Nieuwsbrief mei 2006

Dit is de negende nieuwsbrief  van de zesde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief verschijnt elke maand en wordt gepubliceerd op de website van de vakcommunity Nederlands: http://www.digischool.nl/communitynederlands.

Leden van de vakcommunity krijgen per mail bericht als er de nieuwsbrief gepubliceerd is. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Heb je een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl.  Verzoeken en oproepen kunnen gepubliceerd worden op het forum van de vakcommunity. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands .

Inhoud

Studiebijeenkomsten ‘De geactualiseerde spelling’

Lezen: een nieuw tijdschrift over leesbevordering en literatuureducatie

Literatuureducatie en CKV1

Anne Frank

Nieuw in de leermiddelendatabase

Woordenschat

Informatiezoekgedrag van scholieren

Het huis van mijn grootmoeder

Kennislink

Tentoonstelling over spreekwoorden

Nederlands wordt digitaal

Leren Online taaltrainingen nu ook in ELO-versies

Oproep op het forum

Verslagen examenbesprekingen

 

Studiebijeenkomsten ‘De geactualiseerde spelling’

Terug

Het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen organiseert in samenwerking met de Nederlandse Taalunie drie studiebijeenkomsten. Medewerkers van de Taalunie zullen daar antwoord geven op vragen als: wat verandert er nu werkelijk in de geactualiseerde spelling (die vanaf 1 augustus van kracht zal zijn!), wat zijn de redenen achter die aanvullingen en wijzigingen en hoe kun je als docent die nieuwe regels het beste in het klaslokaal aan de orde stellen?

De bijeenkomsten zijn op:

·         Donderdag 8 juni in Zwolle

·         Dinsdag 13 juni in Utrecht

·         Dinsdag 20 juni in Den Bosch

Tijd: 15.00-18.00 uur. Na afloop wordt u een eenvoudige broodmaaltijd aangeboden. Meer informatie

Lezen: een nieuw tijdschrift over leesbevordering en literatuureducatie

Terug

De Stichting lezen presenteerde deze maand een nieuw tijdschrift over leesbevordering en literatuureducatie: Lezen. Dit tijdschrift gaat een keer per kwartaal verschijnen, in een oplage van 25.000 en wordt gratis verspreid onder professionals die werken met kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Het eerste nummer bevat onder meer een impressie van een Amerikaanse expositie over het werk van Nederlandse illustratoren, een verslag van een debat over jeugdboekenthema’s, een gesprek met kinderboekenrecensenten, het leeslogboek van Edward van de Vendel, een uitgebreid artikel over Wim Hofman en een overzicht van Nederlandse voetbalboeken voor de jeugd.

Je kunt Lezen gratis ontvangen, als je je aanmeldt via de website: www.lezen.nl.

Literatuureducatie en CKV1

Terug

Stichting Lezen heeft dit jaar het project Versterking relatie literatuureducatie en CKV1 opgezet. Op 22 juni worden de resultaten van dit project op feestelijke wijze in Utrecht gepresenteerd. Als je er bij wilt zijn, stuur dan even een berichtje naar de Projectcoördinator: Marja Käss, telefoon: 0317 315718

e-mail: kass08@xs4all.nl

Ook voor het nieuwe schooljaar is Stichting Lezen op zoek naar voorbeeldscholen

voor dit project. Informatie bij Martijn Nicolaas (mnicolaas@lezen.nl) en Christiaan van Willenswaard (cvanwillenswaard@lezen.nl), beiden bereikbaar onder tel.nr. 020- 6230566.

Anne Frank

Terug

Onderstaand bericht werd ingestuurd door Karin Laarakker, onderzoekster bij de Anne Frank stichting.

Het dagboek van Anne Frank (in Nederland uitgegeven onder de titel Het Achterhuis) een van de bekendste boeken ter wereld. Het is in bijna zeventig talen vertaald en er zijn miljoenen exemplaren van verkocht. Toch is er weinig bekend over hoe vaak het nu eigenlijk wordt gelezen, door wie, in welke context, en wat lezers ervan vinden. Ook is niet helder wat precies de positie in het onderwijs is. Daarom is de Anne Frank Stichting  benieuwd naar uw ervaringen met Het Achterhuis. Behandelt u het in de klas? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? En hoe reageren leerlingen op het boek?

