Nieuwsbrief september 2005

 

Dit is de eerste nieuwsbrief  van de zesde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 1000 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Hebt u een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Het directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/communitynederlands. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands

 

Inhoud

Communicatie binnen de vakcommunity

Opnieuw registreren

Praatdoos: nieuws uit het vaklokaal Nederlands

SMS-en

Eenvoudig Communiceren: Gewoon zo

Onderzoeken van de Stichting Lezen

Tsjip/Letteren

Studiedagen Literatuur in de nieuwe Tweede Fase

De Dag van de Leraar

Werken in het onderwijs

Jubileumconferentie: ICT ID, i&i inspireert

Nederlandse Taalunie 25 jaar

Scholen Cabaret Battle 2006

Make a Game

Tot slot: een interessante link

 

Communicatie binnen de vakcommunity

Terug

Dit was ook een onderwerp in de nieuwsbrief van juni 2005. Naar aanleiding van de lustrumactie concludeerde ik, dat de mailinglist het krachtigste communicatie-instrument was. Dat bleek ook weer in de eerste twee weken van juli 2005. Via de mailinglist werd een oproep gedaan voor geïntegreerd lesmateriaal in de bovenbouw van het vmbo en daar kwamen heel veel reacties op!  Voor sommigen zelfs een beetje te veel: er kwamen ook opzeggingen van docenten die niet in het vmbo werken.

Het punt is: hoe gaan we met de mailinglist om? Stuur zo snel mogelijk je mail alleen aan degene of degenen voor wie het bericht echt bestemd is. Voor alle duidelijkheid : elk bericht aan de mailinglist komt eerst bij de communitymanager. Ik bepaal of het bericht doorgestuurd wordt. Soms aarzel ik of ik iets door moet sturen of niet. Als je vindt, dat je ten onrechte bepaalde mails ontvangt via de mailinglist, stuur dan een berichtje naar mij. Dat helpt mij om te bepalen wat relevante berichten zijn en wat niet. Zeg niet meteen je registratie in de mailinglist op, want dan mis je weer informatie die wel relevant is voor jou. En: elk mailprogramma heeft een Delete-knop ….

Overigens: op de conferentie Het Schoolvak Nederlands, 18 en 19 november 2005 in Rotterdam, komt Nederlands in het vmbo in een aantal workshops en presentaties aan de orde in de stroom: Nederlands in beroepsgericht onderwijs: zie www.hetschoolvaknederlands.org

Opnieuw registreren

Terug

Hebt u zich al opnieuw geregistreerd als lid van de vakcommunity? Waarom is dat eigenlijk nodig? De ledenadministratie van de vakcommunities is aanzienlijk verbeterd en dat heeft voordelen, ook voor de bestaande leden.

-          Ieder communitylid krijgt een persoonlijk wachtwoord, waarmee men kan inloggen en lesmateriaal kan downloaden.

-          Leden kunnen hun eigen gegevens beheren. Als bijvoorbeeld uw mailadres verandert, of als u van school verandert, kunt u dat zelf eenvoudig wijzigen.

-          De ledenlijst staat niet meer open en bloot op internet; alleen als u ingelogd bent, kunt u de ledenlijst raadplegen.

De ontwikkelingen gaan verder. Het forum zal ook alleen toegankelijk worden voor leden van de community. Het lesmateriaal zal in een echte database geplaatst worden, waarin leden zelf materiaal kunnen uploaden.

Als u zich nog niet opnieuw geregistreerd heeft, moet u dat nu wel doen. Al het lesmateriaal van de vakcommunity Nederlands is namelijk vanaf heden uitsluitend toegankelijk met een persoonlijke login en wachtwoord. Dus: ga naar http://mijn.digischool.nl/sub/ne . Klik vervolgens op: Meld u nu aan. En echt: het registreren kost u slechts 30 seconden!

Praatdoos: nieuws uit het vaklokaal Nederlands

Terug

Een praatdoos? Weer een nieuwe manier van communiceren. Lees onderstaand bericht van Steven van der Steen, beheerder van het vaklokaal Nederlands.

