Nieuwsbrief maart 2005

 

Dit is de zevende nieuwsbrief  van de vijfde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 600 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Hebt u een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Het directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/communitynederlands. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands

Inhoud

Ledenwerfactie

De copy-paste generatie

Het Forum als bezemkast

Hyperteksten leren schrijven

Leesversneller en remedial teaching

Spelling: meld u aan!

Examentijd

Uit het Vaklokaal Nederlands

De favoriete website van …. Carl Brüsewitz

Oproep

Ledenwerfactie

Terug

Het gaat uitstekend met de ledenwerfactie. In de vorige nieuwsbrief startte ik de actie met 915 leden. Nu zijn het er al 975, dus in een maand tijd zijn er 60 leden bijgekomen! 1000 leden in mei 2005: dat moeten we kunnen halen. Inmiddels heb je op de website kunnen zien, dat het aantal cadeautjes dat  onder de nieuwe leden verloot zal worden verdubbeld is: dankzij een korting van de auteur heb ik 40 boekjes kunnen bestellen. Er is nu een kans van 1 op de 2 dat een nieuw lid zo’n cadeautje in zijn brievenbus zal aantreffen. Wat is het cadeautje dan? Kijk op http://www.digischool.nl/ne/community/SMS_taal.htm.

Ga vooral door met nieuwe leden werven! Ik herhaal hier nog eens de argumenten waarmee je collega’s kunt overtuigen om lid te worden. Misschien is het cadeautje ook een argument …

 

·          Via de vakcommunity Nederlands blijf je op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen binnen het schoolvak Nederlands, zie bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond het gebruik van elektronische leeromgevingen bij Nederlands: http://www.digischool.nl/ne/community/Ned_leren.htm

·          De vakcommunity Nederlands biedt een platform op internet waar docenten Nederlands ervaringen en lesmateriaal kunnen uitwisselen.

·          Lesmateriaal kun je gratis publiceren bij de vakcommunity. Andere docenten kunnen er dan naar kijken, het eventueel gebruiken en er commentaar op geven.

·          Je staat er nooit alleen voor: je krijgt er meer dan 900 collega’s bij.

·          De vakcommunity werkt nauw samen met vakverenigingen en andere organisaties voor docenten Nederlands, zoals Levende Talen, het VVM-netwerk,  de Conferentie Het Schoolvak Nederlands, de Stichting Lezen en het Taalunieversum van de Nederlandse Taalunie.

·          Het lidmaatschap is geheel gratis, wel even het inschrijfformulier invullen: http://www.digischool.nl/ne/community/formulier.php3

 

De copy-paste generatie

Terug

In de rubriek NED-leren is inmiddels een tweede module gepubliceerd: De copy-paste generatie. Dit is een lessenreeks over debatteren in een elektronische leeromgeving voor havo/vwo4, ontworpen en uitgevoerd door Pierre Satijn op het Elde college in Schijndel. De voorpagina kan iedereen bekijken, maar natuurlijk wil je dan meer zien. Op aanvraag is een tijdelijke login te verkrijgen bij de communitymanager, mits je lid bent van de vakcommunity Nederlands. Een reactie op het materiaal wordt zeer op prijs gesteld: vooral door de maker: Pierre Satijn en door alle andere leden van de vakcommunity Nederlands. Interessant is ook de vraag: is de copy-paste generatie al de copy-past generatie? Kunnen leerlingen echt al goed, kritisch en bewust omgaan met bronnen op internet?. Zie ook het stukje De favoriete website van Carl Brüsewitz, verderop in de deze nieuwsbrief.

Het Forum als bezemkast

Terug

Hoe communiceren we binnen de vakcommunity? Vooral per mail, denk ik. De mailinglist wordt steeds meer gebruikt. Dat is dan ook heel makkelijk. Als adres type je in: list-nederlands@digischool.nl en je bericht bereikt nu al meer dan 750 mailadressen van docenten Nederlands. Maar: er zit een moderator tussen. Alle mails komen eerst bij de communitymanager en pas als deze met een reply het bericht accepteert, komt de mail ook echt bij alle leden aan. Wees maar blij, dat er een moderator is, want ook een mailinglist wordt gebruikt voor SPAM en andere rommel. Soms verwijs ik een bericht ook naar het forum, bijvoorbeeld als iemand een oproep doet voor materiaal en zelf (nog) niets aanbiedt. Maar: het forum wordt veel minder bekeken dan de mail! Dus protesteerde een communitylid tegen deze verwijzing naar ‘de bezemkast’. Ik heb dat eens bekeken en inderdaad…

 

Sinds 15 maart staat er een oproep van Gerard Klaassen, docent Nederlands aan het Christelijk Lyceum in Veenendaal over het delen van pta’s (Plan voor Toetsing en Afsluiting). 19 keer bekeken, 0,0 reacties. Op 30 maart heb ik het bericht naar de mailinglist gestuurd: na 31 minuten had Gerard al ‘bingo!’ een positieve reactie binnen. Ook met andere berichten gaat het zo.