We willen u vragen mee te doen aan onze online enquête. Dit zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. Als blijk van dank sturen wij iedere twintigste deelnemer twee toegangskaarten voor het Anne Frank Huis toe. Voor alle duidelijkheid: het is niet noodzakelijk dat u het dagboek zelf gelezen heeft, of er iets mee doet in uw lessen. Geluiden uit alle hoeken zijn welkom!

U kunt hier rechtstreeks doorklikken naar de vragenlijst.

Nieuw in de leermiddelendatabase

Terug

Zelf lesmateriaal maken kost veel tijd, maar het is ook erg leuk om te doen - en minstens zo leuk is het om dit met elkaar te delen. Daarvoor is er de leermiddelendatabase van de digischool.

We mochten weer een aantal nieuwe inzendingen in de leermiddelendatabase begroeten de laatste weken! Hartelijk dank! Inmiddels hebben we 14 bijdragen in de database staan.

 

Leonie Reijers publiceerde een Leerlijn Mondelinge Taalvaardigheid met lessuggesties voor de onderbouw van het VO. Het onderwerp is reclame. Er zitten werkvormen bij die gebaseerd zijn op het samenwerkend leren van Ebbens. Daarnaast bevat dit document ook werkbladen die je zo in de praktijk kunt toepassen of aanpassen.

Brenda Groenendaal publiceerde Toetsen werkwoordspelling voor vwo-5: alle werkwoordsvormen door elkaar. Deze toetsen komen helemaal uit Curacao …

Ontdek zelf hoe gemakkelijk het werkt om iets toe te voegen aan de database. Draag ook een steentje bij aan de community (je profiteert er toch ook van?). Ga naar http://leermiddel.digischool.nl en klik op "Leermiddel insturen". Vijf minuten later ben je klaar.

Woordenschat

Terug

Via de mailinglist werd deze maand veel informatie uitgewisseld over woordenschat en woordenlijsten. In het onderwijs aan anderstaligen, in het vmbo en in het praktijkonderwijs is duidelijk behoefte aan het uitbreiden van de woordenschat. Ik herhaal hier een paar suggesties.

www.rozenstraat.wrts.nl

José Vermeulen- Nauta van de RSG Lingecollege, locatie Rozenstraat, heeft daar woordenlijsten ingevoerd die staan in de methode PrOmotie : deel basiswoordenschat. Deze methode wordt gebruikt op het praktijkonderwijs,maar er zijn delen die zeker ook geschikt zijn voor 2e taal verwerving op een vmbo. http://www.wrts.nl/   is het overhoorprogramma van de digischool. Het programma is gratis: je hoeft je alleen maar even aan te melden met je mailadres en een wachtwoord dat je zelf bedenkt. Er staat al heel veel materiaal in, ook voor Nederlands.

www.woordenweb.nl 

Op deze website kunnen leerlingen op een uitdagende en erg leuke, speelse manier oefenen met ruim duizend schooltaalwoorden. Dit zijn alle woorden uit het Posterproject voor groep 7 en 8 bao en klas 1 en 2 vo en een groot aantal vaktaalwoorden. De website bevat ook een demo waarin je alle onderdelen kunt bekijken. Dit meldde Marlies Kamp van de CED-groep Rotterdam: www.cedgroep.nl

http://www.hennyjellema.nl/taal/posterproject/voorbladpw.htm   

Henny Jellema geeft les in een ISK-klas  van de Lieven de Keyschool van Haarlem. Zij bracht het posterproject onder de aandacht. Het Posterproject houdt heel in dat er elke week een nieuwe poster in de klas komt te hangen met 10 ( of 6, er is een eenvoudige versie )  schooltaalwoorden en een verklarende betekenis. De leerlingen hebben een boekje/schrift waarin ze elke poster bijhouden. Op haar website maakt Henny er digitale oefeningen met in Hot Potatoes bij.
http://www.hennyjellema.nl/praktijkvakken/voorbladpraktijkvakken.htm
 
