Nieuwsbrief september 2006

Dit is de eerste nieuwsbrief  van de zevende jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief verschijnt elke maand en wordt gepubliceerd op de website van de vakcommunity Nederlands: http://www.digischool.nl/communitynederlands.

Leden van de vakcommunity krijgen per mail bericht als er de nieuwsbrief gepubliceerd is. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Heb je een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl.  Verzoeken en oproepen kunnen gepubliceerd worden op het forum van de vakcommunity. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands .

Inhoud

Het nieuwe schooljaar

Voor in je agenda: studiedagen en zo …

Groen of wit?

De Leermiddelendatabase

Tweede Fase in 2007

Website VVM-netwerk

Nederlands integreren in andere schoolvakken

Gecijferdheid en geletterdheid

Talendocenten pionieren met ICT

Teleblik

Beeldtaal

Taaltrotters

Krant in de Klas vernieuwt

Tsjip/Letteren

Reynaert de Vos op de literatuurlijst

Neerlandistiek.nl

En verder …

 

Het nieuwe schooljaar

Terug

Het lijkt nog steeds zomer, maar alles is toch echt weer begonnen, ook de vakcommunity Nederlands. In de zomervakantie komen er bijna geen nieuwe leden bij en ligt de mailinglist vrijwel stil. Maar eind augustus begon het weer: in twee weken tijd zijn er meer dan 100 nieuwe leden bij gekomen: van harte welkom allemaal! De community telt nu al bijna 2000 leden: een verheugend verschijnsel. En dan de mailinglist: daar is het ook weer heel druk. Er wordt gediscussieerd over de nieuwe spelling: (zie ook Groen of wit), maar ook over salarisschalen in het onderwijs.

Over het communiceren binnen de vakcommunity Nederlands geef ik op de conferentie Het Schoolvak Nederlands, 17 en 18 november in Gent, een workshop. In deze workshop wil ik ook ervaringen van communityleden verwerken. Heb je op- of aanmerkingen, mail ze dan naar mij. Ik stel het natuurlijk ook zeer op prijs, als veel communityleden de workshop zouden bijwonen: dan kunnen we ‘in real life’ over de community praten. Het programma van de HSN met de abstracts  is te vinden op www.hetschoolvaknederlands.org en je kunt je ook al aanmelden.

 

 

Voor in je agenda: studiedagen en zo …

Terug

Als je dan toch met je agenda bezig bent, een aantal belangrijke data.

 

Donderdag 5 oktober 2006

Studiemiddag Nederlands in het vmbo. Meer informatie

Zie ook Nederlands integreren in andere schoolvakken

Donderdag 12 oktober 2006

Studieavond over Taalkunde in het schoolvak Nederlands Meer informatie

Zaterdag 28 oktober 2006

Literair op pad in Amsterdam Meer informatie

Vrijdag 3 november 2006

Landelijke studiedag Levende Talen Meer informatie

Vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2006

20e conferentie Het Schoolvak Nederlands Meer informatie

23 t/m 27 januari 2007

NOT 2007 Meer informatie

Vrijdag 26 januari 2007

Good Practice Day Talen 7 Meer informatie

Zie ook de Agenda op de website van de vakcommunity.

Groen of wit?

Terug

Elke docent Nederlands weet waar dit over gaat, maar eigenlijk is dit onderwerp geen punt van discussie. In het onderwijs zijn we wettelijk verplicht de officiële spelling te gebruiken. Er valt natuurlijk veel meer over te zeggen, en dat gebeurt ook, vooral op de mailinglist. Hieronder geef ik een lijstje met belangrijke informatiebronnen.

 

Onderwijs niet gebaat bij Witte Spelling

Het standpunt van vier vakverenigingen van docenten Nederlands

Dossier spelling bij Kennislink

Hoe moet het nu met de nieuwe spelling?

Aanpassingen in lesmethodes

Een heel handig overzicht gemaakt door de Taalunie

Een overzicht van de belangrijkste spellingaanpassingen

Een Word-document van Frank Vermunt, te vinden in de Leermiddelendatabase, dus alleen toegankelijk voor communityleden met een gebruikersnaam en een wachtwoord

De Leermiddelendatabase

Terug

Zelf lesmateriaal maken kost veel tijd, maar het is ook erg leuk om te doen - en minstens zo leuk is het om dit met elkaar te delen. Daarvoor is er de leermiddelendatabase van de digischool. Dat klinkt technisch en ingewikkeld misschien, maar het werkt echt heel eenvoudig. De leermiddelendatabase is on line sinds januari 2006. Voor Nederlands staan er nu 18 bijdragen in, en dat moeten er natuurlijk veel meer worden.

