Nieuwsbrief januari 2005

 

Dit is de vijfde nieuwsbrief  van de vijfde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 600 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Hebt u een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Het directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/communitynederlands. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands

 

Inhoud

NOT 2005

Klasse!journaal

Jubileum Digitale School en lustrum vakcommunity Nederlands

Vaklokaal Nederlands

Train de trainer

De favoriete website

Nog meer leuke en nuttige sites

Woordenweb

Tot slot: een boekje

 

 

NOT 2005

Terug

Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 januari was in de Jaarbeurs in Utrecht de NOT 2005. Het was weer een groots spektakel. Kennisnet en de Digitale School waren ook aanwezig en onze stand werd door veel docenten bezocht. Vrijwel iedereen kende Kennisnet wel, maar de communities waren minder bekend. Veel docenten meldden zich ter plekke aan als lid: elke dag werd onder de nieuwe leden een digitale camera verloot. Wie de winnaars waren, staat op de website van Kennisnet. Daar kunt u ook een foto- impressie zien en een overzicht van alle tools en projecten die tijdens de NOT werden gedemonstreerd: http://not.kennisnet.nl/gezienopdenot

 

Via de vakcommunities zijn vrijkaarten voor de NOT verspreid. De vrijkaarten voor de vakcommunity Nederlands gingen naar Margot de Wit van het Ds. Pierson College in Den Bosch: zij had collega’s van haar vaksectie als nieuw lid aangemeld en naar Liesbeth Feenstra van het Mencia de Mendoza in Breda. Liesbeth had haar stagiair aangemeld als lid. Docenten in opleiding zijn ook zeer welkom als lid van de vakcommunity: zij zijn onze toekomst!

 

De educatieve uitgeverijen hadden het nog grootser aangepakt met hun stands. Maar eerlijk gezegd viel het aanbod van digitale middelen wat tegen: uitgevers richten zich nog steeds vooral op boeken. Docenten van het Haags Montessori Lyceum kwamen zich daarover beklagen en vroegen zich af waar de digitale hulpmiddelen waren: “Nu zijn we eraan toe om de boeken minder te gaan gebruiken, maar we vinden weel te weinig alternatieven.” Hoe ervaren andere communityleden dit? Graag reacties naar de communitymanager: dit is toch een issue waarover bij uitstek in onze vakcommunity gecommuniceerd zou moeten worden.

Klasse!journaal

Terug

Je moet inderdaad goed zoeken naar nieuwe projecten. Op de stand van Kennisnet en de Digitale School ontdekte ik weer een nieuw project van Kennisnet: Klasse!journaal Het is een project voor de bovenbouw van het VMBO waarin een klas gedurende een maand werkt aan het produceren van een nieuwsjournaal. Op de website is te zien hoed dat gaat en daar worden ook de filmpjes gepubliceerd: een prachtige gelegenheid om leerlingen met tekst, beeld en geluid te laten werken. Er zijn al heel wat voorbeelden gepubliceerd: zie http://www.kennisnet.nl/cpb/vo/scholier_vmbo/klassejournaal/

 

Jubileum Digitale School en lustrum vakcommunity Nederlands

Terug

2005 is het jaar van de jubilea. Deze maand bestaat De Digitale School 10 jaar: dat is wel bijzonder in deze zeer dynamische wereld. De Digitale School heeft dus zijn Home Page geheel vernieuwd: kijk maar op www.digischool.nl  Wat vindt u van het muisspelletje?