Hier vind je materiaal voor het praktijkonderwijs. Docenten in het praktijkonderwijs constateren vaak, dat leerlingen veel te weinig woordenschat hebben met betrekking tot het vakgebied en ze kunnen hun taak niet overzien. Daarom maakte Henny lessen series, waarin leerlingen eerst woordenschat en acties leren benoemen en dan  aanleren hoe de stappen van een taak elkaar opvolgen, bijvoorbeeld bij het bakken van een pizza: http://www.hennyjellema.nl/praktijkvakken/pizza/voorbladpizza.htm

Informatiezoekgedrag van scholieren

Terug

In maart 2006 hebben ruim 500 scholieren in het voortgezet onderwijs meegedaan aan een onderzoek van Malmberg naar hun informatie-zoekgedrag op internet. De resultaten haalden ook de landelijke pers.

Als het om het zoeken van informatie gaat, gebruiken scholieren in de eerste plaats internet.

Bij het zoeken naar informatie op internet lopen scholieren vaak tegen problemen aan:

Er valt dus nog een hoop te leren. En: misschien moeten docenten hun leerlingen meer op Davindi wijzen: de zoekmachine voor het onderwijs!

Het huis van mijn grootmoeder

Terug

Het Huis van mijn Grootmoeder is een internetproject dat herinneringen aan grootmoeders ophaalt en die als een verhaal laat vertellen. Dit verhaal wordt via het internet op de database van Het Huis van mijn Grootmoeder geplaatst. Het Huis is een onderwijsproject dat zich niet alleen op taal richt, maar ook op interactie. In de klas worden de verhalen eerst aan elkaar verteld voordat ze op het internet worden geplaatst. Deelnemers leren elkaar beter kennen en komen veel te weten over de achtergronden van elkaar.

De belangrijkste doelen van het project liggen op het vlak van:

  1. taalverwerving en taalontwikkeling. Deelnemers gaan op diverse niveaus (be)geleid van gesproken taal naar tamelijk ingewikkelde persoonlijke schrijfproducten.
  2. interculturele en maatschappelijke ontmoetingen
  3. het ‘herschrijven’ van de contemporaine geschiedenis. De orale geschiedenis van de grootmoeders is nooit opgetekend, maar maakt wel deel van de Nederlandse cultuur.

Voor meer informatie: zie www.grootmoeders.nl

Kennislink

Terug

Het vakgebied Taalwetenschappen op Kennislink.nl begint al aardig gevuld te raken met Dossiers, artikelen en specials over o.a. streektaal, kindertaal, taalproefjes en nog veel meer. Kennislink heeft als doel wetenschappelijke informatie toegankelijk te maken voor een breed publiek. Vooral scholieren behoren tot de doelgroep. Het is zeer de moeite waard er eens te gaan kijken.

Tentoonstelling over spreekwoorden

Terug

In het Noordbrabants Museum in Den Bosch vindt tot 3 september 2006 een tentoonstelling plaats over spreekwoorden en zegswijzen, niet alleen zoals ze worden aangetroffen in boeken, maar ook zoals ze voorkomen in het werk van beroemde kunstenaars, in gebouwen en op gebruiksvoorwerpen. De expositie is getiteld 'Spreken is zilver, kijken is goud'. Meer informatie: http://www.noordbrabantsmuseum.nl/   

Nederlands wordt digitaal

Terug

Dat is de titel van de scriptie waarmee Irene de Valk afstudeerde als docent Nederlands aan de Educatieve Hogeschool van Amsterdam.

Deze afstudeerscriptie gaat over ict in het onderwijs en hoe en waarom dat toegepast wordt in het schoolvak Nederlands. Ook heb ik digitale toetsing betrokken bij dit onderzoek.

