Nieuwsbrief mei 2001

 

Dit is de negende nieuwsbrief van de vakcommunity Nederlands. De tiende nieuwsbrief verschijnt begin juli en zal de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar zijn.

De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via http://www.kennisnet.nl/docent of via http://www.digischool.nl/ne/community

 

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan 243 docenten Nederlands.

 

Het meest spectaculaire nieuws is deze keer het nieuws over de Nationale Communitydag en de verkiezing van de beste educatieve website.

Inhoud

Nationale Communitydag

Community Award en Vakwijzer

Didactobank

Vakdossier Nederlands 2000

Analyse van websites

Tot slot

Nationale Communitydag

Terug

Heb je je al aangemeld voor de Nationale Communitydag? Het is op woensdag 13 juni, van 16.00 – 21.00, in Diemen op de Hogeschool Holland. Het moet een plezierige middag+avond worden, maar we lokken je niet naar Diemen voor alleen een buffet (!) en een verkiezing van de beste educatieve website (heb je je stem al uitgebracht?) Er wordt ook degelijke kost aangeboden! Bijvoorbeeld de keynote lezing: “Communities for Teachers” door Peter Dunne.

Peter Dunne is "Head of School of Pedagogic Research in ICT". Zijn school is het Russel House in Bedfordshire, UK. Dit Russel House is voor het graafschap Bedfordshire het centrum voor ICT van de LEA: Local Education Authority. Dat betekent o.a. dat hier alle behoeften van scholen in dat gebied op het terrein van ICT vervuld kunnen worden, van opleidingen en cursussen tot en met internet-toegang, hosting en de aanschaf van hardware toe. In 1987 was Peter verantwoordelijk voor de "Bedfordshire Blue Box of software" : de eerste poging in de UK om een gestructureerd curriculum voor het lesgeven met IT tot stand te brengen. Sindsdien heeft zijn instituut een leidende rol gespeeld bij het invoeren van ICT voor de aangesloten scholen en voor veel andere "LEA's" buiten Bedfordshire. Op dit moment is het "Pedagogic Research" vooral gericht op nieuwe ontwikkelingen in lesgeven en les krijgen m.b.v. ICT: - het ontwikkelen van lees- en schrijfvaardigheden bij jongere kinderen met behulp van software - het toepassen van nieuwe technologie bij afstandsleren en webcast programma's om alle mogelijke onderwijs-communities (leerling-leerling, leerling-leraar, leraar-leraar) te ondersteunen. Hij ziet "streaming technology" als een belangrijke ontwikkeling in dat veld.

 

Verder is er gelegenheid voor community-overleg. Ik zou graag met zoveel mogelijk leden van de community Nederlands van gedachten wisselen over de toekomst van de community. Dit jaar is heel succesvol geweest: binnen een jaar tijd van 3 leden naar 243 leden! Maar volgend jaar zal er meer interactie en uitwisseling op gang moeten komen. Ook het gebruik van Vakwijzer zal ter sprake komen: daarin en daarmee is meer mogelijk dan wij op dit moment denken.

Aanmelden voor de NCD kan op het volgende adres

http://www.digischool.nl/ne/community/intro.htm

 

Community Award en Vakwijzer

Terug

Heb je je stem al uitgebracht op een van de vijf educatieve websites? Het kan nog steeds: http://www.digischool.nl/ne/community/intro.htm

Als communitymanager Nederlands geef ik een schaamteloos stemadvies: stem op www.ongebonden.nl! Maar echt: voor het talenonderwijs een prachtige website die heel veel te bieden heeft.

Heb je zelf websites die je met veel plezier in je onderwijs gebruikt? Meld ze alsjeblieft aan! Aan mij: W.H.WEYDEMA@efa.nl en/of voer ze rechtstreeks in als bron in Vakwijzer: http://vakwijzer.kennisnet.nl. Iedereen kan daar nu bronnen aanmelden en daar is dringend behoefte aan. Eind augustus moet elke community 1000 geaccordeerde URL’s en documenten in Vakwijzer ingevoerd hebben. De community Nederlands is nu bijna op de helft, dus er kunnen/moeten nog heel veel URL’s en documenten bij. Schroom niet om je persoonlijke website, de schoolwebsite en eigen lesmateriaal aan te melden.

Didactobank

Terug

Een interessant onderdeel van de website van Kennisnet is De Didactobank.

De didactobank is bedoeld om de deskundigheid over de didactische toepassingen van ICT te stimuleren bij docenten uit het po, vo en de bve sector. De didactobank is gevuld met didacto’s: dit zijn beschrijvingen van ICT praktijken met bijbehorende suggesties voor deskundigheidsbevordering.

 

De didacto’s kunnen door iedereen worden aangeleverd: uitgevers, nascholers maar ook docenten zelf. De in de didactobank aanwezige didacto’s kunnen worden gebruikt, er kan op worden gereageerd, er kunnen aanvullingen op worden gedaan en er kunnen nieuwe didacto’s worden vastgelegd.

 

Het gaat in de Didactobank alleen om de beschrijving van ICT-toepassingen voor het onderwijs. De ICT-toepassing zelf zit er niet in, meestal is een link aangegeven waar de ICT-toepassing te vinden is.

