Taalportfolio NT2 12+

Het Taalportfolio NT2 12+ is nu ook voor leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs beschikbaar. De papieren versie van het taalportfolio is samen met een korte handleiding voor docenten te downloaden van www.slo.nl/isk (taalportfolio). Binnenkort is ook de digitale versie op www.europeestaalportfolio.nl beschikbaar.

Het Taalportfolio is een instrument waarmee alle ervaringen met het leren van talen gedocumenteerd kunnen worden. Niet alleen kan de leerling er in aangeven welke talen hij kent, maar ook hoe goed hij die talen kent. Dat gebeurt door per vaardigheid (lezen, schrijven, spreken, gesprekken voeren, schrijven) vast te stellen op welk niveau van het Europees Referentiekader hij zit. Wil de leerling zijn vaardigheid verbeteren dan vindt hij daarvoor allerlei suggesties. Behalve voor Nederlands (als tweede taal) kan de leerling dus ook met andere talen aan de slag.

Als leerlingen, docenten en scholen met elkaar willen praten over de mate van taalbeheersing, hebben ze behoefte aan een instrument als het Taalportfolio NT2 dat door leerlingen, door docenten Nederlands (als tweede taal) en door docenten van andere vakken gebruikt kan worden. Het kan helpen te zorgen voor een ononderbroken leerlijn en voor afstemming tussen lessen NT2, Nederlands en andere vakken met Nederlands als voertaal. Leerling en docent kunnen zichtbaar maken welk niveau bereikt is en aan welke onderdelen / vaardigheden de leerling (en docent) verder kan werken.

Het Taalportfolio NT2 sluit aan bij de portfolio-ontwikkelingen in het onderwijs. In het kader van de doorstroming van leerlingen van isk naar vmbo en van vmbo naar roc is een gemeenschappelijk kader voorwaarde voor communicatie over doorgaande taalleerlijnen.

SLO heeft voor de totstandkoming van het taalportfolio NT2 12+ onder andere samengewerkt met de sectie NT2 van Levende Talen, onderwijsbegeleidingsdienst Marant en docenten van het Canisius College en het Gelders Mozaiek in Arnhem en Nijmegen.