Nieuwsbrief juni 2005

 

Dit is de tiende en laatste nieuwsbrief  van de vijfde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 800 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Hebt u een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Het directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/communitynederlands. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands

 

Inhoud

Lustrumactie

Communicatie binnen de vakcommunity

Forum in de vakcommunity

Levende Talen in de vakcommunity

Vacature Remedial Teaching bij De Digitale School

MEDIAMIND 2005

De Zeventiende Eeuw in digitale sferen

Lesmateriaal

Nieuws uit het vaklokaal Nederlands

De favoriete website van …

Zomerberichten

Het komende schooljaar

 

Lustrumactie

Terug

De lustrumactie was een groot succes. Vijf minuten nadat ik de nieuwsbrief van mei verstuurd had, kwam de eerste reactie al binnen, uit Vlaanderen, en met het juiste antwoord. Daarna stroomden de mails binnen, maar met heel vaak het verkeerde antwoord! De eerste nieuwsbrief verscheen niet op 27 mei 2000: toen kwam de website van de vakcommunity Nederlands in de lucht. De eerste nieuwsbrief verscheen op 27 september 2000, toen er wat leden waren, ik geloof een stuk of twintig…. Het is allemaal na te lezen in het archief. De actie kwam pas goed op gang na een mail aan de mailinglist, waarin aangeraden werd niet te gokken maar het juiste antwoord op te zoeken. Binnen 10 dagen had ik 100 mails met het juiste antwoord en konden de boekjes verstuurd worden. En nu maar hopen, dat er na de zomervakantie inhoudelijke reacties op het boekje komen: de auteur Louis Hilgers en ik verheugen ons erop. Eén lid kondigde al aan, dat ze het boekje op de wc had gelegd, want dat is de enige plek waar ze rustig kan lezen …

Heeft iedereen gezien dat het boekje is opgedragen aan alle taaldocenten….!?

Communicatie binnen de vakcommunity

Terug

Zo’n actie geeft niet alleen veel communicatie maar ook inzicht in je communicatiemiddelen. De mailinglist blijkt het krachtigste instrument, dan komt de nieuwsbrief. Pas daarna komt  de website van de vakcommunity, hoewel ik toch probeer daar elke week weer iets nieuws te melden.

In de mails naar aanleiding van de lustrumactie stonden vaak ook andere opmerkingen: ik publiceer een paar ervan hieronder.

 

Ik hoop dat ik bij de eerste honderd inzendingen zit, zodat ik aankomende vakantie niet meer uren hoef te bellen, maar mijn bericht kort in kan tikken!

 

De eerste nieuwsbrief verscheen op 27 september 2000.Dat mensen dat niet weten! je vraagt je af hoe het staat met het historisch besef :).

 

Ik geef dan wel les in België (Halle), maar ben altijd blij met de nieuwsbrief van de vakcommunity. Een leerling zei me vandaag: "Mevrouw, ik zie dat u liefde hebt voor uw vak". De dynamiek van de vakcommunity houdt die liefde brandend...

 

 Er was ook reflectie op de nieuwsbrief zelf : deze publiceer ik met de namen erbij, misschien willen andere vakcommunityleden rechtstreeks reageren.

 

Zou je eens aandacht willen besteden aan de ongehoord hoge werklast van docenten Nederlands in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (in vergelijking met andere vakken), want structureel grote klassen, dus veel leerlingen, met tijdrovende correctie en dat in weinig (2 a 3) lesuren p/klas p/week (dus meer klassen dan toen dat nog 4 lesuren waren) voor twee vakken (Nederlands en letterkunde) waarvoor afzonderlijke PTA's gemaakt en uitgevoerd moeten worden.

Ik heb het probleem in een zin proberen te proppen.

Herma van den Brand

 

De nieuwsbrief van Vakcommunity ontvang ik geregeld en lees ik met interesse. Sinds vijf jaar geef ik les aan examenklassen op havo- en vwo-niveau.
Elk jaar mis ik informatie vanuit het land over de ervaringen voor en tijdens de examens. Heb ik iets gemist? Natuurlijk ga ik naar de bespreking in Utrecht die Levende talen organiseert. Dus nu maar een e-mail gestuurd. Het zou fijn zijn, als daar wat meer aandacht aan besteedt zou kunnen worden.
Ook mis ik landelijke reacties over de vernieuwingen die aan de gang zijn in het onderwijs. Ik krijg de indruk dat veel scholen het leerprogramma aan het wijzigen zijn of gewijzigd hebben.
Ik hoorde dat periodisering en KWT-uren (keuzewerktijd) op sommige scholen ingevoerd zijn Wat zijn de reacties van onze collega’s?
Ik ben benieuwd naar je reactie.
Marjo Wolse

Ik zal komend schooljaar zeker meer aandacht schenken aan deze onderwerpen, maar daarvoor heb ik wel informatie en reacties van de communityleden nodig.

