Nieuwsbrief oktober 2004

 

Dit is de tweede nieuwsbrief  van de vijfde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 550 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Hebt u een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Het directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/communitynederlands. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands

 

Inhoud

 

Nog een nieuwsbrief?

Opheffing VON

Landelijke Vereniging van Neerlandici

Samenwerken met andere vakken

Bulkboek Dag van het Literatuuronderwijs

Open Boek

Onderzoek naar schrijfvaardigheidsbeoordeling

Poëzie in Beweging

Studiedag creatief schrijven

Specialisatie jeugdliteratuur

Studiedagen en conferenties

 

Nog een nieuwsbrief?

Terug

Alweer een jaar, sinds september 2003, staat de Schooltv-Beeldbank online: een database vol educatieve videofragmenten. U kunt er op allerlei manieren in zoeken: per vak, doelgroep en thema. Er is nu ook een nieuwsbrief, waarin u op de hoogte gehouden wordt van de nieuwste ontwikkelingen rond de beeldbank. U kunt zich aanmelden via deze link. Daar vindt u ook een overzicht van reeds verzonden nieuwsbrieven. Het adres van de Schooltv-Beeldbank is: http://beeldbank.schooltv.nl

Opheffing VON

Terug

Op zaterdag, 25 september 2004 heeft de VON, de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands zichzelf opgeheven. Het tijdschrift Moer zal niet meer verschijnen. Er is besloten dat het geld dat nog in de kas zit, besteed gaat worden aan het digitaliseren van alle jaargangen van Moer. Dit bestand zal uiteraard een plek krijgen in de vakcommunity Nederlands. Wilt u er nu al meer over weten, neem dan contact op met Hans Goosen.


Landelijke Vereniging van Neerlandici

Terug

De Landelijke Vereniging van Neerlandici, de LVVN, is een heel ander soort vereniging dan de VON was. De LVVN is bezig met allerlei acties ten behoeve van het Schoolvak Nederlands. Op 15 september j.l. toonde essayist Cyrille Offermans zich in een lezing over het Schoolvak Nederlands een bevlogen en betrokken docent Nederlands die binnen (en ook buiten) het schoollokaal, tekenen ziet van een vergaande maatschappelijke neerwaartse spiraal die zich op tal van terreinen manifesteert. Wat daaraan te doen binnen het onderwijs was vervolgens onderwerp van de - evenzeer betrokken – discussie.
Het bestuur van de LVVN is momenteel bezig met verschillende vervolgen op de Schoolvak
Nederlands-acties. Meer hierover wordt op de website bekendgemaakt: sectie "Schoolvak
Nederlands”.  Het adres van de website is: http://www.lvvn.nl

Samenwerken met andere vakken

Terug

Er wordt toch wel heel verschillend gedacht over het vak Nederlands. De een maakt zich druk over de teloorgang van het vak, de ander zoekt juist aansluiting bij andere vakken. Er staat op de startpagina van de vakcommunity Nederlands nu een kopje: Ondernemerschap & onderwijs en daaronder een link naar de website van de vakcommunity Economie. De link gaat naar een aparte rubriek van Hans Kliphuis, docent Economie en Nederlands in het beroepsonderwijs. Hij ziet Nederlands steeds meer een communicatievak worden, waarbij de communicatievaardigheden, naast het foutloos kunnen spellen en literatuur, erg belangrijk zijn. In zijn lessen Nederlands maken leerlingen bijvoorbeeld flyers, met veel plaatjes en andere visuele decoraties, waarin ze hun woonplaats promoten. Doen uw leerlingen dat ook? Zo ja, misschien wilt u wat voorbeelden insturen. Of vindt u het maken van flyers eigenlijk maar niks? Stuur dan ook een reactie op: dan kan er mogelijk een aardige discussie ontstaan. Mail de communitymanager.
 

Bulkboek Dag van het Literatuuronderwijs

Terug

"Ik wil gelezen worden - maar hoe?"

Dit is het motto van de Bulkboek Dag van het Literatuuronderwijs. In 2002 werd, na een enquête onder de leden van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde, Multatuli uitgeroepen tot de belangrijkste schrijver uit de Nederlandse literatuur. Zijn beroemdste boek, "Max Havelaar" (1860), werd verkozen tot het belangrijkste klassieke boek.Wat gebeurt er met dit boek in het onderwijs?

