Nieuwsbrief oktober 2005

 

Dit is de tweede nieuwsbrief  van de zesde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 900 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Hebt u een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Het directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/communitynederlands. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands .

Inhoud

November: conferentiemaand

Videoconferentie met Wim de Bie

Leesbevordering in Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika.

Alles over taal

Young L&S

Einsteintjes

The Ledge

Kijk- en luisteronderwijs in het vmbo

Nieuw in het vaklokaal Nederlands

Boekrecensie: "Vaardigheden voor zelfstandig leren"

Tot slot: een interessante link

 

November: conferentiemaand

Terug

November is voor Neerlandici de drukste conferentiemaand: in de nieuwsbrief van oktober 2004 schreef ik dat ook al. De belangrijkste evenementen staan hieronder, maar kijk ook in de vakcommunity in de agenda.  Ik hoop veel communityleden op deze studiedagen en conferenties te ontmoeten.

 

Zaterdag 5  november

Grenzeloos leren, Landelijke studiedag Levende Talen in Utrecht

Meer informatie op de

website van Levende Talen

Vrijdag 19 en zaterdag 19 november

19e conferentie Het Schoolvak Nederlands in Rotterdam. 

Meer informatie op

de website van de HSN

Woensdag 23 en donderdag 24 november

15e I&I-conferentie in  Lunteren

Meer informatie op de website van I&I

Videoconferentie met Wim de Bie

Expert op afstand: sessie met Wim de Bie

Terug

Er zijn nog meer interseeante gebeurtenissen in de maand november. Op 10 november spreekt Wim de Bie (van 14:00 tot 15:00 uur) met een aantal scholieren via een videoconferentie. Deze sessie is in het kader van expert op afstand, een samenwerkingsproject van SURFnet en Kennisnet. De Bie zal vragen van scholieren beantwoorden over nieuwe en oude media. Als een van de eersten begon Wim met een weblog, een dagboekvorm online die de traditionele homepage aan het verdringen is: Weblog Wim de Bie
De sessie zal live te bekijken zijn op Expert op afstand.

Leesbevordering in Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika.

Terug

Ook in december zijn er activiteiten en die zijn zelfs grensoverschrijdend. Op 9 en 10 december 2005 organiseren de Zeeuwse Bibliotheek Middelburg en de Bibliotheekschool Gent een tweedaagse over leesbevordering in Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika. Concrete projecten uit de drie landen staan centraal.

Op 9 december buigen Jo Kloprogge, Thomas Van Der Walt en Marita De Sterck zich in de Zeeuwse Bibliotheek over haalbaarheid, betaalbaarheid en uitwisselbaarheid van projecten, over slaagkansen, kwaliteit en opbrengsten van leesbevordering. Sjannie Mes, Rune Buerman, Trui Galle, Norma Verheijen, Hannie Bruijnooge en Majo De Saedeleer stellen interessante projecten voor. Wim Hofman zorgt voor een ludieke afsluiter. Er is een informatiemarkt, met presentaties van o.a. Vereniging Openbare Bibliotheken, Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken, Stichting Lezen Nederland, Stichting Lezen Vlaanderen.

Op 10 december 2005 kiezen de deelnemers in de Bibliotheekschool van Gent voor een workshoplijn en krijgen ze presentaties en scenario’s van projecten uit Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika. Meer dan 20 sprekers uit het veld nemen in totaal 15 workshops voor hun rekening, van born to read tot literair café.

Het congres vindt plaats met de steun van de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland en met de steun van de Vlaamse Minister van Cultuur, Jeugd, Sport van Brussel: meer informatie

Alles over taal

Terug

De website alles over taal is de website van Thieme Meulenhoff en ondersteunt gebruikers van methodes als Kiliaan en Op Nieuw Niveau. Maar ook als u deze methoden niet gebruikt, kunt u er interessante informatie vinden, zoals extra leerlingenopdrachten, actueel lesmateriaal en deze maand informatie over de Nieuwe spelling 2005. In het docentendeel kunt u bij Taalnieuws een woordenlijst downloaden en een artikel van Jan van de Pol over de nieuwe spelling lezen.

Young L&S

Terug

Taal is belangrijk. Stichting Lezen & Schrijven wil dat jongeren dit inzien. Daarom is Young L&S opgericht. Young L&S zoekt jongeren die problemen hebben of hadden met lezen en schrijven. Ook zoeken ze jongeren die iets bijzonders doen met taal (bijvoorbeeld dichten of rappen). Hebt u zulke leerlingen in de klas, wijs ze dan eens op Young L&S. Young L&S praat over wat onder jongeren leeft en bedenkt manieren om aandacht te vragen voor het belang van taal bij jongeren: meer informatie

nieuwsbrief Opniveau: zie mailfolder vakcommunity

 

