdag 24 januari j.l. een interessante workshop met als titel: LEENTJEBUUR. Kort gezegd komt het hier op neer, dat Eline in havo 4 en havo 5 voor haar opdrachten voor Engels spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid dankbaar en met succes gebruik maakt van de structuurschema’s van haar collega Nederlands voor argumenteren en voor verschillende soorten teksten. Beide vakken hebben daar baat bij. Leerlingen werken steeds beter met de structuurschema’s, ze maken meer gebruik van structuuraanduidingen en verwijswoorden en dat is ook gunstig voor de taalvaardigheid in het Engels.

Wilt u het materiaal zien? Dan moet u lid worden van de vakcommunity Engels: http://www.digischool.nl/en/community/ Het materiaal van Nederlands is te vinden op de website van De Meergronden: http://www.meergronden.nl/vaklokaal/nederlands/

ThinkQuest

Terug

De Inschrijving ThinkQuest Scholier is gestart. ThinkQuest Scholier is dé onderwijs webstrijd voor scholieren in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Als docent kunt u een ThinkQuest Scholier team begeleiden en zo een eigen interactieve website bouwen over mode, films, werken in de zorg, enzovoorts. Alles mag. Er zijn ook nog fantastische prijzen te winnen. Voor VMBO en MBO is er dit jaar een speciale beroepsgerichte categorie, waarbij teams worden uitgedaagd een website te bouwen over hun toekomstige beroep. Wilt u meedoen? Meld u aan op www.thinkquest.nl.

Neerlandici en Olympiades

Terug

Een combinatie die niet zo voor de hand ligt; een olympiade is meer iets voor de collega’s uit de exacte hoek. Maar er is een Nationale Taalkunde Olympiade! Het is op zaterdag 14 februari a.s en het is al de vierde. De Taalkunde Olympiade is een uitdaging voor vwo-scholieren die geïnteresseerd zijn in taal én goed zijn in wiskunde. Op de website www.olympiade.leidenuniv.nl vindt u meer informatie, o.a. een aantal proefopgaven

waarmee je kunt oefenen. Deze opgaven worden gemaakt door de opleiding Vergelijkende Indo-europese taalwetenschap van de Universiteit Leiden. De inschrijving is al gesloten, maar u kunt eens kijken of  u komend jaar leerlingen hiervoor kunt interesseren. Misschien staat er in de volgende nieuwsbrief wel een stukje van een collega die ervaring heeft met dit soort Olympiades.

 

Terug