 

Met dit warme begin van het nieuwe schooljaar kan ik zeggen dat het met het vaklokaal Nederlands goed gaat, heel goed zelfs! Op dit moment ben ik namelijk samen met een team van de Digitale School bezig met het opzetten van een nieuw project. Dat leerlingen op een interactieve manier bijvoorbeeld grammatica kunnen leren is één van de doelen daarvan. Het idee is om een soort chatbox-achtige omgeving te creëren, waarin leerlingen kunnen 'chatten' met bijvoorbeeld het Onderwerp of met het Lijdend Voorwerp. Zo kunnen ze allerlei vragen stellen aan de begrippen (Wat ben je?, Waar in de zin sta je? Etc). Er wordt als het ware gesimuleerd dat leerlingen met een echt persoon aan het chatten zijn, terwijl zij in wezen steeds automatisch antwoord krijgen op een hele waslijst van vooraf vastgestelde vragen die leerlingen kunnen stellen en waar bijvoorbeeld het Onderwerp als persoon weer 'antwoord' op geeft. Ook schakelt de leerling tijdens het chatten tussen twee activiteiten: het 'chatten' en het maken van oefeningen, waarbij de 'gesprekspartner' steeds de oefeningen 'nakijkt' en de leerling begeleidt.
Op dit moment ben ik - in samenwerking met het team - bezig de inhoud van deze 'chatbox' te produceren en daarmee is de kop eraf. Het project bevindt zich op dit moment dus nog in het beginstadium, maar als bedenker van deze praatdoos heb ik veel dingen tot in de details al in mijn hoofd zitten. Als alles goed gaat, is het hopelijk alleen een kwestie van tijd voordat dit project online staat!

Steven

SMS-en

Terug

In juni 2005 hebben in het kader van de lustrumactie 100 communityleden het boekje SMS op vakantie ontvangen. Tot op heden zijn er nog weinig inhoudelijke reacties op gekomen, terwijl het gebruik van SMS-taal oprukt. Of is dat alleen bij jongeren het geval? U kunt nog altijd inhoudelijk reageren: meer informatie

Eenvoudig Communiceren: Gewoon zo

Terug

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren is gestart met Boekjesreeks Gewoon Zo! Deze boekjes zijn bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen én voor wie het regelen van allerlei (dagelijkse) zaken niet vanzelfsprekend is. De boekjes behandelen onderwerpen als Geld, Wonen, Werk en Gezondheid. De boekjes zijn ook geschikt als lesmateriaal voor onder andere leerlingen en docenten in het praktijkonderwijs en cursisten en docenten in het NT1- en NT2-onderwijs. Meer informatie

Onderzoeken van de Stichting Lezen

Terug

In de Stichting Lezen Reeks 2005 zijn twee onderzoeken gepubliceerd naar het leesgedrag van jongeren. Het eerste onderzoek: “Overgangsliteratuur voor bovenbouwers? Een onderzoek naar het functioneren van de literaire adolescentenroman” maakt duidelijk dat de literaire adolescentenroman een vloeiende overgang van jeugdliteratuur naar volwassenenliteratuur kan bewerkstelligen. Het tweede onderzoek: Als jongeren lezen is een verslag van twee docenten Nederlands van een tien jaar lang empirisch onderzoek naar het verband tussen leesattitude en persoonlijkheidsontwikkeling bij adolescenten tussen 13 en 19 jaar. Dit onderzoek wordt ook gepresenteerd op de conferentie Het Schoolvak Nederlands.

Meer informatie over beide publicaties vindt u op de website van de Stichting Lezen: klik op Publicaties.

Tsjip/Letteren

Terug

Onderstaande oproep is van Anne-Mariken Raukema, hoofdredacteur Tsjip/Letteren.

 

Tsjip/Letteren is een tijdschrift in Nederland voor literaire, culturele en kunstzinnige vorming, achtergrondartikelen, gesprekken met bekende auteurs, besprekingen van boeken die voor u en uw leerlingen interessant zijn. Het bevat ook kant-en-klare lesideeën.

U heeft het tijdschrift wellicht de afgelopen twee jaar gratis ontvangen. Helaas heeft de toenmalige uitgever zich om financiële redenen teruggetrokken. Het tijdschrift heeft nu bij uitgeverij Biblion onderdak gevonden. Voor deze nieuwe samenwerking hebben we echter wel abonnees nodig om te blijven bestaan.

Voor € 10,- per jaar krijgt u drie nummers in de brievenbus. Als u zich nu aanmeldt door een mailtje te sturen naar biblionuitgeverij@support.hexspoor.nl krijgt u het eerste nummer van de lopende jaargang – met onder meer een gesprek met Geert Mak en een artikel over schoolbezoeken met Theo Hoogstraaten en Simone van der Vlugt – zo snel mogelijk thuis. Het tweede nummer over de doorlopende leer- en leeslijn, met onder anderen Bart Moeyaert, verschijnt eveneens zeer binnenkort.

De redactie maakt Tsjip/Letteren voor docenten Nederlands, moderne vreemde talen en CKV-1. Maak dus ook uw collega’s attent op deze aanbieding – alleen met abonnees blijven we verschijnen.

