Nieuwsbrief juni 2006

Dit is de tiende nieuwsbrief  van de zesde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief verschijnt elke maand en wordt gepubliceerd op de website van de vakcommunity Nederlands: http://www.digischool.nl/communitynederlands.

Leden van de vakcommunity krijgen per mail bericht als er de nieuwsbrief gepubliceerd is. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Heb je een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl.  Verzoeken en oproepen kunnen gepubliceerd worden op het forum van de vakcommunity. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands .

Inhoud

Discussie over examenopgaven

Studiemiddag voor docenten Nederlands in het vmbo

Landelijke studiedag Levende Talen

Oproep praktijkvoorbeelden van "Nederlands in samenhang"

Davindi door leerlingen

Bijeenkomsten over de nieuwe spelling

Vlekkeloos Nederlands

Voor echte taalkundeliefhebbers

Het ABC van het Nederlands

Nieuw in de Leermiddelendatabase

Finales ThinkQuest, Make a Game en Expose your Talent

Zomercursus Schrijven

Vakantielectuur/literatuur

 

Discussie over examenopgaven

Terug

Er is vorige maand veel gediscussieerd over de eindexamenopgaven Nederlands, vooral over die van het vwo en het vmbo. De discussies werden op verschillende plekken gehouden: op 23, 24 en 31 mei in Utrecht, digitaal via de mailinglist van de vakcommunity Nederlands en op het Kennisnetforum. Voor wie het allemaal nog eens na wil lezen, hierbij de adressen:

www.digischool.nl/ne/community/

www.levendetalen.nl/

fora.kennisnet.nl/ met een fraaie reactie op VWO Nederlands door prof. dr. A. Neijt.

Studiemiddag voor docenten Nederlands in het vmbo

Terug

Op 5 oktober 2006 organiseert het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen- in samenwerking met de SLO - een studiemiddag voor docenten Nederlands in het vmbo waarbij vooral de integratie van het vak Nederlands bij andere vakken als centraal thema is genomen.

In hoeverre is integratie van Nederlands met andere vakken in het vmbo mogelijk en wenselijk? Welke gevolgen heeft integratie voor het vak en voor de individuele docent?

Aanleiding is de enquête die onlangs is gehouden onder vmbo-docenten.

De middag is bedoeld voor docenten Nederlands en andere belangstellenden. Zij kunnen een combinatie van lezingen en workshops volgen met ruime mogelijkheden voor discussie en actieve deelname.

De middag wordt gehouden in de Hogeschool Domstad te Utrecht. De deelnemers worden tegen 13.00uur verwacht. Tegen 18.00uur sluiten wij de middag af. Kosten ong. 50 euro's.

Op  de website van Levende Talen: www.levendetalen.nl komt binnenkort meer informatie. Nu kun je al informatie krijgen bij het sectiebestuur Nederlands:

Gerard Twickler (email: f2hgjtwickl@hetnet.nl of

Fonnie Haverkort: (email: fhaverkort@hzm.gsf.nl)

Bij deze adressen kun je je ook al inschrijven als je zeker weet dat je komt!! Niet geheel onverstandig omdat er slechts plaats is voor 50 collega's !!

De resultaten van de enquête zijn te downloaden op de website van de SLO: www.slo.nl

Landelijke studiedag Levende Talen

Terug

De landelijke studiedag 2006 van Levende Talen wordt dit jaar gehouden op zaterdag 3 november, in Zwolle. Omdat dit jaar de Vereniging Levende Talen 95 jaar bestaat, is het programma extra feestelijk: de dag wordt afgesloten met een conference door Kees van Kooten. Voor meer informatie: www.levendetalen.nl

Oproep praktijkvoorbeelden van "Nederlands in samenhang"

Terug

Onderstaande oproep komt van Helge Bonset, medewerker voor Nederlands bij de SLO.

 

Voor een vakdossier Nederlands in de Tweede Fase, in opdracht van OCW, zoek ik inspirerende praktijkvoorbeelden van "Nederlands in samenhang".

Daarmee bedoel ik: gevallen waarin Nederlands nauw samenwerkt met andere vakken, opdrachten of projecten binnen de Tweede Fase.

Het gaat me om vier vormen van nauwe samenwerking :

1. Nederlands binnen geïntegreerd literatuuronderwijs, liefst ook met CKV1 erbij
2. Nederlands en de niet-taalvakken (maatschappijvakken, exacte vakken, kunstvakken), bv. schrijfvaardigheid bij andere vakken

3. Nederlands en het profielwerkstuk (een prominente rol van Nederlands daarbij)
4. Nederlands binnen maatschappelijke stages of projecten (ook : een prominente rol van Nederlands daarbij).