Ontdek zelf hoe gemakkelijk het werkt om iets toe te voegen aan de database. Draag ook een steentje bij aan de community (je profiteert er toch ook van?). Ga naar http://leermiddel.digischool.nl en klik op "Leermiddel insturen". Vijf minuten later ben je klaar. Je wordt op de hoogte gehouden van de status van je leermiddel (ontvangen, goedgekeurd of niet enz.

Tweede Fase in 2007

Terug

Wat verandert er voor de vakken in de Tweede Fase in 2007? Alle examenprogramma’s zijn principieel gewijzigd. Wat verandert er voor het vak Nederlands? Een handig overzicht met downloadbare documenten en links vind je op de vakkenpagina van het Tweede Fase Adviespunt www.tweedefase-loket.nl/vakken.

Website VVM-netwerk

Terug

De Vereniging van Vlaamse Moedertaaldidactici heeft deze zomer haar website on line gezet: http://www.vvmwebstek.be/. De site functioneert hoofdzakelijk met korte teksten maar met daarbij heel veel koppelingen. Op deze wijze geeft de site  toegang tot een enorme hoeveelheid relevante informatie voor het onderwijs Nederlands. De VVM heeft nu ook een eigen mailadres: info@vvmwebstek.be.

Nederlands integreren in andere schoolvakken

Terug

Aan de Nederlandse taal wordt in het vmbo en het mbo steeds minder aandacht besteed in aparte lessen. In plaats daarvan worden de belangrijkste onderdelen van het vak geïntegreerd in andere vakken. Is dat goed voor de beheersing van het Nederlands? De taalkundige Frank Jansen bespreekt op de website van Onze Taal de voors en tegens. Bezoekers mogen ook stemmen: meer informatie.

Gecijferdheid en geletterdheid

Terug

Heeft u behoefte aan lesmateriaal om basisvaardigheden Nederlands in het vmbo geïntegreerd met de beroepsvakken te geven? Het CINOP heeft in het kader van het project Gecijferdheid en geletterdheid  materiaal ontwikkeld voor geletterdheid. Het zijn webquests over Dementie bij ouderen, Vaktaal in het virtueel bedrijf en Werk zoeken. Het materiaal is te vinden op de website van het Freudenthalinstituut:Gebied -> Geletterdheid.

Talendocenten pionieren met ICT

Terug

Op 25 en 26 november 2005 heeft het Expertisecentrum ICT en Moderne Vreemde Talen van het NaB-MVT een werkconferentie georganiseerd. Daaraan werkten mee docenten uit Nederland en België die pionieren met ict.

Op de conferentie vertelden zij:

·         met welke ICT-toepassing ze werken

·         welk probleem deze toepassing kan helpen oplossen

·         wat de meerwaarde ervan is voor het leren van talen en

·         waar een docent aan moet denken als die de toepassing wil overnemen.

Het resultaat is een bruikbaar overzicht van (de ervaringen met) verschillende toepassingen op ICT-gebied. Via de website http://www.nabmvt.nl/publicaties/ kunt u de publicatie inzien en afdrukken Een papieren versie (beperkte oplage) kunt u per mail bestellen: info@nabmvt.nl

Het materiaal is niet alleen voor het vreemde talen onderwijs: er is ook materiaal voor NT2. Het gebruik van elektronische leeromgevingen en een vakoverstijgende poëzie website is ook interessant voor Nederlands.

Teleblik

Terug

Teleblik is een website met audiovisuele bronnen voor het onderwijs. De bronnen zijn voornamelijk afkomstig uit de archieven van de publieke omroepen. Het gaat om historische en recente bronnen, zoals Het Klokhuis, Willem Wever, Jeugdjournaal, Schooltv, 8 uur Journaal, Tegenlicht en Andere Tijden, maar ook oude Polygoon Journaals.

In de maand september kunnen leden van de vakcommunities gratis fragmenten bestellen uit de archieven van Beeld en Geluid. De bestellingen worden door de Teleblik-redactie beoordeeld en als de auteursrechten van de bestelde programma's geen problemen opleveren, worden ze besteld en in Teleblik opgenomen. Iedere community kan tot 100 fragmenten beeld- en geluidsmateriaal bestellen.