Forum in de vakcommunity

Terug

Het forum is het minst gebruikte communicatiemiddel binnen de vakcommunity, maar toch loont het de moeite om ook daar regelmatig te kijken. Bij het onderwerp Examen Kader NL staat een interessante discussie over het beoordelen van taalgebruik/spelling/interpunctie bij ‘zwarte’ leerlingen. Misschien zijn er ook communityleden die willen reageren op een oproep om mee te werken aan een onderzoek naar de invoering van Geďntegreerd Literatuurinderwijs: GLO.

Levende Talen in de vakcommunity

Terug

Op de startpagina staat als vast item nieuws van de sectie Nederlands van Levende Talen. Er is nu speciale aandacht voor de reactie op de voorstellen tot herziening van de eindtermen Nederlands havo en vwo in 2007: zie ook de website van Levende Talen.

Vacature Remedial Teaching bij De Digitale School

Terug

Sommige docenten Nederlands zijn ook werkzaam op het terrein van Remedial Teaching. Voor hen is misschien deze vacature interessant: meer informatie  

MEDIAMIND 2005

Terug

Met MediaMind leren jongeren kritisch reflecteren op de dagelijkse stroom televisieprogramma’s en krijgen ze de kans zelf een reportage te maken voor radio en tv.  Komend jaar breidt Mediamind uit naar de bovenbouw van het VMBO. Het start op 15 september 2005 op Nederland 1: meer informatie

De Zeventiende Eeuw in digitale sferen

Terug

Geďnteresseerd in de problemen en mogelijkheden van digitalisering van zeventiende-eeuws materiaal uit verschillende letterendisciplines? Op vrijdag 26 augustus houdt De Werkgroep Zeventiende Eeuw daarover  een congres in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag: Voor meer informatie: mail Monique.Baardman@kb.nl  Bron van dit bericht: LVVN-MEDEDELINGEN JULI 2005, NR. 53, http://www.lvvn.nl/

Lesmateriaal

Terug

Het onderdeel Lesmateriaal in de vakcommunity is voortdurend in beweging. Er zijn drie pakketten van het Taalplein Rotterdam te downloaden. De mailadressen van de makers staan er bij: zij zouden graag reacties op hun materiaal ontvangen en deze, met toestemming uiteraard, ook op hun website plaatsen.

Verder staat er een link naar alle online oefeningen op het gebied van spelling en grammatica die te vinden zijn bij CambiumNed: de website van de sectie Nederlands van de Scholengroep Cambium, in Zaltbommel.

Nieuws uit het vaklokaal Nederlands

Terug

 

In het vaklokaal zijn flink wat taalspelletjes te vinden. Helaas zaten hier en daar wat foutjes in. Dat was ook te merken aan de reacties die ik kreeg. Onlangs heb ik die fouten allemaal kunnen wegwerken, zodat de spelletjes en oefeningen weer gewoon te doen en te maken zijn. Verder is het kopje "Links" nu veranderd in "Hulp & fun links", omdat dit beter samenvat wat er in dit gedeelte te vinden is. Ook staat dit aangekondigd op de beginpagina. Hopelijk kijken de vaklokaalbezoekers nu eerder bij deze handige links!
Steven van der Steen: beheerder van het
vaklokaal Nederlandsven van der Steen

De favoriete website van …

Terug

In de vorige nieuwsbrief had ik geen aanmeldingen voor deze vaste rubriek: nu heb ik er zelf twee!

 

www.literatuurgeschiedenis.nl

 

De communitymanager van de vakcommunity Nederlands vroeg mij een kort stukje te schrijven over de site www.literatuurgeschiedenis.nl. Los van het feit dat je de site gezien moet hebben en dan direct enthousiast raakt, zal ik een voorzichtige poging wagen.

