Nieuwsbrief september 2000

Dit is de eerste nieuwsbrief van de vakcommunity Nederlands. De volgende nieuwsbrief verschijnt eind oktober.

De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via http://www.kennisnet.nl of via

http://www.digischool.nl/ne/community

 

Wat is de vakcommunity Nederlands?

 Actualiteit

Bronnen voor het schoolvak Nederlands

Oproep

 

 

 

Wat is de vakcommunity Nederlands?

Top

De vakcommunity wordt gevormd door een aantal docenten Nederlands uit het voortgezet onderwijs in Nederland, België, Suriname en de Nederlandse Antillen, die digitaal met elkaar communiceren via Kennisnet. Zij wisselen informatie uit zoals: interessante links voor het Schoolvak Nederlands, actuele informatie over congressen, conferenties, symposia, studieagen en netwerkbijeenkomsten, tips voor het werken met ICT bij de lessen Nederlands en lesmateriaal waarin ICT bij Nederlands gebruikt wordt. De vakcommunitymanager: Willy Weijdema, publiceert de informatie op de website van Kennisnet. Zij onderhoudt ook contacten met de veldverenigingen. Er zijn al contacten met de sectie Nederlands van de vereniging voor Levende Talen. In principe wordt elke week de informatie in de vakcommunity op Kennisnet ververst.

Actualiteit

Top

Gratis Bulkboeken downloaden!

 

Binnenkort opent Kennisnet in samenwerking met Theo Knippenberg en in opdracht van de directie ICT een domein op haar site, waar korte moderne romans en novellen gratis te downloaden zijn.

 

Theo Knippenberg was bijna dertig jaar de uitgever van bulkboeken, waarmee literatuur toegankelijk en aantrekkelijk gemaakt werd voor scholieren. Nu is hij directeur van Child Right, een kinderrechtenorganisatie, opgericht door de Nobelprijswinnars Jan Tinbergen en Simon van der Meer. De boeken en verhalen die beschikbaar worden gesteld, zijn bedoeld voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.

 

De site start met drie korte romans:

1.      Yasmine Allas: “Idil, een meisje”

2.      Joost Zwagerman: “Houdgreep”

3.      Harry Mulisch: “Het voorval”

 

Daarnaast komen ook 12 korte verhalen beschikbaar.

 

Yasmin Allas: Idil, een meisje

Harry Mulisch: Voorval

Joost Zwagerman: De houdgreep

en een twaalftal korte verhalen:

Kader Abdolah: "Een nacht"

Marion Bloem: "Zwarte lampen"

Wessel te Gussinklo: "De heersende klasse"

Halil Gür: "De onderduiker"

Arthur Japin:  "De draden van Anansi"

Hermine Landvreugd: "Wat kijk je zorgelijk, schatje"

Vonne van der Meer: "Het limonadegevoel"

Cees Nooteboom "Hoela"

Jules de Palm: "Kubalibre"

R.J. Peskens: "De leraar"

Hans Sahar: "De heimweekaravaan"

Renate Stoute: "De heiligen zijn dood"

 

In de rubriek non-fiction wordt gestart met o.a.

Etty Hillesum: "Brieven uit Westerbork"

 

Tot Kerstmis komt er elke week een nieuwe roman bij en drie korte verhalen. Vanaf half oktober zal de site uitgebreid worden met Engelse literatuur en er komt een domein voor maatschappijleer

 

De site zal ook interactief worden. Hoe precies is nog niet bekend, maar via mail, chatten en het publiceren van besprekingen zullen leerlingen ervaringen kunnen uitwisselen.