Het programma bevat o.m. een interview met Multatuli door Marita Mathijsen, en een interview met Geert Mak, over vertellen, lezen en schrijven over geschiedenis.

Wanneer? vrijdag 5 november
Waar? De Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam
Voor meer informatie: zie http://www.bulkboek.net/dlo/

Open Boek

Terug

Wilt u weten wat uw collega's van de gangbare lesmethoden voor het schoolvak Nederlands vinden? Ga dan naar de Keuzegids op www.openboek.nl en vul bij zowel inlognaam als wachtwoord "docent" in. Deze maand heeft iedereen onbeperkt toegang! Heb u uw ervaringen met uw lesmethode al gedeeld? Dat kan op http://www.openboek.nl/keuzegids/vakken.php?enquete=1

Onderzoek naar schrijfvaardigheidsbeoordeling

Terug

En als u toch bezig bent met on line enquêtes: help dan meteen een student Nederlands. Sytse Wilman is 5e jaars student Nederlands (educatieve master) aan de Rijksuniversiteit Groningen is bezig met een onderzoek naar schrijfvaardigheidsbeoordeling. Hij heeft een enquête on line gezet en is u zeer dankbaar als u deze wilt invullen. Klik op deze link.

Poëzie in Beweging

Terug

Er is weer een interessante website met betrekking tot poëzie on line gezet. Zoals de naam al zegt: er beweegt van alles:

·         een limerick die door elkaar is gegooid en waarvan de dichtregels in de correcte volgorde moeten worden gesleept,

·         achttien vissengedichten in een vrolijk aquarium, die verschillende aspecten van het vissenbestaan uitdrukken,

·         gedichten die in beweging worden gezet door Flash-movies,

·         een interactieve literaire quiz en een Poëzie Trivia Quiz. Dit en nog meer kunt u vinden op http://www.poezie-in-beweging.nl/.

Studiedag creatief schrijven

Terug

Er valt meer te halen over de grens. Op zaterdag 11 december 2004 organiseert NCJ/Villa Kakelbont de studiedag creatief schrijven Van anders schrijven naar anders lezen in het Provinciehuis in Antwerpen. Op het programma staan o.a. de volgende workshops:

·         Journalistiek/ non-fictie schrijven met 12 +

·         Poëzie schrijven met 12 +

·         Toneel schrijven met 12 +

Voor meer informatie: zie de congresfolder.

Specialisatie jeugdliteratuur

Terug

Heeft jeugdliteratuur uw speciale interesse en wilt u daar wel wat meer mee doen? Kijk dan eens over de grens. De bibliotheekschool in Gent biedt een bijscholingcursus aan over werken met jongeren en boeken in bibliotheek en klas van 8 maandagen, te beginnen op 17 januari 2005.

Deze bijscholing biedt theoretische achtergronden over literatuur voor 12+ en tips om de bibliotheekcollectie uit te bouwen, maar ook praktische werkvormen met jeugdboeken en handvaten om (nog) beter om te gaan met jongeren. U ontmoet auteurs, uitgevers, leesbevorderaars en gemotiveerde collega's met wie het fijn discussiëren is en met wie u van gedachten kunt wisselen.  Meer informatie vindt u op de website

 

Studiedagen en conferenties

Terug

November is voor Neerlandici de drukste conferentiemaand. De belangrijkste evenementen staan hieronder, maar kijk ook in de vakcommunity in de agenda . En hebt u de Good Practice Day voor talendocenten in Leiden al in uw agenda genoteerd? Vrijdag 28 januari 2005! Ik hoop veel communityleden op deze studiedagen en conferenties te ontmoeten.

 

Vrijdag 5 november

Dag van het Literatuuronderwijs in De Doelen, Rotterdam.

Meer informatie op de website van Bulkboek

Zaterdag 6 november

Landelijke Studiedag van de Vereniging van Leraren in Levende Talen: "Met taal op reis. Hogeschool Domstad,Utrecht.

Meer informatie op de

website van Levende Talen

Vrijdag 19 en zaterdag 20 november

18e conferentie Het Schoolvak Nederlands in Antwerpen. 

Meer informatie op

de website van de HSN

Vrijdag 28 januari 2005

5e Good Practice Day Talen bij het ICLON in Leiden.

Meer informatie op de website van het ICLON