Nieuwsbrief januari 2006

Dit is de vijfde nieuwsbrief  van de zesde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief verschijnt elke maand en wordt gepubliceerd op de website van de vakcommunity Nederlands: http://www.digischool.nl/communitynederlands.

Leden van de vakcommunity krijgen per mail bericht als er de nieuwsbrief gepubliceerd is. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Heb je een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl.  Verzoeken en oproepen kunnen gepubliceerd worden op[ het forum van de vakcommunity. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands .

Inhoud

Mailinglist

Forum

Leermiddelendatabase

Spellingherziening

Bestuursleden gezocht

Vernieuwde onderbouw

Taalportfolio NT2 12+

Reynaert de Vos

Schoolvoorbeelden

Opgemerkt

Mediamind

Scholierensites

Gratis trainingen op je school

Verhuisd / Opzeggen / Nieuw mailadres

 

Mailinglist

Terug

Het nieuwe jaar begon goed. Ik ben al voor het zesde jaar manager van de vakcommunity Nederlands en voor het eerst moest ik het merendeel van mijn communitytijd besteden aan het doorsturen van mailtjes aan de mailinglist. Het ging over spelling- en grammaticaprogramma’s, materiaal voor taalzwakke leerlingen, over een grote docentenagenda (?), over de vraag of spellinglessen geven aan leerlingen in het voortgezet onderwijs eigenlijk onbegonnen werk is, over projectwerk in havo/vwo-3 in combinatie met Geschiedenis en CKV, over schrijfopdrachten in het volwassenenonderwijs. Kortom: onderwerpen die interessant zijn voor docenten Nederlands.

Er komt altijd reactie op al die verzoeken en dus ook bedankjes, zoals:

 

Ondanks het risico om als vervelende spam beschouwd te worden, wilde ik toch even iedereen met dit mailtje bedanken voor de reacties op mijn vraag. Ik heb meer dan dertig reacties gekregen!

 

Maar er komen ook reacties als:

 

Kunnen jullie eens ophouden met allen beantwoorden!? Ga naar een chatgroep ofzo…

 

En er komen opzeggingen binnen ….

 

De drukte op de mailinglist in deze maand heb ik als positief ervaren: de community Nederlands was weer springlevend!

Maar: hoe gaan we met de mailinglist om? We zitten geen van allen te wachten op meer mail in onze mailbox. Als moderator van de mailinglist ga ik heel selectief te werk met betrekking tot de berichten die ik doorstuur, maar ik besef, dat je het nooit iedereen naar de zin kunt maken. Die opzeggingen en negatieve reacties moet ik dan maar voor lief nemen.

Toch wil ik twee suggesties doen voor het beter gebruiken van de mailinglist.

1.       Stuur reacties op een verzoek die alleen voor één persoon interessant zijn, ook alleen maar naar die ene persoon. Hoewel … wanneer is iets alleen maar interessant voor één persoon? Een voorbeeld. Er was een vraag over hoe op je school de mediatheek is ingericht. Is het antwoord alleen voor de vragensteller interessant? Of ook voor meerderen?

2.       (Met dank aan Marleen Houtman) We kunnen ook het forum meer gaan gebruiken. Verzoeken kunnen daar geplaatst worden en ik kan in een mail en in de nieuwsbrief vragen of men op het forum wil reageren. Nadeel van het forum is wel, dat het geheel openbaar is. Dat gaat wel veranderen: de bedoeling is dat het forum alleen toegankelijk wordt voor geregistreerde leden van de vakcommunity. Ik zou graag reactie ontvangen op deze suggesties.

Forum

Terug

Op het forum staat nu een verzoek van een leerkracht in het basisonderwijs in groep 8 die wil weten wat de juiste afkortingen van taalkundig en redekundig ontleden in het vo zijn. Verder is er een interessante uitwisseling  over poëzie en motivatie op 4havo/ vwo: neem eens een kijkje …..

Leermiddelendatabase

Terug

De leermiddelendatabase is een nieuw, krachtig hulpmiddel in de vakcommunity, waarover ik in de nieuwsbrief van december 2005 ook al melding maakte. Het artikel van René van de Kraats Dode of levende poëzie? Achterberg in het studiehuis is ondertussen al 86 keer gedownload. Sinds 25 januari is er nieuw materiaal bijgekomen: Ben Wienen plaatste lesmateriaal voor Schrijfvaardigheid in VMBO34 over het maken van krantenkoppen voor een muurkrant en heeft hiermee een boekenbon verdiend. Materiaal voor Wintoets over de werkwoordsspeling is onderweg. Kijk eens in de leermiddelendatabase en stuur je materiaal in! Het uploaden is echt heel eenvoudig, en er zijn nog steeds boekenbonnen beschikbaar voor goedgekeurd materiaal. De leermiddelendatabase vind je op: http://leermiddel.digischool.nl: je moet wel inloggen.