 

Daarom heb ik wat vragen over het forum. Wie bekijkt het forum regelmatig? De communitymanager in ieder geval, want het forum wordt door allerlei duister volk wel bekeken en regelmatig moet ik verwijzingen naar pornosites, smakeloze grappen en grof taalgebruik verwijderen. Verder staan er nogal eens oproepen van leerlingen op: over onderwerpen voor presentaties en andere werkstukken. Functioneert het forum wel als communicatiemiddel? Zal ik het besloten maken? Ik denk hier al een poos over: misschien kan ik aan de hand van reacties van leden nu eens een beslissing nemen: mail de communitymanager.

Hyperteksten leren schrijven

Terug

Dat was ook zo’n succesvolle oproep aan de mailing list. Bij de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam is een onderzoek gestart naar het schrijven van hyperteksten in de Tweede Fase. De verwachting is, dat het schrijven van hyperteksten een positief effect heeft op de schrijfvaardigheid van de leerlingen, met name op hun planningsvaardigheden en hun domeinkennis. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Martine Braaksma onder supervisie van Gert Rijlaarsdam. Op hun oproep aan docenten Nederlands om mee te werken aan dit onderzoek reageerden 30 docenten. Heb je deze oproep gemist en wil je toch meer van dit onderzoek weten, neem dan contact op met Martine Braaksma (M.A.H.Braaksma@uva.nl), Instituut voor de Lerarenopleiding (Universiteit van Amsterdam). Je krijgt dan meer informatie toegestuurd.

Leesversneller en remedial teaching

Terug

De mailinglist wordt ook gebruikt om websites onder de aandacht te brengen. Bert Spitters, docent Nederlands aan het Mollercollege in Waalwijk en al jaren werkzaam als remedial teacher mailde over de website http://www.leesversneller.nl/ . Daar kun je gratis een programma downloaden, dat de techniek van het technisch lezen verbetert. Ook is er op deze website veel ander remediërend materiaal te vinden, vooral op het terrein van dyslexie.

Spelling: meld u aan!

Terug

Discussies op het internet hebben toch vaak resultaat. Al weer een tijd geleden kreeg ik van een communitylid te horen, dat er een fout in mijn introductiepagina stond. 'Meld u aan' zou ‘Meldt u aan’ moeten zijn. Ik heb dat toen braaf aangepast. Op de pagina die je in beeld krijgt als je 'Struikelblokken' aanklikt, schreef ook 'meldt u aan'. Maar nu kreeg ik van dit communitylid, die inmiddels prachtig materiaal heeft aangeleverd voor Struikelblokken en Zinsontleding het volgende bericht.

Een discussie elders op het net noopt mij toch tot dit mailtje naar jou.Het moet toch zijn 'meld u aan'.

Uitleg:

'Meld u aan' is gebiedende wijs en moet zonder t. U is een wederkerend voornaamwoord. Je kunt het vervangen door 'uzelf' (Vergelijk: "Loop even mee").

'Meldt u zich dan aan' is wel met een t want het is een beleefdheidsvorm. U is onderwerp en zich het wederkerend voornaamwoord. (Vergelijk: "Loopt u even mee").

 

Toch weer wat geleerd … en ik heb het op vijf pagina’s veranderd.

Examentijd

Terug

De examentijd komt snel naderbij. Kennisnet heeft weer een eigen examensite: http://www.kennisnet.nl/vo/examen/  Op 5 april a.s. Op 5 April organiseren het LAKS: Landelijk Aktie Komitee Scholieren en de NCRV in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) de dag van eindexamenkandidaat in Amsterdam, voor leerlingen en hun ouders, met workshops over onderwerpen zoals speedreading, geheugentechnieken, faalangst, examenwetgeving,
wat je het beste kan eten en drinken voor en tijdens je examens en het maken van samenvattingen. Voor meer informatie: zie http://www.digischool.nl/ne/community/dagvandeeindexamenkandidaat.htm

Uit het Vaklokaal Nederlands

Terug

 

Beeld, geluid en school!! Dat is deze maand de favoriete link in het vaklokaal Nederlands. Er is ook een nieuwe rubriek geopend: Kijk op Nederland

Hoe ziet Nederland er uit? Wat is typisch Nederlands? Hierin zie je steeds een ander gezicht van Nederland.