SLO-materiaal

Einsteintjes

Terug

Bent u zo’n docent Nederlands die er niet voor terug schrikt om buiten het eigen vakgebied te kijken en leerlingen met materiaal van andere vakgebieden te laten werken? Kijk dan eens op de website van de Stichting Histos. U vindt daar Acht Einsteintjes. Dat zijn ‘doordenkers’ die gaan over de wijze waarop bij het jonge kind de allereerste kiemen van de begrippen ontstaan die de basis vormen van Einsteins theorieën: ruimte, tijd en het besef dat iets dat is verdwenen, nog bestaat. De inhoud van deze doordenkers behoren dus duidelijk tot het vak Natuurkunde, maar ze bieden prachtige aanknopingspunten voor discussies en argumentaties. De doordenkers zijn ontworpen door Ewald Vervaet in het kader van de wetenschapsweek. Ze heten 'einsteintjes' omdat 2005 een Einsteinjaar is. Ewald Vervaet ontwierp vorig jaar in het kader van de taalweek zeven doordenkers op het terrein van taalverwerving: http://www.stichtinghistos.nl/taalweek.htm

The Ledge

Terug

Bent u zo’n docent Nederlands die er niet voor terug schrikt om Nederlandse literatuur te verbinden met literatuur uit andere landen, zodat je thematische verbanden kunt leggen? Dan bent u vast geïnteresseerd in de interactieve website The Ledge.  Op deze website worden lezers uitgenodigd om bij te dragen aan het groeiende web van boeken en boekbeschrijvingen. Men is op zoek naar suggesties voor invloeden op en van boeken, correcties en aanvullingen op beschrijvingen en boeken of schrijvers die, volgens u, onterecht niet vermeld zijn. Kijk rond op de site en voer noten in bij The Ledge Files. Alle 'noten van lezers' worden beoordeeld door de redactie en, wanneer mogelijk, toegevoegd aan de site.

U vindt op deze site ook Pieter Steinz' leesgids Lezen &ceteramet de schema’s die elke zaterdag in de NRC worden afgedrukt. The Ledge werkt ook samen met de NRC Leesclub.

Kijk- en luisteronderwijs in het vmbo

Terug

Bij de SLO is verschenen Kijk- en luisteronderwijs in het vmbo, samengesteld door Tiddo Ekens en Martien de Boer. Het is deel 39 in de reeks Studie en onderzoek binnen het project Nederlands VO. Het biedt een beschrijving van de praktijk en een advies voor een leerlijn. Voor meer informatie mail Ellie Kristens.

Nieuw in het vaklokaal Nederlands

Terug

Natuurlijk kijkt u regelmatig in het vaklokaal Nederlands om te zien wat daar voor uw leerlingen te halen valt. Hebben ze de intelligentietest al gedaan? En hebben ze de animaties van gedichten al bekeken? Voor op- of aanmerkingen over het vaklokaal Nederlands: mail de vaklokaalbeheerder Steven van der Steen.

Boekrecensie: "Vaardigheden voor zelfstandig leren"

Terug

In de pers verschijnen weer berichten dat het Studiehuis mislukt is, maar wij: docenten in de Tweede Fase, gaan rustig door met leerlingen meer zelfstandig te laten leren en verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen leerproces. Dat valt niet altijd mee en in deze ontwikkelingen is een rots om je even aan te klampen en bij te komen niet verkeerd. Dit boekje kan zo'n geestelijke rots zijn. De auteurs schrijven in een glasheldere stijl, vermijden onnodig jargon en bekijken de zaak verfrissend ondogmatisch. Stap voor stap brengen ze in kaart welke leervaardigheden leerlingen moeten beheersen om meer verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor het eigen leerproces. Wat houden die vaardigheden in? Hoe verwerf je ze? En wat zeggen wetenschappelijke onderzoeken over de effectiviteit van onderwijs in die vaardigheden? Kortom: Hoe kan ik als docent deze leervaardigheden bevorderen, zodanig, dat het zoden aan de dijk zet? Lees de complete recensie op:  http://www.digischool.nl/du/lehrer/rezensionen/vaardigheden-zelfstandig.php

Tot slot: een interessante link

Remedioom Nederlands

Remedioom is een computerprogramma dat taalzwakke leerlingen, onder wie dyslectische leerlingen, in de onderbouw van het voortgezet onderwijs helpt bij het leren lezen en spellen in een moderne vreemde taal. Het programma is met name gericht op leerlingen in het eerste leerjaar van de basisvorming (vmbo, havo en vwo) die moeite hebben met leren lezen en spellen van Engelse, Franse en Duitse woorden en vaak onverklaarbare fouten maken. Wegens het succes van Remedioom Engels, Duits en Frans, ontwikkelt CPS op dit moment ook een versie voor Nederlands. Het programma is bedoeld voor zowel dyslectische leerlingen als allochtone leerlingen die moeite hebben met spellen en technisch lezen. Voor de selectie van de woorden is gebruik gemaakt van het Basiswoordenboek Nederlands (de Kleijn & Nieuwborg, editie 2001). Op de website van het CPS vind je een uitgebreide beschrijving van het programma: www.cps.nl, tik als zoekwoord in: Remedioom Nederlands.

Terug

 

 

Willy Weijdema

communitymanager van de vakcommunity Nederlands