Nieuwsbrief mei 2004

 

Dit is de tiende nieuwsbrief  van de vierde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 500 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Hebt u een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Het directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/communitynederlands. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands

 

Inhoud

 

Van Peer terecht

Lespakketten bij klassieke films

Kerndoelen vernieuwde onderbouw

NEDleren

Landelijke Studiedag Vakdidactiek Nederlands

Eindexamens

Redactieraad

Tot slot

Van Peer terecht

Terug

Sinds maart 2004 is er via de mailinglist van de community een uitwisseling over de didactiek van de spelling van de werkwoordsvormen. Er was ook een vraag:

Weet iemand in welke afleveringen van Levende Talen de artikelen van Van Peer zijn verschenen?”  Die vraag is nu beantwoord.

 

De bedoelde artikelen van Van Peer zijn verschenen in Levende Talen.

In 1987, nummers 417 en 418.

 

Met veel dank aan Pim Wolsink: wolsinkversnel@chello.nl  Pim zal ook resultaten van zijn onderzoek naar de didactiek van de werkwoordsvormen ter beschikking stellen aan de vakcommunity.

Hieruit blijkt wat een krachtig hulpmiddel zo’n community kan zijn: als je iets zoekt, is er uiteindelijk altijd iemand die je kan helpen!

Lespakketten bij klassieke films

Terug

Ook Martijn Nicolaas van de Stichting Lezen gebruikt de vakcommunity Nederlands om te communiceren. Hij stuurde deze maand een mail aan de mailinglist om de behoefte te peilen aan lespakketten bij klassieke films.  Hij kreeg 27 reacties, waar hij inhoudelijk veel aan had. Anderzijds vroeg hij zich af: 27, en er staan 538 docenten op de mailinglist? Dit is een algemeen verschijnsel: communitymanagers vinden  een respons van 10% een goede respons. 27 is minder dan 10% van 538, maar ik geef de voorkeur aan inhoudelijk relevante reacties, boven aantallen.

Kerndoelen vernieuwde onderbouw

Terug

In november vorig jaar heeft de taakgroep Vernieuwing Basisvorming nieuwe kerndoelen voor de vernieuwde onderbouw gepubliceerd. Ze zijn te vinden op http://www.vernieuwingbasisvorming.nl/

In juni komt het definitieve voorstel, maar bij de Stichting Lezen maakt men zich zorgen over de positie van het onderdeel literatuur. Bij het vak Nederlands is er een kerndoel over literatuur overgebleven maar bij het vakgebied 'Kunst en cultuur' komen alle kunstdisciplines behalve literatuur voor. In de bovenbouw is literatuur wel een onderdeel van CKV1. Er zijn vast collega’s in de community, die naast Nederlands ook CKV geven. Wat vinden zij van deze ontwikkeling? Graag reacties naar mij: W.H.Weydema@efa.nl, of nog beter: naar de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl

NEDleren

Terug

In de nieuwsbrief van april stond een stukje over de Miniconferentie over Elektronische Leeromgevingen bij het Schoolvak Nederlands. Daar werd besloten in de vakcommunity een Open Digitale Werkplaats te creëren: NEDleren, waar in Pierre Satijn zal laten zien hoe je lesmateriaal maakt voor elektronische leeromgevingen. Een eerste begin is gemaakt: zie http://www.digischool.nl/ne/community/Ned_leren.htm. Nog voor de zomervakantie hoopt Pierre iets te kunnen laten zien van het ontwerpen van een module voor Nederlands te gebruiken in havo-4. Het volledige verslag van de miniconferentie is beschikbaar in de vakcommunity Nederlands.

Landelijke Studiedag Vakdidactiek Nederlands

Terug

De 1e graads lerarenopleidingen in Nederland verzorgden ook dit jaar weer een landelijke studiedag Vakdidactiek Nederlands voor DIO’s: docenten in opleiding. De studiedag werd gehouden op maandag 10 mei, in Utrecht en er kwamen zo’n 60 studenten op af. Uiteraard werden de studenten opgeroepen zich als lid aan te melden bij de vakcommunity Nederlands. Peter Wessels van Kennisnet hield een korte presentatie over de ontwikkelingen in de vakcommunity en: de borrel aan het eind van de studiedag werd gesponsord door de vakcommunity Nederlands. Een kort verslag van de presentatie over de vakcommunity is te lezen op http://www.digischool.nl/ne/community/studiedagen_en_conferenties.htm

Eindexamens

Terug

Als u deze nieuwsbrief leest, doet u dat misschien als afwisseling met het correctiewerk van de eindexamens. Een reminder: u weet toch dat

·         op Kennisnet de eindexamens op de voet gevolgd worden? Opgave kwijt, correctievoorschrift niet bij de hand? Kijk op http://www.kennisnet.nl/vo/examen/vwo/opgaven_en_antwoorden/ne.html

http://www.kennisnet.nl/vo/examen/vmbo/opgaven_en_antwoorden/index.html

http://www.kennisnet.nl/vo/examen/havo/opgaven_en_antwoorden/ne.html

·         Kennisnet het zeer op prijs stelt, als u uw mening geeft over de eindexamenopgaven? 831 scholieren deden dat al …., maar dan als klacht …. Mail Karin van Bakel

 

Redactieraad

Terug

De redactieraad van de vakcommunity Nederlands is op 26 mei in Utrecht bij elkaar geweest. Er is gesproken over de rol van de vakcommunity in de ontwikkelingen binnen digitale didactiek en het Nieuwe leren en over de openbaarheid van de ledenlijst. De communitymanager kreeg het advies contact te zoeken met experimenteerscholen.  Over de openbaarheid van de ledenlijst  hebben we nog niet echt een mening. Wel blijkt dat externen de lijst gebruiken om mailings te versturen. Het gebruik van de mailinglist levert (nog) geen problemen op: elke mail komt eerst bij de communitymanager en die bekijkt of de mail doorgestuurd moet worden of juist niet. De gezamenlijke communitymanagers zullen in juni weer praten over de openbaarheid van de ledenlijst. Als er geen algemeen besluit komt zal ik de communityleden raadplegen.

De bijeenkomst van de redactieraad vond plaats in een feestelijke context: overleg gaat toch altijd het beste in het kader van een etentje: zie http://www.digischool.nl/ne/community/redactieraad.htm

Tot slot

Tot slot nog een leuke website: wat is er nu leuker dan Nederlands leren met Suske en Wiske? Zie http://www.taalvaardigheden.nl/

 

Terug