Als je op jouw school als docent Nederlands betrokken bent bij een of meer van deze vormen van samenwerking, zou ik graag met je in contact komen. We kunnen dan nagaan of je ervoor voelt dat ik via een interview en eventueel een paar observaties een beeld schets van je praktijk, wat dan gepubliceerd wordt in het vakdossier. Dit kost je gegarandeerd niet te veel tijd.

Als je als opleider, onderzoeker of ontwikkelaar interessante praktijken meent te kennen als hierboven bedoeld, ben ik je natuurlijk ook heel dankbaar voor een reactie.

Mail me (h.bonset@slo.nl) of bel me (0294 233811).

Davindi door leerlingen

Terug

Vanaf 1 mei is de website van de nieuwe zoekmachine, http://davindidoorleerlingen.kennisnet.nl, openbaar gemaakt en kunnen ook scholieren bronnen aanmelden. Per leergebied worden deze bronnen beoordeeld op geschiktheid en vervolgens wordt de bron in de zoekmachine opgenomen. Voor Nederlands is er ook een redactie: zie http://davindidoorleerlingen.kennisnet.nl/nederlands/dit-zijn-wij. Je zou je leerlingen kunnen stimuleren om de sites die zij nuttig vinden door te geven, of om zelf op zoek te gaan .

Bijeenkomsten over de nieuwe spelling

Terug

Op 8 en 13 juni verzorgde het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen in samenwerking met de Nederlandse Taalunie een tweetal studiemiddagen over de nieuwe spelling. Het doel van deze bijeenkomsten was verheldering en verduidelijking over de nieuwe spelling te brengen bij de aanwezigen. Dat is kennelijk gelukt. Lees het verslag op de website van Levende Talen: www.levendetalen.nl.

Vlekkeloos Nederlands

Terug

We willen allemaal graag dat onze leerlingen correct Nederlands kunnen schrijven. Daar zijn allerlei hulpmiddelen voor zoals de serie Vlekkeloos Nederlands van Uitgeverij Pak te Den Haag. Deze serie is vorige maand uitgebreid met een nieuw deel:

Vlekkeloos Nederlands, Grammatica (ISBN 9077018255, 64 blz. €8,50). Het boek behandelt beknopt en duidelijk alle zinsdelen en alle woordsoorten en biedt veel oefenmateriaal.Te gebruiken naast iedere methode.  Meer informatie: http://www.pak2000.nl/

Voor echte taalkundeliefhebbers

Terug

De redactie van www.neerlandistiek.nl.presenteert met gepaste trots: 'Bloei en ondergang van onbeperkt ne/en, vooral dat bij niet-woorden', door Em. Prof. Piet Paardekooper.

In deze studie doet Paardekooper verslag van zijn veelomvattende onderzoek naar de bloei en de ondergang van het ontkennende ne/en in (diverse dialecten uit) Nederland en Vlaanderen. Hij maakt daarbij gebruik van een indrukwekkend corpus aan taal- en tekstwaarnemingen uit de periode van de achtste tot en met de twintigste eeuw. 

Paardekooper signaleert bij het ontkennende ne/en drie mogelijke ontwikkelingen: verplaatsing, stapeling en ontkleuring. Hij laat ook zien dat verdere gegevens en inzichten uit het dialectonderzoek twee verschillende taalsystemen aan het licht brengen (een Zuid-Oostelijk en een Westelijk of Vlaams systeem), die zich op sterk uiteenlopende manieren hebben ontwikkeld.

Het ABC van het Nederlands

Terug

Ook voor taalkundeliefhebbers: op de website http://home.hccnet.nl/c.phielix/ vind je het ABC van het Nederlands: alle taalkundige termen die je kunt bedenken van 'aanhalings-tekens' tot 'zwakke werkwoorden;'. De uitleg.is kort en bondig .Een mooi naslagwerk.

Bron: Nieuwsbrief ON-WIJS: http://www.on-wijs.nl/

Nieuw in de Leermiddelendatabase

Terug

Paul de Jong van het Porta Mosana College te Maastricht heeft zijn materiaal voor schrijfvaardigheid in de Tweede Fase van de havo in de LMDB gezet. Het betreft materiaal voor het schrijven van betogen, verschillende soorten brieven, samenvattingen en tekstverklaring en informatie over spelling, stijl, verwijswoorden enz. Het betreft een vernieuwde versie van het materiaal dat op de oude pagina met lesmateriaal stond.