Spellingherziening

Terug

Binnen de vakcommunity kunnen we er niet om heen: de spellingherziening die dit jaar zal ingaan, heeft veel protesten uitgelokt, ook en misschien juist vooral onder docenten Nederlands. Collega Frans Bruggemann heeft een column geplaatst op de vakpagina Nederlands van het Erasmuscollege: http://www.erasmuscollege.nl/~ne/home.htm Je kunt daar ook reageren.

Op de website van Nedercom is een weblog over de spellingherziening in aanbouw. Zodra het operationeel is, ontvang je bericht.

De sectie Nederlands van Levende Talen is in overleg met de Nederlandse Taalunie, maar doet hierover nog geen mededelingen.

Wil je ook met je leerlingen over de spellingherziening discussiëren? Kijk dan op de website alles over taal van Thieme Meulenhoff.

Bestuursleden gezocht

Terug

Het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen zoekt versterking. Men heeft behoefte aan nieuwe bestuursleden, die zich bezig willen houden met

de vernieuwing van het eindexamen Nederlands in vmbo, havo en vwo, en

de ontwikkeling van een Referentiekader voor het Nederlands in navolging van het Europees Referentiekader voor vreemde talen. Meer informatie: mail René van de Kraats

Vernieuwde onderbouw

Terug

De vernieuwde onderbouw gaat in per 1 augustus 2006. Het woord "basisvorming" wordt expliciet uit de wetgeving geschrapt. Maar wat verandert er nu eigenlijk?

Dit zijn de feiten.

1.       Er is geen advies lesurentabel en ook geen verplichte lessentabel. Leerlingen moeten gemiddeld 1067 lesuren per jaar krijgen (toegestane bandbreedte: 1000 tot 1134 lesuren per jaar). Het aantal dagen waarop geen les wordt gegeven is maximaal 68.

2.       Tweederde van de onderwijstijd in de eerste twee leerjaren moet aan de 58 kerndoelen van de verplichte vakken (het kerncurriculum: Nederlands, Engels, Wiskunde, Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, Kunst en Cultuur, Bewegen en Sport) besteed worden. De overige tijd is voor andere vakken of combinaties van vakken, leergebieden, projecten of wat dan ook - dit ter keuze van de school.

3.       Voor Nederlands zijn er 10 kerndoelen geformuleerd, die vooral gericht zijn op de communicatieve functie van de Nederlandse taal en een belangrijke plaats toekennen aan strategische vaardigheden.

Verplicht is verder:

4.       Realiseren van doorlopende leerlijnen po/vo en onderbouw/bovenbouw –

5.       Realiseren van samenhang. Aan het einde van leerjaar 2 vmbo moeten voor leerlingen alle sectoren nog te kiezen zijn. Aan het einde van leerjaar 3 havo/vwo moeten voor leerlingen alle profielen nog te kiezen zijn .

Meer weten? Kijk op http://www.onderbouwvo.nl. De 10 kerndoelen van Nederlands met toelichting zijn te downloaden op onderbouwvo-nederlands

Taalportfolio NT2 12+

Terug

Het Taalportfolio NT2 12+ is nu ook voor leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs beschikbaar. De papieren versie van het taalportfolio is samen met een korte handleiding voor docenten te downloaden van www.slo.nl/isk (taalportfolio). Binnenkort is ook de digitale versie op www.europeestaalportfolio.nl beschikbaar.
Het Taalportfolio is een instrument waarmee alle ervaringen met het leren van talen gedocumenteerd kunnen worden. Niet alleen kan de leerling er in aangeven welke talen hij kent, maar ook hoe goed hij die talen kent. Dat gebeurt door per vaardigheid (lezen, schrijven, spreken, gesprekken voeren, schrijven) vast te stellen op welk niveau van het Europees Referentiekader hij zit. Wil de leerling zijn vaardigheid verbeteren dan vindt hij daarvoor allerlei suggesties. Behalve voor Nederlands (als tweede taal) kan de leerling dus ook met andere talen aan de slag.
 Het Taalportfolio NT2 sluit aan bij de portfolio-ontwikkelingen in het onderwijs. In het kader van de doorstroming van leerlingen van isk naar vmbo en van vmbo naar roc is een gemeenschappelijk kader voorwaarde voor communicatie over doorgaande taalleerlijnen. Meer informatie? Mail Monic Breed.

Reynaert de Vos

Terug

Als je deze bekende middeleeuwse fabel met je leerlingen wilt gaan bespreken, zodat ze dit werk op hun literatuurlijst kunnen zetten, loont het de moeite om op de website van Muziektheater Bel Canto-Dalfsen te kijken. In november 2006 voeren zij een fabelopera over de Reynaert uit, in Dalfsen, Zwolle en Hardenberg. Meer informatie.