 

De naam van de site is nog niet definitief vastgesteld, maar wordt waarschijnlijk: http://ongebonden.kennisnet.nl

 

Voor docenten is dit een nieuwe uitdaging. Wat gaan we hiermee doen? Informatie rond de boeken ter beschikking stellen? Opdrachten over deze boeken die leerlingen kunnen gebruiken voor hun leesdossier uitwisselen? En de grootste uitdaging: alle leerlingen hebben deze teksten digitaal. Kun je dan een nieuw soort opdrachten geven? Hoe vaak komt de naam van een verhaalfiguur voor in het verhaal? Ik hoop, dat we binnen de community tot een zinvolle, inspirerende uitwisseling kunnen komen. Zodra de website in de lucht is, wordt dat gemeld in de vakcommunity.

Bronnen voor het schoolvak Nederlands

Top

Een belangrijk project van Kennisnet heet Zoeken, Vinden, Filteren. Doel van het project is een databank van websites aan te leggen die bruikbaar zijn in het onderwijs. Een belangrijke taak van de vakcommunnity is dan ook een verzameling websites voor het schoolvak Nederlands te maken. De websites moeten gecategoriseerd en beoordeeld worden, zodat gebruikers: docenten en hun leerlingen, er met behulp van een speciale zoekmachine snel waardevolle informatie in kunnen vinden. Voor dit categoriseren en beoordelen wordt in opdracht van Kennisnet sofware ontwikkeld: het programma heet Vakwijzer. Wie mee doet aan dit project, ontvangt daarvoor een financiële tegemoetkoming.

Oproep

Top

De vakcommunity komt alleen tot leven, als de deelnemers zich actief opstellen. Alleen kijken in de vakcommunity is niet genoeg. Wat kun je doen? Hieronder staat een aantal mogelijkheden. Ze lopen op van nauwelijks tijdrovend tot meer tijdrovend werk, waar dan ook een vergoeding tegenover staat. Er is dus voor ieder wat! De mailinglist telt nu zo’n 55 adressen: ik hoop op reactie van iedereen op deze nieuwsbrief!

 

1.      Aanleveren van internetadressen, zinvol voor het vak Nederlands: stuur je 5 favoriete websites op! (Maar: ze moeten wel bruikbaar zijn voor het vak Nederlands …) Als iedereen dat doet, hebben we in korte tijd een prachtige, zinvole verzameling.

 

2.      Melden van actualiteiten: congressen, conferenties, symposia, studiedagen en netwerkbijeenkomsten. Ze worden opgenomen in de agenda.

 

3.      Melden van ervaringen met het gebruik van ICT bij Nederlands. Bij voorkeur positieve ervaringen, maar ook van negatieve ervaringen kunnen we veel leren. En: misschien krijgt u wel tips om negatieve eravringen in positieve te kunnen omzetten. U hebt er ineens 55 collega’s bij, en dat moet u benutten.

 

4.      Melden van ervaringen met het gebruik van ICT bij NT2-lessen. Er is al een vraag vanuit Curaçao naar woordfrekwentielijsten op het internet: weet iemand dat?

 

5.      Beschikbaar stellen van lesmateriaal dat u de moeite waard vindt, dat u graag met anderen wilt delen en waarop u reacties wilt hebben. Een eerste voorbeeld is opgenomen in de vakcommunity: een internetwandeling door Amsterdam, gemaakt door een derdejaars studente Nederlands uit Amsterdam.

 

6.      Meewerken aan het categoriseren en beoordelen van websites voor het vak Nederlands met behulp van het programma Vakwijzer. Dit gaat echt wat tijd kosten, maar je kunt zelf bepalen hoeveel tijd je eraan wilt besteden. Er staat een financiële vergoeding tegenover. Heb je belangstelling, meld dat dan. Eind november, als het programma Vakwijzer klaar is,  wil ik een bijeenkomst beleggen in Utrecht om de details van deze activiteiten te bespreken en elkaar ook eens echt te ontmoeten.

Top

 

Reacties op de nieuwsbrief, suggesties voor de volgende nieuwsbrief sturen naar:

Willy Weijdema

vakcommunitymanager Nederlands

W.H.WEYDEMA@efa.nl