Ik hoop dat meer communityleden dit goede voorbeeld zullen volgen. Het is echt heel makkelijk om iets toe te voegen aan de database, en het is leuk om je materiaal met anderen te delen. In de LMDB kun je ook zien hoe vaak je materiaal gedownload wordt, en dat is altijd meer dan je zou verwachten. Er staan nu 17 bestanden voor Nederlands in de LMDB: http://leermiddel.digischool.nl/

Finales ThinkQuest, Make a Game en Expose your Talent

Terug

ThinkQuest, Make a Game en Expose your talent zijn wedstrijden, waarin jongeren worden uitgedaagd te laten zien wat ze met nieuwe media in een educatieve context presteren. Ze ontwerpen websites, interactieve spellen en filmpjes. De finales vonden deze maand plaats en de winnars en hun producten zijn op de websites te bewonderen:

http://www.thinkquest.nl/

http://www.make-a-game.nl/

http://www.exposeyourtalent.nl/

Het is echt de moeite waard om naar de resultaten te kijken: er is ook veel materiaal bij dat in school gebruikt kan worden.

Zomercursus Schrijven

Terug

Na op al die websites gekeken te hebben, nieuwe data voor studiedagen en conferenties in je agenda voor volgend jaar genoteerd te hebben, wordt het tijd aan de vakantie te gaan denken. Lekker niets doen, of wil je eigenlijk ook in de vakantie iets erbij leren, andere mensen ontmoeten, lekker eten in een andere omgeving? Als je zoiets zou willen, volg dan eens een zomercursus, bijvoorbeeld een zomercursus Schrijven in de Frans Ardennen. Meer informatie op http://www.skvr.nl/kunstscholen/schrijven.html

Vakantielectuur/literatuur

Terug

Lekker lezen buiten in een luie stoel, dat is toch wat heel veel collega’s in de vakantie willen doen. Wat leest de docent Nederlands in zijn /haar vakantie? Die vraag heb ik maar eens aan onze onvolprezen mailinglist gesteld. En ja hoor: in twee dagen 24 reacties!

Allies Ligtvoet schrijft:

 

Gewoon: Nederlandse literatuur die ik nog niet gelezen heb en soms permitteer ik me buitenlandse literatuur als een onderbreking voor het meelezen met de leeslijsten.

 

Uiteraard werden de bestellers van Dan Brown en Nicci French genoemd, maar ook spirituele boeken die met opvoeding en onderwijs te maken hebben.  En: boeken in combinatie met vakantiebestemmingen. Een bijzondere tip is de tip om op vakantie (ook) luisterboeken mee te nemen. Frank Volmerink schreef het volgende:

 

Een tip van mij voor de vakantie: neem luisterboeken (audioboeken) mee!! Ik lees/luister heel wat af in de auto sinds ik ze een paar jaar geleden heb ontdekt. Op weg naar de vakantiebestemming is er heel wat tijd om te luisteren: erg aangenaam en de kilometers vliegen voorbij. En als je in de zon ligt, is het ook goed luisteren! Bij de bibliotheek is tegenwoordig ook al een ruime hoeveelheid luisterboeken beschikbaar. En bijv. de site van de vpro heeft veel luisterboeken die je kunt downloaden.

 

Er zijn ook collega’s die wat oudere boeken (her)lezen uit hun studietijd zoals de boeken van Elsschot over de oplichterspraktijken van Laarmans. Henk Kommeren uit Tegelen schrijft:

 

Tenslotte vind ik het heerlijk om verhalen te lezen die me vroeger als kind zijn voorgelezen, bijvoorbeeld: Paul Biegel "Het sleutelkruid".

 

Er werd maar één boek twee keer genoemd: Khaled Hosseini De vliegeraar

Verder valt me op, dat er nogal wat adolescentenromans genoemd worden en maar heel weining dichtbundels: precies eentje!

 

De hele lijst kun je vinden op http://www.digischool.nl/ne/community/vakantielectuur.htm

 

Iedereen heel erg bedankt voor zijn/haar reactie!

 

Terug

 

Ik wens alle vakcommunityleden een heel fijne vakantie met heel veel leesplezier!

 

Willy Weijdema, manager van de vakcommunity Nederlands http://www.digischool.nl/communitynederlands