Computerondersteunend onderwijs wordt ook wel e-learning genoemd:  leren met internet, teleleren en on-line leren. Kenmerkend voor deze manier van leren is dat er elektronische hulpmiddelen gebruikt worden, zowel voor de organisatie van het leren als voor het leerproces zelf. Een elektronische leeromgeving (elo) ondersteunt de leeromgeving van een cursist met behulp van informatie en communicatie technologie (ict).

Toepassingen van ict in het vak Nederlands kunnen zijn: elektronisch discussiëren, het maken van webkwesties en oefeningen in schrijfvaardigheid, grammatica en spelling.

Een andere vorm van ict in het onderwijs is digitaal toetsen.

Wat is digitaal toetsen, wanneer gebruik je het, wat zijn de voor- en nadelen en hoe ontwerp je een digitale toets voor het vak Nederlands?

Een van de aanbeveling is dat docenten Nederlands die ict gebruiken in hun lessen zich verenigen om de beschikbare middelen te inventariseren, samen te voegen en te delen, zowel op het gebied van oefeningen als digitale toetsen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dit te organiseren via de vakcommunity Nederlands van  www.digischool.nl.

De inventarisatie zou vervolgens in een apart vak in de lerarenopleidingen ingezet moeten worden om nieuwe cursisten vertrouwd te maken met ict- middelen in hun vakgebied. Dit sluit aan bij het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (15 mei 2006)  dat concludeert “dat ict op de lerarenopleidingen te vrijblijvend is”.

De scriptie is als Word document te down loaden op http://www.digischool.nl/ne/community/Nederlands_wordt_digitaal.htm

Leren Online taaltrainingen nu ook in ELO-versies

Terug

Het cursusmateriaal van LEREN ONLINE wordt nu ook aangeboden in een versie die kan worden ingepast in een elektronische leeromgeving. Dit maakt het o.a. voor docenten makkelijker de vorderingen en resultaten van hun leerlingen te volgen.

De ‘web based’ taaltrainingen zijn inmiddels operationeel binnen de leeromgevingen Fronter en N@Tschool!. Op de demosites van deze ELO’s kan het materiaal worden bekeken. Scholen die over één van deze platforms beschikken, kunnen voor intern gebruik een pakketje met demolessen downloaden vanaf de LEREN ONLINE website: http://www.lerenonline.nl/

Voor scholen die nog niet over een elektronische leeromgeving beschikken, biedt leermiddelenleverancier Van Dijk Educatie met hun Learn4Life platform een totaaloplossing voor de hosting, distributie, facturering en het applicatiebeheer van digitale leermiddelen in combinatie met een elektronische leeromgeving. Langs deze weg kan ook toegang tot het volledige LEREN ONLINE cursusaanbod worden verkregen. Voor nadere informatieinfo@lerenonline.nl

 

Oproep op het forum

Terug

Op het forum staat een sympathieke oproep: wie helpt?

 

Wij zijn Tom Streefkerk en Madeleine Winkeler, studenten aan de lerarenopleiding Nederlands te Nijmegen. In het kader van onze afstudeerscriptie verspreiden wij een enquête. Ons onderzoek heeft betrekking op het grammaticaonderwijs met als einddoel het aanbieden van grammatica op betekenisvolle manieren. Via deze enquête willen we onderzoeken wat de visie is van onderbouw docenten op het grammatica onderwijs . De enquête bestaat uit 2 pagina’s en zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. U kunt de enquête downloaden als u op de volgende link drukt: http://rapidshare.de/files/20055792/Enquete_TDW.doc.html Het downloaden is gratis en neemt slechts dertig seconden in beslag. U helpt ons er gigantische mee. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Verslagen examenbesprekingen

Terug

Op 23 en 24 mei organiseerde het Sectiebestuur Nederlands van Levende Talen de besprekingen van het Centraal Examen Nederlands voor havo en vwo. De verslagen van deze besprekingen zijn gepubliceerd in de vakcommunity Nederlands: zie http://www.digischool.nl/ne/community/examenbesprekingen_2006_verslagen.htm

 

 

 

Willy Weijdema, manager van de vakcommunity Nederlands http://www.digischool.nl/communitynederlands