Nieuwsbrief augustus/september 2004

 

Dit is de eerste nieuwsbrief  van de vijfde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 550 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Hebt u een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Het directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/communitynederlands. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands

 

Inhoud

 

Begin schooljaar

Websites van scholen voor het vak Nederlands

NED-leren

Studiedagen en conferenties

IAIMTE-conferentie 2005

Mariken van Nieumeghen

Economie en Nederlands in het vmbo

Interessante websites

 

Begin schooljaar

Terug

Buiten is het herfst en het schooljaar is weer volop begonnen. Dat was eind augustus al te merken. Er kwam weer leven in de vakcommunity en  we hebben al veel oproepen ontvangen via de mailinglist om aan iets mee te doen. Hieronder een korte opsomming.

·         Meewerken aan een nieuwe methode voor Nederlands in het vmbo: inlichtingen bij  Nes van Hulzen, docent bij het ROC ASA in Amersfoort

·         Adviseren over het project Boek en film in de vernieuwde onderbouw bij de Stichting Lezen: inlichtingen bij  Martijn Nicolaas

·         Een spellingpakket van Leren Online uitproberen op school: inlichtingen bij  Hans Labrand

·         Een lezing bijwonen van Cyrille Offermans over de geruisloze verdwijning van het vak Nederlands. Die lezing werd 15 september gehouden in Utrecht.  Volgens mij bestaat het vak Nederlands nog steeds: op de 18e conferentie van de Het Schoolvak Nederlands zullen we dat kunnen ervaren: zie www.hetschoolvaknederlands.org

·          Een oproep aan docenten Nederlands werkzaam in het vmbo in de sector Zorg en Welzijn om de ZoWel-krant te gebruiken. Voor meer informatie: http://www.eenvoudigcommuniceren.nl/. Inlichtingen bij Yvonne Bruynen.

Het is uiterst plezierig dat op deze oproepen ook reacties komen: Leren Online had binnen een dag 10 aanmeldingen van scholen die het spellingpakket wilden uitproberen.

Ik voeg nog een oproep voor een activiteit toe.

·         Voer websites in in DAVINDI: http://davindi.kennisnet.nl . Iedereen kan adressen van websites invoeren. De bronnen worden op bruikbaarheid voor het onderwijs beoordeeld door leden van de vakcommunity, die daarvoor aangesteld zijn, zodat in DAVINDI  in principe alleen websites voorkomen die gebruikt kunnen worden in educatieve contexten. Als u een URL invoert die al in de database zit, meldt DAVINDI dit. Er zitten al veel websites in, maar er zouden vooral meer schoolsites voor het vak Nederlands in kunnen zitten. Heeft u of uw school een mooie, informatieve website voor het vak Nederlands, meld hem dan aan!

Websites van scholen voor het vak Nederlands

Terug

Een heel interessante website is www.guido.nl , de website van de Scholengemeenschap Guido de Brès. Als u doorklikt op Arnhem, Onderwijs, Vakken, Nederlands, komt u op de website van Bert Mollema, docent Nederlands en al vier jaar aan het experimenteren met een website voor het vak Nederlands. Hij wil graag weten wat de communityleden van zijn huidige website vinden, zodat  hij er verbeteringen in kan aanbrengen. Ook zoekt hij voorbeelden van andere schoolwebsites voor Nederlands, waar men bezig is een digitale methode te bouwen, want dat is eigenlijk zijn ambitie. Het mailadres is: bmollema@guido.nl

NED-leren

Terug

Wat betreft het NED-leren zijn ook weer nieuwe ontwikkelingen te melden. NED-leren is Nederlands leren in een elektronische leeromgeving. In de vakcommunity is een open digitale werkplaats, waarin te zien is hoe Pierre Satijn een module voor Nederlands ontwikkelt. De module Schrijfvaardigheid voor havo-4: Vreemdgaan met je zintuigen! Wordt nu gebruikt op het Elde College in Schijndel. Pierre zal regelmatig pagina’s uit deze module publiceren in de vakcommunity. Hij wil heel graag commentaar op zijn materiaal hebben. Deze maand kunt u bij de vakcommunity twee versies van zijn startpagina bekijken: zoek de verschillen! Commentaar graag naar Pierre Satijn en/of naar de hele community:

list-nederlands@digischool.nl

Studiedagen en conferenties

Terug

De maanden oktober en november zijn in Nederland de conferentiemaanden. U kunt wel elk weekend ergens heen … De belangrijkste evenementen staan hieronder, maar kijk ook in de vakcommunity in de agenda .