Schoolvoorbeelden

Terug

Iets leuks, maar vooral ook iets zinnigs van de inspectie: www.schoolvoorbeelden.nl  Ben je een DOENER, DROMER, BESLISSER of DENKER? De inspectie heeft in 2004 en in 2005 ict-portretten gemaakt van schoolleiders en docenten met een succesvolle ict-praktijk. Deze portretten zijn op een website geplaatst. Met de functie Zoek een match kun je zoeken naar portretten van collega’s die aansluiten bij je eigen ICT-ervaring, je vakgebied en je leerstijl. Laat je online inspireren!

Opgemerkt

Terug

In de nieuwsbrief van december 2005 vroeg ik in de rubriek Opgemerkt naar voorbeelden van opvallend taalgebruik en adressen van websites waarop je aardige voorbeelden van opvallend taal gebruik kunt vinden. Prompt kreeg ik een hele lijst met taalsites. Ik publiceer ze hieronder, met dan aan René van de Kraats.

Over Engelse leenwoorden de site van het Ampzing-genootschap: http://www.ampzing.nl/

Taalhumor: http://www.xs4all.nl/~bieleman/taal.htm

Taalpuristen: http://www.taalpuristen.nl/

De taalwebsite van Frans Collignon: http://www.collignon.tv/index.htm

De termengenerator: http://www.innerspace.be/business/termengenerator_uitleg.html

Stopwoorden: http://www.stopstopwoorden.nl/

Nederlands-Engelse taalpret: http://www.joppeluiten.nl/mainmenu.htm

Anagrammen: http://www.xs4all.nl/~onnoz/maanrag/index.html

http://home.wxs.nl/~avdw3b/anagram.html

http://home.wxs.nl/~avdw3b/homepage.html

Trizinnen: http://home.wxs.nl/~lamoen/taal/trizin.htm

Struikelzinnen: http://www.uebersetzung.at/twister/nl.htm
Enge zinnen: http://www.caspernahon.com/engezinnen.htm  (met links naar andere taalhumor)

Genootschap Omen est nomen: http://genootschap.blogspot.com/

Digitaaltafel: http://www.digitaaltafel.nl/

Onjuist spatiegebruik: http://www.spatiegebruik.nl/

Genootschap van het belegen woord: http://www.pazzie.nl/NGBW/NGBW%20frame.htm Poepjargon: http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll007/h_nl_poepjargon_800.htm

Scheldwoorden: http://www.innerspace.be/scheldwoorden/scheldwoordengenerator.htm

http://www.xs4all.nl/~kvandoel/nmmarch/scheldwoorden.txt

Tergend taalvertier: http://komma.net/

Kindertaal: http://www.pinkelotje.nl/woordenboek.html#G

 

Hier moet toch heel inspirerend taalbeschouwend onderwijs mee te maken zijn. Voor aanvullingen houd ik me aanbevolen en vooral ook voor lesmateriaal hiermee. Zet het in onze leermiddelendatabase, en verdien nog een boekenbon ook!

Mediamind

Terug

De Dag van de media was op 19 januari 2006. Voor het programma: zie http://portal.omroep.nl/nossites?nav=bngwEsHjCqBpEfCEJ Mogelijk inspireert dit om volgend jaar mee te doen met dit project van de Publieke Omroep. Een overzicht van het project vind je op www.omroep.nl/mediamind.

Scholierensites

Terug

Je stuurt je leerlingen regelmatig naar het vaklokaal Nederlands en je kijkt daar waarschijnlijk zelf ook elke week, want: er is een woord van de week: inculpatie (!?) en een link van de week: Laat je stem horen! Maar wist je dat Kennisnet ook prachtige scholierensites heeft? Via vmbo.kennisnet.nl en havovwo.kennisnet.nl komen je leerlingen ook snel bij informatie over schoolvakken als Nederlands. Ook een erg mooie site voor scholieren is www.edukit.nl, een iniatief van Surf en Kennisnet.

Gratis trainingen op je school

Terug

Moet je op je school een ICT studiedag of studiemiddag organiseren? Dat is nu wel heel makkelijk! In samenwerking met Kennisnet organiseert Digischool workshops waarin docenten zelf digitaal materiaal maken. De workshops zijn praktisch van opzet. De docenten zitten zelf achter de computer en wat ze leren, kunnen ze direct toepassen in hun lessen. De trainingen worden gratis aangeboden (lees de voorwaarden), dus er is budget voor een goede catering. Meer informatie op http://www.digischool.nl/trainingen

Verhuisd / Opzeggen / Nieuw mailadres

Terug

Ik lees graag mail van communityleden, maar voor verhuizingen, opzeggen of een nieuw mailadres hoef je me niet meer te mailen. Dat kun je allemaal zelf bijhouden.

Ga naar http://mijn.digischool.nl. Daar log je in en je klikt op Gegevens wijzigen. Als je je wachtwoord kwijt bent kun je op http://mijn.digischool.nl klikken op Wachtwoord opvragen. Daar type je je mailadres in. Het wachtwoord wordt dan automatisch naar dat adres opgestuurd.

 

Willy Weijdema, manager van de vakcommunity Nederlands
http://www.digischool.nl/communitynederlands