Lees verder op: http://www.teleblik.nl/bestellen_vakcommunities

Beeldtaal

Terug

In onze veranderende visuele cultuur groeit het belang van het leren begrijpen en gebruiken van media. Steeds meer scholen besteden daarom aandacht aan beeldtaal. Dat vraagt echter nieuwe vaardigheden van docenten. Daarom organiseren het Nederlands Instituut voor Filmeducatie en het Nederlands Film Festival een docentendag op 5 oktober 2006. Deze docentendag richt zich op het gehele voortgezet onderwijs met een aanbod voor zowel aankomende als beginnende docenten van

·         Beeldende vakken,

·         Nederlands,

·         Maatschappijleer en

·         CKV (1 en 2).

Er zullen o.a. lezingen worden gegeven over hoe je leerlingen een film kunt laten analyseren en hoe je binnenschool actief met filmeducatie kunt omgaan. Meer in formatie op: http://www.filmeducatie.nl/nif/108.html.

Taaltrotters

Terug

Taaltrotters is het succesvolle multimediale en interactieve project over meertaligheid en taalbeschouwing voor leerlingen van groep 7 en 8 in het BO, en leerlingen van de onderbouw in het VO.

Op zaterdag 23 september, 30 september en 7 oktober, om 11.00 uur, zijn ervoor leerkrachten gratis presentaties van Taaltrotters in NEMO.

Ga naar de website van NEMO om u aan te melden, of ga naar www.studiotaalwetenschap.nl.

Krant in de Klas vernieuwt

Terug

De Stichting Krant in de Klas (KiK) biedt een compleet vernieuwd dienstenpakket. De organisatie profileert zich voortaan als de bron voor media-educatie. De website. biedt een aantal nieuwe mogelijkheden: voortaan kunnen docenten lesuitgaven en gratis dagbladen via een webwinkel bestellen. De lesopdrachten uit de uitgaven zijn bovendien ook afzonderlijk te downloaden. Voorts informeert KiK het onderwijs via de website en nieuwsbrieven over actuele ontwikkelingen in het dagbladwezen.

Ook nieuw in het dienstenaanbod is het leerlingenabonnement voor het voortgezet onderwijs. Docenten kunnen twee weken de krant bij hun leerlingen thuis laten bezorgen. Voorwaarde is dat de leerlingen niet allemaal dezelfde titel ontvangen. Door de verschillen tussen de kranten te bespreken, krijgen zij beter inzicht in de werking van nieuwsmedia.

Stichting Krant in de Klas is de educatieve organisatie van de Nederlandse dagbladen, die zich hebben verenigd in De Nederlandse Dagbladpers (NDP). Zie ook www.krantindeklas.nl

Tsjip/Letteren

Terug

Ook Tsjip/Letteren heeft zich vernieuwd. Tsjip/Letteren is het enige vakblad voor literaire, culturele en kunstzinnige vorming in Nederland en Vlaanderen en informeert docenten literatuur en kunstvakken op havo en vwo (Nederland) en aso en kso (Vlaanderen) over ontwikkelingen op hun vakgebied..De nummers zijn thematisch geordend op veelal actuele thema’s.

Na vijftien jaargangen als tijdschrift te hebben bestaan (1991 t/m 2005) wordt het blad eind 2006 voortgezet in digitale vorm. Dit biedt de mogelijkheid tot verdere informatieverstrekking en uitwisseling van ervaringen van de lezers. Tsjip/Letteren blijft overigens ook in papieren vorm beschikbaar. Het eerste nummer in de nieuwe opzet verschijnt in december 2006 Meer informatie vindt u op de website: http://www.tsjipletteren.nl/ 

Reynaert de Vos op de literatuurlijst

Terug

Wilt u graag dat uw leerlingen Reynaert de Vos lezen en staat uw school in de buurt van Zwolle, Dalfsen of Hardenberg? Bezoek dan in november met uw leerlingen de voorstellingen van Muziektheater Bel Canto Dalfsen. Het verhaal van de Reynaert is bewerkt tot een moderne, komische opera. Zie voor meer informatie; http://www.belcantodalfsen.nl/

Neerlandistiek.nl

Terug

Als we dan toch zo heerlijk ‘neerlandistisch bezig zijn , kijk dan ook eens op www.neerlandistiek.nl: het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor de Nederlandse Taal- en Letterkunde. In de jaargang van 2006 is in juni een artikel van Jaap Goedegebuure gepubliceerd over Verhaalpatronen in de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw.

En verder …

Terug

Kijk ook regelmatig op de website van de vakcommunity Nederlands. Er is op het ogenblik zoveel gaande binnen het vakgebied, dat ik het niet allemaal meer kwijt kan in de nieuwsbrief. Bovendien zal de website binnenkort ook een ander uiterlijk krijgen, maar dat is iets voor de volgende nieuwsbrief.

 

Willy Weijdema, manager van de vakcommunity Nederlands http://www.digischool.nl/communitynederlands