Nieuwsbrief november 2005

 

Dit is de derde nieuwsbrief  van de zesde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 900 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Heb je een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Het directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/communitynederlands. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands .

Inhoud

Een echte community

Conferenties en studiedagen

Expert op afstand

Paddenstoel en pierenbad

Neerlandistiek.nl

Oproepen: wie doet er mee?

Woordjes overhoren

Tot slot

 

 

Een echte community

Terug

Op de 15e I & I conferentie in Lunteren hield ik een presentatie over Digitale Communities voor docenten: ontwikkelingen in vijf jaar. Daarin betoogde ik, dat in een echte community kennis en ervaringen worden gedeeld. De leden geven elkaar tips, stellen lesmateriaal ter beschikking en reageren op het lesmateriaal van anderen. Gebeurt dat ook in de vakcommunity Nederlands? Ja: op oproepen via de mailinglist wordt vrijwel altijd gereageerd; er is een aardige verzameling lesmateriaal die elk lid kan downloaden, maar: reageren op dat materiaal, dat gaat nog moeizaam. Begin november gebeurde dat wel.

Bij het lesmateriaal staan al enige tijd Word documenten met instructies voor schrijfvaardigheid in de bovenbouw van Paul de Jong, docent Nederlands bij Porta Mosana in Maastricht. Thijs van Tongeren, docent Nederlands aan De Amsterdamsche school, meldde begin van deze maand dat hij een inleiding had geschreven over schrijfvaardigheid voor havo 5, en daarbij gedeeltes had overgenomen uit het materiaal over 'stijl' van Paul de Jong. Thijs stelde zijn materiaal ook ter beschikking aan de community. Paul vond dit een uitstekend initiatief en beide documenten staan nu boven aan de lijst met lesmateriaal.

Zo hoort het in een community! Iemand stuurt iets in, een communitylid gebruikt het, bewerkt het en stelt het weer ter beschikking aan de community. Zo kunnen we als community samen goed en bruikbaar lesmateriaal produceren. Ik hoop dat meer communityleden dit gaan doen. Stuur me je materiaal: origineel materiaal, of een bewerking van materiaal dat gepubliceerd is in de community. Denk niet dat jouw lesmateriaal minder is dan wat jij ophaalt van de site. Er zijn altijd collega's die er iets aan jouw werk kunnen hebben. Hoe groter de keus, hoe beter! Ik kan er een kleinigheid tegenover stellen: er is weer geld voor boekenbonnen.

Overigens: er komt een geavanceerder hulpmiddel voor het zoeken en publiceren van lesmateriaal: een echte leermiddelendatabase. Maar daarover in de volgende Nieuwsbrief meer.

Conferenties en studiedagen

Terug

November is de conferentiemaand, maar in het nieuwe jaar zijn er ook weer interessante bijeenkomsten.

19 januari 2006

Conferentie Taal Actief

Landelijke conferentie over taalonderwijs Nederlands en moderne vreemde talen in Ede

Meer informatie op de

website van het APS

18 maart 2006

Good Practice Day Talen 2006 in Leiden

 

Voor een voorlopig aanbod van workshops voor docenten Nederlands: zie GPD Talen 2006

 

Meer actualiteiten en aanbod van trainingen vind je in de Agenda van de vakcommunity.

Expert op afstand

Terug

Op 10 november sprak Wim de Bie (van 14:00 tot 15:00 uur) via een videoconferentie met een aantal scholieren over nieuwe en oude media. Hij zei een aantal behartenswaardige dingen, zoals:

·         geluid is indringender  dan beeld;

·         in het onderwijs moet aandacht besteed worden aan nieuwe media, vooral omdat mensen steeds meer zelf gaan produceren.

Hij kijkt met plezier terug op zijn middelbare schooltijd op de Daltonschool in Den Haag. Hij waardeerde daar vooral de vrijheid en het zelfstandig werken: is dit een bijdrage aan de discussie over Het Nieuwe Leren?  Hij is er vooral trots op, dat hij samen met Kees van Kooten nieuwe woorden heeft bedacht, die nu echt in het woordenboek staan, zoals: doemdenken, regelneef, oudere jongere.

Heb je de uitzending gemist? Geen probleem: de sessie is nog steeds te bekijken zijn op Expert op afstand.

Paddenstoel en pierenbad

Terug

Eigenlijk interesseert het me niet zoveel: de spellingverandering en het nieuwe Groene Boekje, maar wij als docenten Nederlands moeten er wel aandacht aan besteden. Hier een paar bronnen:

http://woordenlijst.org/ Hier kun je de juiste spelling opzoeken: je hoeft dus geen nieuw Groen Boekje aan te schaffen. En inderdaad: paddestoel en pierebad staan er niet (meer) in.

www.onzetaal.nl/advies Hier vind je alles over de nieuwe spelling, en je kunt je ook alvast voorbereiden op het Groot Dictee der Nederlandse taal, dat wordt uitgezonden op maandag 19 december 2005, maar: dan geldt het Groene Boekje van 1995 nog ….

Heb je behoefte aan lekker somber te zijn over de taalverloedering, lees dan:

"Staan wij voor een taalkundige afgrond?" Verzuchting van Volkskrantjournalist Bas van Kleef op een tekstnetsymposium in november: meer informatie.

Neerlandistiek.nl

Terug

Heb je behoefte aan echte, degelijke wetenschappelijke artikelen over onderzoek op het terrein van de Neerlandistiek? Kijk dan regelmatig op http://www.neerlandistiek.nl/ Deze maand werd er gepubliceerd over de distributie van interjecties en over 'De begin- en slotformules in Utrechtse oorkonden uit de dertiende en veertiende eeuw’. Alle artikelen in Neerlandistiek.nl zijn vrij toegankelijk te bezoeken.

Oproepen: wie doet er mee?

Terug

Via de mailinglist komen veel oproepen binnen om aan iets mee te doen: wedstrijden, onderzoeken e.d.. Ik geef hieronder de oproepen van deze maand.

 

Expose your talent: videowedstrijd voor het voortgezet onderwijs: www.exposeyourtalent.nl

ThinkQuest: de landelijke webstrijd waarbij teams een eigen educatieve website maken:  http://www.thinkquest.nl/

LaP: De Leraar als Persoon: een zelf-assessment-instrument in ontwikkeling bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit Nederland: http://portal.rdmc.ou.nl/lap/ 

Woordjes overhoren

Terug

Belangstelling voor een programma om woordjes te overhoren? Of vind je dit een activiteit die meer bij de collega’s Engels, Frans en Duits past? Digischool heeft een heel handig gratis online programma maakt om woordjes te overhoren. Je kunt er ook taalspelletjes mee maken, zoals puzzels en reactiespelen. De leerlingen kunnen zelf de woorden invoeren. Kijk op http://www.wrts.nl

Tot slot

En nu moeten we Sinterklaas gedichten gaan maken. Hulp nodig? Kijk op http://www.rijmhulp.nl/

Terug

 

 

Willy Weijdema

communitymanager van de vakcommunity Nederlands