Nieuwsbrief juni 2004

 

Dit is de elfde nieuwsbrief  van de vierde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 550 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Hebt u een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Het directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/communitynederlands. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands

 

Inhoud

 

NED-leren

Gratis digitaal oefenmateriaal

Nieuwe eindtermen en kerndoelen voor de vernieuwde onderbouw

Mediamind

Digitaal vertellen

Mailproblemen

Volgend schooljaar

 

NED-leren

Terug

Het is u misschien nog niet opgevallen, maar in de vakcommunity Nederlands wordt op dit moment driftig gebouwd. Pierre Satijn, docent Nederlands aan het Elde College in Schijndel is een module Schrijfvaardigheid voor havo 4 aan het bouwen met de spannende titel: Vreemdgaan met je oren, ogen of mond! Er is al een openingspagina, die de leerlingen nieuwsgierig moet maken, een toelichting en een formulering van de leerdoelen. De opdrachten: de kern van de module, komen waarschijnlijk begin juli online. Er komt ook  een weblog, waarin Pierre zal reflecteren op zijn bouwproces: welke keuzes maakt hij, welke afwegingen. De bedoeling is, dat docenten met ervaring in  en ideeën over het gebruik van digitale leeromgevingen bij Nederlands reageren op het werk van Pierre. Na de zomervakantie gaan we dat echt opstarten. Ga in ieder geval kijken: NED-leren Wilt u nu al reageren, graag! psatijn@home.nl

Gratis digitaal oefenmateriaal

Terug

Bij de digitale school is nieuw gratis oefenmateriaal te vinden, voor het primair en voor het voortgezet onderwijs, zowel downloadbaar als webbased. Dit lesmateriaal is geschreven door medewerkers van De Digitale School met het programma Lectora. Voor Nederlands is er materiaal voor onder meer argumenteren, grammatica, lezen, stijlfiguren,  taalkunde werkwoordsspelling, woordenschat, woordsoorten en zinnen. Er bestaat ook een versie van dit materiaal die opgenomen kan worden in een elektronische leeromgeving, zodat de resultaten van de leerlingen kunnen worden bijgehouden. Het materiaal gaat ook gebruikt worden in de module Vreemdgaan, zie hierboven.
Meer informatie info@digischool.nl Het adres is: http://www.digischool.nl/leermiddelen/

 


 

 

Nieuwe eindtermen en kerndoelen voor de vernieuwde onderbouw

Terug

Op initiatief van Martijn Nicolaas, medewerker literatuureducatie  van de Stichting Lezen is via de mailinglist een discussie gestart over de nieuwe eindtermen en kerndoelen voor de vernieuwde onderbouw, vooral in relatie tot literatuur en CKV. Martijn is bang dat het onderdeel literatuur in het voortgezet onderwijs verder zal afkalven. Er kwamen vijf reacties: drie deelden de zorgen van Martijn, twee niet, maar een daarvan stelde dat in de onderbouw meer aandacht voor jeugdliteratuur moet komen. Leerlingen moeten niet gedwongen worden ‘volwassen’ literatuur te lezen. Wie daarop wil reageren, kan mailen naar Ellen Veenker, docente Nederlands aan de O.S.G. Echnaton in Almere. Helge Bonset, medewerker voor Nederlands bij de SLO is helemaal negatief gestemd over de nieuwe kerndoelen
Nederlands en vindt dat de vakverenigingen Nederlands (Levende Talen en VON) actie moeten ondernemen. U vindt de nieuwe kerndoelen op: http://www.vernieuwingbasisvorming.nl/

Mediamind

Terug

Mediamind is het media-educatieproject van de Publieke Omroep. Met MediaMind leren jongeren kritisch reflecteren op de dagelijkse stroom televisieprogramma’s en krijgen ze de kans zelf een reportage te maken voor radio en tv. Het materiaal is inzetbaar bij lessen CKV1, Maatschappijleer en Nederlands in de bovenbouw van HAVO/VWO.

Vorig jaar namen 50 scholen deel aan dit project. MediaMind 2004 start op 9 september met uitzending van vier Schooltv-programma’s van 14.55-15.55 uur op Nederland 1. Het totale pakket omvat lesmateriaal, de Mediawedstrijd en de Dag van de Media op 16 december 2004. Voor meer informatie: klik hier.

Digitaal vertellen

Terug

Digitaal vertellen is een project dat Teleac/NOT in 2003 - 2004 heeft uitgevoerd in samenwerking met de lerarenopleiding van de EFA en de Waag Society voor Oude en Nieuwe Media. Dit project is onderdeel van het project Vertellen in het vmbo, dat in het voorjaar van 2003 gestart is. Bij digitaal vertellen schrijven leerlingen een verhaal over zichzelf en verfilmen dat. Ze doen dat volgens een methodiek, die in Amerika ontworpen is en door de BBC in Wales is overgenomen. De filmpjes worden op een website gepubliceerd en ook uitgezonden op de televisie. In 2004 - 2005 zendt Schooltv een tiendelige serie uit over digitaal vertellen.  De eerste uitzending is op dinsdag 5 oktober om 11.00 uur op Nederland 3.

De website van Teleac/NOT over vertellen is: www.schooltv.nl/vertellen

Mailproblemen

Terug

Er zijn bij enkele communityleden problemen met de bezorging van mailtjes uit de mailinglist: zij melden  ‘bouncing mails’. Het heeft natuurlijk te maken met de grote hoeveelheid SPAM die op het internet rondgaat en mailboxen verstopt. Heeft u ook dergelijke problemen, maar beschikt u over een ander mailadres dat beter functioneert, stuur dan even een bericht naar de communitymanager. Het is voor mij een kleine moeite om mailadressen te veranderen. Ter geruststelling: bij mijn weten wordt niemand automatisch uit de mailinglist verwijderd.

 

Volgend schooljaar

Hier een beknopte opsomming van de plannen voor het schooljaar 2004- 2005.

·         Uiteraard gaan we door met NED-leren: op dit moment de inhoudelijk meest innovatieve activiteit in de community.

·         Het forum zal een besloten forum gaan worden, ingedeeld in verschillende onderwerpen.

·         Het lesmateriaal zal achter een wachtwoord geplaatst worden: ik hoop dat dat docenten stimuleert om materiaal dat nog in ontwikkeling is, in te sturen.

·         In samenwerking met de digitale school zullen er workshops worden georganiseerd voor docenten over het gebruik van ICT bij Nederlands. Na de vakantie zal er geïnventariseerd worden voor welke onderwerpen belangstelling is bij de communityleden. Misschien kunt u er nu alvast over nadenken.

·         En als u toch aan het denken bent: het komende schooljaar vieren de vakcommunities hun eerste lustrum, want het begon allemaal in 2000 … Hebt u ideeën voor leuke feestelijk activiteiten?

Ik wens iedereen een heel prettige vakantie!

 

 

Terug