Studiedagen Literatuur in de nieuwe Tweede Fase

Terug

Per 1 augustus 2007 worden de profielen en de examenprogramma’s havo/vwo aangepast om scholen meer ruimte te geven voor eigen keuzes. Ook voor Nederlands, Frans, Duits en Engels is er dan sprake van ingrijpende wijzigingen in het examenprogramma bij het onderdeel literatuur. Naast meer vrijheid zijn er ook geheel nieuwe exameneisen. De moderne talen moeten zich dus opnieuw beraden over het literatuurcurriculum. Het Onderwijscentrum van de VU organiseert hierover dit najaar studiedagen voor docenten moderne talen:Literatuur 2007+: meer informatie

De Dag van de Leraar

Terug

De Dag van de Leraar is de Nederlandse variant van de internationale World Teachers' Day en valt dit jaar op 5 oktober, in de Nationale Onderwijsweek. Deze dag is bedoeld als feestdag voor alle leraren in Nederland. Ideeën voor deze dag zijn te vinden op de website www.dagvandeleraar.nl.

Werken in het onderwijs

Terug

In de imagocampagne 'Je groeit in het onderwijs' van het ministerie van OCW volgt een documentaireteam een schooljaar lang vijf echte leerlingen en hun leraren. Het is allemaal te volgen op een prachtige website: www.werkeninhetonderwijs.nl De informatie op deze website is ook te gebruiken als discussiemateriaal in uw lessen.

Jubileumconferentie: ICT ID, i&i inspireert

Terug

Op 23 en 24 november organiseert de vereniging i&i (vereniging voor ICT in onderwijs en onderwijs in ICT) haar jaarlijkse tweedaagse conferentie in Lunteren. Tal van sprekers hebben hun medewerking aan deze derde lustrumconferentie toegezegd, zoals Marc Prensky, de Amerikaanse goeroe op het gebied van gaming in het onderwijs, en zijn Nederlandse evenknie, Mark Overmars. Er komen presentaties en workshops voor beginners, gevorderden en experts over allerlei verschillende aspecten van ICT. Er komt ook een presentatie over ontwikkelingen binnen de vakcommunities. Meer informatie op de site van i&i: http://www.ieni.org/

Nederlandse Taalunie 25 jaar

Terug

Nog een jubileum. Op 9 september 2005 bestond de Nederlandse Taalunie 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan heeft de Taalunie een onderzoek laten uitvoeren naar de Nederlandse taal: Taalpeil. De Nederlandse taal: feiten, cijfers en meningen. Meer informatie hierover is te vinden op: www.taalunieversum.org/taalunie/taalpeil. De krant Taalpeil is daar ook te downloaden.

Scholen Cabaret Battle 2006

Terug

De VARA organiseert De Scholen Cabaret Battle 2006 en roept docenten op om leerlingen hiervoor op te geven. De werkwijze is te vergelijken met die van Op weg naar het Lagerhuis. Meer informatie

 

Make a Game

Terug

Doe mee met de wedstrijd Make–a-Game! Make-a-Game daagt scholieren in het voortgezet onderwijs uit om in teamverband een educatieve game te bouwen. Ze doen dat met het programma Game Maker. Maar dat is toch niets voor docenten Nederlands? Zeker wel! Docenten Nederlands worden uitdrukkelijk uitgenodigd om samen met hun leerlingen aan deze wedstrijd mee te doen, want wat is het belangrijkste bij het ontwerpen van een spel? Het verhaal! Zonder een goed, spannend verhaal kun je nooit een goed spel ontwerpen. De wedstrijd is een initiateof van Kennisnet en Surfnet. Meer informatie

Tot slot: een interessante link

Eigenwijzer.nl

Eigenwijzer is een website voor het onderwijs van Teleac/NOT. De website biedt inhoudelijke informatie en aantrekkelijk beeldmateriaal voor werkstukken, spreekbeurten, presentaties. Scholieren in het voortgezet onderwijs vinden op Eigenwijzer.nl informatie bij de vakgebieden, gesorteerd op thema en onderwerpen. Naast teksten met verklaringen bij moeilijke woorden zijn er beeld- en geluidsfragmenten, studietips, een prikbord waarop iedereen een berichtje achter kan laten, een Schooltv-wijzer en een wisselende poll te vinden. Binnen Eigenwijzer zijn ook de Schooltvprogramma’s onder gebracht met opdrachten, inhoud en uitzendtijden.

Terug

 

 

Willy Weijdema

communitymanager van de vakcommunity Nederlands