 

Voor het aanleveren van didacto’s is een vergoeding beschikbaar

In de verschillende vakbladen zijn artikelen verschenen over de Didactobank: · Van 12 tot 18, december 2000 · Didaktief & School, nr3/maart 2001. Het adres van de Didactobank is http://www.didactobank.kennisnet.nl.

 

Meer informatie is te verkrijgen bij de projectleider van de didactobank:

Max van der Mark, CPS, Postbus 1592, 3800 BN Amersfoort

tel. 033 453 42 25, fax. 033 453 43 53, gsm: 06 512 333 01

e-mail: m.vandermark@cps.nl

 

Vakdossier Nederlands 2000

Terug

Het onderstaande is een mededeling van Helge Bonset: h.bonset@slo.nl

 

Bij de SLO, Enschede is verschenen het vakdossier Nederlands 2000. Er wordt in beschreven hoe de stand van zaken is bij het vak Nederlands in de tweede fase : welke problemen spelen er, welke oplossingen zijn daarvoor gevonden, welke successen vallen er te noemen? Dit is gevraagd aan panels van docenten, leerlingen, didactici en aan de voorzitters van de verenigingen VON en Levende Talen sectie Nederlands. Daarnaast is de nodige literatuur geraadpleegd. In de slotbeschouwing wordt de conclusie getrokken, dat Nederlands in vergelijking met andere vakken in de tweede fase een weinig problematisch vak is. Toch zijn er een aantal zaken die de aandacht vragen : de weer toegenomen taakbelasting, de studiehuisdidactiek, de invulling van argumentatie voor de havo, de facultatiefstelling van het leesdossier, en de geringe aandacht voor ict bij Nederlands. Op dit moment wordt er al weer gewerkt aan een vakdossier Nederlands 2001. Doel van de vakdossiers (die verschijnen voor alle vakken in de tweede fase) is materiaal aan te dragen voor de herziening van de examenprogramma's in 2003.:

 

Het vakdossier Nederlands is te downloaden bij de vakcommunity Nederlands

Analyse van websites

Terug

Minke Knol, studente Nederlands en Communicatiekunde in Utrecht doet een afstudeeronderzoek over hoe het analyseren van websites op effectiviteit. Daarbij zijn 5 punten van belang:

·        toegankelijkheid

·        navigatie

·        interactiviteit

·        actualiteit

·        vormgeving

In de nieuwsbrief van april stond een stukje over structuur. Nu volgt een stukje over een ander aspect van toegankelijkheid: begrijpelijkheid.  In de volgende nieuwsbrief zal het gaan over het aspect navigatie en wel over hyperlinks.

 

Begrijpelijkheid

 

De begrijpelijkheid van een website is afhankelijk van de wijze waarop de informatie overgebracht wordt. De informatie moet voor alle doelgroepen toegankelijk zijn. Belangrijk is dat teksten niet zomaar op websites geschreven kunnen worden. Van het scherm lezen is per definitie een grotere opgave dan het lezen van papier. Lezers scannen de tekst veel meer, zoals bij de voorkant van een krant. Als teksten op een pagina te lang zijn, klikt de bezoeker waarschijnlijk door naar een volgende pagina. Teksten moeten daarom kort en overzichtelijk zijn zodat bezoekers in een keer zien, wat ze willen weten. Teksten moeten ook anders geschreven worden, omdat beeldschermlezers ongeduldig zijn; als een pagina niet snel duidelijk maakt wat de boodschap is, zappen ze naar een volgende pagina. Volgens Nielsen (2000) scant 80 procent van de bezoekers en leest slechts 20 procent woord voor woord. Hij stelt eveneens dat lezen vanaf het computerscherm 25 procent langzamer gaat dan lezen vanaf papier. Teksten die te lang zijn worden vaak geprint; beeldschermlezers vallen dan toch weer terug op het lezen van papier. Uitgangspunt bij het schrijven van teksten is dat beeldschermen strengere eisen stellen aan tekst dan papieren teksten. Enige aandachtspunten:

 

-          Schrijf beknopt, helder en zakelijk, gebruik geen lange zinnen en omslachtige formuleringen;

-          Maak gebruik van visuele elementen, opsommingen en tussenkopjes;

-          Lezers moeten niet teveel hoeven scrollen op een pagina. Zeker in de eerste lagen van de website is dit taboe. De bezoeker moet in korte, bondige tekst duidelijk gemaakt worden wat er te vinden is;

-          Maak gebruik van de interactietoon: spreek de lezer aan en pas het gebruik van u of jij aan aan de doelgroep;

-          Bied relevante en actuele informatie aan.

Tot slot

Terug

Kijk je wel eens bij:

http://www.digischool.nl/ne/community/zoek_ne.htm

Daar kun je zien wat je al met Vakwijzer kunt doen. Probeer eens wat trefwoorden van het schoolvak Nederlands uit en bekijk de zoekresultaten.

Klik in de vakcommunity Nederlands ook eens op de link discussieforum. Daar komen ook steeds meer bijdragen op te staan, o.a. een oproep van uitgeverij Malmberg voor docenten die mee willen werken aan het ontwikkelen van software bij de methode Taallijnen.

Terug