 

In september 2005 bestaat de vakcommunity Nederlands 5 jaar. Kijk maar in het archief: de eerste nieuwsbrief verscheen in september 2000. Ik wil het lustrum eigenlijk nog voor de zomervakantie vieren. Tijdens de NOT en de Good Practice Day Talen in Leiden op vrijdag 28 januari j.l. heb ik al wat suggesties van communityleden gekregen. Wie heeft hier nog meer ideeën over? Ik wil het alleen maar vieren als we meer dan 1000 leden hebben! Verder zou ik graag in contact komen met degenen die vanaf het eerste uur al lid waren. Was u in 2000 al lid en bent u nog steeds actief in het schoolvak Nederlands: stuur dan een mail naar de communitymanager

Vaklokaal Nederlands

Terug

Als u toch naar de nieuwe Home Page van De Digitale School kijkt, klikt u ook even door naar het vaklokaal Nederlands. Vakcommunities zijn voor docenten, vaklokalen voor leerlingen, maar u wilt natuurlijk graag weten wat uw leerlingen daar kunnen vinden. Steven van der Steen, sinds een paar maanden de nieuwe beheerder van het vaklokaal Nederlands, is druk bezig met het lokaal. Hij meldt daarover het volgende.

Ongeveer een maand of twee terug ben ik begonnen met het opfrissen en vernieuwen van het vaklokaal Nederlands. Dat is tot nu toe erg voorspoedig gegaan, want ik ben bijna klaar met de allerlaatste vernieuwingen, dat is namelijk een gedeelte waar de meest gemaakte taalfouten op een rijtje staan incl. uitleg en een hele handige klikbrief. Zakelijk of informeel, je kunt dus kiezen en in no-time (geen-tijd) heb je een kloppende brief in handen. Welnu, waarom hebben bezoekers iets aan dit vaklokaal? Heel simpel: er zijn ECHT handige en nuttige dingen op te vinden die ik bijvoorbeeld zelf
als leerling altijd miste vroeger. Een lijst met films bij Nederlandse boeken bijvoorbeeld (ik had een hekel aan lezen) en zeer creatieve links (een online film maken en die naar iemand e-mailen). Eigenlijk moet je het gewoon zelf bekijken en misschien heb je nog suggesties of brengt het je op ideeën!?"

Steven: steven@victrix.nl

 

Train de trainer

Terug

Train de trainer is een initiatief van Kennisnet.In het programma van Train-de-trainer volgen één of meer personen in uw school een speciale training in het verspreiden van hun kennis op het gebied van Kennisnet, ICT en verschillende didactische werkvormen. Ze krijgen vaardigheden aangereikt die hen in staat stellen om hun collega’s te trainen in het didactisch toepassen van Kennisnet. En het kost u niets.

De docenten, die de training gevolgd hebben, gaan vervolgens in de school hun collega's trainen. De training bestaat totaal uit twee trainingsdagen en een terugkomdag. De eerst volgende data zijn: 08-02-’05,  22-02’05 en 01-06-’05. Voor meer informatie en inschrijven: zie http://traindetrainer.kennisnet.nl/

De favoriete website

Terug

Dit is in 2005 een vaste rubriek in de nieuwsbrief. In december 2004 hebt u al een voorbeeld van deze rubriek gelezen: zie http://www.digischool.nl/ne/community/Nieuwsbrief_december_2004.htm In deze nieuwsbrief bespreekt René van de Kraats zijn favoriete website(s). Voor wie het nog niet wist: René is voorzitter van de sectie Nederlands van de Vereniging van Leraren in Levende Talen en vakdidacticus bij het IVLOS, de eerstegraads lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. René is ook lid van de vakredactie van de vakcommunity Nederlands.en: hij heeft iets met zingen …

 

Een van de heerlijkste activiteiten is voor mij zingen. Ik hoor het graag,  doe het ook graag maar kom er nauwelijks aan toe. Iedere keer als ik Tom Waits opgezet heb, grom ik inwendig mee. Bij de Mariavespers van Monteverdi luister ik sprakeloos, zeker in de uitvoering van Philip van Herreweghe.  Zingen doe ik  nog het meest  in mezelf, op de fiets of onder de douche. Alle volksliedjes die ik op de lagere school leerde, komen de laatste jaren weer boven. Meestal de eerste regels, de rest neurie ik dan maar. Het zijn brokstukken, halfafgemaakte regels die ik dan in mezelf hum. Gelukkig is er een website waar je de volledige teksten kunt vinden: www.volksliedjes.nl

Iedere keer als er weer wat naar boven komt, zoek ik even de complete versie op en fiets ik volmaakt gelukkig naar huis, terwijl ik het voor me uitgalm in de stilte van de Uithof, als toch niemand me hoort.