Het vaklokaal Nederlands is bedoeld voor leerlingen, daarom moeten docenten er regelmatig gaan kijken naar wat er te halen valt. Het vaklokaal wordt beheerd door Steven van der Steen Hij ontvangt graag commentaar, feedback en tips: mail steven@victrix.nl 

 

De favoriete website van …. Carl Brüsewitz

Terug

 

Onware verhalen waar toch veel mensen in geloven kunnen me enorm boeien. Omdat ik die belangstelling met mijn broer Geert deel, heb ik hem alweer enige tijd geleden het kostelijke boek Encyclopedie van misvattingen van Hans van Maanen cadeau gedaan. Een vergelijkbare spanning tussen waar en onwaar ervaar ik bij broodje-aapverhalen. Op http://www.broodjeaap.nl zijn meer dan 400 ‘urban legends’ verzameld, zoals ze ook wel heten. Behalve de verhalen zelf vind je er definities en ook kwissen, waarmee je kunt vaststellen hoe vaardig je bent in het onderscheiden van waar en onwaar.

Met internet voor steeds meer mensen binnen handbereik maken sommigen zich zorgen over de kritische zin van leerlingen. Omdat iedereen maar alles zonder redactionele selectie kan publiceren wordt het vermogen zin van onzin te onderscheiden steeds belangrijker. In uitwerkingen van studenten kom ik steeds vaker een verwijzing naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina als bron van informatie tegen. Gelukkig hebben goede studenten daarnaast ook nog andere bronnen geraadpleegd en de inhoud kritisch onderzocht.

Wikipedia is een encyclopedie op internet waar iedere bezoeker een bijdrage aan kan leveren. Herbert Blankesteijn wijdde er in NRC-Handelsblad van 19 februari 2005 een bespreking aan onder de veelzeggende titel ‘Wie het weet mag het schrijven’. Wikipedia vormde oorspronkelijk de kweekvijver van Nupedia, wat een gratis op internet te raadplegen encyclopedie had moeten worden, naar een idee van Larry Sanger uit maart 2000. Een redactie zou de kwaliteit van Nupedia bewaken. Wikipedia zou de bron zijn voor het ruwe materiaal aan ideeën en informatie. Nupedia is bij gebrek aan middelen ter ziele, terwijl Wikipedia over de gehele wereld in steeds meer talen groeit en groeit.

Naast (gematigde) voorstanders kent het concept ook critici, van wie oud-hoofdredacteur Robert McHenry van de Encyclopedia Brittannica misschien de bekendste is. De kwaliteit van de informatie wordt volgens de voorstanders met de tijd steeds beter omdat door de vrije uitwisseling van ideeën de artikelen in de Wikipedia steeds beter worden. Iedere volgende bewerker zet weer een stap naar de volmaakte informatie. Kwaadwillende bezoekers die bewust fouten aanbrengen, ontdekken tot hun verbazing dat die binnen korte tijd hersteld worden.

Tegenstanders zijn niet zeker van de spontane verbetering van de kwaliteit. McHenry citeert in een opiniestuk in NRC-Handelsblad van 24-12-2004 de Amerikaanse negentiende-eeuwse humorist Artemus Ward in wat McHenry ‘de kernachtigste formulering van het probleem’ noemt: “Het zijn niet zozeer de dingen die wij níet weten die ons in de problemen brengen: het zijn de dingen die wij wél weten, maar die gewoon niet kloppen”.
            In de Wikipedia hoef je je nooit te vervelen. Zin of onzin, dat zul je zelf moeten bepalen. In ieder geval is het ook een laagdrempelige publicatiemogelijkheid om te schrijven over iets wat je interesseert. Weer eens iets anders dan de schoolkrant of de website van de school. Er zijn vast leerlingen die zo geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp dat ze de moeite willen nemen om een artikel in de Wikipedia te herschrijven.

Oproep

Wie vult de rubriek: De favoriete website van …. In de nieuwsbrief van april? Aanmelden uiterlijk 20 april: w.h.weydema@efa.nl