 

Vrijdag1 oktober

VVM-conferentie over leesprocessen in Antwerpen 

Meer informatie: mail ghislain.duchateau@pandora.be

Woensdag 6 oktober

SLO-studiedag over onderwijs aan (hoog)begaafde jongeren Hogeschool Domstad,Utrecht.

Meer informatie op de

website van de SLO

Zaterdag 6 november

Landelijke Studiedag van de Vereniging van Leraren in Levende Talen: "Met taal op reis. Hogeschool Domstad,Utrecht.

Meer informatie op de

website van Levende Talen

Vrijdag 19 en zaterdag 20 november

18e conferentie Het Schoolvak Nederlands in Antwerpen. 

Meer informatie op

de website van de HSN

IAIMTE-conferentie 2005

Terug

Wilt u ook eens naar een internationale conferentie? Ga dan naar de IAIMTE-conferentie, van 11 – 13 mei 2005 in de buurt van Toulouse in Frankrijk. IAIMTE is the Inter­national Association for the Improve­ment of Mother Tongue Educati­on, een internationale vereniging van moedertaaldocenten dus. De vereniging organiseert elke twee jaar een conferentie. Het thema in 2005 is: Youth literature at home and at school: Learning and teaching of mother tongues. Contactpersoon in Nederland is Gert Rijlaarsdam. Meer informatie:

http://www.ilo.uva.nl/development/iaimte/Conferences/Conference2005/Conference2005Start.htm

Mariken van Nieumeghen

Terug

Of wilt u, eventueel met uw leerlingen, naar het theater? Op vrijdag 29 oktober speelt het Homerostheater: een groep die klassieke theaterstukken in de oorspronkelijke taal speelt Mariken van Nieumeghen in het Haags Montessorilyceum. Daarna volgen opvoeringen op verschillende plaatsen in Nederland en Vlaanderen. Voor meer informatie: zie http://www.homerostheater.nl/

Economie en Nederlands in het vmbo

Terug

Docenten Nederlands in het vmbo geven vaak naast Nederlands ook nog een ander vak. Hans Kliphuis geeft Economie en Nederlands in het beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs wil het zelfstandig ondernemen stimuleren en daarbij is communiceren heel belangrijk. Wat voor invloed heeft dit op de lessen Nederlands? Zijn er communityleden die daar lesmateriaal voor hebben? Voor meer informatie: mail Hans Kliphuis.

 

Interessante websites

Terug

Tot slot nog een paar interessante websites.

·         http://www.verhalenbank.nl/: de verhalenbank van het Meertens Instituut. Er staan momenteel meer dan 30.000 verhalen online, van historische en hedendaagse sprookjes, sagen, tot moppen, raadsels en broodje aapverhalen. Er is een goede zoekfunctie en een prima Lexicon overzicht. Wie maakt hier eens mooi lesmateriaal bij?

·          Dichter op het scherm. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland stelt op deze website wekelijks een Nederlandse dichter voor door middel van een geïllustreerd dossier, dat een chronologie, een bibliografie, uitgebreide citaten met commentaar, en pagina's met kritiek en links bevat. Er zijn al meer dan 300 webpagina's online over poëzie, waarvoor 178 dichtbundels werden doorgenomen. De website is geïllustreerd met duizend afbeeldingen.

·           http://www.crimezone.nl/. Lezen uw leerlingen en u graag detectives?  ! Op deze site vindt u heel veel informatie over het thrillergenre. Crimezone richt zich voornamelijk op het meest recente werk van misdaadauteurs.

Bron: 1e nummer van dit schooljaar van On-wijs, e-zine voor scholieren van Jan Bult:

http://www.on-wijs.nl/

 

Terug