Cabaretliedjes zijn ook volop te vinden op het internet. Ik kwam daar achter toen ik bezig was met een project en een workshop daarover. Het is verbazingwekkend hoeveel je over cabaret kunt vinden. Iedere cabaretier van naam heeft wel een eigen website waar je niet alleen teksten kunt downloaden die je in je les kunt gebruiken, maar waar ook prachtige videofragmenten te bewonderen zijn. Er bestaat een speciale startpagina voor cabaret waar ik vaak naar toe ga, als het me weer allemaal te veel wordt: http://cabaret.pagina.nl/

Maar ik zou hier in het bijzonder willen wijzen op de website met bijna 20.000 songteksten waaronder veel cabaretliedjes die je zo in je lessen literatuur kunt gebruiken: www.musicfrom.nl/songteksten/

 

In de nieuwsbrief van februari zal Ruud Veerman, docent Nederlands in Zwolle en al vijf jaar lid van de vakcommunity zijn favoriete website bespreken.

Nog meer leuke en nuttige sites

Terug

Uiteraard gaan we verder met nog meer leuke en nuttige sites.

http://www.bijbelencultuur.nl/

Hubert Slings c.s. houdt een website bij over bijbel en cultuur. Er staan nu ook Rode Draden en Webquests in en er is een afdeling letteren waarin de invloed van de bijbel op onze literatuur aan de orde gesteld wordt, met name in http://www.bijbelencultuur.nl/direct?webquest=wq-id1101381074719

 

Neologismenwebsite
NL-TERM is de Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie. Deze vereniging heeft sinds kort met steun van onder meer de Nederlandse Taalunie een project opgezet om nieuwe woorden, nieuwe uitdrukkingen, nieuwe betekenissen van bestaande woorden en dergelijke (kortom: neologismen) te verzamelen en toegankelijk te maken voor alle belanghebbenden. Er is daarvoor een vooralsnog bescheiden website ingericht, waarop een lijst van dit soort woorden te zien is. Bezoekers wordt gevraagd om ook woorden in te zenden.
Bron: NL-TERM, http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?318

 

http://www.kriq.nl/

Deze site biedt elke dag, behalve in het weekend, een moeilijk, grappig, modern of modieus woord uit de media van dat moment. Vrijdag 28 januari 2005 was het woord: fabuleren

Woordenweb

Terug

De Nederlandse taal kent zeer veel vreemde woorden met Latijnse en Griekse bestanddelen.  Nedercom, educatieve software voor Nederlands, Engels, Duits (en binnenkort Frans) heeft nu op haar website als gratis service opgenomen Woordenweb. Er zijn 4000 vreemde woorden opgenomen met hun betekenis, oorsprong en vertaling in het Engels en Frans.

Scholen kunnen op hun site een link naar www.nedercom.nl aanbrengen of Woordenweb zonder kosten op hun netwerk plaatsen. Een mail naar info@nedercom.nl met onderwerp Stuur Woordenweb en naam/adres/mailadres/website school is voldoende.

Tot slot: een boekje

Terug

We kijken natuurlijk ook nog boeken in. Dit is maar een heel klein boekje. Het heet: SMS Taal 1000 maal. De auteur is Louis Hilgers. Ik heb het nog niet helemaal uit, anders zou ik dit stukje heel anders schrijven …. SMS-taal is een uiterst boeiend fenomeen: wie doet er al iets mee in zijn lessen? Of keurt u al die afkortingen en beknopte schrijfwijzen gewoon allemaal af? Meer informatie over het fenomeen en over de publicatie op: www.sms-taal.nl

 

Willy Weijdema

Manager van de vakcommunity Nederlands

W.H.Weydema@efa.nl