Uitnodiging voor de

Studiedag van de Vereniging voor Vlaamse Moedertaaldidactici (VVM)

 

Vrijdag 17 oktober 2003
van 10 tot 16 u.
Lokatie : Universiteit Antwerpen te Wilrijk, Campus Drie Eiken

zaal D-9.10, kelderverdieping van gebouw D, parking 2


 

Thema : De implementatie van de taalcompetenties voor leraren

 

Basisdocument :


Dertien doelen in een dozijn – Een referentiekader voor taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen – door Harry Paus, Rita Rymenans, Koen Van Gorp

Uitgave van de Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2003

 

Dit document kut u downloaden op: http://taalunieversum.org/onderwijs/publicaties/taalcompetenties/

 

Dit document is bestemd voor alle leraren zowel de leraren in opleiding als de leraren in het werkveld, zowel de kleuteronderwijzers, de onderwijzers en de leraren van het voortgezet of het secundair onderwijs. Leraren Nederlands hebben er hun baat bij en ook leraren die alle andere vakken onderwijzen. Het Referentiekader zal als bijlage toegevoegd worden aan de herziene Basiscompetenties Leraren.

 

Op deze VVM-studiedag wordt gezocht naar mogelijkheden om de taalcompetenties van het referentiekader te implementeren in de lerarenopleidingen van de hogescholen en de universiteiten en wel voor alle disciplines.

 

We gaan voor die denkdag uit van de volgende vragen :

-         Wat betekent dit referentiekader voor de lerarenopleiders Nederlands ?

-         Hoe zou het de motor kunnen zijn om de taalcompetenties in het geheel van het instituut voor lerarenopleiding te realiseren, zowel gericht op aankomende leraren die geconfronteerd worden met communicatieve vaardigheden als op de kandidaat-leraren die met hun eigen vak bezig zijn?

 

De studiedag moet uitmonden in de redactie van een handzaam tekstdocument dat bruikbaar is voor de daadwerkelijke implementatie van de taalcompetenties in de lerarenopleidingen.

 

Programma

 

10 u – 12 u : Inleiding in de thematiek van de taalcompetenties vanuit verschillende invalshoeken in het werkveld

 

- Presentatie 1 : 10–10.30 u. Concretisering van de taalcompetenties door Rita Rymenans en Koen Van Gorp, auteurs van ‘Dertien doelen in een dozijn’.

- Presentatie 2 : 10.30–11 u. Hoe ziet een opleidingshoofd de implementatie van de taalcompetenties ? door Ann Van Egdom,  opleidingshoofd lager onderwijs – Departement lerarenopleiding Hogeschool Antwerpen  en Renilt Mertens, opleidingshoofd kleuteronderwijs, dept. lerarenopleiding Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

- Presentatie 3 : 11–11.30 u. Taalbeleid lerarenopleiding in functie van de diversiteit van de instroom door het team van het Contactpunt Studentenondersteuning (André Janssens,  Ria Rector) Departement Lerarenopleiding Hogeschool Limburg Hasselt.
- Presentatie 4 : 11.30–12  u.  Hoe taalvaardigheidsdoelstellingen integreren in alle vakken?  Een aanzet vanuit de vakgroep Nederlands van de opleiding voor leraar lager onderwijs van de Artevelde Hogeschool Gent.

 

14 u – 16 u : Denkoefening gericht op de implementaties van de taalcompetenties

-         14–15.15 u. Discussiegroepen

-         15.15–16 u Rapportage en redactie van het implementatiedocument

Tijdens de middagpauze kan een warme maaltijd worden gebruikt in het universitair restaurant van de UA.

 

We vragen in te schrijven voor 13 oktober 2003 bij de Vereniging voor Vlaamse Moedertaaldidactici, Centrum Nascholing Onderwijs (CNO, voorheen CBL en CVD), Universiteitsplein 1 – 2610 Wilrijk.
Aanmelding  kan ook per e-mail  : cbl@ua.ac.be

 

Nederlandse lerarenopleiders of belangstellende Nederlandse leraren uit het werkveld zijn ook welkom.

Wie nog meer informatie wenst, kan terecht bij het VVM-bestuur t.n.v. Ghislain Duchâteau -
Tel. 0032(0)11/22 86 25
E-post : ghislain.duchateau@pandora.be.