Op de dag van de Nederlandse literatuur die elk jaar wordt gehouden werd deze site gepresenteerd. De site geeft een overzicht met teksten, geluid, linken e.d. die leerling (en docent) gelegenheid geeft in twintig hoofdstukken de Nederlandse literatuur van 500 tot aan 1550 door te nemen. Gelardeerd met prachtige prenten, heuse geluidsopnamen van Middelnederlandse teksten, zelfs een cursus Middelnederlands in 10 lessen, maar ook spreekwoorden, De Nederlanden in kaart etc., etc. Teksten (met uitleg én voorgelezen), informatie over schrijvers, verschillende thema's en een tijdbalk maken onder meer deel uit van deze site.

Een geweldige functie heeft het in het onderwijs. Je kunt kosteloos als docent je eigen leerlingen laten inloggen, hun eigen leesdossier laten opbouwen met teksten uit de site die jij ze wil laten lezen. Als docent kun je dat het gemaakte werk online bekijken en te becommentariëren. Een digitaal leesdossier literatuurgeschiedenis, geweldig! 

Ik hoop werkelijk dat degenen die op de rol stonden om de andere eeuwen te beschrijven deze taak oppakken. Ik vind dat zij als 'intelligentsia' van dit land daarin een taak / functie hebben naar de rest van de bevolking. Het zal niet meevallen, want probeer de huidige kwaliteit van de pagina's van deze tijdeenheid in de literatuurgeschiedenis maar eens te evenaren!

Marianne Viersma

docente Nederlands Linnaeus College Haarlem

 

www.digischool.nl/ckv1

Een van de favoriete websites van Kris van Rhode

 

Ik weet niet of het materiaal dat daar staat in Nederland bruikbaar is voor Nederlands, maar in Vlaanderen is dat het alleszins wel (Het schoolvak Nederlands is sowieso ook literatuuronderwijs.) De site bevat heel wat leuke onderwerpen en de onderwerpen zijn voorgesteld op een manier die echt bruikbaar is voor leerlingen.Dus ... pluim voor de makers van die site.

Kris van Rhode, beheert zelf de website Hetschoolvaknederlands.be

Zomerberichten

Terug

We moeten toch eens aan de vakantie gaan denken, lekker een spannend boek lezen bijvoorbeeld. Leerlingen doen dat ook wel graag, dus: daar kan weer lesmateriaal bij gemaakt worden. Op de website allesovertaal  werd deze maand een lesdocument gepubliceerd over 'Obsessie' van Joost Heyink. De lessen zijn bestemd voor 3 vmbo-gt, havo en vwo. De bedoeling van de lessen is dat de leerlingen zich bewust worden van de aanwijzingen over de personages die terloops worden gegeven, maar veel zeggen over hun karakters. Daarnaast leren de leerlingen welke spanningverhogende trucs schrijvers kunnen gebruiken.

Bij Kennisnet is een actie voor leerlingen gestart: Wat lees jij deze zomer? Er zijn gratis boeken naar keuze te winnen: meer informatie


Het komende schooljaar

Terug

De vakantie is ook een goede gelegenheid om plannen te maken voor het volgende schooljaar. Bijvoorbeeld een ICT studiedag op school organiseren. Kennisnet en Digischool hebben samen drie programma's samengesteld, waarmee scholen moeiteloos een succesvolle studiedag kunnen organiseren, een volledig dagprogramma, waar de docenten actief achter de computer
zitten. En: geheel GRATIS! Kijk op
http://www.digischool.nl/trainingen/

Met de vakcommunities zijn er voor het komende schooljaar ook veel plannen. De aanmeldprocedure wordt aanzienlijk vereenvoudigd en verbeterd. Je krijgt een eigen gebruikersnaam en een wachtwoord en daarmee heb je toegang tot al het lesmateriaal. Je kunt zelf ook je gegevens beheren, dus je hoeft niet meer naar de communitymanager te mailen, als je mailadres en/of je werkkring verandert. Een en ander houdt wel in, dat de huidige leden moeten melden dat ze willen overstappen naar het nieuwe systeem, maar daar krijgt iedereen na de zomervakantie uitvoerig bericht over.

 

Dan een laatste bericht voor het komende schooljaar. Vanuit de vakcommunity Nederlands ga ik ook de website van Het Schoolvak Nederlands beheren. De huidige webmaster vertrekt naar het buitenland. Het is voor mij wel meer werk, maar ik vind het heel plezierig dat de vakcommunity en de belangrijkste jaarlijkse conferentie voor docenten Nederlands in Nederland en Vlaanderen op deze wijze aan elkaar gekoppeld zijn!

Terug

 

Ik wens iedereen een heel goede zomervakantie!

Willy Weijdema

communitymanager van de vakcommunity Nederlands